Erdee Media Groep - Uitgeverij de Banier

 • n gesprekken over vaccinatie wordt vaak een beroep gedaan op de tekst: 'een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd' (Rom. 14:5). Maar is dat wel terecht? Gaat het inderdaad om een middelmatige zaak of is er meer aan de hand? Is vaccineren strijdig met Gods voorzienigheid of een middel uit Zijn hand waar we dankbaar gebruik van mogen maken?

  Het is niet voor het eerst dat er over deze vragen is nagedacht. Vanaf het begin is de vaccinatievraag door Bijbelgetrouwe christenen verschillend beantwoord. Deze uitgave wil laten zien wat de historische en theologische achtergrond is van de diverse overwegingen ten aanzien van vaccinatie.

  Met de uitbraak van het coronavirus, begin 2020, is de vaccinatievraag voor iedereen weer actueel. De achtergronden en verdieping die in deze studie worden aangereikt willen bijdragen aan het maken van een weloverwogen keuze.

  De auteur studeerde theologie en religiewetenschappen aan het Hersteld Hervormd Seminarie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Vanwege een aangeboren hart- en nierafwijking is hij zeer betrokken op medisch-ethische vraagstukken.

 • Als Erik in de polder rondzwerft, vindt hij een dode roofvogel. Net als hij hem opgepakt heeft, komt een grote man dreigend op hem af. 'Dus jij bent de dader', zegt hij grimmig. 'Daar zal ik werk van maken! Ik heb je op de foto gezet!'
  Erik heeft geen idee wie er tegenover hem staat. Wel is meteen duidelijk dat er met de man niet te praten valt. Hoewel, als hij hem later nog eens tegenkomt, is hij gedraaid als een blad aan de boom. Ook Eriks vrienden Ad en Arend maken kennis met de onvoorspelbare man. Al snel is duidelijk dat hij iets in zijn schild voert. Iets wat het daglicht niet kan verdragen.
  Erik gaat op onderzoek uit. Maar dat moet hij duur bekopen ...

  Misdaad rond het WTC is het eerste deel van 'De drie op avontuur'. In deze serie beleven Erik, Ad en Arend spannende avonturen.

 • Wat is er aan de hand met deze wereld? Klimaatverandering, digitalisering, epidemieën... Komt het einde dichterbij? En wat hebben we dan te verwachten?
  Een van de dingen die de Bijbel duidelijk wordt voorzegd is de komst van de antichrist. Er is in het verleden veel over hem gezegd, sommigen wisten hem precies aan te wijzen. Maar nu lijkt hij toch vooral een schimmige figuur. Wie is hij, waar zal hij zijn, wat zal hij doen, wanneer zal hij komen?
  De auteur gaat vanuit de Bijbel op deze vragen in. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, maar opdat we voorbereid zijn voor tijden van verleiding en vervolging. En dat in de vertroostende wetenschap, dat ook deze duistere periode uit zal lopen op de heerlijkheid van Christus en Zijn Kerk.

  Ds. M. van Reenen is predikant in de Hersteld Hervormde Kerk.

 • Hoi,
  Ik ben Lizzy. Nou ja, eigenlijk heet ik Elizabeth, maar iedereen noemt mij Lizzy. En dat vind ik zelf ook veel leuker. Ik ben dol op dieren en later wil ik modeontwerpster worden.
  Dit dagboek heb ik gekregen van mijn praatjuf. Om in op te schrijven hoe ik me voel, was het idee. Eigenlijk was ik niet van plan dat te doen, maar het is toch wel fijn dat ik zeker weet dat mijn geheimen bij jou veilig zijn. Over Laura, mijn zus. En die akelige ziekte van haar. Gaat het nu nooit over?! Soms weet ik echt niet meer wat ik ervan moet denken. Ik hou van mijn zus, maar tegelijk ... Dat dus. Volgende keer meer.

 • Iedereen krijgt vroeg of laat met lijden te maken. De waaromvraag is eeuwenoud en blijft vaak onbeantwoord. Elisabeth Elliot geeft Gods boodschap in de Bijbel door om ons te bemoedigen, zowel geestelijk als heel praktisch. Ook als alles om ons heen instort, blijft God Dezelfde. Dat geeft houvast. God weeft ons leven en Hij weeft er vreugde en verdriet in. Ook het lijden komt van Hem, laten we het aanvaarden, dankbaar zijn en het teruggeven aan Hem, om door het kruis te eindigen in Zijn heerlijkheid.

 • Elke dag even stil zijn met de Schrift ... Daarbij is dit Bijbelse dagboek dat is samengesteld uit de werken van de bekende predikant C.H. Spurgeon (1834-1892) een goede hulp. Hij had de gave om de boodschap van Gods Woord heel dichtbij te brengen. In dit dagboek blijkt dat uit het leven van alleenstaanden, echtgenotes, vrouwen zonder kinderen, moeders, weduwen, zieke vrouwen, enzovoort. Het betreft vrouwen uit de Bijbel én ontmoetingen in het pastoraat. Vrouwen die dit dagboek ter hand nemen zullen zichzelf in de vele 'nadenkmomentjes' zeker herkennen.
  Ik hoorde eens van een arme vrouw, die haar deur op slot had gedaan. Toen ze geklop hoorde, deed ze of ze niet thuis was. Haar dominee ontmoette haar kort daarop en zei: 'Ik ben pas bij u langs geweest. Ik wilde u wat hulp verlenen maar niemand deed de deur open.' 'O', zei ze, 'wat spijt me dat ontzettend! Ik dacht dat de huisbaas om de huur kwam.' Ze hield haar weldoener buiten omdat ze hem voor haar schuldeiser aanzag. De Heere komt tot u met het Evangelie. En wat doet u? Doet u de deur van uw hart voor Hem op slot? O, wijs Christus' liefde toch niet af!
  Samengesteld door J. Kranendonk-Gijssen

 • Snel trek ik de knalroze envelop uit de
  brievenbus. Ik zie een kriebelig scheef
  handschrift en een rijtje buitenlandse post zegels.
  Zie je wel. Het is echt een bijzondere brief. Een
  brief uit het buit enland. Misschien van tante Janet,
  of van Helen?

  Rosa krijgt een bijzondere uit nodiging voor de TEA PART Y
  van mevrouw Appletree. Ext ra leuk is dat Rosa's beste
  vriendin Maart je ook mee mag. Het feest wordt gehouden
  op een vervallen landgoed in Frankrijk.

  Eenmaal op het landgoed worden de gasten aan het werk
  gezet om er een supergezellige party van t e maken. Maar
  er zijn ook allerlei raad sels die Rosa samen met Maartje
  probeert op t e lossen. Waarom is Harmen op het feest?
  En wat doet zijn vader met dat vreemde meet apparaat?

  Rosa's teaparty is het derde
  deel van een supergezellige
  meidenserie voor meisjes
  van 9 jaar en ouder.

 • Met je kind in gesprek over het geloof: je wilt het heel graag,
  maar hoe pak je het aan? Hoe breng je een gesprek op gang? En
  hoe breng je verdieping aan? Hoe kom je er achter welke vragen
  er leven in het hart van je kind? Hoe leg je uit dat God bestaat,
  terwijl je Hem niet kunt zien? Op deze praktische vragen vind je
  in dit boek een antwoord.
  We gaan ook een stapje dieper. Als je in gesprek wilt over zo'n
  diep en persoonlijk onderwerp als het geloof, dan is daarvoor
  veiligheid en wederzijds vertrouwen nodig, zodat je van hart tot
  hart dingen kunt bespreken met je kind.
  Voor elke leeftijd, van peuter tot puber, worden apart aandachtspunten
  gegeven.
  Met je kind praten over het geloof is deel 4 in de Serie Christelijke
  Opvoeding. Deze serie is bedoeld om ouders te inspireren en te
  steunen in de opvoeding. Uitgangspunt daarbij is het opbouwen
  van een veilige gehechtheid tussen ouders en kinderen

 • Het gaat niet goed met de zaak van Max' vader.
  Maar ook met papa zelf is er iets aan de hand.
  Als Max steeds weer lege bierflesjes
  vindt, weet hij het: zijn
  vader is verslaafd aan
  alcohol. Het gaat steeds
  slechter met papa. Hij
  helpt Max niet meer bij
  zijn huiswerk, is vaak weg
  en komt zelfs niet meer
  in de kerk.
  Op een dag vindt Max
  zijn vader bewusteloos in
  zijn kantoor. Papa moet
  in therapie, maar wordt
  hij ooit weer beter?
  En zullen de jongens op
  school ophouden met
  hun nare opmerkingen over
  papa?
  Want het blijft zijn vader

 • De Christenreis (1678) van John Bunyan hoort tot de
  belangrijkste werken uit de wereldliteratuur. Oudere vertalingen
  zijn vaak moeilijk leesbaar of bieden slechts een
  bewerking van de tekst. Ook is de 'Apologie', het openingsgedicht,
  meestal weggelaten.
  Deze goed leesbare nieuwe vertaling doet weer recht aan
  de oorspronkelijke uitgave. De 'Apologie' blijkt juist van
  groot belang om het boek goed te kunnen begrijpen, want
  Bunyan maakt daarin duidelijk wat zijn diepste bedoeling
  is met De Christenreis. De vertaler heeft ook de kanttekeningen
  uit de oorspronkelijke uitgave opgenomen. Die helpen
  het boek te verstaan en laten zien dat de auteur steeds
  teruggrijpt op de Bijbel.
  In voetnoten licht de vertaler bijzonderheden toe. In de
  gedegen inleiding maakt hij duidelijk dat De Christenreis
  /> vol zit met autobiografische elementen.
  Bunyan en de vertaler van De Christenreis willen de lezer
  meenemen, zodat ook zij pelgrims worden op weg naar de
  Hemelstad of op de reis bemoedigd worden.

  Vertaald en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

  John Bunyan (1628-1688) was een Engelse puriteinse predikant.
  Hij is vooral bekend geworden door zijn autobiografische
  werk Genade overvloeiende voor de grootste
  der zondaren en door zijn allegorieën De Christenreis, De
  Christinnereis en De Heilige Oorlog.
  Dit is het derde deel in de serie Puriteinse Klassieken.

 • De kindertijd is de beste tijd om tot geloof te komen. En in die tijd
  staan wij als opvoeders voor de geweldige taak om het Woord van
  God over te dragen aan onze kinderen. Maar hoe doen we dat? Hoe
  krijgen Bijbelse woorden als zonde en genade echt betekenis? De
  auteurs laten aan de hand van praktische voorbeelden zien hoe we
  deze woorden uit kunnen leggen, zonder af te doen aan de diepe inhoud
  ervan. Opdat de woorden van de Koning niet alleen begrepen
  worden, maar onze kinderen beseffen dat het woorden van waarde
  zijn. Ouders, ambtsdragers, kinderwerkers en leerkrachten krijgen
  met dit boek een praktische handreiking voor verdere verwerking en
  bezinning.

 • Al zo'n 250 jaar worden de geestelijke brieven van
  de godvruchtige Anne Dutton (1692-1765) met veel
  stichting gelezen en herlezen door duizenden christenen
  in de Angelsaksische wereld. De eenvoudige,
  inhoudsvolle brieven van Dutton zijn gericht aan
  vrienden en bekenden en bevatten veel geestelijk en
  praktisch onderwijs voor onbekeerden, kleinen en
  groten in de genade. Geestelijke brieven is een vertaling

  De calvinistische dichter
  en schrijfster Anne Dutton
  (1692-1765) is van Engelse
  komaf. Zij schreef tientallen
  gedichten, hymns en boeken
  en correspondeerde met tal
  van christenen, waaronder de
  bekende theologen George
  Whitefield en John Wesley

 • Lotte (15) is hopeloos verliefd op Leonard, een knappe jongen
  uit 5 vwo. Als blijkt dat het wederzijds is, is ze dolgelukkig.
  Deze positieve wending in haar leven is meer dan
  welkom, want ze heeft nogal wat narigheid in haar leven
  te verwerken. Toch voelt Lotte zich onzeker over haar
  relatie met Leonard. Hij is echt superlief voor haar, maar
  hij laat ook merken dat het allemaal wel wat spannender
  mag. Wat bedoelt Leonard hiermee en hoever wil ze zelf
  eigenlijk gaan?

  Bas zit bij Lotte in havo 4 en werkt met Lotte samen aan
  een opdracht voor wiskunde. Hij moet toegeven dat hij
  meer dan gemiddelde belangstelling heeft voor haar, maar
  het lijkt wel of Lotte een muur om zich opgetrokken heeft.
  Wat is er aan de hand met de eens zo vrolijke klasgenoot?
  En heeft Leonard daar misschien iets mee te maken?

  Een boeiende young-adultroman over een actueel thema.

  Mirjam Schippers (1993) schrijft al sinds
  ze jong is verhalen. In 2015 verscheen
  haar debuut bij uitgeverij De Banier:
  De opdracht, een young adult roman. Daarna
  volgden twee andere romans voor
  jongeren.

 • Het einde van het tweede brugklasjaar van Bas en Charlotte is bijna aangebroken. De klas is druk bezig om voorbereidingen te treffen voor een werkvakantie naar Roemenië. Met hulp van enkele ouders gaan ze een schooltje opknappen van Roma-kinderen. Het idee om samen de handen uit de mouwen te steken is afkomstig van Bas. Toch voelt hij zich er zelf niet helemaal happy bij: met zijn twee linkerhanden is hij bang dat hij eerder een sta-in-de-weg zal zijn dan hij echt een bijdrage zal kunnen leveren. Eenmaal in Roemenië blijkt dat reuze mee te vallen. Met inzet van iedereen weet de klas in bijna twee weken tijd een prachtig resultaat te bereiken. En al bouwend leert Charlotte zichzelf weer een stukje beter kennen.
  Met illustraties van Daan van Oostenbrugge.

 • Een literaire roman waaruit krachtig blijkt dat
  het volgen van God alle inspanning waard is!

  Juda, zevende eeuw voor Christus.
  Asaja is nog jong als hij zijn vader opvolgt als koning van Juda. Maar zodra
  hij zelfstandig de regering overneemt van zijn moeder Jecholia trekt hij zijn
  eigen plan. Dat levert hem felle vijandschap op, maar ook vriendschap en vrede.
  Hij is ervan overtuigd: het dienen van Jahweh is de verstandigste keuze
  die hij ooit kon maken. Maar is het volk van Juda het daarin met hem eens?
  Galal wordt opgeleid als timmerman en komt terecht in Jeruzalem. Wanneer
  hij na lange tijd zijn broer Pekach weer ontmoet, blijkt dat dat de keuzes die
  Galal in zijn leven maakte, grote gevaren met zich meebrengen ...
  Ariël denkt maar aan één ding: de beste soldaat van Juda zijn en zich opwerken
  tot aanvoerder van een legereenheid. Hij ziet over het hoofd dat hij steeds
  harder wordt en nietsontziend zijn weg gaat. Of is zijn houding slechts een
  schild om zich te wapenen tegen het gekwetste hart dat hij meedraagt? Kunnen
  de donkere ogen van Mayan zijn hart ontmantelen en hem weer méns
  maken?

  Asaja is een literaire roman die mede werd gebaseerd op de gebeurtenissen in
  het leven van de Bijbelse koning Josia. Op meeslepende wijze worden de levens
  van drie fictieve mannen in Juda verweven tot een indrukwekkend verhaal. De
  auteur is er door diepgaand historisch onderzoek in geslaagd een geloofwaardig
  tijdsbeeld neer te zetten. Deze roman zou door iedereen gelezen moeten worden!

 • Hallo, ik ben Mirjam!
  Thuis speel ik vaak met mijn broertje Jelle.
  Of met mijn vriendjes en neefje.
  Dan beleef ik van alles en nog wat!
  In dit boek spaar ik knopen.
  Ik heb daarvoor een knopenpotje.
  In elk verhaaltje gebeurt er iets met mijn knopen.
  Tel jij mee hoeveel knopen er in mijn potje zitten?

  Een vrolijk voorleesboek dat speels de kans geeft om te tellen met je kleuter.

  Doelgroep: Kinderen van 4-7 jaar en hun ouders

 • Nadia verlaat haar ouderlijk huis. Ze trekt liftend half Canada
  door op reis naar Vancouver Island, waar het klimaat heerlijk
  is en haar toekomst veelbelovend. Ze ontdekt onderweg dat mensen vriendelijk kunnen zijn en welgemanierd. Maar ze
  merkt ook dat het niet meevalt om een leven op te bouwen als je 19 jaar oud en vrouw bent. Nadia komt terecht in de
  tentcity in Victoria. Het leven is hard en de winter toch erg
  koud. Andere bewoners van de tentcity verleiden haar om
  haar principes op te geven voor warmte, voedsel en onderdak. Kan Nadia in deze omstandigheden haar droom blijven vasthouden?
  Een meeslepend verhaal over de zoektocht naar volwassenheid.

  Doelgroep: jongeren vanaf 15 jaar

 • Frank voelt een duw tegen zijn rugzak. Hij schiet naar voren, naar het
  dunne ijs. PLOEMP! Kopje onder in het ijskoude water.
  Wie gaf die duw? Zijn zusje Fleur, omdat ze boos op hem was? Bob,
  die hem droge kleren leende? Of gewoon iemand die hij niet kent?
  Frank gaat het uitzoeken. Maar hoe moet hij erachter komen?
  Politieagent Arjen heeft een goed idee. Frank houdt zijn adem in ...
  Wie was de dader?

  Dit verhaal is ook leuk voor oudere kinderen die moeite met lezen
  hebben. Ze zullen dolgraag de oplossing van het raadsel te weten
  komen!

 • Hoi! Ik ben Meggie (je spreekt de g uit zoals de g in google) en ik ben 11 jaar. Ik ben net verhuisd naar een GROOT OUD HUIS aan de rand van een dorp. Boven de deur van ons huis staat met sierlijke letters Fluitekruid geschreven. Mijn ouders willen dit huis helemaal gaan opknappen. Maar ik houd me in deze zomervakantie bezig met andere dingen. Er zijn GEHEIMEN in en rond ons oude huis te vinden... Een geheimzinnige HUURSTER, raadselachtige TEKENS en verborgen SCHUILPLAATSEN. Ik wil de raadsels oplossen, allemaal...
  Help jij Meggie mee? Lees dan dit eerste deel in de serie 'Huize Fluitekruid'.

 • Hoe gaat God om met mensen? De Bijbel laat van Genesis tot
  Openbaring zien dat de relatie tussen God en mens bepaald wordt
  door het verbond. Adam, Abraham, David, Israël - allemaal waren
  ze verbonden met God dankzij het verbond. In dit toegankelijk
  geschreven boek komen de verschillende verbonden in de Bijbel
  aan de orde. Tevens wordt inzichtelijk hoe al deze verbonden hun
  vervulling vinden in de Heere Jezus. Hij is door God gegeven als het
  'Verbond voor het volk' (Jes. 42:6). Hierbij worden steeds lijnen
  getrokken naar het persoonlijke geloofsleven en de betekenis van
  het verbond vandaag. 'Verbonden' is geschikt voor persoonlijke
  Bijbelstudie. De gespreksvragen maken het boek ook bruikbaar voor
  een gesprekskring of Bijbelstudiegroep.
  Doelgroep: Jongeren en ouderen, ambtsdragers, geschikt voor
  Bijbelstudiegroepen en verenigingen

 • In 'Geroepen door de Opperherder' wordt beschreven hoe God drie mannen, een Poolse Jood, een Engelse herdersjongen en een voormalig arminiaans predikant, op wonderlijke wijze uitstoot tot werk in Zijn koninkrijk. De stichtelijke levensgeschiedenissen zijn uiterst geschikt om bijvoorbeeld (voor) te lezen op de zondagavond.

 • De avontuurlijke Hope Irvine reist met haar vader het land door. In de wagenkerk, een treinwagon die is omgebouwd tot een kerk, trekken ze door West-Virginia. Hopes vader houdt kerkdiensten in de stadjes die ze onderweg aandoen en Hope geeft zondagsschool aan de kinderen in de stadjes langs het spoor. Luke Hughes werkt voor de kolenmijn in Finch. Als dominee Irvine en Hope in het stadje arriveren, is Luke geraakt door de boodschap van de voorganger van de kapelwagen - en ook door zijn lieve en mooie dochter Hope. Wanneer Hope zondagsschool gaat geven in de stadjes in de omgeving, wordt ze vergezeld door Kirby Finch, de rokkenjagende zoon van de mijneigenaar. Als Luke begint te vermoeden dat Kirby slechte bedoelingen heeft met Hope, staat hij voor een groot probleem: hoe kan hij Hope tegen Kirby beschermen?

 • Bram staart voor zich uit. Dus de burgemeester komt niet. Dat is jammer.
  'Juf.' Bram steekt zijn vinger op. Hij krijgt ineens een idee. 'Juf!'
  'Ja, Bram', zegt juf Julia.
  'Ik vind het jammer dat de burgemeester niet komt. Kunnen we hem een brief sturen en vragen of hij mee komt eten?'
  Juf Julia fluit. 'Goed idee, Bram!'

  Groep 2 van Bram en Tijs heeft een projectweek. Bram heeft superveel zin om naar school te gaan, want ze gaan allemaal leuke dingen doen én in de klas ontbijten.
  Juf Maria doet geheimzinnig over een belangrijke gast die bij het ontbijt aanwezig zal zijn. De klas denkt dat het de burgemeester is, maar volgens juf Julia heeft groep 2 het mis. Zou het een idee zijn om de burgemeester tóch uit te nodigen, vraagt Bram. Juf Julia vindt het een goed plan. Maar = juf Maria mag dit niet weten! Kan groep 2 een geheim bewaren?

  Dit is een vrolijk deeltje met avonturen van Bram, Tijs en hun klas. Het verhaal is geschikt om voor te lezen aan kleuters. Eerder verschenen De grap van groep 3, De kunst van groep 4, Het feest van groep 5 en Het geheim van groep 6.

 • Sander en Rhodé gaan met hun ouders en hun vriend Michiel een weekje op vakantie naar het Friese Eernewoude. Deze keer nemen ze ook hun spiksplinternieuw rubberboot met buitenboordmotor mee, waarmee ze de Friese wateren verkennen.
  Niet ver van de camping wordt een vliegtuigwrak uit de Tweede Wereldoorlog geborgen. De interesse van de Campers is meteen gewekt. Dat geldt ook voor de toeristen Douwe en Loes. Zij zijn antiekhandelaars en volgen de vorderingen bij de opgraving van de Lancaster nauwgezet. Maar er zijn meer interessante ontdekkingen dan alleen de berging van het vliegtuig =
  De Campers vermoeden dat Douwe en Loes iets in hun schild voeren en gaan op onderzoek uit. Dan volgen de spannende gebeurtenissen elkaar in hoog tempo op. Als dat maar goed afloopt!

  Met illustraties van Adri Burghout

empty