Boom criminologie

 • Duurzaam leren voor goed politiewerk Nieuw

  Duurzaam leren voor goed politiewerk

  Helen van den Berg

 • Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden Nieuw

  Verliefd, verloofd, getrouwd, gescheiden

  Janine Janssen

 • Cohesie en polarisatie in de stad

 • In verbinding

  Ronald van der Wal

 • Vreemdelingendetentie in de Lage Landen

  Lars Breuls

 • Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden

  Ira Helsloot

 • Het Zandpad - closing brothels or closing eyes?

  Dina Siegel

 • Bakens in de rechtspsychologie

 • Invoering jeugdstrafrecht in Caribisch Nederland

  J.V.O.R. Doekhie

 • Twee eeuwen gevangen

  Herman Franke

 • Herstelrecht door de ogen van...

 • De grenzen van professionele ruimte

  Ivo van Duijneveldt

 • De improvisatiemaatschappij

  Hans Boutellier

 • Het gebruik van drones

  B.H.M. Custers

 • De boete in balans

  Arnt Mein

 • Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

  P.W. Tops

 • De Hoogezandse brand

  Karien van den Doel

 • Blauwe patronen

  Wouter Landman

 • Criminaliteit en rechtshandhaving - 2014

 • (On)gemerkt bijzonder

  Sheila Adjiembaks

 • Nederland en synthetische drugs

  Pieter Tops

 • Français Mise au point sur l'honneur

  Janine Janssen

 • Sociale media, delictgedrag & communicatie

  Hans Moors

 • De PlayStation-moorden

  Martine Beermann

empty