Van Haren Publishing

 • Note: This book is available in several languages: English, Dutch.

  Dit boek is ontwikkeld op basis van twee uitgangspunten. Ten eerste is het bedoeld als studieboek voor iedereen die zich op een degelijke wijze wil voorbereiden op het PRINCE2 Foundation examen, dan wel het PRINCE2 Practitioner examen. Duidelijk is aangeven welke tekst niet hoeft te worden bestudeerd voor het Foundation examen.
  Ten tweede is het een praktisch gebruikersboek voor iedereen die professioneel te maken heeft met projecten, waarbij al of niet gebruik wordt gemaakt van de methode PRINCE2. In dit boek wordt de procesgerichte aanpak van projectmanagement beschreven en worden de themas behandeld die daarbij nodig zijn.

  De inhoud van dit boek is afgestemd op PRINCE2® Editie 2009.Dat wil zeggen dat de beschrijving van de processen en themas is gebaseerd op deze methode, alsmede de terminologie. Kenmerkend voor PRINCE2 zijn de beheerste overgang van de ene naar de andere fase, de Business case als kern van een project en duidelijke afspraken over wie waarvoor verantwoordelijk is. Door het volgen van de methode wordt de beheersbaarheid en ook de slaagkans van projecten enorm vergroot. Bovendien maken een uniforme werkwijze en terminologie projecten beter vergelijkbaar, overdraagbaar en overzichtelijk.

  In dit boek worden abstracte begrippen of complexe beschrijvingen extra verduidelijkt door middel van casusteksten. Op deze manier wordt zo veel mogelijk een vertaling gemaakt van de theorie van PRINCE2 naar de praktijk. Er wordt tevens ruim aandacht besteed aan het toesnijden van de methode PRINCE2 naar de context van de verschillende projecten.

  Dit boek is op de volgende punten verbeterd ten opzichte van de eerste druk:
  - Expliciet onderscheid van de leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen: De tekst die niet hoeft te worden bestudeerd voor PR2-Foundation, maar wel voor PR2-P is gemarkeerd door middel van een verticale streep in de kantlijn
  Een groot deel van de tekst is herschreven, waardoor deze beter toegankelijk is en beter aansluit op de kennis en ervaring van de lezer.

 • De vorige drukken van dit boek zijn al jaren de meest toonaangevende publicatie op het gebied van ITIL. Vanaf de eerste druk in 1999 is dit oorspronkelijk in het Nederlands verschenen boek in opeenvolgende versies telkens verbeterd en vervolgens in vele talen vertaald. Door de input van vele ITSM-experts van over de hele wereld heeft dit boek zijn gezaghebbende positie verworven. Aanvankelijk bij de vele ITSM-experts en daarna vooral bij iedereen die behoefte had aan een betrouwbaar en helder geschreven leerboek ten behoeve van ITIL-trainingen en bij IT-opleidingen in HBO, MBO (België: secundair en hoger onderwijs), enz.

  De veranderingen die ITIL heeft ondergaan in de 2011-Editie zijn volledig verwerkt in deze uitgave. Lezers zullen ontdekken dat deze uitgave niet alleen alle belangrijke aspecten van ITIL 2011 editie behandelt, maar dat het vooral ook een zeer onmisbaar leerboek is voor iedereen die zich wil voorbereiden op het ITIL Foundation-examen, vanwege de duidelijke structuur en heldere schrijfwijze. Daarnaast is het boek ook geschikt als leerboek ter voorbereiding op het ITIL Intermediate examen.

  Vanzelfsprekend wordt een heldere uitleg gegeven over de ITIL levenscyclus (life cycle):
  Levenscyclus fase: Servicestrategie
  Levenscyclus fase: Serviceontwerp
  Levenscyclus fase: Servicetransitie
  Levenscyclus fase: Serviceproductie
  Levenscyclus fase: Continue Serviceverbetering

  Nieuw ten opzichte van de vorige druk van ITIL (op basis van ITIL versie 3) zijn de processen voor strategiemanagement en klantrelatiebeheer. Ook de andere nieuwe en gewijzigde concepten van ITIL 2011 Editie komen in dit boek aan bod. Dit betekent dat lezers daardoor toegang hebben tot al die begrippen en concepten, die een spilfunctie vervullen in de dagelijkse activiteiten op het gebied van IT-servicemanagement. In een aparte bijlage worden de verschillen tussen ITILv3 en ITIL 2011 Editie toegelicht.

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch.

  - Deze pocket guide geeft een samenvatting van de projectmanagementmethode PRINCE2, gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009. Het biedt een handzaam en vlot leesbare samenvatting van de principes, processen en themas bij deze populaire methode.
  - Primaire doelgroep voor dit boek is iedereen die de methode PRINCE2 wil leren kennen of een methodische aanpak voor projectmanagement. Het boek is ook erg handig hulpmiddel voor leden van een projectteam bij een project waar PRINCE2 wordt toegepast. Ook kan het boek worden gebruikt als leerstof voor het PRINCE2 Foundation examen.
  - Deze pocket guide is gebaseerd op PRINCE2 Editie 2009.
  - Deze pocket guide behandelt alle belangrijke themas en processen in projectmanagement and PRINCE2:
  * Wat zijn de management processen?
  * Wat zijn de themas?
  * Tailoring PRINCE2
  - Een complete, maar beknopte en handzame gids over PRINCE2 Editie 2009, voor iedereen die is betrokken bij projecten of projectmanagement, voor slechts 17,50!

  Verkrijgbaar in het Nederlands, Engels en Frans.

 • This book and its predecessors have become the industry classic guide on the topic of ITIL. Over the years this authoritative guide has earned its place on the bookshelves and in the briefcases of industry experts as they implement best practices within their organizations.

  This version has now been upgraded to reflect ITIL 2011 Edition. Written in the same concise way and covering all the facts, readers will find that this title succinctly covers the key aspects of the ITIL 2011 Edition upgrade.

  The ITIL 2011 Edition approach covering the ITIL Lifecycle is fully covered. The new and re-written processes in ITIL 2011 Edition for strategy management and business relationship management are included, as well as the other new and improved concepts in ITIL 2011 Edition . This means that it is easy for all readers to access and grasp the process concepts that are so pivotal to many service management day-to-day operations.

  This title covers the following:

  Lifecycle phase: Service strategy
  Lifecycle phase: Service design
  Lifecycle phase: Service transition
  Lifecycle phase: Service operation
  Lifecycle phase: Continual service improvement

 • This pocket guide explains the content and the practical use of ISO 21500 - Guidance on project management, the latest international standard for project management, and the first of a family of ISO standards for project, portfolio and program management.

  ISO 21500 is meant for senior managers and project sponsors to better understand project management and to properly support projects, for project managers and their team members to have a reference for comparing their projects to others and it can be used as a basis for the development of national standards.

  This pocket guide provides a quick introduction as well as a structured overview of this guidance and deals with the key issues within project management:
  Roles and responsibilities
  Balancing the project constraints
  Competencies of project personnel

  All ISO 21500 subject groups (themes) are explained: Integration, Stakeholder, Scope, Resource, Time, Cost, Risk, Quality, Procurement and Communication.

  A separate chapter explains the comparison between, ISO 21500 and PMBOK® Guide PRINCE2, Agile, Lean, Six Sigma and other methods, practices and models.

  Finally, it provides a high level description of how ISO 21500 can be applied in practice using a generic project life cycle.

  Proper application of this new globally accepted project management guideline will support organizations and individuals in growing their project management maturity consistently to a professional level.

 • Dit boek is geschreven naar aanleiding van een duidelijke vraag uit de Nederlandse markt om meer en laagdrempelige informatie te verstrekken op het gebied van de DSDM methodiek. DSDM (Dynamic Systems Development Methodology) is een projectmanagementmethode die midden jaren 90 is ontstaan in de UK als het professionele antwoord en alternatief op de toen veel gebruikte `watervalmethodes zoals de System Development Methodology (SDM). DSDM is daarmee ook koploper geworden in een nieuwe denkwijze die we nu kennen als Agile.

  Het feit dat DSDM is ontstaan als alternatief voor de oude bekende waterval methode geeft direct ook de structuur aan waarop de methodiek gebaseerd is. De methode is namelijk in eerste instantie geschreven op de doelgroep van ervaren systeemontwikkelaars en veronderstelt de watervalcomponenten als bekend. Dit bracht met zich mee dat DSDM moeilijk te gebruiken was voor een nieuwe generatie ontwikkelaars, onbekend met watervalmethodieken. En mede daardoor is voor deze nieuwe generatie de officiële DSDM manual moeilijk te doorgronden.

  In dit boek is de vertaalslag gemaakt van theorie naar praktijk. Niet alleen wordt de theorie verwoord in begrijpbare componenten, en bovendien wordt het geheel zeer tastbaar gemaakt aan de hand van een case waarin alle stadia van het ontwikkelingsproject worden beschreven. Hierdoor wordt het boek aangenaam om te lezen en ondersteunt het de lezer op zeer effectieve wijze bij het doorgronden van de DSDM-methodiek.

  Bovendien biedt dit boek een goede basis om Atern te leren kennen, de opvolger van DSDM. Veel elementen uit DSDM 4.2 komen terug in Atern, maar Atern biedt daarnaast ook vele nieuwe inzichten.

 • Almost 80% of CEOs say that their organization must get better at managing external relationships. According to The Economist, one of the major reasons why so many relationships end in disappointment is that most organizations 'are not very good at contracting'. This ground-breaking title from leading authority IACCM (International Association for Contract and Commercial Management) represents the collective wisdom and experience of Contract, Legal and Commercial experts from some of the world's leading companies to define how to partner for performance. This practical guidance is designed to support practitioners through the contract lifecycle and to give both 'supply' and 'buy' perspectives, leading to a more consistent approach and language that supports greater efficiency and effectiveness. Within the five phases described in this book (Initiate, Bid, Development, Negotiate and Manage), readers will find invaluable guidance on the whole lifecycle with insights to finance, law and negotiation, together with dispute resolution, change control and risk management. This title is the official IACCM operational guidance and fully supports and aligns with the course modules for Certification.

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, French, Dutch.

  This Pocket Guide supplies a summary of the PRINCE2 method, to provide a quick introduction as well as a structured overview of the method;
  Main target Group for this pocket guide is anyone who wants to get to know the method PRINCE2 or a methodical approach for project management. The book is also very useful for members of a project management team on a project using the PRINCE2 method. Furthermore this pocket guide can be used as literature for the preparation of the PRINCE2 2009 Edition Foundation exam;
  This pocket guide is based on PRINCE2 2009 Edition;
  This pocket book deals with processes, themes and principles within project management and PRINCE2.
  Tailoring PRINCE2 explains how to fit the PRINCE2 method onto the specific project circumstances;
  A complete but concise description of PRINCE2 2009 Edition, for anyone involved in projects or project management.

 • Capacity Management is described in most key ITSM frameworks: ITIL, ISO 20000 Microsoft Operations Framework (MOF) and the Application Service Library (ASL) all note the importance of Capacity Management. This major title meets the need for an in-depth practical guide to this critical process. Written and reviewed by some of the worlds most respected experts in this field it shows how Capacity Management best practice can support provision of a consistent, acceptable service level at a known and controlled cost. Practical advice covers the essential control of two balances: Supply versus demand and resources versus cost.

  In times of mean, frugal economic measures, it is essential to focus on those practices that are effective and yield practical results. In enlightened times of sustainability, it is also a requirement to find solutions that satisfy the criteria for 'greenness'. This excellent title shows how Capacity Management works not only within an IT environment but also why it is pivotal in meeting high profile business demands.

  Aligns with ISO/IEC 20000 and ITIL®
  ­ ISO/IEC lists a set of required capacity management deliverables
  ­ ITIL outlines what should be done in capacity management
  ­ this book starts to describe how to do it
  Covers details of what capacity management is all about:
  ­ what is capacity management
  ­ why do it benefits and cost-benefit analysis
  ­ how to do it data-flows and activities
  ­ who does it roles and perspectives
  ­ implementation, maintenance, improvement, tools
  Provides comprehensive templates and checklists:
  ­ objectives, interfaces and data-flows, sub-practices and activities
  ­ metrics, application sizing parameters, data for modelling
  ­ deliverables, reports, CMMI levels, KPIs, risk matrix
  ­ sample capacity plan

 • This book helps people prepare for the ITIL® 2011 Edition Foundation qualification exam. It contains direct links to the full syllabus and specifies the terms and definitions required.

  The content of this book is based on the ITIL® 2011 Edition core guidance and APMGs ITIL Foundation Certificate syllabus edition 2011.

  Written by globally experienced trainers and reviewed by other professionals this unique work provides clear and concise guidance for all those seeking to achieve success at the ITIL Foundation Level. Covering:
  A clear and concise explanation of the exam structure;
  Key text for the exams;
  Sample exam questions and sample answers and
  Hints and Tips and practical examples
  this book will highlight for readers the key items they need for the ITIL Foundation Exam that will increase chances of success.

 • Dit boek heeft als doelstelling handvatten te geven voor de inrichting en uitvoering van business informatiemanagement. Het maakt hiervoor gebruik van eenvoudige

  modellen waarin praktijkervaringen en praktijksituaties een plaats kunnen krijgen. Om dit te illustreren zijn er vele voorbeelden opgenomen, alle virtueel maar wel gebaseerd op concrete praktijksituaties.

  Anders gezegd, dit boek:

  Biedt praktische informatie over het framework BiSL

  Is gebaseerd op praktijkervaringen bij onder andere Nederlandse Politie en het

  Ministerie van Defensie

  Bevat een schat aan direct toepasbare informatie

  Kortom, eindelijk een boek met handvatten voor de inrichting van de vraagkant in een organisatie.

 • This book looks at the basic core skills that all those dealing with suppliers and clients need to know about managing the commercial relationship. It looks at the skills needed to ensure that both the supplier and customers are equipped to deal with:
  - change control,
  - price re-negotiations,
  - costings,
  - delivery of services,
  - performance management and negotiation techniques.

  It explains the basic types of contract; why they are used and their particular characteristics. It focuses on more complex contracts such as technology contracts. It provides a basic lingua franca for all those dealing in this increasingly important field and demonstrates that all levels of the organization are able to have a significant impact on how contracts can be run more efficiently.

 • Coachen we niet te veel? En is dat kwalitatief allemaal wel in orde? Het lijkt er zelfs op dat we liever coachen dan leidinggeven.

  De brancheorganisaties schatten dat er in totaal 40.000 coaches in Nederland zijn. Er is kennelijk vraag naar!

  Dat zijn vragen waar dit boekje zich mee bezig houdt. We kijken naar de overdaad aan coaching, naar weifelende leiders. Dat levert bij elkaar twintig hoofdzonden op.

  Natuurlijk wordt ook aangegeven wat de mogelijke verbeteringen zijn; twintig geboden om beter te coachen en beter leiding te geven. Die sluiten aan op de twintig hoofdzonden.

  Het is een manifest, een stellingname tegen overmatig coachen, tegen matig leidinggeven en tegen het sleuren aan dode paarden.
  />
  Dat alles onder het motto: "Ga toch leidinggeven!". Verpakt in humor, dat leest wel zo prettig!

 • Dit boek biedt een nieuwe zienswijze op het inrichten van een Project Management Office. Daarbij staat de vraag centraal hoe je de ondersteuning van de projectorganisatie professioneel binnen je bedrijf kunt organiseren. Deze zienswijze verlaat onder andere het idee om afzonderlijke PMOs te organiseren voor projecten, programmas en portfolios. Uitgangspunt hierbij is dat het PMO niet langer als uitvoerend wordt gezien, maar juist als een volwassen afdeling binnen het bedrijf. Een afdeling waarbinnen strategische en tactische besluiten worden genomen ten dienste van de complete project- organisatie (daaronder vallen projecten, programmas en portfolios, evenals de verschillende processen).

  Het boek maakt duidelijk dat professionele projectondersteuning een wezenlijke bijdrage levert aan het voortbestaan van de organisatie en dat projectmanagementondersteuning een absolute voorwaarde is voor succes.

  Het boek gaat in op het 2 werelden-fenomeen: de lijn- en de projectorganisatie. Het verklaart hiermee de spanningen die binnen een bedrijf aanwezig zijn en die de lezer onmiskenbaar zal herkennen. Het onderkennen van deze 2 werelden, leidt er toe dat de rol van het PMO duidelijker wordt.

  Ook wordt uitgebreid ingegaan op het bestaansrecht en de rechtvaardiging van een PMO. Er worden handvaten gegeven om de Business Case van een PMO te bepalen. Er wordt zelfs uitgelegd hoe deze te kwantificeren is!

  Het PMO wordt gezien als een nieuwe serviceafdeling binnen het bedrijf. Er wordt beschreven wat de voordelen zijn van een integrale benadering (de kennisvelden met hun onderlinge relaties) bij het opzetten van een PMO. Daarnaast wordt toegelicht wat de succesfactoren van een PMO zijn en waarom die niet genegeerd mogen worden. Er wordt ruimschoots ingegaan op de implementatie van het PMO en tot slot een hoofdstuk over hoe het PMO de verschillende kennisvelden kan organiseren. Het geheel wordt aangevuld met veel praktijkvoorbeelden.

 • Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn niet meer weg te denken themas in de huidige maatschappij.

  Dit boek gaat over duurzaamheid in het managen van projecten. Oftewel: niet alleen `groene projecten, maar het beschouwen van duurzaamheid in het managen van alle mogelijke projecten. Dat vereist duurzaam denken, maar vooral duurzaam doen. Het gaat ook over de projectmanager die een balans moet zien te vinden tussen wat mensen willen en kunnen, wat de aarde beschikbaar stelt en wat financieel rendabel is. Duurzaam projectmanagement is in feite MVO in de praktijk.

  De link tussen duurzaamheid en projecten is niet nieuw. Maar het accent in deze relatie is de laatste jaren veranderd. Duurzaamheid in projecten ging aanvankelijk over de continuïteit van het resultaat. Met name in ontwikkelingsprojecten heeft de zorg voor de continuïteit van het projectresultaat geleid tot studies en publicaties die duurzaamheid (in het Engels `sustainability) koppelen aan projectmanagement-processen. Het inzicht dat duurzaamheid draait om verandering, heeft echter geleid tot een vernieuwde aandacht voor duurzaamheid in projectmanagement.

  In dit boek geven de auteurs handen en voeten aan duurzaam projectmanagement. Met concrete toepassing in de projectmanagementprocessen op basis van de methode PRINCE2 (en uiteraard veel breder toepasbaar). Met aandacht voor de weerbarstigheid van verandering, handzame tools en technieken. en praktische voorbeelden. Maar vooral ook voor de competenties die het vraagt van de projectmanager. Want het succes van projecten hangt af van mensen, niet van processen en procedures. Een bruikbaar boek dus!

 • De kleine prinses heeft in De kleine prinses maakt projectmanagement stoer - bewezen dat ze door haar onbevangen houding in staat is om lastige projecten te managen. Op basis van deze reputatie vraagt professor Wijsman, een vriend van haar voormalige opdrachtgever Otto de Graaf, haar om een uit de hand gelopen project verder te leiden, Project C.

  De kleine prinses voert opnieuw gesprekken met haar grote broer Bas Berend, professor Wijsman en neef Arthur en komt tot inzichten op het gebied van de chaostheorie en chaordische projecten, Rijnlands versus Angelsaksisch, werken op basis van vertrouwen en nog meer. Ze laat zien hoe je een project kunt leiden door het los te laten, in plaats van meer te structureren. Door de ogen van de prinses biedt dit inzichten in de dilemmas van moderne projectmanagers. Aan het eind van dit sprookje slaagt de prinses erin om Project C tot een succesvol resultaat te leiden door het verweven van deze nieuwe inzichten met traditionele denkwijzen.

 • Business informatiemanagement krijgt de laatste jaren meer en meer de erkenning die het verdient. Want als gevolg van de automatisering van veel processen in organisaties, hebben deze steeds vaker behoefte aan een schakel tussen de gebruikerskant (iedereen in de organisatie die belanghebbende is bij de informatievoorziening) en de technische kant (de aanbieders van IT-services en -producten). Die schakel is business informatiemanagement.

  Dit boek laat zien wat daar allemaal bij komt kijken. De auteurs beschrijven de rol van de business informatiemanager op operationeel niveau, veelal `functioneel beheerder genoemd, en zijn relatie tot de overige rollen binnen business informatiemanagement, IT-servicemanagement (ITIL) en applicatiemanagement (ASL). Ze lichten uitgebreid de processen toe waar de functioneel beheerder bij betrokken is. Daarbij maken ze gebruik van het BiSL-framework, waarin de processen voor business informatiemanagement zijn beschreven.
  Aan het eind van ieder hoofdstuk is een aantal meerkeuzevragen opgenomen, voor degenen die dit boek gebruiken als voorbereiding op het examen BiSL Foundation van APMG ofwel het examen Business Information Management with reference to BiSL van EXIN.

  In aanvulling op BiSL is in dit boek een aantal populaire modellen en technieken opgenomen, waarmee de functioneel beheerder zijn of haar voordeel kan doen, zoals use case-techniek, UML, klassendiagramtechniek, Entity Relationship Diagram-techniek, Dataflow-Diagram-modellering, test- en testspecificatietechnieken. In een apart hoofdstuk zijn handige checklists opgenomen die hulp bieden bij het inrichten van de BiSL-processen en kunnen gebruikt worden om best practices concreet te maken.

  Kortom, een boek voor functioneel beheerders en iedereen die betrokken is bij business informatiemanagement binnen organisaties, en hun management.

 • This pocket guide is the one book to read for everyone who wants to learn about Scrum.

  The book covers all roles, rules and the main principles underpinning Scrum, and is based on the Scrum Guide Edition 2013. A broader context to this fundamental description of Scrum is given by describing the past and the future of Scrum.

  The author, Gunther Verheyen, has created a concise, yet complete and passionate reference about Scrum. The book demonstrates his core view that Scrum is about a journey, a journey of discovery and fun. He designed the book to be a helpful guide on that journey.

  Ken Schwaber, Scrum co-creator says that this book currently is the best available description of Scrum around. The book combines some rare characteristics:
  * It describes Scrum in its entirety, yet places it in a broader context (of past and future).
  * The author focuses on the subject, Scrum, in a way that it truly supports the reader. The book has a language and style in line with the philosophy of Scrum.
  * The book shows the playfulness of Scrum.

  David Starr and Ralph Jocham, Professional Scrum trainers and early agile adopters, say that this is the ultimate book to be advised as follow-up book to the students they teach Scrum to and to teams and managers of organizations that they coach Scrum to.

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, Dutch.

  Since 2001 the Van Haren Publishing ITIL Pocket Guides have helped readers all over the world to understand the essentials of ITIL (IT Infrastructure Library), the leading framework for IT service management. This pocket guide does exactly the same as previous editions: offering a concise summary of ITIL, based on ITIL® 2011 Edition. We have condensed the full ITIL framework, found in 2000 pages, into just 200 pocket-sized pages! It means that this book is an essential time-saving and cost-effective guide to ITIL 2011 Edition -- for both industry experts and students alike.

  Primarily it is a quick, portable reference tool to ITIL for all professionals in the service management community. What is the 'lifecycle' approach? What are the key service management processes and functions?

  Secondly the ITIL pocket guide can be used as part of the training material for everyone who wants to certify for the ITIL Foundation exam. The guide contents cover all of the specifications of AXELOS' ITIL Foundation Certificate syllabus.

 • Anglais TOGAF® - 9

  This is the Official Hardcopy publication of The Open Group Architecture Framework.

  TOGAF is a framework - a detailed method and a set of supporting tools - for developing an enterprise architecture, developed by members of The Open Group Architecture Forum.

  TOGAF Version 9 provides a wide-ranging set of revisions to the TOGAF specification to improve the value of the TOGAF framework. It is an evolution from TOGAF 8.1.1, thereby preserving existing investment in TOGAF, and adds further detail and clarification to what is already proven.

  It may be used freely by any organization wishing to develop an enterprise architecture for use within that organization (subject to the Conditions of Use).

  In this book, you will find answers to questions such as: What is an architecture framework? What kind of 'architecture' are we talking about? How does my organization benefit from using TOGAF?

 • The Application Services Library ASL® is a public domain framework and the standard for application management. This pocket guide offers an introduction to the framework ASL 2, an evolutionary update of the ASL framework that was introduced in 2001 and is used by more and more organizations since then.

  This compact book offers a generic introduction and additional background information through case study texts. These case texts offer a historic perspective, with examples comparing the past situation for ASL and the present situation with ASL 2.

  ASL will offer support to anyone implementing application management. Additional support is given by best practices that are published on the website of the ASL BiSL Foundation.
  ASL aligns with other frameworks, e.g. BiSL® for business information management and ITIL® for IT service management.

  This publication is a mandatory study book for the ASL Foundation Examination of APMG-International.

 • ArchiMate®, an Open Group Standard, is an open and independent modeling language for Enterprise Architecture that is supported by different tool vendors and consulting firms. ArchiMate provides instruments to enable enterprise architects to describe, analyze, and visualize the relationships among business domains in an unambiguous way. This Pocket Guide is based on ArchiMate® 2.1. It gives a concise introduction to ArchiMate. Whats more, its authoritative with material derived from the official ArchiMate documentation.

  Topics covered include:
  A high-level introduction to ArchiMate and its relationship to Enterprise Architecture;
  The Business Layer, which includes the modeling concepts relevant in the business domain;
  The Application Layer, which includes modeling concepts relevant for software applications;
  The Technology Layer, which includes modeling concepts relevant for system software applications and infrastructure;
  The relationships that the ArchiMate language includes to model the links between elements, and also the relationships to model the cross-layer dependencies;
  The Motivation Extension;
  The Implementation and Migration Extension;
  The ArchiMate framework for defining and classifying ArchiMate viewpoints, including a summary of all the viewpoints in the ArchiMate 2.1 Standard;
  The ArchiSurance Case Study, a fictitious example developed to illustrate use of the Modeling language in the context of the TOGAF Framework.

  ArchiMate® 3.0 - A Pocket Guide, ISBN 9789401800488 is also available.

 • Enterprise-architectuur wint steeds meer aan belang. Het is niet alleen de toenemende complexiteit in IT en de alsmaar groeiende behoefte aan informatie, maar ook de complexere manieren van zaken doen die organisaties noopt om op samenhang te sturen. In steeds meer organisaties zijn dan ook architecten werkzaam, niet alleen in de IT, maar ook in de business.

  Langzamerhand wordt het vakgebied enterprise-architectuur volwassen. Eén van de verschijnselen is het ontstaan van aanpakken, methoden en talen om enterprise-architectuur te classificeren, te beschrijven en te implementeren. De praktijk wijst uit dat het niet gemakkelijk is om de meest geschikte aanpak of methode te kiezen.

  Aanpakken en methoden zijn niet vergelijkbaar en eerder complementair dan elkaar uitsluitend. Het lijkt alsof je appels en peren vergelijkt. Daarnaast is iedere organisatie weer anders en hangt het van de manier en volwassenheid van het bedrijven van enterprise-architectuur af, welke methode daar het beste bij past. Dit alles maakt het kiezen van dé enterprise-architectuurmethode voor een organisatie tot een hachelijke aangelegenheid.

 • Note: This pocket book is available in several languages: English, German, Dutch.

  Vanaf 2001 hebben de ITIL pocketguides van Van Haren Publishing lezers over de gehele wereld ingeleid in de wereld van ITIL (IT Infrastructure Library), het belangrijkste framework voor IT-servicemanagement. Deze pocketguide voorziet weer in dezelfde behoefte als de vorige edities: het bieden van een nauwgezette samenvatting van ITIL, gebaseerd op ITIL 2011 Editie. De essentie van 2000 pagina's van de officiële ITIL manuals, samengevat op circa 160 pagina's in pocketguide-formaat.

  Dit is in de eerste plaats een handzame gids over ITIL voor iedereen die werkzaam is in de wereld van IT-servicemanagement. Wat zijn de essentiële servicemanagement-processen en -functies? Wat is de `lifecycle approach?
  Kortom, deze pocketguide is een uitkomst voor IT-servicemanagers en alle anderen die moeten of willen werken met de nieuwste ITIL-versie, maar te weinig tijd hebben om de officiële manuals te bestuderen.

  In de tweede plaats kan de ITIL pocketguide worden gebruikt als onderdeel van het studiemateriaal voor iedereen die zich wil certificeren voor het ITIL Foundation-examen. De inhoud dekt alle specificaties van de ITIL Foundation Certificate Syllabus van APMG.

empty