Stichting Sakura Foundation

 • Aan de hand van Oosterse filosofieën en gevechtskunsten biedt dit boek een aantal basisregels voor succes op het werk. Kern is een juiste balans tussen rationaliteit en intuïtie. Begrippen als efficiëntie, overzicht, proactiviteit, ademhaling, het hier-en-nu, rust, loslaten van wat hindert en zuiver waarnemen liggen ten grondslag aan de klassieke oosterse gevechtskunsten, maar zijn ook direct toepasbaar in het moderne (bedrijfs)leven.

  De basisregels uit dit boek zijn voldoende om vanuit eigen kracht in iedere situatie het juiste antwoord te geven op een wereld in beweging en te functioneren met meer plezier en minder (in)spanning. Ze leiden tot innerlijke rust en geven overzicht. Succes is dan niet langer inspanning maar ontspanning.

  Business volgens Oosterse gevechtskunsten

  Bjorn Aris bestudeert al 25 jaar oosterse gevechtskunsten en zenfilosofie. Als beoefenaar van de Japanse zwaardkunst, het iaido, beweegt hij zich in de Europese top 3. Sinds 2000 werkt hij als trainer en coach voor het hoger- en middenkader uit het (internationale) bedrijfsleven. Zijn kracht is dat hij de oosterse inzichten weet te combineren met zijn praktijkervaring als succesvol ondernemer en zijn twaalfjarige carrière als investment banker.

 • This book offers a number of ground rules for being successful at work, based on Eastern philosophies and martial arts, at the heart of which lies the right balance between reason and intuition. Concepts such as efficiency, the overall picture, proactive behaviour, breathing, the here and now, peace, freeing yourself of hindrances and perceiving what is true are the underlying principles of the classic Eastern martial arts, but they can also be directly applied to modern (business)life. The ground rules in this book are all you need to teach yourself to use your own strength to find the right answer to any situation in this constantly changing world and to be able to enjoy your work more, with less stress and strain. They lead to inner peace and give an insight into the overall picture. Achieving success no longer requires an effort instead it becomes a state of being.

  BJØRN ARIS (1965) has been studying Eastern martial arts and Zen philosophy for more than 25 years. He has been amongst Europes top practitioners of the art of iaido within his league, the Japanese Way of the Sword. Since 2000, he has been working as a trainer and coach to middle and higher management in the business world. His strength lies in knowing how
  to combine Eastern ideas with his practical experience as a successful entrepreneur and a 12 year career as an investment banker. www.returnonpeople.nl

empty