Einstein Books en Ebooks

 • De technologische ontwikkelingen komen als een stormvloed op
  ons af. De eindeloze opslag van gegevens, reusachtige rekenkracht,
  big data, kunstmatige intelligentie, robotisering, 3D-printers
  en de blockchain veranderen onze wereld fundamenteel.
  De
  mogelijkheden van de technologie zijn geweldig, maar hoe zit het
  met de keerzijde? Worden mensen overvleugeld door technologie?

  Is er straks nog werk?
  Kunnen bedrijven de veranderingen bijbenen? Staat de mens nog centraal en hebben bestuurders en
  politici de juiste kwesties op het netvlies?
  Al deze vragen staan centraal in de zoektocht hoe we het industriële denken los moeten laten om zo de realiteit van het informatietijdperk te accepteren.

  In dit boek schetst ICT-analist Brenno de Winter hoe technologie de mensen heeft overvallen met de kracht van een stormvloed. Ook deelt hij zijn inspirerende visie over trends en ontwikkelingen, waarmee bedrijven en overheden in de komende jaren rekening kunnen en zelfs moeten houden.
  Immers, in de historie van de mensheid is geen enkele ontwikkeling zó snel gegaan.

  Brenno de Winter (1971) is een bevlogen expert op het gebied van informatiebeveiliging, privacy en de ontwikkeling van de informatiemaatschappij. Hij schreef diverse boeken,is een veel gevraagd spreker, trainer en dagvoorzitter. Van zijn hand verschenen eerder boeken als 'De Rode Hack','Privacy in het Informatietijdperk' en 'Open Kaart'.

 • Optimisten hebben de hele wereld

  Het boek van Charles Groenhuijsen gaat over optimisme. Hij noemt 100 'tipping points': Dingen die goed gaan in de wereld. Er is hoop. Echt waar! En dankzij optimisme, daadkracht en prachtige nieuwe technologieën kunnen we beter dan ooit de grote wereldproblemen (klimaat, ongelijkheid, terrorisme) te lijf gaan.

  Vraagje:
  Welke mensen in je omgeving bewonder je het meeste? Denk maar even rustig na...
  En zijn dat vooral optimisten of pessimisten? Opgewekte doeners of tobberige mopperdozen?

  Niet zo moeilijk, hè?
  En wereldleiders? Mensen die we internationaal bewonderen?
  Dan hoor je vaak de namen van Nelson Mandela, John F. Kennedy, Martin Luther King, vredesactivist Mahatma Gandhi, zuster Theresa, Winston Churchill en ook Angela Merkel.
  Stuk voor stuk mensen die met optimisme tegenslag en problemen overwonnen.

  Charles Groenhuijsen concludeert: 'Als ik ergens pessimistisch van word, dan is 't van de kwaliteit van pessimistische voorspellingen. De vooruitgang is ongekend, onvoorstelbaar en onomkeerbaar.'

  -------------------

  'Pessimisme maakt mensen machteloos en kwaad.
  Optimisme geeft kracht en creativiteit.'
  Jan Peter Balkenende, oud-premier'

  'De wereld is nog nooit zo gezond, vreedzaam en goed opgeleid geweest.'
  Barack Obama, oud-president

  'Optimisten hebben niet alleen de wereld, maar redden de wereld ook. Lees dit boek, ga iets ondernemen en word geen omstander.'
  Ruud Koornstra, Duurzaam Ondernemer

  'Charles brengt ons weer goede leeskost voor 2018, het Jaar van de Hond, woef!'
  Adjiedj Bakas, 'Trendwatcher des Vaderlands'

  Eindelijk een boek over het huidige tijdperk waarin wij het beter dan ooit hebben maar onze beste lofzang is 'Ik heb niets te klagen'.
  Lulu Wang, schrijfster

 • De impact van het internet op de resultaten van bedrijven zal de gevolgen van de huidige crisis doen verbleken.

  Met ongekende snelheid verdwijnen bestaande winkels en organisaties van naam. Tegelijkertijd ontstaan talloze succesvolle efficiënte en doelgerichte internet bedrijven.

  En daar blijft het niet bij. We staan pas aan het begin van een tijdperk dat groter zal zijn dan de industriële revolutie: de internet revolutie. Elk bedrijf, groot of klein en in iedere branche, gaat de enorme impact van het internet ondervinden. Bestaande verdienmodellen moeten op de schop en zonder een adequate internetstrategie lopen bedrijven de kans niet te overleven.

  Hoe ziet een succesvolle internetstrategie er uit en hoe ontwikkel je die? Hoe maak je een "traditioneel" bedrijf gereed voor het internettijdperk zodat het kan concurreren met een flitsende internet startup? Zelfs als het lijkt alsof je de boot hebt gemist kun je met dit boek het rij keren.

  Ons boek beschrijft de belangrijkste "topics", met succesvolle voorbeelden, die relevant zijn voor ieder bedrijf bij het bepalen en uitvoeren van een succesvolle internet strategie.

  www, internettopics.nl

  Willem Vermeen & Remco Tomei

  www.einsteinbooks.nl

 • De Revolutie van Big Data

  De toekomst is aan wie goed gebruik weet te maken van de overvloed aan informatie om ons heen. Big Data is niet alleen onder computerwetenschappers en datafreaks een veelbesproken onderwerp, maar ook binnen menig bestuur en kabinet. Steeds meer bedrijven en overheden ontdekken het grote potentieel van de schat aan gegevens om ons heen. Op internet is een overweldigende hoeveelheid informatie te vinden, maar deze is verspreid en ongestructureerd, vluchtig en onbetrouwbaar, open maar ook verborgen. Het is bepaald niet eenvoudig uit die wirwar van Big Data de ware trends te filteren en conclusies aan te verbinden. Van cruciaal belang daarbij is ook dat bedrijven gebruik gaan maken van alle beschikbare interne- en externe digitale informatie die essentieel is voor hun omzet en winst. Wie daarin slaagt, heeft de sleutel tot onze op data-gedreven toekomst.

  Landen en bedrijven zullen steeds meer geconfronteerd worden met nieuwe technologische ontwikkelingen. Ondernemers die pro-actief op deze ontwikkelingen weten in te spelen, behoren of de winnaars van morgen.

  In deze publicatie verkennen wij de wereld van Big Data. Daarbij gaan we zowel in op de uitdagingen en kansen, maar ook op schaduwkanten.

  Anwar Osseyran en Willem Vermeend

  www.einsteinbooks.nl

  www.bigdatawereld.nl

 • De impact van het internet op de resultaten van bedrijven zal de gevolgen van de huidige crisis doen verbleken.

  Met ongekende snelheid verdwijnen bestaande winkels en organisaties van naam. Tegelijkertijd ontstaan talloze succesvolle efficiente en doelgerichte internet bedrijven.

  En daar blijft het niet bij. We staan pas aan het begin van een tijdperk dat groter zal zijn dan de industriele revolutie; de internet revolutie. Elk bedrijf, groot of klein en in iedere branche, gaat de enorme impact ondervinden. Bestaande verdienmodellen moeten op de schop en zonder een adequate internetstrategie lopen bedrijven de kans niet te overleven.

  Hoe ziet een succesvolle internetstrategie er uit en hoe ontwikkel je die? Hoe maak je een "traditioneel" bedrijf gereed voor het internettijdperk zodat het kan concurreren met een flitsende internet startup? Zelfs als het lijkt alsof je de boot hebt gemist kun je met dit boek het tij nog keren.

  Ons boek beschrijft de belangrijkste 'topics", met concrete voorbeelden, die relevant zijn voor ieder bedrij bij het bepalen en uitvoeren van een succesvolle internet strategie.

  www. internettopics.nl

  Willem Vermeend & Remco Tomei

 • De Revolutie van BIG DATA

  De toekomst is aan wie goed gebruik weet te maken van de overvloed aan informatie om ons heen. Big Data is niet alleen onder computerwetenschappers en datafreaks een veelbesproken onderwerp, maar ook binnen menig bestuur en kabinet. Steeds meer bedrijven en overheden ontdekken het grote potentieel van de schat aan gegevens om ons heen. Op internet is een overweldigende hoeveelheid informatie te vinden, maar de ze is verspreid en ongestructureerd, vluchtig en onbetrouwbaar, open maar ook verborgen. Het is bepaald niet eenvoudig uit die wirwar van Big Data de ware trends te filteren en er conclusies aan te verbinden. Van cruciaal belang daarbij is ook dat bedrijven gebruik maken van alle beschikbare interne- en externe digitale informatie die essentieel is voor hun omzet en winst. Wie daarin slaagt, heeft de sleutel tot onze op data-gedreven toekomst.

  Landen en bedrijven zulle steeds meer geconfronteerd worden met nieuwe technologische ontwikkelingen. Ondernemers die pro-actief op deze ontwikkelingen weten in te spelen, behoren tot de winnaars van morgen.

  In deze publicatie verkennen wij de wereld van Big Data. Daarbij gaan we zowel in op de uitdagingen en kansen, maar ook op schaduwkanten.

  www.bigdatawereld.nl

  Anwar Osseyran en Willem Vermeend

  Uitgever: Einsteinbooks.nl

 • The Big Data Revolution

  The future is in the hands of those who are able to make good use of the large abundance of data around us.
  Big Data is not only a hype for computer scientists and data freaks but is a very hot item in many board rooms and cabinet offices.

  More and more businesses and governments are discovering the big potential of mining the data space.
  It is all around us on the internet but it is in huge amounts, scattered and unstructured, volatile and unreliable, open but also invasive.

  Detecting the correct trends and making wise decisions from the tangle of Big Data is far from easy.
  Of crucial importance here is that businesses must start making use of all available internal and external digital information that is vital to their sales and profits.

  Those who manage to extract and exploit the facts will own our data-driven future.

  In this quick scan we survey the world of Big Data, exploring the challenges and opportunities it presents, but also the downsides.

  www.bigdatawereld.nl

 • De IoT revolutie

  Een van de belangrijkste trends rondom digitalisering is het ontstaan van het Internet of Things (IoT). Het gaat om de opkomst van apparaten en voorwerpen die met het internet worden verbonden en op die manier met elkaar en met mensen kunnen communiceren. Deze 'dingen', zoals machines en producten worden met elektronica 'slim' gemaakt, zodat ze op allerlei terreinen digitale contacten kunnen leggen en waardevolle gegevens kunnen verzamelen.
  Verwacht wordt dat er wereldwijd in 2020 zo'n 25 miljard IoT-apparaten met het internet zijn verbonden. Op dit moment gaat het nog 'slechts' om circa 5 miljard slimme objecten. Door het IoT ontstaat er een
  wereldomvattend ecosysteem van digitale verbindingen dat ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen heeft. Vooral op het beleid en de businessmodellen van ondernemingen zal IoT een enorme impact hebben. Tegelijk biedt het ongekende mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten.
  In dit boekje verkennen Willem Vermeend en Jan Willem Timmer de revolutie van het Internet of Things. Het is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor nieuwe internetontwikkelingen en de gigantische impact op onze maatschappij en economie. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk maken de auteurs duidelijk dat iedereen op enigerlei wijze met IoT te maken krijgt. Ze geven ook tips aan ondernemers, startups, onderwijsinstellingen en overheden om met
  IoT-toepassingen bedrijfsprestaties te verbeteren.

 • DE WERELDWIJDE OPMARS VAN SMART INDUSTRY

  De laatste jaren zijn er talloze traditionele bedrijven ten onder gegaan omdat ze zich niet snel genoeg hebben aangepast aan digitalisering en nieuwe technologische ontwikkelingen, aangeduid als economie 4.0, de vierde revolutionaire ontwikkeling in de geschiedenis van de wereldeconomie. De nieuwe economie leidt in het bedrijfsleven tot de zogenoemde Smart Industry. In de maakindustrie, maar ook in andere bedrijfssectoren worden bedrijfsprocessen met behulp van het internet in combinatie met nieuwe technologie slimmer en efficiënter gemaakt. Dit vertaalt zich in smart business, smart productions en smart services.

  In veel landen wordt Smart Industry beschouwd als de nieuwe groeimotor en banenmachine van de economie. De trend naar smart zal in alle bedrijfssectoren businessmodellen op zijn kop zetten. Daarom is het van essentieel belang dat ondernemers en het management van bedrijven op dit terrein voldoende kennis van zaken hebben. Ze moeten bovendien goed op de hoogte zijn van ontwikkelingen rondom Smart Industry. Ook overheden en onderwijsinstellingen moeten smart worden. Economie 4.0 vraagt om lesprogramma's waarin ruim aandacht wordt besteed aan de belangrijkste aspecten van het internet en de koppeling met nieuwe technologie. In dit boek, dat ook als digitaal smartbook beschikbaar is (www.smartindustryboek.nl), gaan we met de lezer op pad in de wereld van Smart Industry. Daarbij worden niet alleen de belangrijkste ontwikkelingen verkend, maar ook de wijze waarop ondernemingen daarop kunnen inspelen en met smart business succesvol kunnen zijn, mede aan de hand van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Deze verkenning is vooral bedoeld voor ondernemers en lezers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven of in het kader van hun studie voldoende kennis moeten opdoen op het terrein van Smart Industry. Eigenlijk is deze kennis voor iedereen van belang. In welke functie of werkkring dan ook, je krijgt met de nieuwe wereld van smart te maken.

  Willem Vermeend is ondernemer en investeerder op het terrein van het internet en nieuwe technologie en als hoogleraar Economie 4.0 verbonden aan de Open Universiteit. Vermeend maakt deel uit van de nationale stuurgroep Smart Industry en is tevens commissaris bij verschillende bedrijven en auteur van economische, fiscale en financiële bestsellers. In de periode 1994-2002 was hij staatssecretaris van Financiën en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eind februari 2016 werd Willem Vermeend door de ministers van Financiën en Economische Zaken benoemd tot speciaal FinTech-afgezant. In deze parttime functie moet hij de obstakels gaan opruimen voor technologische bedrijven die actief zijn in de snelgroeiende digitalisering van de financiële sector en Nederland op de kaart zetten als 'centrum van financiële vernieuwing'. Volgens de ministers moet Vermeend als afgezant de schakel worden tussen die sector, de overheid, het bedrijfsleven en de toezichthouders.

  Jan Willem Timmer is consultant bij EcoMetrix Africa waar hij advies geeft op het gebied
  van klimaatverandering en duurzame energie. Daarnaast is hij als ondernemer (internationaal) actief op het terrein van smart industry en sustainability. Hij studeerde rechten en economie aan Harvard University en finance aan de University of Oxford. De afgelopen jaren heeft hij lesgegeven aan verschillende universiteiten op het vakgebied van
  de economie.

  Zie van beide auteurs ook het 'Internet of Things'
  dat de wereld op zijn kop gaat zetten
  www.internetot.nl | www.einsteinbooks.nl
  www.smartindustryboek.nl

 • De IoT revolutie Een van de belangrijkste trends rondom digitalisering is het ontstaan van het Internet of Things (IoT). Het gaat om de opkomst van apparaten en voorwerpen die met het internet worden verbonden en op die manier met elkaar en met mensen kunnen communiceren. Deze 'dingen', zoals machines en producten worden met elektronica 'slim' gemaakt, zodat ze op allerlei terreinen digitale contacten kunnen leggen en waardevolle gegevens kunnen verzamelen. Verwacht wordt dat er wereldwijd in 2020 zo'n 25 miljard IoT-apparaten met het internet zijn verbonden. Op dit moment gaat het nog 'slechts' om circa 5 miljard slimme objecten. Door het IoT ontstaat er een wereldomvattend ecosysteem van digitale verbindingen dat ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen heeft. Vooral op het beleid en de businessmodellen van ondernemingen zal IoT een enorme impact hebben. Tegelijk biedt het ongekende mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. In dit boekje verkennen Willem Vermeend en Jan Willem Timmer de revolutie van het Internet of Things. Het is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor nieuwe internetontwikkelingen en de gigantische impact op onze maatschappij en economie. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk maken de auteurs duidelijk dat iedereen op enigerlei wijze met IoT te maken krijgt. Ze geven ook tips aan ondernemers, startups, onderwijsinstellingen en overheden om met IoT-toepassingen bedrijfsprestaties te verbeteren.

 • Regeringen blijken niet in staat om de groeiende onrust en onzekerheid bij de bevolking weg te nemen. De sterke opkomst van populistische bewegingen in Europa en de recente Brexit zijn een symptoom van het snel toenemende gevoel van onbehagen.
  De oplossing ligt in het onverwijld aanpakken van de bankproblemen en systeemdefecten binnen de eurozone. De Europese bankenunie moet op korte termijn omgezet worden, waarbij de schulden van de Zuid-Europese landen geheel of ten dele worden kwijtgescholden. Zo niet, moet Duitsland de euro verlaten, zodat de resterende eurozone zich eindelijk economisch kan herstellen.
  In deze unieke Smart Publicatie analyseert Heiligers de huidige (euro) crisis kort en bondig. Geeft bovendien heldere, doordachte voorstellen voor een ingrijpende ombouw van het systeem. Oplossingen voor zowel de banken als de grote concerns. De huidige sociaaleconomische misstanden vormen immers een groot gevaar voor de democratie en de vreedzame co-existentie.
  Om de vrede in Europa te bewaren moet de EU haar bestuursvorm onverwijld democratiseren. In Amerika hebben de kiezers hun establishment bij de presidentsverkiezingen al de rode kaart getoond. De Duitse regering en een aantal toonaangevende Duitse economen zijn er rotsvast van overtuigd, dat Duitsland alles richtig macht. En dat het probleem bij de andere eurolanden ligt die niet in staat zijn hun begroting op orde te brengen.
  We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them: Albert Einstein

  Over de auteur:

  Robert Heiligers (Zuilen, 1953) studeerde tussen 1972 en 1978 Massacommunicatie, Engels en Linguistiek aan de Universiteit van Utrecht, waarna hij enige tijd werkzaam was als leraar en conrector in het middelbaar onderwijs. Na tussenstops bij grote verzekeraars in Zwitserland en Engeland werd hij in 2002 hoofd van de Global Benefits Unit van Aon Duitsland, en aanvaardde in 2007 de functie van hoofd International Employee Benefits bij de Duitse Talanx Group.

  Sinds begin 2016 werkt hij in Duitsland als zelfstandig publicist en adviseur op het gebied van internationale personeeltransfers.

 • Iedereen verdient een coach' en 'Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden' zijn van die uitspraken die Jolanda graag gebruikt en die zo ontzettend de kern van coaching raken.
  Jolanda geeft in dit E-book op een speelse wijze, door koppelingen te leggen met haar blogs uit de afgelopen jaren, inzage in haar persoonlijke leven, haar persoonlijke ont-wikkeling en voert de lezer mee naar de fase waarin zij nu verkeert, 'ze wil vliegen'.

empty