Kleine Uil business boeken

  • De complexiteit van moderne IT-landschappen dwingt organisaties om veranderingen en vernieuwingen onder architectuur door te voeren. Maar dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Want hoe beoefen je IT-architectuur in de praktijk? Wat zijn de taken van een IT-architect? Welke werkwijzen en hulpmiddelen staan een IT-architect ter beschikking? Welke producten maakt een IT-architect? En hoe zorg je ervoor dat die producten effectief zijn en toegevoegde waarde bieden aan een organisatie? Kortom, wat betekent het om een volwaardig IT-architect te zijn?

    Dit boek is een praktische gids voor de hedendaagse digitale architect. Het biedt inspiratie voor de verdieping van het vak. Het 'wat', het 'waarom' en het 'hoe' komen uitgebreid aan bod, zowel ten aanzien van het ontwerpen zelf alsook het vervaardigen van architectuurproducten en het succesvol maken van de architectuurfunctie in de organisatie. Ook voor andere doelgroepen is het boek interessant, omdat het een mooi kijkje geeft in de keuken van de IT-architect. Door in ruime mate persoonlijke praktijkverhalen door het boek heen te weven heeft de auteur ervoor gezorgd dat met recht gesproken kan worden van 'leve(n)de IT-architectuur'.

  • The complexity of modern IT landscapes forces organizations to implement changes and innovations in a well-defined and structured way, applying architecture. But that's easier said than done, because how do you actually bring IT architecture into practice? What are the tasks of an IT architect? What methods and tools are available to an IT architect? What products does an IT architect deliver? And how do you make sure that these products are effective and offer added value to an organization? In short, what does it mean to be a full IT architect?

    This book is a practical guide for today's digital architect and offers inspiration for a fuller understanding of the subject. The "what", the "why" and the "how" are discussed extensively both in terms of the design, as well as in the creation of architecture products and the successful establishment of the architecture function in the organization. This book is also of interest to other disciplines who want to understand more about how architecture works. By weaving personal practice stories throughout the book, the author presents a true "living" picture of the role of IT architecture.

empty