Mijnbestseller.nl

 • Do you know which ball will finish first? Or can you determine the inside of a sphere without tools? Or explain what will happen to the inner diameter of a washer when heating it?

  The explanations to these riddles seem complex but are straightforward when using your creativity and lateral thinking.

  In this book, 'Technical riddles', a collection of 40 technical riddles are explained in detail with many providing hyperlinks to resources for even more information related to the subject.

  Technical riddles are commonly used in job interviews in the engineering sector. This book will help you to create your own technical riddles.

 • De mens maakt keuzes op basis van recente gegevens, die de dag van morgen bepalen. De meeste toekomstvoorspellingen gaan uit van een begrip van het heden, dat men naar de toekomst extrapoleert. Het boek `Een duurzame toekomst in harmonie of expansie?' neemt de toekomst als een gegeven en redeneert terug naar het heden en het verre verleden. Het verklaart waarom vele toekomstvoorspellingen niet blijken te kloppen, omdat de interpretatie van het heden gekleurd wordt door cultuurverschillen, politieke interpretaties/dogma's en 'wetenschappelijke' stellingname.
  Het boek beschrijft tevens twee mogelijke toekomstbeelden, die onze samenleving in de toekomst kunnen vormen. Ze worden, met bronverwijzingen, uitgebreid beschreven. Met tekeningen en korte komische verhalen worden de toekomstbeelden versterkt. Vervolgens worden er een aantal trends onderzocht.
  Het unieke van dit schrijven is dat het een verhelderende kijk op een duurzame toekomst geeft. Het blijkt, dat door iets eenvoudig voor te stellen, en door alleen de kern - de essentie - te belichten, het eenvoudig wordt om hoofdzaken van bijzaken te scheiden.

  Heel het boek kan met slechts met één zin worden onthouden. `Leven is groeien'

empty