nai010 uitgevers/publishers

 • Digitale en mobiele media spelen een steeds belangrijkere rol in het alledaagse
  stedelijke leven. Het lijkt vooral een praktische aangelegenheid: dankzij deze
  technologieën kunnen we ons leven handiger en duurzamer organiseren. Onze steden worden dankzij technologische ontwikkelingen `smart cities. In het
  boek De stad als interface beschrijft Martijn de Waal hoe deze toepassingen de
  manier veranderen waarop het stedelijk leven vorm krijgt en hoe wij onze
  gebouwde omgeving ervaren. Maar de opkomst van deze `urban media stelt ons
  ook voor een belangrijk filosofisch vraagstuk: wat betekenen ze voor de manier
  waarop de stad als gemeenschap functioneert?

  Aan de hand van gedetailleerde voorbeelden van nieuwe media gebruiken én
  historische casestudys laat Martijn de Waal zien hoe nieuwe technologieën in eerste instantie bijdragen aan verdere individualisering en liberalisering van de stedelijke samenleving. Maar willen mensen nog wel wonen in een stad die zo slim is?

 • The spread of capsular civilization is a worst-case scenario that is taking shape before our very eyes, without us even being aware of it. In the face of the speed of our technology, the suburbanization of our daily lives and the ever more extreme but poignant polarization of our society, we feel obliged to return to the capsules of our vehicles, in architectural cocoons or urbanistic enclaves: malls, gated communities, amusement parks.

  Since September 11, the war in Iraq and the War on Terrorism, it has been almost impossible to dissociate architecture from its political and social context. Add to this the massive influence of capitalism on architecture, the disturbing demographic developments and the associated political, social and ecological catastrophes, and you get the robotic snapshot of a society dominated by fear, exclusion and simulation.

  De Cauter sketches a realistic and alarming account of the new world order that is an everyday concern for the architects and planners of the contemporary city as well as for its inhabitants and users.

empty