Athenaeum

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is
  ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden
  en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het
  niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal
  van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
  Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen
  (en gelovigen).
  In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn
  de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het
  volk van Israël uit Egypte wegvlucht en in Kanaän
  terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is
  de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk
  veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot
  aan de grens van het Beloofde Land, het land van
  melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die
  de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste
  wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen
  de rechters, waarvan Simson misschien wel de
  beroemdste is. Eén thema is steeds aanwezig: de
  Israëlieten worden telkens opnieuw verleid door
  vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch
  vooral recht in de leer moeten blijven.

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze cultuur is ondenkbaar
  zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar
  wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat
  een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
  Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).

  In dit deel 1 Samuël, het begin van 2 Samuël en Ruth. Het zijn
  de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe de Israëlieten Kanaän
  in bezit nemen en er een koninkrijk stichten, met Saul als koning.
  Saul krijgt te maken met een geduchte tegenstander:
  David. Ze krijgen een haat-liefdeverhouding. David, lieveling
  van God, achterkleinzoon van de Moabitische Ruth, en daarmee
  derde generatie allochtoon, grijpt de macht. Als hij de ark
  van het verbond, het symbool van de godsdienst, naar Jeruzalem
  heeft overgebracht, eindigt dit deel.
  Hoogtepunten in deel 3: het gevecht tussen David en Goliat,
  het hartverscheurende gedicht waarin David de dood van Saul
  en Jonatan beweent (`Jouw liefde was mij dierbaar, meer dan
  die van vrouwen ) en de liefde tussen Boaz en Ruth.

  De eerste twee delen zijn zeer succesvol gebleken. Wie Guus
  Kuijers twitteraccount volgt krijgt een levendig beeld van de
  vele lezers die snakken naar een nieuw deel.

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen. Te beginnen met het eerste boek, Genesis
  .

  Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend. Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is. De Bijbel van Kuijer leest als een roman.
  In 2012 won Guus Kuijer (1942) de Astrid Lindgren Memorial Award, de belangrijkste prijs ter wereld voor een kinderboekenschrijver, voor zijn volledige oeuvre. Ook is hij succesvol als auteur voor volwassenen, met als hoogtepunten Hoe een klein rotgodje God vermoordde en Hoe word ik gelukkig?

 • De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
  In dit deel: 2 Samuël en een deel van Koningen. Het bevat het koningschap van David en diens dood, en de regering van Davids zoon Salomo en zijn duizend vrouwen. Die maken dat Salomo ontrouw wordt aan de God van Israël. Het rijk scheurt, en Israël en Juda krijgen concurrerende koningen.
  Een bloedige geschiedenis volgt. Het verhaal van David die Batseba in bad bespiedt, haar begeert en daarom haar man Uria de dood injaagt, en dat van Absalom die de verkrachting van zijn dochter Tamar wreekt zijn literaire hoogtepunten. Passie en hartstocht, ontrouw en wraak, liefde en trouw - de verhaalkunst bereikte nooit grotere hoogten.
  Guus Kuijer heeft veel succes met De Bijbel voor ongelovigen: er zijn van de eerste drie delen al meer dan 45 000 exemplaren verkocht.

 • De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen (en gelovigen).
  In dit laatste deel gaat het over Judit, Daniël, Susanna en Ester. De meeste van deze verhalen gaan over het ontstaan van het antisemitisme en de reactie van de Joden daarop. Het meest aangrijpende voorbeeld daarvan is het verhaal over de Joodse Ester die door koning Ahasveros van Perzië, door middel van een schoonheidswedstrijd, tot zijn vrouw wordt gemaakt. Met behulp van haar pleegvader Mordechai voorkomt zij, met gevaar voor eigen leven, dat de hoveling Haman door de uitvaardiging van een nieuwe wet het Joodse volk uitroeit.

 • De Bijbel bevat de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur.
  Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen
  (en gelovigen).
  In dit deel het einde van Koningen, Job en de
  Profeten. Het Noordrijk wordt onder de voet gelopen,
  Jeruzalem verwoest, de hooggeplaatsten in de
  Babylonische ballingschap gevoerd. Dit alles omdat
  het volk God niet trouw blijft.
  Met Job op de mestvaalt betreden we filosofisch
  terrein. Een weddenschap tussen God en Satan leidt
  tot deze oervragen: wat als het kwaad goede mensen
  straft? Waarom bestaat het lijden? Wat is de rol van
  God daarin? Bestaat toeval?
  Vanuit de optiek van Chulda, profetes, lezen we
  over de andere profeten, onder wie Jesaja, Jeremia
  en Ezechiël, Amos en de sociale rechtvaardigheid,
  en Jona en zijn grote vis.

 • De Bijbel is een fascinerend boek. Onze westerse cultuur is ondenkbaar zonder het heilige boek van de joden en de christenen. Maar wie niet gelovig is, leest het niet. En dat is jammer, want het bevat een aantal van de allermooiste verhalen uit de wereldliteratuur. Guus Kuijer vertelt ze na voor ongelovigen.

  Deel 1
  Genesis is de familiegeschiedenis van een groep koppige mensen onder leiding van Abraham, die vanuit Irak in Egypte terechtkomt. Het boek bevat ook de verhalen over Adam, Eva en de slang, over de zondvloed en de toren van Babel. Al die verhalen vertelt Kuijer opnieuw, vanuit het perspectief van een zoon of een vrouw, een verschoppeling of een bastaard, en daardoor worden de bekende verhalen nieuw en verrassend.

  Deel 2
  In dit deel Exodus tot en met Rechters. Dit zijn de Bijbelboeken waarin wordt verteld hoe het
  volk van Israël uit Egypte wegvlucht en in Kanaän terechtkomt, en dat land koloniseert. Mozes is
  de eerste leider. Met hem zwerft het joodse volk veertig jaar door de woestijn. Hij brengt het tot
  aan de grens van het Beloofde Land, het land van melk en honing. Daar neemt Jozua het over, die
  de veroveringsstrijd gaat leiden, met als bekendste wapenfeit de val van Jericho. Na Jozua komen
  de rechters, waarvan Simson misschien wel de beroemdste is. Eén thema is steeds aanwezig: de
  Israëlieten worden telkens opnieuw verleid door vreemde volken en hun goden, terwijl ze toch
  vooral recht in de leer moeten blijven.

  Zowel voor wie de Bijbel kent als voor wie er nooit in las is De Bijbel voor ongelovigen een reis door een bekende wereld die ons toch zo vreemd is. De Bijbel van Kuijer leest als een roman.

empty