Management Impact

 • Managementboek van het Jaar 2013

  Geen enkele organisatie kan de grote private en publieke vraagstukken van deze tijd helemaal alleen oplossen. Of het nu gaat om innovatie, zorg, economische ontwikkeling, duurzaamheid of een recessie: samenwerken is nodig. Maar het aangaan van samenwerkingsrelaties blijkt in de praktijk niet eenvoudig te zijn. Als je als bestuurder, toezichthouder, lijnmanager, alliantiemanager of adviseur een rol speelt in een samenwerkingsverband blijken er heel andere regels en logica aan de orde. Leren samenwerken tussen organisaties helpt om deze regels en logica te doorzien.

  Voor een succesvolle samenwerking moet je als organisatie in staat zijn een deel van je autonomie of resultaatsverwachting op te geven. Dat is niet altijd gemakkelijk. Vaak zijn het niet eens inhoudelijke verschillen van inzicht die goede samenwerking in de weg staan. Een van de grote problemen is spraakverwarring tussen partijen, die meestal ontstaat doordat betrokkenen niet helemaal dezelfde `taal' spreken, of doordat ze andere verwachtingen hebben en de dingen anders percipiëren. In zo'n geval helpt het om te proberen een gemeenschappelijke bril op te zetten. Zo'n gemeenschappelijke bril biedt dit boek.

  Onderwerpen die onder meer aan de orde komen zijn:

  Welke soorten samenwerking zijn er?
  Waarom gaan organisaties samenwerkingsverbanden aan?
  Op welke manier kun je cruciale elementen doorzien en beïnvloeden?
  Hoe maak je een samenhangende analyse en beoordeling?
  Welke interventies kun je toepassen om de samenwerking te verbeteren?
  Leren samenwerken tussen organisaties is vooral bedoeld als hulpmiddel voor professionals die samenwerkingsverbanden tot stand brengen en hun functioneren daarin willen verbeteren of evalueren.

 • Stap weg van traditionele, verouderde en inefficiënte bedrijfsmodellen om waarde te verhogen en klanten positief te verrassen.

  Nooit eerder heeft de zakenwereld zoveel radicale veranderingen meegemaakt. Veranderingen in technologie, in fysieke beperkingen en in consumentengedrag. Deze enorme versnelling van veranderingen zet een schijnwerper op de economie en bedrijven en businessmodellen die zich moeten aanpassen of sterven tijdens hun poging. Als manager, besluitvormer, ondernemer, intrapreneur en veranderingsagent, is het aan jou om de businessmodellen van je organisatie opnieuw te ontwerpen en te veranderen. Om ervoor te zorgen dat je organisatie voortleeft en bloeit in de toekomst. Business Model Shifts laat zien hoe je dit allemaal kunt doen, en nog veel meer.

  Business Model Shifts onderzoekt zes verschillende soorten verschuivingen (shifts) in het businessmodel. Elk van deze shifts pakt een structurele fout in het huidige economische systeem aan en identificeert de kansen die aan de andere kant van die tekortkomingen liggen.

  6 wegen naar nieuwe waardecreatie voor klanten
  De diensten shift: de verschuiving van producten naar diensten die de 'job to be done' klaren voor klanten
  De stakeholder shift: de verschuiving van aandeelhoudersgerichtheid naar het creëren van waarde voor alle stakeholders
  De digitale shift: de verschuiving van gefragmenteerde bedrijfsactiviteiten naar altijd verbonden zijn met klanten en hun behoeften
  De platform shift: de verschuiving van onderbediend naar mensen rechtstreeks verbinden om waarde uit te wisselen
  De exponentiële shift: de verschuiving van 10% verbeteren naar exponentieel denken en 10x groei
  The circulaire shift: de verschuiving van take-make-dispose naar herstellende, regeneratieve en circulaire waardecreatie

  Leerzame voorbeelden die je aanzetten om je eigen shift te maken
  Business Model Shifts omvat 39 casestudies, 60+ individuele bedrijfsmodellen en meer dan 30 patronen en is een uitgebreide bron voor het begrijpen van de mindset, kansen, business model opties en gedurfde stappen die je kunt nemen om je eigen shift voor de toekomst te creëren. Een boek vol leerzame voorbeelden dat je aanzet tot strategisch denken en handelen en je aanmoedigt om je eigen shift te maken.

 • Leiderschap kan niet zonder kwetsbaarheid. Dit praktische boek biedt je een stappenplan voor integer leiderschap en het managen van je reputatie.

  Integer leiderschap
  Louter voldoen aan gemaakte afspraken en wet- en regelgeving is al lang niet meer voldoende. Alles draait om het voldoen aan de verwachtingen en waarden en normen van interne en externe stakeholders. Om hieraan tegemoet te komen, zijn ethisch en integer gedrag van de organisatie nodig. Integriteit is de heilige graal van leiderschap en cruciaal bij het opbouwen en behouden van een sterke reputatie. Daarbij geldt tegenwoordig: vertrouwen komt te voet en gaat per twitter.

  Reputatiemanagement, integer leiderschap en ethiek
  Reputatie-expert Frank Peters geeft zijn visie op reputatiemanagement en integer leiderschap. Hij wordt daarbij inhoudelijk gevoed en aangevuld door tien vooraanstaande Nederlandse filosofen, wetenschappers en denkers op het gebied van ethiek. Hun beschouwingen over integriteit en leiderschap en de praktische handvatten en tips van de auteur helpen je je eigen reputatie te managen, en die van je organisatie. Doorloop het persoonlijk stappenplan voor de ontwikkeling van integer leiderschap en zorg dat je altijd het juiste doet, ook als niemand kijkt.

  Met per hoofdstuk een bijdrage van:

  René ten Bos - filosoof: 'Te vaak kijken bestuurders weg bij morele issues'
  Muel Kaptein - hoogleraar bedrijfsethiek: 'De integriteit van de leiding is het fundament van iedere organisatie'
  Menno de Bree - filosoof: 'Door het gesprek aan te gaan maken we morele kwesties hanteerbaar'
  Ivana Ivkovi´c - politiek filosoof : 'Richt de dialoog zo in dat stakeholders zich gehoord en betrokken voelen'
  Minke Tromp - filosoof: 'Bestuurders moeten niet krampachtig vasthouden aan schijnzekerheden'
  Remko van Broekhoven - politiek filosoof: 'Bestuurders moeten bereid zijn te reflecteren op hun daden'
  Rob van Es - filosoof: 'Het beste is om jouw besluit tijdig op de rem te zetten'
  Andre Wierdsma - emeritus hoogleraar: 'Een bestuurder moet de morele zwijgzaamheid doorbreken en durven sturen vanuit waarden'
  Leonie Heres - universitair docent: 'Maak integriteitsschendingen zichtbaar en ga het gesprek hierover aan met de omgeving'
  Ruud Veltenaar - filosoof/toekomstdenker: 'Echte leiders acteren vanuit de bedoeling en niet onderhandelbare waarden'

  Aanbeveling
  'In deze complexe tijd is de reflectie op Het juiste doen als niemand kijkt essentieel voor een goede ontwikkeling van onze samenleving en van ieder van ons in deze samenleving. Dit boek vormt een welkome en waardevolle uitnodiging voor die reflectie' - Alex Brenninkmeijer

 • Het boek Veranderdiagnose werd in 2009 gekozen tot `Managementboek van het Jaar. Inmiddels is een herdruk verschenen en dat wordt nu gecompleteerd met een Praktijkboek.

  Veranderdiagnose gebruikt diverse kunstvormen om diagnostische inzichten te ontwikkelen en te demonstreren. Om uit te zoeken hoe het diagnosemodel in de praktijk kon worden toegepast, begon een groep mensen enkele jaren geleden met het samenstellen van een praktijkboek.

  De auteurs, allen werkzaam als interim-manager, rector, adviseur, trainer of coach, brachten hun eigen werkervaringen mee. Driemaandelijks spraken ze met elkaar over hun praktijk in relatie tot veranderdiagnose en kwamen zo tot teksten die in dit Praktijkboek zijn gebundeld. Sommigen werken heel dicht op het model om de veranderdiagnose zo scherp mogelijk te stellen. Anderen combineren delen van Veranderdiagnose met inzichten of indelingen uit andere praktijktheorieën. Dat levert bij elkaar een mooie staalkaart van toepassingen op. In het slothoofdstuk worden de gewonnen inzichten verzameld en verwerkt tot een bijgesteld Veranderdiagnosemodel.

 • Dit is een boek voor ondernemers met kleine bedrijven, met of zonder personeel. Het gaat over hoe je geld kunt verdienen, zekerheid, winst, pensioenen, belastingen en andere zaken met financiële consequenties waar iedere ondernemer mee te maken krijgt.

  Levendige voorbeelden uit de praktijk maken al deze onderwerpen inzichtelijk. Dit is hét praktische handboek dat ondernemers in staat stelt hun financiën te begrijpen, beheersen en gebruiken.

 • Efficiënt omgaan met kennis is cruciaal om een voorsprong te nemen op concurrenten en om de strategie van een onderneming succesvol uit te voeren. Het 9-indicatoren-model of 9i-model uit het boek Noodzakelijke kennis helpt organisaties om de kennis van medewerkers optimaal te benutten en te verbeteren, zodat de kenniswerkers ook écht richting kunnen geven aan de strategie.

  Veel organisaties worstelen met het slim omgaan met kennis. Dat komt omdat de manier waarop professionals omgaan met kennis in de afgelopen decennia enorm is veranderd, maar de manier waarop organisaties kennis in goede banen leiden nog gebaseerd is op oude paradigmas. In Noodzakelijk kennis laat de auteur zien dat kennismanagement geen versleten theorie is, maar een urgente tool in handen van managers en professionals om de strategie te kunnen uitvoeren en te kunnen leren.

  Het 9i-model brengt belangrijke zaken als strategievorming, strategieuitvoering, kennisdoelstellingen, verantwoordelijkheden en professionele ontwikkeling met elkaar in verbinding. Daarmee sluit kennismanagement weer aan op de moderne behoeften van kenniswerkers en organisatie.

 • Het aantal mensen met één of meer ziekten neemt de komende decennia fors toe. De vraag naar zorg stijgt. Tegelijkertijd daalt het aantal beschikbare zorgverleners in deze periode. Wordt dit een probleem? Misschien niet. De boodschap van dit boek is dat meer zelfmanagement een perspectief kan bieden.

  Voor mensen met een (chronische) ziekte die zelf de regie willen en kunnen nemen zijn er steeds meer mogelijkheden. In goed samenspel met hun zorgverleners nemen ze een actieve rol aan met tegelijkertijd een betere uitkomst als resultaat. Zelfmanagement van patiënten verandert dan ook de manier van werken in de zorg. De zorgverlener wordt behandelaar en coach, de patiënt medebehandelaar en regisseur. Elke zorgprofessional staat voor de keuze om hierin een voorloper of volger te zijn. Dit boek wil daarbij inspireren en helpen.

 • Controllers beschikken met het op IFRS 8 'Operating Segments' gebaseerde concept 'Brainpower for Advanced Strategic Value Creation' (BASVC) over een model dat uiterst geschikt is om hun controllingfunctie vakkundig handen en voeten te geven. Concreet houdt dit in dat zij met het complementair toepassen van deze standaard in staat zijn significante informatie te verstrekken aan zowel interne betrokkenen als externe belanghebbenden over:

  de economische waarde van elk segment afzonderlijk en het totale operationele bedrijf;
  de betekenis van human capital voor die economic values en daarvan af te leiden value creations;
  de rendementen over de in dit kapitaal geïnvesteerde geldinjecties; en
  de wijze waarop human capital is te beheersen en aan te (doen) sturen.
  Maar doorslaggevender is de wijze waarop zij met dit framework de onderneming als businesspartner bekwaam kunnen meebesturen en tegelijkertijd de traditionele waardekloof in de jaarrekening weten te overbruggen.

 • Trainen met resultaat

  Als trainer of coach wilt u meer dan alleen een training geven. U wilt de klant werkelijk helpen en u gaat uit van de belangen van de deelnemers. Als u met passie wilt trainen, is dit boek het perfecte instrument om dat te bereiken. In Trainen met resultaat worden u op praktische wijze handvatten aangereikt om van klantvraag tot training te komen.

  Wat wil de klant precies? Hoe is de situatie ontstaan? Welke mogelijkheden zijn er om het aan te pakken? Om welke competenties gaat het en welk resultaat heeft de klant voor ogen? Allemaal vragen waar u als trainer mee te maken krijgt. In dit boek staan tips, checklisten, modellen en werkvormen waarmee u direct aan de slag kunt om deze vragen te beantwoorden.

  De kern van het boek wordt gevormd door tien thema's uit de praktijk:

  besluitvorming
  conflicthantering
  integriteit
  klantgerichtheid
  motivatie
  onderhandelen
  probleem oplossen
  samenwerken
  weerstand
  zelfkennis
  Elk thema is onderbouwd met theorieën en werkvormen. In de hoofdstukken over intake en evaluatie, transfer en resultaat staan tips, werkvormen, checklisten en strategieën die u kunt inzetten om van klantvraag tot resultaat te komen.

  Bent u trainer? Dan is dit boek onmisbaar voor u. Maar het is ook een prima hulpmiddel als u zich bezighoudt met leren als bijvoorbeeld docent, opleidingsfunctionaris, P&O'er, manager of therapeut.

  Aanvullende informatie
  Over de auteur
  Aafke de Vor is zelfstandig trainer, supervisor en ontwikkelaar. Ze maakt gebruik van theorieën en modellen om de situatie vanuit de positie van de deelnemer en de klant te verbeteren.

 • "Team Genius biedt een praktische aanpak om topteams te vormen en koesteren." -SATYA NADELLA, CEO van Microsoft

  "Verleidelijk en essentieel, Team Genius is een fraai voorbeeld van teamwork." -STEVE FORBES, oprichter van Forbes

  We zijn afhankelijk van teams voor succesvolle ondernemingen, maar wat weten we over de wetenschap achter teams? Teams met cruciale taken worden veelal door omstandigheden samengesteld, zelden door planning. Triviale teams - bowlingteams, buurtcomités, jubileumcommissies - hebben al te lijden onder ongefundeerde keuzes. Maar bij startups, bedrijven, non-profitorganisaties en verschillende vormen van bestuur kan teamvorming door toeval fundamentele problemen opleveren.

  Met levendige voorbeelden en recent wetenschappelijk onderzoek toont Team Genius managers en bestuurders dat het plannen, ontwerpen en managen van sterke teams niet langer speculatie hoeft te zijn. Het boek geeft concrete oplossingen voor essentiële vragen die het verschil maken tussen succes en vergetelheid. Hoe je middelmatige teams in topteams verandert. Hoe je herkent welk team aan het einde van zijn levensloop zit. Hoe je een vervangend team samenstelt zonder tijdsverlies of gekneusde ego's. En hoe je de juiste grootte van een team bepaalt.

  RICH KARLGAARD en MICHAEL S. MALONE zijn beiden journalist, analist, investeerder en ondernemer, en delen hun inzichten en ervaringen, en hun ontmoetingen met topteams en succesvolle teamleiders.

  "Team Genius onderzoekt een belangrijke vraag voor elke organisatie: wat bepaalt het succes van teams?" -ARIANNA HUFFINGTON, oprichter van de Huffington Post en auteur van Thrive

  "Team Genius verrijkt onze denkwijzen over hoe we hoogst efficiënte en flexibele teams kunnen samenstellen." -FREDERICK W. SMITH, oprichter en CEO van FedEx

 • Anglais Leading with Lean

  Philip Holt

  Philip Holt (Head of Operational Excellence and Accounting Operations at Philips) explains in Leading with Lean exactly what his model of Lean Leadership is, how we can learn to apply it, and how you can convince the workplace never to settle for anything less than excellence. We also learn how to redefine our leadership style and how to identify and eliminate wasteful activities within the company. This way you can recognize, realize and retain the ideal state. Philip Holt shows us the best ways to arrange a high-performance organization, and gives us simple tools and insights for each leader to aspire to greatness, for themselves and for their teams.

  "Philip has written a clear and practical guide for Lean champions and existing Lean leaders. Leading with Lean provides an end-to-end guide on designing and sustaining a Lean transformation. If you are looking to build a culture of continuous improvement, whether at one or a multi-site level, this provides some real gems of practical 'know why' and 'know how' for Lean leaders everywhere."

 • Philip Holt (hoofd Operational Excellence and Accounting Operations bij Philips) legt in Leidinggeven aan Lean Transformaties uit wat zijn model van Lean Leiderschap inhoudt, hoe we het kunnen leren toepassen en hoe je jouw werkomgeving ervan kan overtuigen om geen genoegen te nemen met iets anders dan excellence. We leren ook hoe we onze leiderschapsstijl kunnen herdefiniëren en om verspillende activiteiten binnen de organisatie te identificeren en elimineren. Zo kan je een ideale situatie herkennen, nastreven en handhaven. Philip Holt toont ons de beste methodes om een high-performance organisatie op te zetten en geeft de instrumenten en inzichten voor elke leider om grote ambities te realiseren, voor zowel zichzelf als voor hun teams.

  'Philip heeft een duidelijke en praktische gids geschreven voor Lean voorvechters en reeds bestaande Lean leiders. Leidinggeven aan Lean Transformaties biedt een complete handleiding hoe je een Lean Transformatie kan ontwerpen en onderhouden. Als je een cultuur van continue verbetering wilt opbouwen, op een of op meerdere niveaus, biedt dit boek een paar cruciale en praktische inzichten voor alle Lean leiders.' - Jon Tudor, voorzitter van de Association for Manufacturing Excellence UK

 • Digitale denkers aan het werk is een boek voor jonge professionals van generatie Y, grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Deze 'millennials' hebben andere werkwijzen dan vorige generaties, zijn wars van kantoorpolitieke spelletjes en kennen geen wereld zonder internet. Joris Merks-Benjaminsen toont hoe zij hun kennis en mentaliteit kunnen inzetten voor de organisaties waar zij werken, maar ook voor hun persoonlijke doelen en idealen. Daarnaast legt het boek uit hoe millennials hun eigen rol binnen het bedrijf kunnen vormgeven, hun persoonlijke groei kunnen stimuleren en hoe ze constructief kunnen samenwerken met de mensen om hen heen, zodat ze waardevol werk kunnen verrichten met grote (financiële en intrinsieke) voldoening.
  Dit boek is ook voor alle managers, leidinggevenden en CEO's die millennials in dienst hebben en willen houden. De jonge professionals van generatie Y hebben unieke vaardigheden waar organisaties nog te weinig gebruik van weten te maken. Digitale denkers aan het werk laat zien hoe millennials kunnen excelleren op de werkvloer die nog veelal door oudere generaties wordt gedomineerd.

 • Een veranderproces begint met plannen en praten, maar moet zichtbaar worden in organisatiegedrag. In Onomkeerbaar staat die beweging van praat naar daad en van wens naar werkelijkheid centraal. De auteurs belichten het moment dat de verandering het werk echt moet gaan raken en zijn effect moet hebben in gedrag.
  Onomkeerbaar is een boek voor managers, directeuren en bestuurders die veranderingen willen laten beklijven. Voor middenmanagers, chefs en teamleiders die de geplande veranderingen moeten cordineren. En voor adviseurs, beleidsmedewerkers en projectleiders die de transitie proberen te begeleiden van plannen naar realiteit. Net als vorige boeken is Onomkeerbaar geen 'how-to'-boek. De auteurs bieden de lezer vooral inzichten en handvatten voor een realistisch veranderproces. Op de website Organisatievragen.nl staan bovendien tools, bijlagen en werkbladen waarmee je de inzichten kan toepassen in je eigen situatie.
  Leike van Oss en Jaap van 't Hek zijn organisatieadviseurs, interimmanagers, docenten, coaches en sprekers en sinds 1998 eigenaren van adviesbureau Organisatievragen. Hun vorige boeken Onveranderbaarheid van organisaties en Ondertussen werden allebei genomineerd als Boek van het Jaar door de Orde van Organisatieadviseurs. In 2014 verscheen Onderweg, dat genomineerd werd als Managementboek van het Jaar en bekroond werd als Boek van het Jaar door de Orde van Organisatieadviseurs.
  Over Onderweg
  'Een fraai staaltje van professionaliteit toegankelijk gemaakt voor collega-professionals.' - Léon de Caluwé, auteur van o.a. Leren veranderen
  'Een van de beste verandermanagementboeken van de afgelopen jaren.' - Jury Managementboek van het Jaar
  'Het einde van de maakbaarheid van ons vak gemarkeerd, op een rustige en overtuigende toon.' - Vakjury Orde van Organisatieadviseurs

 • "A key reading for leaders that outlines how to effectively innovate for the future and boost growth, while running the core business" - Alex Osterwalder, co-author of Business Model Generation
  Big companies need to innovate or die. The question is how. Companies need a playbook; a process by which they can start the process of transforming their organizations into innovation engines. The Corporate Startup is that playbook. It provides a proven methodology -applying Lean Startup principles and more- for building a culture of innovation.
  Ben Yoskovitz, Co-Author of Lean Analytics and Founding Partner at Highline BETA.
  The Corporate Startup is a practical guide for established companies that aspire to develop and sustain their innovation capabilities.
  * The world around us is changing rapidly. There is now more pressure on established companies to innovate.
  * The challenge most companies face is how to develop new products for new markets, while managing their core business at the same time.
  * The principles and practices outlined in this book provide companies with a blueprint of how to manage innovation while they execute on their core business.
  * The Corporate Startup provides frameworks, visualizations, templates, tools and methods that can be easily applied to develop new products and business models.

  We have found The Corporate Startup model and the thoughts on the innovation ecosystem very useful in designing our innovation strategy. This book is a must read for all corporate leaders that want to transform their companies to be more innovative.
  Erik Kongsvik-Ibsen, Vice President of Strategy and Business Development at Egmont.
  This book is a timely addition to the corporate innovation space. It is a must read for anyone working on innovation in medium-size and large companies. The principles and practices, if well implemented, can save a company from the disruption death march.
  Tim Deeson, Managing Director at Deeson Group.

 • Het maakt niet uit wie je bent of wat je situatie is, verandering is altijd mogelijk. En als er een situatie is die je wilt veranderen, kan liminaal denken daarbij helpen. Overtuigingen vormen de basis van alles wat mensen zeggen, denken en doen. Als mensen hun overtuigingen veranderen, kunnen ze hun gedrag veranderen, wat hun leven zou kunnen veranderen.

  Liminaal denken heeft een aantal vaardigheden die iedereen kan leren.
  Je hebt geen formeel gezag, budget of bekrachtiging nodig om liminaal denken toe te kunnen passen. Aan de hand van zes principes (beginselen) en negen oefeningen (praktijken) leer je vervorming van de realiteit te minimaliseren, je begrip te verbeteren en nieuwe mogelijkheden voor positieve veranderingen in je werk en je leven te openen.
  Het woord liminaal komt van het Latijnse woord voor drempel. Een drempel betekent letterlijk een doorgang, maar een drempel is ook het begin van elke reis. Een drempel is een grens en markeert het transitiepunt tussen de ene staat van zijn en de volgende. Liminaal denken is de kunst van het vinden, creëren en het gebruik van drempels om verandering te realiseren. Het soort bewustzijn dat je in staat stelt om positieve verandering te creëren.
  "Liminaliteit is de fase tussen 'niet meer' en 'nog niet'. Het is het niemandsland tussen twee grenzen van werkelijkheden. 'Betwixt and between.' Het ondertussen. Dave Gray laat met mooie verhalen en concrete tips zien hoe verandering plaatsvindt op de grenzen tussen dingen. Een krachtig pleidooi om losser, liminaler, met onze overtuigingen om te gaan".
  Danielle Braun en Jitske Kramer, corporate antropologen, auteurs van De Corporate Tribe, chiefs van de Academie voor Organisatiecultuur

 • Het handboek voor veranderaars en game changers om tot gedragen besluiten en betere resultaten te komen
  Decisions by Design:
  Van een opgelegde verandering naar een gedragen toekomst.
  Een procesmatige benadering met een resultaatgerichte aanpak.
  Focus op kwaliteit door evidence-driven besluiten.

  Decisions by Design is een eenvoudig en krachtig instrument om met actieve participatie tot de best haalbare en houdbare besluiten te komen. Vier ontwerpstappen leiden jou als veranderaar, interactief met de betrokkenen, naar cruciale en gedragen besluiten, waarin alle perspectieven en werkelijkheden erkend zijn.
  Deze besluitvormingsmethode weet om te gaan met de valkuilen in groepsprocessen (zoals tunnelvisie), tegenstrijdige belangen, denkfouten (zoals de neiging tot zelfoverschatting), intuïtie en de borging van het besluit voor de lange termijn.
  "Te snel oordelen, emotioneel reageren, blijven hangen bij nieuwe inzichten - ik ben in al deze valkuilen getrapt. Decisions by Design brengt je in beweging om het anders te doen. Het boek zet je aan om de stappen en principes meteen in praktijk te brengen. Ik kan je verklappen: het werkt!"
  Hans van der Loo, co-founder van betterday en energyfinder en bestsellerauteur van o.a. Waar haal je de energie vandaan? en Musk Mania
  Marjolijn de Graaf en Edwin de Graaf zijn de motor achter Impact Company. Impact Company faciliteert veranderaars en leiders naar succesvol organiseren met blijvende impact en meer betrokkenheid.

 • 'Strategie = Executie' is door de Axiom Business Book Awards bekroond met een gouden medaille in de Business Theory categorie en stond op de shortlist voor 'Managementboek van het Jaar 2017'
  Strategie = Executie, voor leiders, professionals en ondernemers die niet strategiebepaling, maar strategie-executie als hun nr. 1 job zien.
  Organisaties staan middenin het Nieuwe Normaal, waarin volatiliteit troef is. Organisaties verstoren zelf of worden verstoord. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid meer. In deze tijd geldt maar 1 wet: STRATEGIE = EXECUTIE. Een strategie is net zo briljant als haar executie. Strategie-executie is het laatste competitieve voordeel. Slagkracht, snelheid en wendbaarheid, 'agility' in executie zijn belangrijker dan de perfect uitgedokterde strategie.
  Strategie-executie moet zowel exploitatie van het bestaande businessmodel als innovatie mogelijk maken. Het is een evenwichtskunst waarin harde kaders even belangrijk zijn als zacht verandermanagement. En het is relevant voor zowel professionals van gevestigde organisaties als voor ondernemers bij snelgroeiende startups. Maar hoe doe je dat?
  Strategie = Executie geeft een eigentijds antwoord en is 80% how-to:
  * Je krijgt overzicht: 6 succesfactoren, 4 versnellers en 16 bouwstenen.
  * Je raakt geïnspireerd: 16 casussen en meer dan 50 innovaties ter inspiratie.
  * Je kunt direct aan de slag: 5 uitgewerkte aanpakken.

  'Het is niet alleen meer de uitdaging de beste strategie te hebben, maar juist ook het snel en krachtig uitvoeren ervan. Een echte must-read voor besturend Nederland.' - Feike Sijbesma, CEO en voorzitter van de raad van bestuur Koninklijke DSM
  'Het begrip innovatie en hoe je innovatie organiseert wordt grondig gedemystificeerd in dit boek. En zeer praktisch gemaakt.' - Jacques van den Broek, CEO Randstad
  'Dit boek verbindt op unieke wijze denken en doen. Een must-read voor wie de toekomst liever in eigen hand houdt.' - Henk Hagoort, voorzitter College van Bestuur Hogeschool Windesheim, voormalig voorzitter Raad van Bestuur NPO
  'De tijd nemen voor strategie en reflectie is belangrijk. Maar het blijft papierwerk als het niet met dezelfde intensiteit wordt omgezet in praktisch handelen. Dit boek geeft inzicht hoe dat kan, in een vloeiend proces.' - Ben Verwaayen, voormalig CEO Alcatel-Lucent en British Telecom, commissaris AkzoNobel, investeerder bij Keen Ventures
  Over de auteur
  Jacques Pijl (1968) werkt al ruim twintig jaar intensief samen met bestuurders en teams van toonaangevende organisaties om kritische vraagstukken van strategie-executie en innovatie op te lossen. Hij begeleidt grootschalige transformaties en chirurgische interventies in de private en de (semi-)publieke sector. Jacques is directeur van adviesbureau Turner, thoughtleader en veelgevraagd spreker over strategie-executie en innovatie. Eerder schreef hij de bestseller Het nieuwe normaal.

 • Elon Musk, de man achter Tesla, PayPal en SpaceX, is de ultieme wavemaker: een leider die niet alleen meesurft op de golven van vernieuwing, maar ze het liefst zelf veroorzaakt. Aan de hand van vijf even waanzinnige als toepasbare succesprincipes ontrafelen Hans van der Loo en Patrick Davidson de magie van Musk en laten ze je zien hoe ook jij fantastische prestaties kunt realiseren.
  Het kleinste boekje over 's werelds grootste presteerder!
  - De grensverleggende prestaties van Musk op een rij.
  - Een kijkje in de mindset en drijfveren van een wereldveranderaar.
  - Musk-Minimasterclass: pas de succesprincipes van Musk zelf toe.

  Hans van der Loo is expert op het gebied van energiek veranderen. Eerder schreef hij de bestsellers Kus de visie wakker, We hebben er zin in!, Energy Boost, Vaart maken en Waar haal je de energie vandaan?
  Patrick Davidson is gespecialiseerd in het realiseren van prestatiesprongen, zowel met start-ups als met klassieke organisaties. Eerder schreef hij de bestseller Waar haal je de energie vandaan?

 • 'Een logische en vruchtbare aanvulling op Verwaarloosde organisaties (2011). De auteur beschrijft een verdere ontwikkeling en detaillering van het concept, maar geeft ook een verdere uitwerking van manieren en stappen van interveniëren.' - Prof. Dr. Léon de Caluwé
  Tien jaar werken met het concept van de 'verwaarloosde organisatie' heeft zoveel cases opgeleverd dat het doorgeven van de lessen uit de geleefde werkelijkheid een logische stap is. Leren interveniëren in verwaarloosde organisaties is bedoeld als tutorial, om het zelfstandig leren interveniëren in verwaarloosde organisaties voor organisatieprofessionals mogelijk te maken.
  Het bevat onder meer een methode voor organisatieontwikkeling vanuit een probleemsituatie en ontsluit relevante wetenschappelijke kennis uit de veranderkunde over de ongemakkelijke waarheid in organisaties. Over de destructieve werking van managementmodes als zelfsturende teams, over destructief leiderschap en over destructief medewerkerschap zoals pesten. Het boek bevat een tweetal manieren om actieonderzoek te doen tijdens trajecten voor organisatieontwikkeling om systematisch te kunnen reflecteren op het interveniëren in verwaarloosde organisaties.
  Verwaarloosde organisaties (2011), het vorige boek van Joost Kampen (Van de Bunt Adviseurs en de Vrije Universiteit), is uitgegroeid tot een standaardwerk. Het werd in 2012 bekroond tot Boek van het Jaar door de Orde van organisatieadviseurs. In 2015 verscheen bij Palgrave de Engelse vertaling Emotional Abuse and Neglect in the Workplace: how to restore normal organizational life.
  'Verwaarlozing van de geleefde werkelijkheid vraagt om moreel goed en praktisch juist handelen. Dat is wat dit boek je leert.' - Marijke Spanjersberg, docent systeemdenken aan de Radboud Universiteit Nijmegen
  'Het boek laat feilloos zien dat gemakkelijk meegaan met managementhypes, bijna altijd veelbelovend en met een hoog panaceekarakter, voor de organisatie heel vaak ernstige averechtse effecten heeft.' - Jan den Hollander, docent SIOO
  'Dit boek bevat een rijkdom aan inzichten en handreikingen voor managers en adviseurs die zoeken hoe je relationele orde en rust in verwaarloosde organisaties weet te brengen.' - Leike van Oss, organisatieadviseur en coauteur van o.a. Onderweg en Onomkeerbaar
  Joost Kampen adviseert en begeleidt al ruim vijfendertig jaar de ontwikkeling van organisaties. Door zijn promotieonderzoek is hij zich gaan specialiseren in 'organisaties met ontwikkelingsproblemen', waar hij kennis uit de orthopedagogiek toepast en combineert met veranderkundige inzichten.
  Zijn eerste boek Verwaarloosde organisaties: een nieuw concept voor organisaties professionals verscheen in 2011 en is uitgegroeid tot een standaardwerk. Het werd in 2012 bekroond tot Boek van het Jaar door de Orde van organisatieadviseurs. In 2015 verscheen bij Palgrave de Engelse vertaling Emotional Abuse and Neglect in the Workplace: how to restore normal organizational life.

  Joost Kampen is verbonden aan Van de Bunt Adviseurs en de Vrije Universiteit en doceert aan de Universiteit Twente, SIOO en de Business School Nederland.

 • Ruimte

  Frank Weijers

  'Neem de ruimte om het boek te lezen en laat je inspireren tot verbeteringen die daadwerkelijk het verschil maken.' - Jitske Kramer, co-oprichter van de Academie voor Organisatiecultuur, auteur van onder meer Deep Democracy en coauteur van De Corporate Tribe
  Hoe komt het toch dat zo veel mensen - individueel, binnen teams en in organisaties - onvoldoende ruimte ervaren om te doen wat hun bedoeling is, op een manier die bij hen past? En hoe komt het dat ze tegelijkertijd van alles doen wat juist niet hun bedoeling is, of het doen op een manier die niet bij hen past?
  Ruimte biedt een krachtig model om helder zicht te krijgen op de mate waarin we handelen volgens onze bedoeling. Het laat ook zien in hoeverre de inrichting van leven en werk daaraan bijdraagt of kán bijdragen. Daarbij worden interventies gegeven die eenvoudig toepasbaar zijn om ruimte te creëren én te benutten.
  Creëer ruimte, stop met onzin en ga doen wat de bedoeling is!
  Frank Weijers (1957) werkte bij een aantal onderwijsinstellingen als interim-directeur/rector, leidde internationale projecten in o.a. de Filipijnen, Hongarije en op Curaçao, waar hij het Vespucci College opzette. Hij is auteur van het boek Spelen met ruimte en is een veelgevraagd trainer en spreker. Frank werkt vanuit zijn bedrijf Spelen met Ruimte en als associate partner bij de Academie voor organisatiecultuur.
  'Frank weet via interessante en begrijpelijke perspectieven en taal, mensen letterlijk in beweging te zetten. Het hoofd gaat werken, het hart gaat er sneller van kloppen en de keuzes volgen vanuit die positieve energie.' - Jasmijn Kester, Rector Vathorstcollege, Amersfoort, schoolleider van het jaar.
  'Tijd verspillen aan dingen die er niet toe doen en niet toekomen aan wat echt belangrijk is. Wie kent dat niet? Frank Weijers laat zien dat ieder van ons ruimte kan scheppen door simpelweg te stoppen met ongerichte activiteit en te focussen op wat ertoe doet.' - Lenette Schuijt, organisatieadviseur, coach en leiderschapstrainer en auteur

 • "Een waardig mens gaat op zoek naar de geheime logica van zijn leven." - Pascal Mercier, filosoof
  Ga doen wat je écht belangrijk vindt! Hoor jij bij die 90% van de mensen die het als een uitdaging ervaren om een goede balans in hun leven te vinden door de vele interessante keuzes die we hebben, de hoge versnelling waarin we leven en alle prioriteiten waarmee we wat moeten? Dan kan dit boek je daarbij helpen. Ga doen wat je écht belangrijk vindt! is een praktisch raamwerk, een soort gereedschapskist, aangevuld met waardevolle inzichten uit de positieve psychologie en de filosofie. De tools in deze gereedschapskist helpen je om je hoofd erbij te houden, de keuzes te maken die voor jou het beste zijn om de dingen te doen waar jij je goed bij voelt.
  "Durven is even je evenwicht verliezen, niet durven is jezelf verliezen, zei de Deense filosoof Søren Kierkegaard al. Mooi gezegd, en hoe je de eerste stap kunt zetten, lees je in Ga doen wat je écht belangrijk vindt! Het is een boek voor hen die erachter komen wat ze belangrijk vinden, voor hen die dat al weten maar niet nog niet durven en voor iedereen die anderen helpt om erachter te komen. Ga doen wat je écht belangrijk vindt! is nuttig, inspirerend én prettig leesbaar." - Stine Jensen, filosoof en schrijver van o.a. Alles wat ik voel en Go East
  "Hoe eerder je ontdekt wat je belangrijk vindt, hoe langer je er wat aan kunt doen. Elke stap is het waard en dit boek zal je verder op weg helpen. Begin vandaag: lees het, beleef het, en weet dat de wereld op je wacht!" - Kayvan Kian, managementconsultant bij McKinsey & Company en oprichter van het Young Leaders Forum
  "Gaan doen wat je echt belangrijk vindt, is een goed advies. Steeds weer blijkt dat je een plezieriger en productiever leven hebt als je datgene doet wat echt waarde voor je heeft en wat past bij je kennis en vaardigheden. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. We weten wel wat goed voor ons is, maar we willen ook voldoen aan verwachtingen van anderen, of we weten niet hoe we daarvoor ruimte en tijd kunnen maken. En dat is nu precies waarvoor dit boek ondersteuning wil bieden, écht datgene te realiseren wat voor jou ook werkelijk telt." - Jan Auke Walburg, em. hoogleraar positieve psychologie

 • In 2008 bouwden twee arme studenten (Brian Chesky en Joe Gebbia) en hun programmerende nerdvriend (Nathan Blecharczyk) een platform dat binnen tien jaar de grootste aanbieder van accommodaties ter wereld werd. Airbnb is momenteel 30 miljard dollar waard en hét voorbeeld van Silicon Valley's 'unicorn' startups. Maar het bedrijf is niet zonder controverse, want je verstoort een hotelbranche van 500 miljard dollar niet zonder een paar vijanden te maken. Dit is tevens het verhaal van de wetgevers die Airbnb willen stoppen, leiders van de hotelbranche die Airbnb willen laten verdwijnen en wijken en steden die worstelen met de huizen die te huur worden aangeboden.
  Er zijn headlines en horrorverhalen, maar Airbnb heeft de manier waarop we reizen voorgoed veranderd. Een manier waarbij een gevoel van ergens thuiszijn, vertrouwen heeft gecreëerd tussen gastheer/vrouw, en de gast die op zoek is naar een betekenisvollere reiservaring die hotels maar moeilijk kunnen evenaren. De Airbnb Story is het eerste boek dat het complete verhaal vertelt over Airbnb, cultureel fenomeen, hotel disrupter, vijand van regelgevers. En het is de eerste diepgaande profielschets van Brian Chesky, de nieuwsgierige CEO en medeoprichter. Voor iedereen die er ooit over heeft gedacht om zijn woning op Airbnb te verhuren om wat bij te verdienen, die ooit een Airbnb heeft geboekt of wil boeken of die zelf rondloopt met een disruptief idee, is dit boek een absolute must-read.

 • "Hi, my name is David Beckett, I'm a Pitch Coach, and I'm here to ensure your ideas have a voice".

  The big pitch is coming up. You've got just a few minutes to convince that investor or your Board, that your idea is worth investing money, time and people in. What should you say? How should you say it? And how do you beat those nerves that are already building up inside?

  David Beckett has coached over 700 startups to raise over EUR170 million in investment. And he has trained thousands of professionals in innovation teams at companies like Google, Unilever, Booking.com and PwC. He is also a TEDx speech coach.

  In Pitch to Win, David provides practical tools to help you Script, Design and Deliver pitches that are short, professional and persuasive. His methods and practices have been tested with hundreds of pitchers and reviewed by numerous investors and members of the Board.

  The focus is on actionable tools and real-life examples. With step-by-step exercises that will guide you to your best pitch ever.

  "I've seen David transform ordinary presenters into fantastic pitchers. Follow the steps in Pitch to Win and you'll have a great shot at pitching successfully for the resources you need to make your innovation ideas a success." - Patrick de Zeeuw, cofounder of Startupbootcamp.

empty