Erdee Media Groep - Uitgeverij de Banier

 • Deze tijd kenmerkt zich door een gebrek aan Godservaring.
  Het gaat hier mogelijk om de ingrijpendste crisis die
  kerk en christenheid ooit overkwam. De wortel van deze
  noodsituatie ligt in de veronachtzaming van Gods openbaring.
  In deze uitgave beschrijft dr. A. de Reuver wat Gods openbaring
  is en hoe Hij Zich openbaart: in schepping en geschiedenis,
  en bij uitstek in Christus, door Woord en Geest.
  Dat gebeurt ook nu.
  En wat is het verschil tussen geloofservaring en ervaringsgeloof?
  Welke rol spelen liefde, hoop en verlangen in de
  geloofservaring?
  Dr. A. de Reuver (1942) werd in 1972 hervormd predikant
  en was van 1994 tot aan zijn emeritaat in 2007
  bijzonder hoogleraar vanwege de Gereformeerde Bond
  aan de Universiteit Utrecht. Van 2010 tot 2015 was hij in
  deeltijd verbonden aan de hervormde gemeente te Serooskerke
  (Schouwen).

 • De schoolloopbaan van kinderen is een lange reis. Leraren Bram de Muynck
  trekken daarbij als gids met hen mee. Ze zijn dus zelf ook
  pelgrim. Met deze beelden tekent Bram de Muynck op
  uitnodigende wijze het karakter en profi el van een christelijke
  leraar.
  Aan de hand van de driedeling hart, hoofd en handen
  laat hij zien wat pelgrim-zijn betekent voor het onderwijs:
  het belang van Bijbelstudie, de vorming van het denken
  van de gids door het bestuderen van de christelijke
  pedagogisch traditie en hoe het christelijk lesgeven in de
  praktijk handen en voeten krijgt. Dit boek mondt uit in een
  duidelijke profi elschets, waarbij de auteur ook laat zien
  hoe je dit model in de praktijk kunt gebruiken.
  De auteur stimuleert tot meedenken; daarvoor zijn ook gespreksvragen
  opgenomen.

  Prof. dr. Bram de Muynck (1961) is lector Christelijk leraarschap
  aan Driestar hogeschool en bijzonder hoog leraar
  Christelijke pedagogiek aan de Theologische Universiteit
  Apeldoorn.

 • God beveelt ons te bidden. Hij leert Zijn volk ook bidden. Als Zijn Geest in ons hart leeft, verlangen we om inniger te bidden. Maar hoewel bidden wel de ademtocht van de ziel wordt genoemd, blijft het moeilijk. Wat zullen we bidden? Hoe houden we onze gedachten erbij? Vallen we in herhaling? Blijven we hangen in het algemene?
  Dit boekje is een poging om wat perspectief te bieden in de vaak teleurstellende ervaring en voortdurende worsteling van het gebed. Bidden met de Schrift is een methode waarin we de Schrift zelf gebruiken om richting, diepte, variatie en vorm te geven aan ons gebedsleven. Niet alleen voor het persoonlijk gebed, maar ook voor het huwelijksgebed, het gezinsgebed en zelfs het ambtelijk gebed.

 • Persoonsvorming staat op veel christelijke scholen op de agenda. Iedereen ziet het belang ervan, maar tegelijkertijd blijft er onduidelijkheid over wat er precies mee wordt bedoeld. Wat is een christelijke visie op persoonsvorming? En wat betekent die voor het onderwijs? Dit boek geeft uitleg over begrippen en theorieën die bij persoonsvorming worden gebruikt. Aan de hand van christelijke uitgangspunten worden deze theorieën gewogen en wordt een eigen benadering geformuleerd.
  Het uiteindelijke doel van persoonsvorming is dat het kind een antwoordend persoon wordt ten opzichte van de ander en de Ander. Dat het kind gaat zeggen: 'Hier ben ik.'.
  Dit boek schetst hoe je als leraar een bijdrage kunt leveren aan de persoonsvorming van de leerling. Het boek is geschikt gemaakt voor opleiding en persoonlijke studie van iedereen die in het onderwijs werkt. Het bevat veel praktijkvoorbeelden, kaders met extra uitleg en studievragen.

empty