Bezige Bij b.v., Uitgeverij De

 • De fundamenten Nieuw

  Hoe komen we uit deze crisis? Dat is de vraag die Ramsey Nasr, een van Nederlands meest veelzijdige kunstenaars, zichzelf stelt.
  De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden zijn. Stap voor stap bevraagt hij onze gehele westerse manier van leven. Aan de hand van kunstenaars als Boccaccio, Rilke en Van Gogh houdt Nasr een pleidooi om onze plek op aarde en ons idee van geluk radicaal te herzien, niet als zweverig ideaal, maar puur uit lijfsbehoud.
  De fundamenten is daarmee naast een indringende hartenkreet een politieke oproep tot opstand. Tegenover de chaos van deze tijd plaatst Nasr een urgent maar hoopvol geluid voor een land en wereld in crisis.

 • Vijf jaar lang werkte David Van Reybrouck aan zijn monumentale Revolusi. Hij interviewde bijna tweehonderd mensen, de laatste nog levende getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd, in Indonesische rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op verafgelegen eilanden. Ook in Nederland bracht zijn onderzoek tal van nieuwe verhalen aan het licht. De veelheid aan perspectieven en herinneringen weeft Van Reybrouck samen tot het aangrijpende verhaal van de Indonesische onafhankelijkheid. Zo toont hij hoe een nieuwe wereld vorm kreeg: in bloed, in pijn, met hoop.

  De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang gezien als een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis.

  Indonesië was het eerste land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid uitriep. Na de Japanse bezetting verzetten jonge rebellen zich gewapenderhand tegen elke nieuwe vorm van overheersing. Britse, Australische en vooral Nederlandse troepen moesten rust en orde brengen, maar hun aanwezigheid leidde juist tot het ontvlammen van de eerste moderne dekolonisatieoorlog. Die strijd inspireerde onafhankelijkheidsbewegingen in Azië, Afrika en de Arabische wereld, zeker toen het vrije Indonesië in 1955 de legendarische Bandung-conferentie organiseerde, het eerste wereldcongres zonder het Westen. De wereld had zich met de Revolusi bemoeid en de wereld was erdoor veranderd.

 • `Ons boerenland is morsdood. Nauwelijks meer insecten,
  nauwelijks meer vogels, nauwelijks meer bodemleven. Landdegradatie.
  Het komt nu aan op radicale dienstbaarheid aan de
  aarde, zonder hoop op dankbaarheid of begrip van je medemens.'
  Tommy Wieringa is niet alleen bezorgd over het boerenland,
  hij schrijft met dezelfde urgentie over onze cultuur, onze
  democratie en onze intellectuele vrijheid. De actualiteit is de
  aanleiding om zijn pen te scherpen, maar steeds weet hij dieper
  te raken door brandende kwesties in hun historische context te
  zien en tegelijk een moreel appel te doen.
  Wieringa excelleert als columnist, zijn stukken geven een indringende
  analyse van de ontregelingen van onze tijd en zetten daarmee
  aan tot verder denken en het zoeken naar oplossingen.

 • Erasmus is een van de grootste auteurs van Nederland en België, en zelfs van heel Europa. Hij verpersoonlijkt de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Zijn betekenis voor de literatuur- én wetenschapsgeschiedenis is immens. Erasmus' duizenden brieven over onderwerpen als gewetensdwang en drukpersvrijheid hebben niets aan zeggingskracht ingeboet.
  Het grootste deel van Erasmus' leven en werk bleef tot nu toe onderbelicht. Sandra Langereis is de eerste biograaf die zijn levensverhaal recht doet door zijn enorme briefwisseling op de voet te volgen en de wording van zijn complete literaire erfenis te beschrijven. Ze toont hem als de sprankelende auteur van de Lof der zotheid en als brutale bijbelwetenschapper die het net zo hevig aan de stok kreeg met inquisiteurs als met Luther. Erasmus' levensverhaal werpt licht op een bewogen tijdvak: een eeuw van felle humor en grof geweld, van religieus fanatisme en strijd voor intellectuele vrijheid. Deze rijke biografie maakt de actualiteit van geschiedenis invoelbaar.
  Nooit kwam Erasmus geestiger, slimmer, scherper, dapperder, dwarser, bozer, banger en, in één woord, menselijker in beeld. En niet eerder werd Erasmus' tijd levendiger voor het voetlicht gebracht dan in deze biografie.

 • In Schemervluchten zijn Helen Macdonalds mooiste natuuressays bijeengebracht, over onder meer heimwee naar het oude platteland,
  zwanen vangen, paddenstoelen plukken, knokkende hazen en zonsverduisteringen.
  Haar essays zijn kalme overpeinzingen over gevangenschap, vrijheid en vluchten. Macdonald neemt de lezer mee op een persoonlijke reis: ze
  observeert de massale trek van zangvogels vanaf de top van het Empire State Building, ziet tienduizenden kraanvogels op hun vlucht boven
  Hongarije en gaat op zoek naar de laatste wielewaal in Suffolk. Subtiel laat ze zien dat we van de natuur kunnen leren en er troost uit kunnen
  putten. Schemervluchten is een aangrijpend en diepzinnig boek van een van de beste natuurschrijvers van deze tijd.

 • Simon is negentien wanneer hij midden in een college wegloopt
  en stopt met zijn studie. Hij is zoekende, weet zich niet te verhouden
  tot het dorp en het eenvoudige milieu waarin hij is opgegroeid.
  Samen met zijn boezemvriend Marc slijt hij vele uren
  in Azzurra, het café van het zwembad in het nabije provinciestadje.
  Omgeven door de blauwe schittering van het nachtelijk
  verlichte water ontstaat een passionele relatie tussen Simon en
  Carla Binotto, de Italiaanse barvrouw, die twintig jaar ouder is.
  Er gaan geruchten over haar zware verleden en over John, haar
  onbehouwen echtgenoot.
  In hypnotiserend proza voert Peter Terrin de lezer mee naar de
  late jaren tachtig en naar Carla en Simon, die elk op een scharnierpunt
  van hun leven, voor onmogelijke keuzes staan. Al het
  blauw is een even indringende als fijnzinnige roman over
  vriendschap en liefde, en over de breekbare zoektocht naar een
  eigen identiteit.

 • Zakenprins Nieuw

  Prins Bernhard jr. wordt al op jonge leeftijd ondernemer en
  ontwikkelt zich tot een zakelijke duizendpoot. Wanneer hij de
  regels overtreedt, groeit hij uit tot het nationale symbool van de
  overspannen vastgoedmarkt. Met het binnenhalen
  van de formule 1 levert Bernhard jr. zijn ultieme prestatie,
  die zijn unieke positie in de mondiale zakenwereld bevestigt:
  een prins in zaken.

  Michiel Couzy en Maarten van Dun nemen de lezer mee langs
  Bernhards ondernemingen - van internet tot vastgoed, van Nederland
  tot Servië, van luxe boten tot snelle auto's. Zij laten zien
  hoe zijn zakelijke talent regelmatig onverenigbaar blijkt met de
  publieke moraal en het wettelijk gezag.

  Zakenprins is het verhaal van een prins die vindt dat zijn afkomst
  er niet toe doet, maar die toch steeds wordt geconfronteerd
  met zijn koninklijke achtergrond. Wanneer botst de jacht
  naar succes van de eerzuchtige prins met zijn komaf en zijn
  maatschappelijke verantwoordelijkheid?

 • Beer verloor drie vrouwen in het kraambed. Zijn derde echtgenote
  baarde een kind alvorens te sterven, de andere twee stierven met een
  kind in hun buik. Na al dat verlies acht hij zijn verlangen naar liefde
  door God vervloekt. Vanuit Amsterdam roept Beer God aan om de
  veronderstelde vloek te ontrafelen.
  Hij blikt terug op zijn laatste jaren in het zestiende-eeuwse Antwerpen,
  de stad die hij ontvluchtte. Antwerpen floreerde in handel en geld maar
  er heerste tegelijk een grote onrust. Beer maakte deze oplopende spanningen
  van dichtbij mee in zijn herberg waar vrije gedachten en zoete
  wijn vloeiden, en waar plannen werden gesmeed door een geheim genootschap.
  Alles werd op scherp gesteld wanneer een wildevrouw, als
  gevolg van overmoedige wereldveroveraars, in zijn herberg terechtkwam.
  Wildevrouw is een wervelende, monumentale roman over het verlangen
  naar eenheid en het veroveren van een innerlijke waarheid, vol vlees en
  geuren, vol narren en blinden, vol handelaars en woekeraars, profiteurs
  en bedriegers, vroedvrouwen, cartografen, schilders, drukkers en astrologen,
  waarbij verlangen en zelfbedrog dansen door de straten van een
  gedoemde stad.

 • Aan het begin van de zomer van 2018 verblijft een schrijver in het luxueuze Paleishotel in het Zwitserse Alpendorp Verbier. Hij verblijft in kamer 623 en verbaast zich erover dat de kamer naast hem het nummer 621-bis heeft. Langzamerhand wordt duidelijk dat jaren eerder een moord is gepleegd in kamer 622, waarvan het politieonderzoek nooit is afgerond. De schrijver besluit zich volledig op de onopgeloste moord te storten: wat
  gebeurde er twintig jaar eerder in kamer 622?
  Met de precisie van een Zwitserse meester-horlogemaker neemt Joël Dicker ons in deze duivelse en adembenemende roman mee naar het hart van zijn geboortestad, waarbij een liefdesdriehoek, machtsspelletjes, verraad en jaloezie op de achtergrond meespelen.

 • Hans van Mierlo - de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie
  - kwam laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizame
  rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd
  in Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op de golf van
  veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist
  en vanaf 1966 als partijleider van D66.
  Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen
  van de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den
  Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De
  belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige
  hervormingen kwamen niet van de grond. Het ideaal
  van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die
  jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele
  uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden naar
  individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat.
  Journalist en historicus Hubert Smeets, die als eerste Van Mierlo's
  privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de
  twijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geen
  kille machtsstrijd - al was hij niet vies van de macht. Een wonderbaarlijk
  politicus is het portret van een zoeker en een tobber,
  van een politicus die geen politicus was, maar Nederland wel
  vormgaf.

 • Meneer Wilder en ik Nieuw

  In de zomer van 1977 vertrekt de naïeve jonge vrouw Calista om op wereldreis te gaan. Via de Verenigde Staten komt ze terecht op een Grieks eiland dat wordt omgebouwd tot een filmset. Bij toeval werkt ze daar voor de fameuze regisseur Billy Wilder, over wie ze zo goed als niets weet. Maar de tijd die ze doorbrengt in dit luxueuze, onbekende oord zal haar voor altijd veranderen.Terwijl Calista geniet van het avontuur, realiseert Wilder zich dat zijn carrière zo goed als voorbij is. Niet langer geliefd in Hollywood heeft hij zijn nieuwe film laten financieren door Duitse producenten. Wanneer Calista hem volgt naar München voor het filmen van wat extra scènes, wordt ze deelgenoot van Wilders duistere familiegeschiedenis.
  Meneer Wilder en ik is zowel een tedere coming-of-ageroman als een portret van een van de meest intrigerende mensen uit de
  filmwereld. De Britse meesterverteller Jonathan Coe schrijft meeslepend over het verstrijken van de tijd en roem, over het belang van familie, en de gevaarlijke aantrekkingskracht van nostalgie.

 • Waarom schurken pech hebben en helden geluk Nieuw

  Heeft een miljonair recht op zijn rijkdom? Moeten we zelfs een
  moordenaar vergeven? En kan een mens ooit zijn lot veranderen?
  Het hangt allemaal af van ons antwoord op een fundamentele
  vraag: hebben we een vrije wil?

  Filosofen twijfelen al eeuwen over het antwoord hierop, en
  sinds decennia roepen biologen en neurologen dat de vrije wil
  niet bestaat. Ieder jaar stapelt het bewijs tegen de vrije wil zich
  verder op: we zijn een product van onze genen, van onze geschiedenis
  en van onze omstandigheden.

  Toch laat de vrije wil ons niet los. Deze mythe heeft meer invloed
  dan ooit - in ons strafrecht, onze economie en onze zoektocht
  naar geluk.

  Jurriën Hamer denkt verder waar anderen terugdeinzen en stelt
  de rol van de vrije wil ter discussie. Waarom schurken pech hebben
  en helden geluk is een confronterend debuut met radicale
  implicaties voor onze manier van leven - van onze politiek tot
  onze meest intieme relaties.

 • In het hoofd van Delphine Lecompte is het nooit stil. Waar die ongebreidelde energie
  normaal een uitweg vindt in haar gedichten, wijdt ze zich nu aan proza. In korte stukken,
  waaruit nrc, De Morgen en humo gretig publiceerden, geeft ze haar wilde meningen
  over wat ze om zich heen ziet gebeuren en dist ze, nietsontziend en gespeend van
  alle gêne, verhalen op over haar markante leven.

  In Beschermvrouwe van de verschoppelingen trekt een bonte stoet outsiders voorbij.
  Rednecks, drank- en gokverslaafden en andere veelgeplaagde figuren kunnen op de
  sympathie van Lecompte rekenen, maar met corona besmette koeienslachters, benepen
  pezewezers en moraalridders kunnen haar rug op en worden getrakteerd op een middelvinger
  in het aangezicht. Tussen het weldadige absurdisme door is er steeds de kwets-
  bare ondertoon. Wie goed oplet, ziet dat Lecompte nooit persoonlijker was dan hier.

 • In de zomer van 1979 trok een huis in het Gentse Patershol
  de aandacht van Stefan Hertmans. De blauweregen hing bestoft
  neer, maar de geur trof hem diep en bracht hem terug naar zijn
  kinderjaren. Hij kocht het pand in een opwelling. Pas nadat hij
  het twintig jaar later had verkocht werd hij geconfronteerd met
  wat er zich tijdens de oorlog had afgespeeld. Verbijsterend was
  de ontdekking dat de vroegere bewoner een ss'er was. `Het is
  onbegrijpelijk,' schrijft Hertmans, `dat alles wat ik toen al had
  kunnen weten of tenminste toch vermoeden, zo gedachteloos
  aan mij voorbij had kunnen gaan.' Langzaam komt de man die
  hij wil leren begrijpen in beeld, alsook zijn Nederlandse, pacifistische
  echtgenote en hun kinderen, van wie de oudste zoon
  een vooraanstaand Vlaams intellectueel zou worden.
  Hertmans spreekt met nabestaanden, raadpleegt archieven, vindt
  intieme documenten. In zijn herinnering loopt hij weer door
  alle kamers die hij zo lang heeft bewoond.
  In De opgang komt de lezer huiveringwekkend dicht bij een
  politiek drama, dat ook een huwelijksdrama was. Opnieuw
  blijkt Hertmans verbonden met een verhaal dat aan belangrijke
  historische gebeurtenissen raakt. Opnieuw brengt het zijn verbeelding
  en pen op briljante wijze in beweging.

 • In De onbevlekte keert Marcel terug naar huis
  in een laatste poging het verzwegen verleden
  te doorbreken en uit te vinden waarom hij de
  naam draagt van zijn aan het oostfront gestorven
  grootoom. Mortiers vervolg op zijn
  veelgeprezen en prijswinnende debuutroman
  Marcel is andermaal een donker familieverhaal,
  waarin de Vlaamse klei nietsontziend
  wordt omgewoeld om het duistere verleden
  aan het licht te brengen. Dit doet Mortier op
  weergaloze wijze, in zijn verfijnde, suggestieve
  stijl, waarin geen woord, geen letter, geen komma
  op de verkeerde plek staat en het wemelt
  van de trefzekere beelden. Met deze langverwachte,
  nieuwe roman over de complexiteit
  van liefhebben bevestigt Erwin Mortier eens
  te meer tot de absolute topklasse van de Nederlandstalige literatuur te behoren.

 • Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader
  voor het eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven
  allebei in wonderen. Dan vertelt Raouls vader hem een verhaal
  dat blijft hangen: een van hun voorouders, een medicijnman,
  kon zichzelf transformeren in een jaguar. Gegrepen door
  dit mysterie besluit Raoul op onderzoek te gaan in Suriname.
  De geschiedenis van deze voormalig Nederlandse kolonie is er een van duisternis en slavernij,
  maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop en levenskracht.
  Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders hebben op de
  een of andere manier overleefd. Tijdens zijn zoektocht, waarin
  hij kennismaakt met Surinaamse schrijvers, denkers en verzetshelden,
  ontdekt hij dat de kracht van de jaguar onmisbaar is
  geweest voor het land, en beseft hij hoeveel ieder mens daarvan
  kan leren.
  Met Jaguarman, geschreven als een avonturenroman, brengt
  Raoul de Jong een prachtige hommage aan het land van zijn
  vader.

 • Als programmamaker mocht Sonja Barend van de VARA alles
  maken wat ze wilde. Het gaf haar de mogelijkheid zich te bemoeien
  met wat er om haar heen gebeurde. Nu de wereld om
  haar heen tot stilstand is gekomen komt het terug, de wil zich
  uit te spreken, haar gedachten over de wereld om haar heen te
  formuleren.
  `Kwesties en problemen lijken regelmatig op een variant van die
  van jaren geleden,' schrijft ze in De appel in het paradijs. `Ze zijn
  niet nieuw maar anders. Vaak ben ik verbaasd dat ze niet sneller
  worden opgelost door mensen met ervaring, die net als wij,
  vrijwel alles al eerder hebben meegemaakt en kunnen putten uit
  de kennis die ze toen hebben opgedaan.' Of het nu gaat over
  racisme, politiek, opvoeding, of het milieu, geen onderwerp
  ontkomt aan de pen van Sonja Barend. Haar stem is helder en
  even krachtig als in de bestseller Je ziet mij nooit meer terug. Het
  is weldadig om opnieuw geconfronteerd te worden met haar eigenzinnigheid
  en kracht.

 • Het is 2002, de zomer dat de dochter haar broek te kort afknipt
  en Louis Claus naar school komt in een clownspak, de zomer
  dat haar vader een tumor ontdekt in de borst van haar moeder
  tijdens het vrijen, haar vriendin Juicy van school wordt gestuurd
  vanwege coke-gebruik en van een meisje dat zwanger
  raakt in de schoolvakantie tussen groep acht en de brugklas
  zonder te weten wie de vader is.
  De naam van Louis heeft ze in haar arm gekrast. Hij is haar
  magische en duivelse maar evenzeer romantische held. Na de
  zomer gaan ze elk hun eigen weg, maar ze blijven elkaars leven
  op afstand bepalen. Als haar moeder sterft raakt de dochter
  geobsedeerd
  door Louis Claus, die een hoofdrol speelt in al
  haar verhalen.
  Het aanbidden van Louis Claus gaat over de dunne grens tussen
  werkelijkheid en fantasie, over zwijgen of je uitspreken. Over
  liefde en verlangen als tegengif tegen de dood. Dit romandebuut
  is doortrokken van begeerte, droefheid en seksualiteit. Een
  symfonie van gesprekken en dromen, een poëtisch en licht verhaal
  over liefde en rouw.

 • Australie Nieuw

  Wat verbaast aan de geschiedenis van Australië is dat het zo
  vlug is gegaan.'

  De geboren reiziger Cees Nooteboom is gezegend met een
  niet-aflatend vermogen tot verwondering. Die eigenschap staat
  hem ook ten dienste bij zijn reizen naar Australië, het onmetelijke
  land aan de andere kant van de wereld. En hij heeft het
  vermogen om door te tijd te reizen. In elegante zinnen opent hij
  ook dat vergezicht: `Waar wonen de bewoners die niet wonen
  maar over het oneindige land trekken, bewegende volkeren?
  Wat is er achter de bergen? In de decennia die volgen zullen de
  nieuwgekomenen alles "ontdekken" wat de Aboriginals in hun
  veertigduizend jaar? gevonden hebben en onveranderd gelaten.'
  Het is die precieze, sensitieve stijl waarmee hij in staat is iedere
  keer weer onze blik te doen kantelen. Zijn proza is betoverend
  en neemt de lezer daadwerkelijk mee op reis.

 • Eenzaamheid Nieuw

  Het thema eenzaamheid laat niemand onberoerd. Joris van
  Casteren is er, misschien omdat hij als baby wekenlang in een
  couveuse lag, afgescheiden van enig menselijk contact, door gefascineerd:
  in al zijn boeken komt het thema in verschillende
  gedaanten aan de orde.
  In 2018 trad hij aan als cordinator van de stichting De Eenzame
  Uitvaart, die overledenen zonder familie of sociaal netwerk een
  bijzonder saluut brengt met een persoonlijk gedicht. De wereld
  van eenzame mensen, die normaal volstrekt onzichtbaar is, ging
  hiermee voor hem open.
  In Eenzaamheid biedt Van Casteren een uniek inkijkje in zijn
  grote fascinatie, die in deze tijden van corona nog pregnanter is
  geworden. In een combinatie van wonderlijke anekdotes en maatschappelijke
  en literaire bespiegelingen belicht hij het raadselachtige
  verschijnsel eenzaamheid van verschillende kanten.
  Daarnaast is het ook een persoonlijk relaas over de liefde voor
  een celliste uit Philadelphia die een einde maakte aan zijn eigen
  eenzaamheid.

 • De Bass Rock is een majestueuze rotsformatie die al eeuwenlang vanaf de zee uitkijkt over het Schotse vasteland. Door de jaren heen zijn tegen de achtergrond van deze rotsen de levens van drie vrouwen met elkaar verbonden. Aan het begin van de achttiende eeuw vlucht Sarah weg wanneer ze ervan wordt beschuldigd een heks te zijn. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog moet Ruth wennen aan een nieuw huis, een nieuwe omgeving en een nieuwe echtgenoot. Zestig jaar later staat dat huis leeg. Vivian, rouwend om haar pasgestorven vader, zoekt
  haar weg in de eigendommen van Ruth en ontdekt haar eigen plaats in de familiegeschiedenis.
  De levens van deze drie vrouwen zijn ingrijpend door mannen bepaald, maar in hun verbondenheid schuilt de kans op een nieuw bestaan. Wij zijn de wolven is een ingenieuze en meeslepende vertelling, een gelaagd meesterwerk over woede, liefde, misbruik en compassie.

 • Wij waar geen eind aan komt Nieuw

  Wij waar geen eind aan komt is een ode aan het grootse en rijke
  poëzie-oeuvre van Stefan Hertmans. Deze bijzondere bloemlezing
  toont het oeuvre in al zijn muzikaliteit en verrast door
  onverwachte beelden en wendingen - precies zoals het leven zelf.
  Dichter en schrijver Peter Verhelst, een van Hertmans' literaire
  geestverwanten, maakte de keuze en schreef de inleiding waarin
  hij op hartstochtelijke wijze zijn bewondering voor Hertmans'
  poëzie onder woorden brengt.
  Tussen de gedichten van Kaneelvingers, de twaalfde en meest
  lichamelijke bundel van Hertmans uit 2005, weeft Peter Verhelst
  gedichten uit alle bundels, van de ongepubliceerde dichtbundel
  De kleine woordwoestijnen (1975-1980) tot en met de laatste
  bundel Onder een koperen hemel (2018). Door deze geheel andere
  compositie staan de hertmansiaanse thema's en motieven
  zoals herinnering, geschiedenis, liefde, erotiek, dood, verlies en
  vitale melancholie in een nieuwe orde, en flonkeren de gedichten
  van nieuwe mogelijkheden en betekenissen.

 • Een vader voedt zijn twee jonge zoons alleen op na de dood van hun moeder. Het gezin woont in Noordoost-Frankrijk op de grens met Duitsland, en de vader is al zijn hele leven een socialist van de oude stempel. Hij verafschuwt Marine Le Pen en andere nationalistische politici. Zijn oudste zoon Fus daarentegen raakt in de ban van extreem rechts en begint steeds meer te radicaliseren. Er ontstaat een verwijdering tussen vader en zoon, en ze praten niet meer met elkaar. Het enige wat hen nog bindt is de liefde voor Gillou, de jongste zoon.
  Op een dag komt de vader thuis met Gillou en ze treffen Fus aan op de bank. Hij is zwaargewond na een vechtpartij met linkse demonstranten, en in allerijl brengen ze hem naar het ziekenhuis. Het herstel van Fus verloopt aanvankelijk moeizaam, maar enkele maanden later neemt hij wraak door een van zijn aanvallers te vermoorden. Hij wordt al snel gearresteerd en vanaf dat moment staat de vader voor een onmogelijke keuze: steunt hij zijn zoon als vader, of wil hij een moordenaar laten straffen voor zijn daad?

 • Dataïsme is het geloof dat alles te vertalen is in data. Data leggen
  de wereld vast en maken haar beheersbaar. Maar voor wie en met welk doel? Ethische dilemma's rondom data worden vaak gereduceerd tot zaken als privacy en regulering, terwijl de onderliggende aannames van het dataïsme zelden ter discussie staan. Is de mens echt als algoritme te begrijpen? Wat gebeurt er
  met de dingen die niet in data te vatten zijn? En waarom wordt de dataïstische toekomst voorgesteld als onvermijdelijk?
  Tegenover het ideaal van een geautomatiseerde wereld die ons gevangenhoudt in een onzichtbaar net, stelt Miriam Rasch een herwaardering van frictie. Frictie is een geduchte strategie van hen die strijden voor emancipatie of zich teweerstellen tegen de eis van transparantie en constante communicatie. Rasch opent de weg naar 'de-automatisering' als mogelijkheid om woorden
  en dingen weer als nieuw te laten schijnen. Hoe kunnen we in dataïstische tijden ons eigen verhaal blijven vertellen?

empty