Universitaire Pers Leuven

 • Stadsgeschiedenis is het Nederlands-Vlaamse tijdschrift voor onderzoek, reflectie en debat over de stad en haar geschiedenis. De aanpak is interdisciplinair en gericht op een breed scala aan thema's.

 • Luistergids bij de beroemde komische opera van Mozart en Da Ponte

  In dit tweede deel van de reeks Operatheek verkent musicologe Lalina Goddard Così fan tutte, de beroemde komische opera van Wolfgang Amadeus Mozart en librettist Lorenzo Da Ponte. Al sinds het begin verhit Così de gemoederen omdat Da Ponte's immorele en zelfs misogyne tekst niet te rijmen zou vallen met Mozarts verheven muziek. Achtereenvolgens duikt dit boekje in de literaire rijkdom van het libretto en de speelse ironie van de compositie die onder het oppervlak schuilgaan. Lalina Goddard zoekt hierbij antwoorden op de prangende vragen rond gender en vrouwonvriendelijkheid in deze opera. Met deze handige luistergids neemt ze de nieuwsgierige lezer en luisteraar mee langs de vernuftigste muzikale vondsten en literaire knipogen.

  In samenwerking met Opera Ballet Vlaanderen

 • A practical guide to the performance of the Art of Fugue (with separate sheet music booklet - 34 p.)
  With the Art of Fugue Bach delivered a polyphonic composition for keyboard of unprecedented proportions and complexity. Notwithstanding the vast existing literature on this brilliant work, a performer does not often find answers in it to practical questions such as 'Why is this note not flatted?' or 'How can one make this peculiar voice-leading work during performance?' This book by a leading Bach performer is designed to fill this void and provide a practical guide to the performance of the Art of Fugue. The first part contains an overview of four important Baroque topics related to the concept and performance of the Art of Fugue (rhetoric, metre, syntax, and keyboard technique). The second part basically demonstrates, with reference to the first four Contrapuncti, how the background presented in the first part often enables possible explanations for both text-critical and conceptual issues to be formulated. The final purpose is to achieve as eloquent a performance as possible of these pieces.

 • The vitality and power of expression of Neo-Latin Drama.
  The essays in this collection all illustrate the vitality of Neo-Latin drama in early modern Europe, arising from its productive combination of classical models with deep-rooted vernacular traditions. While the plays were often composed in the context of a school or university setting, the dramatists seldom neglected the need to appeal to a broad audience, including non-Latinists. Yet the use of Latin, and the ambiguity of a plurivocal literary form, allowed the authors of these plays to introduce messages and ideas which could be subversive of the prevailing political and religious authorities. At the same time, humanist colleges, and their Jesuit successors, were quick to see the educational advantages to be derived from staging plays performed by pupils, which had the advantage of acting as powerful advertisements for the schools. Neo-Latin drama in all its forms offered a freedom of expression and form which is rare in other Renaissance literary genres.

  Contributors:
  J. Pascual Barea (Universidad de Cádiz), J. Bloemendal (Huygens Institute, KNAW, The Hague), E. Borza (Université catholique de Louvain), J. De Landtsheer (University of Leuven), A. Eyffinger (Huygens Institute, KNAW, The Hague), C. Ferradou (Université de Provence), S. Knight (University of Leicester), J. Loach (Cardiff University), H. B. Norland (University of Nebraska, Lincoln), V. Coroleu Oberparleiter (University of Salzburg), O. Pédeflous (Paris IV and Institut Thiers), C. Ryan (Merton College, Oxford), M. Verweij (Royal Library of Belgium).

 • Profound study of one of the most important genres within Humanist scholarship.
  Between 1400 and 1700 the political, religious, intellectual, and even geographic landscape was profoundly changed by the Reformation, Humanism, the rise of empirical science, the invention of printing technology, and the discovery of the New World. The late medieval and early modern intellectuals felt an urgent need to respond to the changes they were involved in, and to come to a revision and re-authorisation of knowledge. They embarked on a scholarly programme of a quality and extent hitherto unknown in the Western world: the whole body of the literature of antiquity, including the Bible, was to be re-edited critically and furnished with commentaries. The Neo-Latin commentary became the most important genre of humanist scholarship. This book sheds light on the various ways in which classical authors and the Bible were commented on, the types of commentary, the commenting strategies that were used to approach different readerships, the various kinds of knowledge that were collected, created, and transmitted, and the usages and reading practices applied to commentaries.

  Contributors
  K. Enenkel (Westfälische Wilhelms-Universität, Münster), S. de Beer (Leiden University Centre for the Arts in Society), C. Kallendorf (Texas A&M University), C. Pieper (Leiden University Centre for the Arts in Society), M. Pade (Aarhus University), V. Berlincourt (Université de Genève), J. Bloemendal (Huygens Institute for the History of the Netherlands), V. Wels (Berlin), W. J. Zwalve (Institute for the Interdisciplinary Study of the Law, Leiden University), B. H. Stolte (University of Groningen), B. Roling (Institut für Griechische und Lateinische Philologie, Freie Universität Berlin), H. Nellen (Huygens Institute for the History of the Netherlands), J. Touber (Utrecht University)

 • A comprehensive guide for early music lovers and performers
  Josquin des Prez and His Musical Legacy is the most up-to-date contribution to the research on one of the most important and internationally famous composers of the Renaissance. This monograph offers factual information on the composer as well as insights into his 16th-century and modern reception, a survey of the sources of his music, and a discussion of the thorny issue of authorship. Willem Elders, one of the most distinguished scholars of Josquin's music, also discusses the influence of Gregorian chant as a source of inspiration and explains the various aspects of Josquin's symbolic language. Each individual work (including some of those in the old Josquin edition now considered inauthentic) receives a short discussion of relevant contextual aspects and interesting musical features. Ranges and lengths are given for each work. The style is adapted to the professional musicologist as well as to the 'music lover' and performer.
  Includes 45 figures and 90 musical examples

 • Met een bijzonder omvangrijke kennis van zaken en een indrukwekkende eruditie wijdt Valeer Neckebrouck de lezer van dit boek in in het domein van de godsdienstantropologie. De auteur beoogt het studieobject te beschrijven, hij bespreekt de grondleggers van de discipline en analyseert de voornaamste tendensen. In elk van de hoofdstukken wordt een uitstekend inzicht geboden in de grote thema's zoals de definitie van religie. De auteur toont aan de hand van talloze bronnen aan hoe diverse auteurs in de loop van de geschiedenis en in diverse taalgebieden een eigen antwoord hebben geformuleerd. Deze antwoorden worden op een eerlijke en heldere wijze voorgesteld en kritisch doorgelicht. Antropologie van de godsdienst biedt een schat aan bibliografische gegevens, referenties en citaten. Het is niet alleen een inleiding, maar ook een onmisbaar naslagwerk voor de lezer die met kennis van zaken wil deelnemen aan het kritische debat.

 • De positie en invloed van Marie Elisabeth Belpaire in een literaire mannenwereld.

  Naar aanleiding van haar 95ste verjaardag schreef de Vlaamse kunstcriticus Jozef Muls dat Marie Elisabeth Belpaire 'steeds de vrouw van goede smaak was gebleven. Zij zou haar wezen nooit ontsierd hebben door ambities of werk die niet van haar kunnen waren.' Hoewel bedoeld als eerbetoon, deed hij haar met die woorden onrecht aan. Marie Elisabeth Belpaire was immers een van de weinige vrouwen die er in de eerste decennia van de twintigste eeuw in slaagde om de dominantie van mannelijke auteurs, redacteurs en critici in het literaire veld te doorbreken. Als eigenares en financier van het gezaghebbende literair-culturele tijdschrift Dietsche Warande & Belfort oefende ze een sterke invloed uit op de ideologische en redactionele lijn ervan. Ze werd de vertrouwenspersoon van tal van (katholieke) schrijvers en kunstenaars, politici, professoren en religieuzen, en verwierf, mede door dat uitgebreide netwerk, een niet onaanzienlijke macht in de katholieke Vlaamse (literaire) wereld.

  Aan de hand van een analyse van de positie van Marie Elisabeth Belpaire in het tijdschrift Dietsche Warande & Belfort en in de oorlogskrant De Belgische Standaard biedt Geraldine Reymenants in dit boek inzicht in het begin-twintigste-eeuwse discours over vrouwelijk schrijverschap en in de gegenderde machtsmechanismen die in het toenmalige literaire veld werkzaam waren.

 • The Peace of Münster, signed between the Catholic Monarchy and the United Provinces in 1648, went against the political culture of both polities. The fact that the Spanish Monarchy definitively accepted the independence of its former subjects clearly negated the policy put forward by the Monarchy during the 'eighty' years that the war lasted and to the Monarchy's declared main goals. For the United Provinces, signing a peace with the archenemy without having brought liberty and religious freedom to ten of the seventeen provinces that formed part of the ancient Burgundian circle was also considered by important groups in the 'rebel' provinces as a defection.

  Portraying the political culture of both the Catholic Monarchy and the United Provinces, this work analyses the views held in both territories concerning the points which were discussed in pamphlets and treatises published during the peace negotiations. It also traces the origin of the arguments presented, showing how they were transformed during the period under study, and discusses their influence, or presence, in the diplomatic negotiations among the ambassadors of the United Provinces and the Catholic Monarchy in the German town of Münster. These discussions are inserted in the wider framework of a Christian realm that had to reassess its own values as a consequence of the confessionalisation process and the Thirty Years' War, which affected not only the Empire but, in one way or another, all Central and Western Europe.

 • Henry of Ghent, the most influential philosopher/theologian of the last quarter of the 13th century at Paris, delivered his fourth Quodlibet during 1279. This Quodlibet was written at the beginning of what could be called the height of his career.

  In total there are 37 questions, which cover a wide range of topics, including theories in theology, metaphysics, epistemology, philosophical anthropology, ethics, and canon law. In these questions Henry presents his mature thought concerning the number of human substantial forms in which he counters the claims of the defenders of Thomas Aquinas, particularly those in Giles of Lessines's De unitate formae, but also those found in Giles of Rome's Contra Gradus. He is critical of Thomas Aquinas's theories concerning human knowledge, the 'more' and the 'less,' and virtue. He also is critical of Bonaventure's analysis of Augustine's notion of rationes seminales.

  There are 33 known manuscripts which contain the text of Quodlibet IV, and the critical text is reconstructed based upon manuscripts known to have been in Henry's school, as well as manuscripts copied from two successive university exemplars in Paris.

 • Study of conversational Latin and ex tempore expression in Latin.
  The use of Latin for conversation and ex tempore discourse was a significant element in the culture of learned people in the humanist age and the early modern era.

  This book explores that phenomenon and the considerable amount of evidence pertaining to it in the primary sources written in the period.

  The author takes into account the use of spoken Latin both inside and outside the academic world. Examining disputes over pronunciation and different views about ex tempore eloquence among Latin writers active in the sixteenth and seventeenth centuries, the author shows that these 'conversations' are not unrelated to much better known discussions and debates about the nature of Latin prose style and eloquence in an age when Latin was no one's native language. The book thus reveals that understanding the role of conversation and ex tempore expression in Latin helps us to understand the early modern phenomenon of Neo-Latin in general. All texts in this volume are in Latin.

 • Toekomstgerichte reflecties vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines over mens, maatschappij en wetenschap

  Wetenschappelijk onderzoek kent geen slotakkoord of apotheose. Het zet zich voortdurend door. Op elk moment treden nieuwe academici in het spoor van hun leermeesters, maakt men gebruik van nieuwe methoden en ontwikkelt men nieuwe interesses. Niet alleen de aard van de navorsers en van hun methoden evolueren, ook hun onderzoeksobject verandert. Zeker in het veld van de politiek en de wereldeconomie maken we revolutionaire tijden door. De geopolitiek van de VS en Europa ten opzichte van groeilanden zoals China, India en Brazilië wijzigt drastisch en in de Arabische landen groeit het verlangen naar echte democratie. Intussen neemt de druk op de draagkracht van onze blauwe planeet verder toe. In 2050 zijn we wellicht met 9 miljard mensen. Zal er voldoende voedsel zijn? Welke energie zal aan onze toekomstige behoeften op een duurzame manier kunnen voldoen? In welk soort voertuigen zullen we ons verplaatsen? In onze eigen gemeenschap doet de vergrijzing vragen stellen over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel en over de kwaliteit van het leven van een steeds ouder wordende bevolking.

  Wie een vinger aan de pols wil houden van de ontwikkeling van het wetenschappelijk onderzoek zal in deze publicatie opnieuw een staalkaart vinden van wat voor vandaag en voor morgen relevant is.

 • The transformation of the science of the soul between 1260 and 1360.

  Aristotle's highly influential work on the soul, entitled De anima, formed part of the core curriculum of medieval universities and was discussed intensively. It covers a range of topics in philosophical psychology, such as the relationship between mind and body and the nature of abstract thought. However, there is a key difference in scope between the socalled 'science of the soul', based on Aristotle, and modern philosophical psychology.

  This book starts from a basic premise accepted by all medieval commentators, namely that the science of the soul studies not just human beings but all living beings. As such, its methodology and approach must also apply to plants and animals. The Science of the Soul discusses how philosophers, from Thomas Aquinas to Pierre d'Ailly, dealt with the difficult task of giving a unified account of life and traces the various stages in the transformation of the science of the soul between 1260 and 1360. The emerging picture is that of a gradual disruption of the unified approach to the soul, which will ultimately lead to the emergence of psychology as a separate discipline.

 • An in-depth analysis of Belgium's public finance in the recent past.
  Prior to the outbreak of the financial crisis in 2008 Belgium's fiscal balances and debt ratios seemed to be on a firm consolidation path. Today, however, Belgium is facing a major budgetary challenge, albeit to some extent lesser than that of other European countries. A proper understanding of the current situation and the design of the most appropriate policy response always benefit from an in-depth analysis of the recent past. This book offers that closer look at the evolution of public finance in Belgium over the decade 2000-2010.

  The Return of the Deficit presents a collection of original essays written by the best public finance scholars in Belgium. It covers Belgium's macroeconomic environment, its budgetary policy, changes to the tax system and social security, the evolution of public expenditure, debt management, and fiscal federalism.

  This is the seventh volume in the authoritative series History of Public Finance in Belgium published under the auspices of the Belgian Institute of Public Finance. It is introduced with a foreword by Herman Van Rompuy, President of the European Council.

  Contributors
  K. Algoed (Office of the Minister of Budget, Flanders), J. Deboutte (Public Debt Agency), E. de Callataÿ (Bank Degroof), A. Decoster (University of Leuven), F. Denil (Federal Ministry of Finance), R. Deschamps (University of Namur), M. Gérard (Catholic University of Louvain-la-Neuve), N. Gilson (Catholic University of Louvain-la-Neuve), J. Hindriks (Catholic University of Louvain-la-Neuve), G. Langenus (National Bank of Belgium), M. Nautet (National Bank of Belgium), G. Quaden (National Bank of Belgium), R. Savage (Federal Ministry of Finance), V. Schmitz (University of Namur), B. Scorneau (University of Namur), J. Smets (National Bank of Belgium), F. Thys-Clément (University of Brussels), C. Valenduc (Federal Ministry of Finance), F. Vandenbroucke (University of Leuven), M. van den Hurk (University of Antwerp), A. Van de Voorde (Federal Ministry of Finance), S. Van Garsse (University of Antwerp), L. Van Meensel (National Bank of Belgium), S. Van Parys (National Bank of Belgium), H. Van Rompuy (European Council), K. Verhoest (University of Antwerp)

 • In de reeks 'Lessen voor de eenentwintigste eeuw' wordt jaarlijks op een originele en toegankelijke manier nagedacht over de grote thema's van mens, wereld en wetenschap. In deze editie ligt de nadruk op Europa als de ruimte waarbinnen wetenschappelijk onderzoek zich afspeelt. De toekomst van de Europese gedachte, tussen de wereld van de euro en de wereld van de armoede, tussen de invloed op het klimaat en het groene Europa, laat telkens andere dimensies van het Europese verhaal zien.

  Steeds nadrukkelijker wordt duidelijk dat geen enkel thema, geen enkel onderzoeksprogramma kan beperkt blijven tot de eigen knusse ruimte. Telkens opnieuw zijn Europa en de wereld de horizon waartegen de zoektocht naar kennis en inzicht plaatsvindt. Van het groene Afrika tot de waterproblematiek, van psychofarmaca tot intellectuele eigendom is er slechts één wereld, die de onze is.

 • The role of mythology in Ancien Régime opera.

  Throughout the Ancien Régime, mythology played a vital role in opera, defining such epoch-making works as Claudio Monteverdi's La favola d'Orfeo (1607) and Christoph Gluck's Iphigénie en Tauride (1779). The operatic presence of the Greco-Roman gods and heroes was anything but unambiguous or unproblematic, however. (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera highlights myth's chameleonic life in the Italian dramma per musica and French tragédie en musique of the seventeenth and eighteenth centuries.

  Written by eminent scholars in the fields of music, literature, theatre, and cultural studies, the six essays in this book address important questions. Through what ideological lenses did the Ancien Régime perceive an ancient legacy that was fundamentally pagan and fictitious, as opposed to Christian and rationalistic? What dramaturgies did librettists and composers devise to adapt mythical topics to altering philosophical and esthetic doctrines? Were the ancients' precepts obeyed or precisely overridden by the age of 'classicism'? And how could myths be made to fit changing modes of spectatorship?

  Enlightening and wide-ranging on an essentially multidisciplinary development in European culture, (Dis)embodying Myths in Ancien Régime Opera will appeal to all music, literature, and art lovers seeking to deepen their knowledge of an increasingly popular repertoire.

 • The relationship between sexuality and psychoanalysis can be described in terms of an old and stormy love affair. The same can be said about the relationship between psychoanalysis and philosophy. It is precisely this fascinating 'love triangle' that the present volume of essays aims to explore. A diverse group of philosophers and psychoanalysts reflected on the concept of sexuality in Freudo-Lacanian psychoanalysis. The result is a stimulating collection of essays where the role of sexuality in psychoanalysis is scrutinized from a philosophical point of view.

  This volume does more than merely offer an alternative psychoanalytic account of sexuality. It also develops a wide range of philosophical reflections on sexuality as conceptualized by Freudo-Lacanian psychoanalysis, and in this way initiates a dialogue between the two concurrent disciplines.

 • Mit 'Willensschwäche' wird gemeinhin eine Situation gekennzeichnet, in der jemand wider besseres Wissen bzw. gegen seinen eigenen Vorsatz handelt. Die philosophische Relevanz dieses Alltagsproblems liegt in der damit verbundenen Infragestellung unseres Selbstverständnisses
  als rationale Akteure sowie in der Frage nach den involvierten handlungstheoretischen und psychologischen Erklärungsmustern für ein solches Handeln. Dieses Buch bietet die erste umfassende Geschichte dieses Problems im antiken und mittelalterlichen Denken, die in vier Teilbereichen rekonstruiert wird:
  (1) die akrasia-Debatte im klassischen Griechenland;
  (2) das spezifisch christliche Verständnis der Willenschwäche in der Spätantike;
  (3) die Konzeptualisierung unwilligen Handelns in der Monastik;
  (4) die scholastische Debatte zwischen 'Intellektualisten' und 'Voluntaristen' über die Grundlagen der menschlichen Freiheit.
  Die Studie zeigt sowohl die Entwicklung innerhalb dieser Kontexte an Hand zentraler Autoren als auch deren Verzahnung untereinander auf.
  Im Schlussteil werden die historischen Resultate für die gegenwärtige Diskussion fruchtbar gemacht.

 • A revealing study of the physical presence of the musician in musical performance.
  Fingers slipping over guitar strings, the tap of a bow against the body of a cello, a pianist humming along to the music: contemporary composers often work with parasitic, non-conventional sounds such as these. Are they to be perceived as musical elements or do they shift attention to the physical effort of music-making, contact between a body and an instrument?

  Composer Paul Craenen explores ways in which the musician's body is revealed in musical performance. He leads us from Cage, Lachenmann, Kagel and their contemporaries to a discussion of how today's generation of young composers is writing a body paradigm into composition itself. Micro-temporal physical gestures and instrumental timbre provide the key to unveiling the physical presence of both a musician and a 'composing body'.

  The author's concept of 'intercorporeality', along with the idea of an alternating linear and non-linear relationship of the composing body to time, casts new light on the relationship between musicians, composers, and music consumers.

 • In-depth analysis of Plutarch's anti-Epicurean treatise Adversus Colotem.
  L'Adversus Colotem, composto intorno al 100 d.C., fa parte, insieme al non posse e al de latenter vivendo, della cosiddetta 'trilogia anti-epicurea' di Plutarco. Questo volume analizza l'Adversus Colotem nel suo complesso, approfondendone, in particolar modo, le strategie polemiche, le alleanze filosofiche e le tecniche argomentative. Il libro si articola in quattro capitoli, rispettivamente dedicati: 1) all'analisi della struttura dell'opera; 2) alla ricostruzione, basata sullo studio critico delle fonti antiche (Plutarco, Proclo, Macrobio e i Papiri Ercolanesi), della figura, degli scritti e della filosofia dell'epicureo Colote; 3) all'approfondimento della tesi dell'unità dell'Accademia, così come difesa in quest'opera da Plutarco; 4) all'esame della sezione su Arcesilao (Adv. Col. 1121 E-1123 A) e, in special modo, della teoria dell'azione dell'accademico ivi esposta. Chiude il volume un sommario in lingua inglese.

  The Adversus Colotem, written around 100 A.D., is one of Plutarch's three extant anti-Epicurean treatises. It is a reply to Colotes' otherwise unknown book entitled 'On the fact that according to the doctrines of the other philosophers it is impossible to live'. This volume analyses the Adversus Colotem as a whole and, in particular, explores its polemical target, its philosophical background. and its argumentative strategies. It consists of four chapters, devoted respectively to: 1) the structure of the Adversus Colotem; 2) a critical examination of the ancient sources (Plutarch, Proclus, Macrobius, and the Herculaneum Papyri) concerning Colotes' life, philosophy, and role in the Epicurean tradition; 3) the thesis of the unity of the Academy, as it is defended by Plutarch in the Adversus Colotem; and 4) the analysis of the section on Arcesilaus (Adv. Col. 1121 E-1123 A), which contains Arcesilaus' response to the apraxia charge. An English summary concludes the volume.

 • Reflectie over de mogelijke oprichting van een onderzoeksorgaan in België.
  In Nederland werd door de Rijkswet van 2 december 2004 de Onderzoeksraad voor Veiligheid opgericht. Deze onafhankelijke raad stelt onderzoeken in naar rampen, ongevallen en incidenten en formuleert op basis daarvan adviezen aan de betrokken actoren om de veiligheid te versterken. De gasexplosie in Gellingen, de treinramp in Buizingen en de trein- en giframp in Wetteren zijn slechts enkele voorbeelden van ernstige voorvallen die zich de afgelopen jaren in België hebben voorgedaan. Gedurende de periode 2010-2011 heeft het Leuvens Instituut voor Criminologie, in opdracht van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie (FOD Binnenlandse Zaken) en in samenwerking met het Crisiscentrum, onderzocht of de beleidsmatige reactie ten aanzien van zulke voorvallen adequaat is en of de oprichting van een onafhankelijk onderzoeksorgaan ook zinvol zou zijn in de Belgische context. Dit boek vormt de volgende stap in de reflectie over de mogelijke oprichting van een dergelijk onderzoeksorgaan in België.

  Contributors:
  Ivo Carmen (ere-procureur des Konings van Leuven), Jolynn Debacker (LINC, KU Leuven), Ira Helsloot (Radboud Universiteit Nijmegen), Tjibbe Joustra (Rijksuniversiteit Groningen), Tijs Kooijmans (Tilburg University), Jeroen Maesschalck (LINC, KU Leuven), Lore Mergaerts (LINC, KU Leuven), Nathalie Namavar (Belgische spoorwegen), Stephan Parmentier (LINC, KU Leuven), Stefaan Pleysier (LINC, KU Leuven), Jaak Raes (Crisiscentrum FOD Binnenlandse Zaken), Dirk Van Daele (LINC, KU Leuven), Pieter van Vollenhoven (Universiteit van Twente)

 • Original Latin text with English translation on facing pages.
  In this essay from 1614 the Neo-Latin poet, translator, and commentator John Barclay describes the manners and mores of his European contemporaries. He derives the sources of an individual's peculiarities of behavior and temperament from the 'genius' - the individual character created by each person's upbringing, time of life, and profession. Barclay likewise describes each nation's genius, its national character, and provides some of the geographical and historical background from which he claims this genius arose. The essay is a valuable study, not only for the illustration it offers of a pre-Romantic view of Europe, but for a glimpse into the continuities that mark European civilization. The introduction describes the Classical and Renaissance background to Barclay's work, with a detailed biography of the author. The Latin text reproduces Barclay's first edition, with the necessary corrections. The English translation (1631) is that of Thomas May, a skillful translator of Vergil, Lucan, and other classical authors, as well as a playwright in the manner of Ben Jonson. The book features illustrations of selected pages from early editions of the text, and includes contemporary portraits of Barclay and May.

 • The splendor and enticement of the Archdukes' Court in Brussels
  The Habsburg Court of Brussels remains one of the few early modern princely courts that have never been thoroughly studied by historians. Yet it offers a unique case, particularly with regard to the first decades of the seventeenth century. Once home to the Dukes of Burgundy, the ancient palace on the Coudenberg hill in Brussels became the principal residence of the Habsburg governors in the Low Countries and, in the period 1598-1621, that of Archduke Albert and his wife, the Spanish Infanta Isabella Clara Eugenia. Eager to reassert the dynasty's authority in these parts, the Archdukes ruled the Habsburg Netherlands as sovereign princes in their own right. Based on the author's prize-winning dissertation, this book vividly brings to life the splendor of their court and unravels the goals and ambitions of the men and women who lived and worked in the palace.

 • Twintigste bundel van het interfacultair college Lessen voor de 21ste eeuw - Inclusief register op alle bijdragen uit de 20 volumes met auteursindex.
  Terugblikken helpt ons beter begrijpen waarom we zorg dragen voor wat we vandaag belangrijk vinden. Dit jaar herdenken we de Groote Oorlog die honderd jaar geleden begon, het verdrag van Versailles dat al de kiem van de Tweede Wereldoorlog bevatte en het ontstaan, vijfenzestig jaar geleden, van het genocideverdrag. Vandaag staat de Europese samenwerking die de ambitie had om de oude conflicten definitief op te heffen onder druk. Is de geschiedenis ertoe veroordeeld zich te herhalen of kunnen we uit onze fouten leren? Is Hegels vooruitgangsgeloof gerechtvaardigd of moeten we ons verzoenen met een tragischer perspectief op de geschiedenis? Hoe kaderen onze particuliere historische visies trouwens binnen het ruimere perspectief op het ontstaan van onze kosmos? Als mensen realiseren we ons niet alleen in confrontatie met het verleden, maar ook door te anticiperen op wat nog niet is, maar kan zijn. Vaak reikt de wetenschap ons daartoe de middelen aan. Computers die zelfstandig worden, chips die steeds kleiner en sneller zijn, of technologische innovaties in de geneeskunde: het zijn maar enkele voorbeelden van ontwikkelingen die onze toekomst mee vorm zullen geven. Over deze kwesties en veel meer gaat het in deze twintigste bundel met Lessen voor de eenentwintigste eeuw.


  Contributors:
  Sophie De Schaepdrijver, Georgi Verbeeck, Wim Dehaene & Patrick Reynaert, Thomas Coomans, Philip Dutré, Jos Vander Sloten, Gerard Govers, Stephan Parmentier, Thomas Hertog, Herman Teule, Mark Reybrouck, Karin de Boer, Wouter Devroe, Steven Van Hecke

empty