New Economy Publications

 • Ondernemers in alle uithoeken van de wereld verkennen de frontlinie van de nieuwe economie, de economie van morgen.
  - Hoe schaar je je als ondernemer bij de koplopers?
  - Hoe innoveer je?
  - Hoe smeed je businesscases?
  - Hoe vind je er financiering voor?
  - En vooral: hoe doe je dat morgen?

  'Zakendoen in de Nieuwe Economie' beantwoordt die vragen. De bekende managementgebieden krijgen een nieuwe verrassende invulling die nog niet eerder werd gepubliceerd. Dit boek levert de kennis en het inzicht om op volstrekt nieuwe manier te gaan ondernemen. Innovatiever, met meer slagkracht dan ooit.

  De inhoud van 'Zakendoen in de Nieuwe Economie' kwam mede tot stand door intensieve crowd sourcing, tientallen interviews met CEO's en de input van toonaangevende wetenschappers en (internationale) opinieleiders.

  Dit boek is een must read voor ondernemers, politici, beleidsmakers, wetenschappers en studenten die zich willen scherpen aan de visie en praktijkervaring van koplopers en zich willen inspannen voor een versnelde verduurzaming van de economie.
  Inhoudsopgave

  Voorwoorden
  Proloog

  0. De nieuwe economie
  Introductie
  1. De nieuwe economie, drievoudig duurzaam
  2. Interacterende trends kleuren de nieuwe economie
  3. Koplopers aan de frontlinie
  4. Zakendoen in de nieuwe economie
  5. Zeven vensters op succes
  6. Het nieuwe fresco

  1. Venster - Klanten
  Introductie
  1.1 Afscheid van de eigendomsthese
  1.2 Producttypen: verschil tussen vastgoed en voedsel
  1.3 Four stages of de-ownership
  1.4 Nieuw vertrekpunt: bezettingsgraad, financiering en kostprijs
  Wrap-up

  2. Venster - Value cycle
  Introductie
  2.1 Waarom de supply chain over datum is
  2.2 Maximale waardecreatie in de value cycle
  2.3 Samen slimmer, drie vuistregels
  2.4 Creatieve financiering in de value cycle
  2.5 De onderneming aanpassen
  Wrap-up

  3. Venster - Schaalgrootte
  Introductie
  3.1 Glocalization: maximaal global, maximaal local
  3.2 Symbiose door samenwerking
  3.3 Markten: openbreken en creëren
  Wrap-up

  4. Venster - Innovatie
  Introductie
  4.1 Van optimalisatie van het bestaande naar gezamenlijke creatie van het nieuwe
  4.2 Door innoveren markt creëren
  4.3 Het innovatiespeelveld vergroot
  4.4 Intellectueel Eigendom, terug naar Venetië
  Wrap-up

  5. Venster - Businesscase
  Introductie
  5.1 Ingrediënten voor een adaptable businesscase
  - Content
  - Geldstromen
  - Partijen
  5.2 Kaders van de businesscase, langer en breder
  Wrap-up

  6. Venster - Financiering
  Introductie
  6.1 De Trias Pecunia, effectieve financiering
  - Beperk financieringsbehoefte
  - Langjarige, duurzame financiering
  - Effectief vreemd vermogen
  6.2 Vernieuwing van de financiële sector
  6.3 Verschuiving naar waardemanagement
  Wrap-up

  7. Venster - Leiderschap
  Introductie
  7.1 Profielschets: van transactioneel naar transformationeel leiderschap
  7.2 Nieuw leiderschap: zes kenmerken
  7.3 Nieuwe invulling van oude rollen
  Wrap-up

  Epiloog Leiding mag je geven

  Zakendoen in de nieuwe economie door de ogen van kinderen
  -De unieke denkkracht van kinderen - Laurentien van Oranje
  -Een gesprek over zakendoen: wat het met kinderen doet - Henk Schweitzer
  -Reflecties van de kinderen

empty