De Bezige Bij

 • Hans van Mierlo - de onzekere jongen uit een Brabantse patriciërsfamilie
  - kwam laat tot bloei. Pas toen hij na een moeizame
  rechtenstudie in het katholieke Nijmegen op 29-jarige leeftijd
  in Amsterdam ging wonen, vond hij, meevarend op de golf van
  veranderingen in de jaren zestig, zijn plek: eerst als journalist
  en vanaf 1966 als partijleider van D66.
  Van Mierlo stond aan de wieg van twee van de bijzonderste regeringen
  van de twintigste eeuw: het progressieve kabinet-Den
  Uyl (1973-1977) en de paarse kabinetten-Kok (1994-2002). De
  belofte van een nieuw bestel wist hij nooit in te lossen. Staatkundige
  hervormingen kwamen niet van de grond. Het ideaal
  van één progressieve volkspartij werd een desillusie. Maar al die
  jaren bleef de ongedisciplineerde libertijn met zijn intellectuele
  uitstraling de politieke tolk van Nederlanders die streefden naar
  individuele vrijheid in een sociale rechtsstaat.
  Journalist en historicus Hubert Smeets, die als eerste Van Mierlo's
  privéarchieven mocht inzien, laat zien hoe politiek voor de
  twijfelaar Van Mierlo een intellectuele levenshouding was, geen
  kille machtsstrijd - al was hij niet vies van de macht. Een wonderbaarlijk
  politicus is het portret van een zoeker en een tobber,
  van een politicus die geen politicus was, maar Nederland wel
  vormgaf.

 • Vijf jaar lang werkte David Van Reybrouck aan zijn monumentale Revolusi. Hij interviewde bijna tweehonderd mensen, de laatste nog levende getuigen van de onafhankelijkheidsstrijd, in Indonesische rusthuizen, Japanse miljoenensteden en op verafgelegen eilanden. Ook in Nederland bracht zijn onderzoek tal van nieuwe verhalen aan het licht. De veelheid aan perspectieven en herinneringen weeft Van Reybrouck samen tot het aangrijpende verhaal van de Indonesische onafhankelijkheid. Zo toont hij hoe een nieuwe wereld vorm kreeg: in bloed, in pijn, met hoop.

  De onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, die zijn hoogtepunt bereikte in de jaren veertig van de vorige eeuw, is lang gezien als een conflict tussen kolonisator Nederland en het gekoloniseerde Indië. Maar in werkelijkheid was het wereldgeschiedenis. David Van Reybroucks Revolusi is het eerste boek dat de strijd lostrekt uit het nationale perspectief en het belang ervan toont als mondiale gebeurtenis.

  Indonesië was het eerste land dat na de Tweede Wereldoorlog zijn onafhankelijkheid uitriep. Na de Japanse bezetting verzetten jonge rebellen zich gewapenderhand tegen elke nieuwe vorm van overheersing. Britse, Australische en vooral Nederlandse troepen moesten rust en orde brengen, maar hun aanwezigheid leidde juist tot het ontvlammen van de eerste moderne dekolonisatieoorlog. Die strijd inspireerde onafhankelijkheidsbewegingen in Azië, Afrika en de Arabische wereld, zeker toen het vrije Indonesië in 1955 de legendarische Bandung-conferentie organiseerde, het eerste wereldcongres zonder het Westen. De wereld had zich met de Revolusi bemoeid en de wereld was erdoor veranderd.

 • Beer verloor drie vrouwen in het kraambed. Zijn derde echtgenote
  baarde een kind alvorens te sterven, de andere twee stierven met een
  kind in hun buik. Na al dat verlies acht hij zijn verlangen naar liefde
  door God vervloekt. Vanuit Amsterdam roept Beer God aan om de
  veronderstelde vloek te ontrafelen.
  Hij blikt terug op zijn laatste jaren in het zestiende-eeuwse Antwerpen,
  de stad die hij ontvluchtte. Antwerpen floreerde in handel en geld maar
  er heerste tegelijk een grote onrust. Beer maakte deze oplopende spanningen
  van dichtbij mee in zijn herberg waar vrije gedachten en zoete
  wijn vloeiden, en waar plannen werden gesmeed door een geheim genootschap.
  Alles werd op scherp gesteld wanneer een wildevrouw, als
  gevolg van overmoedige wereldveroveraars, in zijn herberg terechtkwam.
  Wildevrouw is een wervelende, monumentale roman over het verlangen
  naar eenheid en het veroveren van een innerlijke waarheid, vol vlees en
  geuren, vol narren en blinden, vol handelaars en woekeraars, profiteurs
  en bedriegers, vroedvrouwen, cartografen, schilders, drukkers en astrologen,
  waarbij verlangen en zelfbedrog dansen door de straten van een
  gedoemde stad.

 • Als programmamaker mocht Sonja Barend van de VARA alles
  maken wat ze wilde. Het gaf haar de mogelijkheid zich te bemoeien
  met wat er om haar heen gebeurde. Nu de wereld om
  haar heen tot stilstand is gekomen komt het terug, de wil zich
  uit te spreken, haar gedachten over de wereld om haar heen te
  formuleren.
  `Kwesties en problemen lijken regelmatig op een variant van die
  van jaren geleden,' schrijft ze in De appel in het paradijs. `Ze zijn
  niet nieuw maar anders. Vaak ben ik verbaasd dat ze niet sneller
  worden opgelost door mensen met ervaring, die net als wij,
  vrijwel alles al eerder hebben meegemaakt en kunnen putten uit
  de kennis die ze toen hebben opgedaan.' Of het nu gaat over
  racisme, politiek, opvoeding, of het milieu, geen onderwerp
  ontkomt aan de pen van Sonja Barend. Haar stem is helder en
  even krachtig als in de bestseller Je ziet mij nooit meer terug. Het
  is weldadig om opnieuw geconfronteerd te worden met haar eigenzinnigheid
  en kracht.

 • Aan het begin van de zomer van 2018 verblijft een schrijver in het luxueuze Paleishotel in het Zwitserse Alpendorp Verbier. Hij verblijft in kamer 623 en verbaast zich erover dat de kamer naast hem het nummer 621-bis heeft. Langzamerhand wordt duidelijk dat jaren eerder een moord is gepleegd in kamer 622, waarvan het politieonderzoek nooit is afgerond. De schrijver besluit zich volledig op de onopgeloste moord te storten: wat
  gebeurde er twintig jaar eerder in kamer 622?
  Met de precisie van een Zwitserse meester-horlogemaker neemt Joël Dicker ons in deze duivelse en adembenemende roman mee naar het hart van zijn geboortestad, waarbij een liefdesdriehoek, machtsspelletjes, verraad en jaloezie op de achtergrond meespelen.

 • Al het blauw Nieuw

  Simon is negentien wanneer hij midden in een college wegloopt
  en stopt met zijn studie. Hij is zoekende, weet zich niet te verhouden
  tot het dorp en het eenvoudige milieu waarin hij is opgegroeid.
  Samen met zijn boezemvriend Marc slijt hij vele uren
  in Azzurra, het café van het zwembad in het nabije provinciestadje.
  Omgeven door de blauwe schittering van het nachtelijk
  verlichte water ontstaat een passionele relatie tussen Simon en
  Carla Binotto, de Italiaanse barvrouw, die twintig jaar ouder is.
  Er gaan geruchten over haar zware verleden en over John, haar
  onbehouwen echtgenoot.
  In hypnotiserend proza voert Peter Terrin de lezer mee naar de
  late jaren tachtig en naar Carla en Simon, die elk op een scharnierpunt
  van hun leven, voor onmogelijke keuzes staan. Al het
  blauw is een even indringende als fijnzinnige roman over
  vriendschap en liefde, en over de breekbare zoektocht naar een
  eigen identiteit.

 • Gedachten over onze tijd Nieuw

  `Ons boerenland is morsdood. Nauwelijks meer insecten,
  nauwelijks meer vogels, nauwelijks meer bodemleven. Landdegradatie.
  Het komt nu aan op radicale dienstbaarheid aan de
  aarde, zonder hoop op dankbaarheid of begrip van je medemens.'
  Tommy Wieringa is niet alleen bezorgd over het boerenland,
  hij schrijft met dezelfde urgentie over onze cultuur, onze
  democratie en onze intellectuele vrijheid. De actualiteit is de
  aanleiding om zijn pen te scherpen, maar steeds weet hij dieper
  te raken door brandende kwesties in hun historische context te
  zien en tegelijk een moreel appel te doen.
  Wieringa excelleert als columnist, zijn stukken geven een indringende
  analyse van de ontregelingen van onze tijd en zetten daarmee
  aan tot verder denken en het zoeken naar oplossingen.

 • Op 1 januari 2020 schreef Sheila Sitalsing in een vooruitblik op
  het nieuwe jaar `dat het misschien beter is om je druk te maken
  over nu dan over straks, omdat het straks toch allemaal anders
  zal lopen'. Dat laatste klopte: het liep allemaal anders. Corona
  veroorzaakte een ware aardverschuiving. De symbolen van wat
  `onze manier van leven' was gaan heten, waren in één klap niet
  heilig meer: handen schudden, een terrasje pakken, je onderdompelen
  in de pret- en festivaleconomie, reizen, het openbaar
  vervoer. Ze documenteerde deze periode drie keer per week in
  haar columns voor de Volkskrant.
  In Dagboek van een krankzinnig jaar brengt Sitalsing al haar inzichten
  op scherpzinnige en heldere wijze samen, en neemt zo
  de lezer mee door alle politieke, economische en sociale ontwikkelingen
  van 2020. Het ideale boek om te reflecteren op het
  jaar waarin de wereld kantelde.

 • Wat willen jullie dat ik zeg? vraagt Sinan Çankaya als hij wordt uitgenodigd om te spreken op het veertigjarige jubileum van zijn oude middelbare school. De uitnodiging creëert een opening waar vergeten herinneringen uit zijn jeugd en middelbareschooltijd zich doorheen wurmen. Zo denkt Çankaya terug aan zijn voormalige geschiedenisleraar Nico Konst, ooit de tweede man van de extreemrechtse Centrumpartij.

  Zonder zichzelf te sparen beschrijft Çankaya in Mijn ontelbare identiteiten hoe moeilijk hij het vindt om een eigen verhaal te vertellen tegen de achtergrond van de debatten over integratie, cultuur en racisme. Steeds laveert hij tussen wortelen en willen vluchten, tussen `wij' en `zij', tussen straat en school, tussen een erbij en er niet bij horen, tussen ongebreideld individualisme en een soms beklemmend collectivisme. Op de dag van de jubileumviering, waar hij zijn oude geschiedenisleraar Nico Konst weer onder ogen moet komen, vertelt hij zijn verhaal.

  Mijn ontelbare identiteiten is een bespiegeling op de veranderde omgang met de `de Ander' in Nederland. Het is een indringend verhaal over opgroeien in Nederland als kind van migranten. Reflecterend op loyaliteit, ontheemding en vooral de zoektocht naar een thuis keert Çankaya zich tegen vastomlijnde identiteiten en weigert hij om een verhaal binnen de grenzen van zijn eigen lichaam te vertellen.

 • In de zomer van 1979 trok een huis in het Gentse Patershol
  de aandacht van Stefan Hertmans. De blauweregen hing bestoft
  neer, maar de geur trof hem diep en bracht hem terug naar zijn
  kinderjaren. Hij kocht het pand in een opwelling. Pas nadat hij
  het twintig jaar later had verkocht werd hij geconfronteerd met
  wat er zich tijdens de oorlog had afgespeeld. Verbijsterend was
  de ontdekking dat de vroegere bewoner een ss'er was. `Het is
  onbegrijpelijk,' schrijft Hertmans, `dat alles wat ik toen al had
  kunnen weten of tenminste toch vermoeden, zo gedachteloos
  aan mij voorbij had kunnen gaan.' Langzaam komt de man die
  hij wil leren begrijpen in beeld, alsook zijn Nederlandse, pacifistische
  echtgenote en hun kinderen, van wie de oudste zoon
  een vooraanstaand Vlaams intellectueel zou worden.
  Hertmans spreekt met nabestaanden, raadpleegt archieven, vindt
  intieme documenten. In zijn herinnering loopt hij weer door
  alle kamers die hij zo lang heeft bewoond.
  In De opgang komt de lezer huiveringwekkend dicht bij een
  politiek drama, dat ook een huwelijksdrama was. Opnieuw
  blijkt Hertmans verbonden met een verhaal dat aan belangrijke
  historische gebeurtenissen raakt. Opnieuw brengt het zijn verbeelding
  en pen op briljante wijze in beweging.

 • De Bass Rock is een majestueuze rotsformatie die al eeuwenlang vanaf de zee uitkijkt over het Schotse vasteland. Door de jaren heen zijn tegen de achtergrond van deze rotsen de levens van drie vrouwen met elkaar verbonden. Aan het begin van de achttiende eeuw vlucht Sarah weg wanneer ze ervan wordt beschuldigd een heks te zijn. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog moet Ruth wennen aan een nieuw huis, een nieuwe omgeving en een nieuwe echtgenoot. Zestig jaar later staat dat huis leeg. Vivian, rouwend om haar pasgestorven vader, zoekt
  haar weg in de eigendommen van Ruth en ontdekt haar eigen plaats in de familiegeschiedenis.
  De levens van deze drie vrouwen zijn ingrijpend door mannen bepaald, maar in hun verbondenheid schuilt de kans op een nieuw bestaan. Wij zijn de wolven is een ingenieuze en meeslepende vertelling, een gelaagd meesterwerk over woede, liefde, misbruik en compassie.

 • Op zijn 28ste ontmoet Raoul de Jong zijn Surinaamse vader
  voor het eerst. Ze praten hetzelfde, bewegen hetzelfde en geloven
  allebei in wonderen. Dan vertelt Raouls vader hem een verhaal
  dat blijft hangen: een van hun voorouders, een medicijnman,
  kon zichzelf transformeren in een jaguar. Gegrepen door
  dit mysterie besluit Raoul op onderzoek te gaan in Suriname.
  De geschiedenis van deze voormalig Nederlandse kolonie is er een van duisternis en slavernij,
  maar wie goed zoekt vindt ook veel hoop en levenskracht.
  Raoul zelf is het levende bewijs: zijn voorouders hebben op de
  een of andere manier overleefd. Tijdens zijn zoektocht, waarin
  hij kennismaakt met Surinaamse schrijvers, denkers en verzetshelden,
  ontdekt hij dat de kracht van de jaguar onmisbaar is
  geweest voor het land, en beseft hij hoeveel ieder mens daarvan
  kan leren.
  Met Jaguarman, geschreven als een avonturenroman, brengt
  Raoul de Jong een prachtige hommage aan het land van zijn
  vader.

 • Schemervluchten Nieuw

  In Schemervluchten zijn Helen Macdonalds mooiste natuuressays bijeengebracht, over onder meer heimwee naar het oude platteland,
  zwanen vangen, paddenstoelen plukken, knokkende hazen en zonsverduisteringen.
  Haar essays zijn kalme overpeinzingen over gevangenschap, vrijheid en vluchten. Macdonald neemt de lezer mee op een persoonlijke reis: ze
  observeert de massale trek van zangvogels vanaf de top van het Empire State Building, ziet tienduizenden kraanvogels op hun vlucht boven
  Hongarije en gaat op zoek naar de laatste wielewaal in Suffolk. Subtiel laat ze zien dat we van de natuur kunnen leren en er troost uit kunnen
  putten. Schemervluchten is een aangrijpend en diepzinnig boek van een van de beste natuurschrijvers van deze tijd.

 • René Maugras is de succesvolle uitgever van een krant in Parijs. Nogal plotseling belandt hij in het ziekenhuis van Bicêtre, zonder zich te kunnen bewegen of iets te kunnen zeggen. De doktoren en verpleegsters spannen zich voor hem in, maar hij weet niet of hij de kracht vindt om terug te keren in het dagelijks leven. Op zijn ziekbed laat hij zijn leven aan zich voorbijtrekken.

 • Erasmus Nieuw

  Erasmus is een van de grootste auteurs van Nederland en België, en zelfs van heel Europa. Hij verpersoonlijkt de overgang van de middeleeuwen naar de moderne tijd. Zijn betekenis voor de literatuur- én wetenschapsgeschiedenis is immens. Erasmus' duizenden brieven over onderwerpen als gewetensdwang en drukpersvrijheid hebben niets aan zeggingskracht ingeboet.
  Het grootste deel van Erasmus' leven en werk bleef tot nu toe onderbelicht. Sandra Langereis is de eerste biograaf die zijn levensverhaal recht doet door zijn enorme briefwisseling op de voet te volgen en de wording van zijn complete literaire erfenis te beschrijven. Ze toont hem als de sprankelende auteur van de Lof der zotheid en als brutale bijbelwetenschapper die het net zo hevig aan de stok kreeg met inquisiteurs als met Luther. Erasmus' levensverhaal werpt licht op een bewogen tijdvak: een eeuw van felle humor en grof geweld, van religieus fanatisme en strijd voor intellectuele vrijheid. Deze rijke biografie maakt de actualiteit van geschiedenis invoelbaar.
  Nooit kwam Erasmus geestiger, slimmer, scherper, dapperder, dwarser, bozer, banger en, in één woord, menselijker in beeld. En niet eerder werd Erasmus' tijd levendiger voor het voetlicht gebracht dan in deze biografie.

 • Het aanbidden van Louis Claus Nieuw

  Het is 2002, de zomer dat de dochter haar broek te kort afknipt
  en Louis Claus naar school komt in een clownspak, de zomer
  dat haar vader een tumor ontdekt in de borst van haar moeder
  tijdens het vrijen, haar vriendin Juicy van school wordt gestuurd
  vanwege coke-gebruik en van een meisje dat zwanger
  raakt in de schoolvakantie tussen groep acht en de brugklas
  zonder te weten wie de vader is.
  De naam van Louis heeft ze in haar arm gekrast. Hij is haar
  magische en duivelse maar evenzeer romantische held. Na de
  zomer gaan ze elk hun eigen weg, maar ze blijven elkaars leven
  op afstand bepalen. Als haar moeder sterft raakt de dochter
  geobsedeerd
  door Louis Claus, die een hoofdrol speelt in al
  haar verhalen.
  Het aanbidden van Louis Claus gaat over de dunne grens tussen
  werkelijkheid en fantasie, over zwijgen of je uitspreken. Over
  liefde en verlangen als tegengif tegen de dood. Dit romandebuut
  is doortrokken van begeerte, droefheid en seksualiteit. Een
  symfonie van gesprekken en dromen, een poëtisch en licht verhaal
  over liefde en rouw.

 • F. Harmsen van Beek - Fritzi voor ingewijden - wordt tot de grootste dichters van Nederland gerekend. Haar debuut Geachte Muizenpoot en achttien andere gedichten werd in 1965 ontvangen als een literaire sensatie. Vandaag de dag is de even fantasierijke als betoverende poëzie van Harmsen van Beek nog altijd springlevend en blijft haar bijzondere leven intrigeren.

  FRITZI bevat een keuze uit de gedichten van F. Harmsen van Beek door niemand minder dan de Poezieboys. Dit energieke duo, bestaand uit Jos Nargy (1988) en Joep Hendrikx (1994), maakte de afgelopen jaren furore op theaterfestival de Parade met hun poëtische voorstellingen over Allen Ginsberg, Joseph Brodsky, Simon Vinkenoog en Johnny van Doorn. Hun nieuwste theatershow is een liefdevolle ode aan het werk en leven van Fritzi, van wie zij grote bewonderaars zijn.

  `De Poezieboys zijn de grootste pleitbezorgers van de Nederlandse poëzie.'

  - Kees `t Hart

 • In oude tijden was vuur een bron van vrees en fascinatie. Er
  werden talloze mythen en verhalen verteld en geschreven waarin
  het vuur was toebedeeld aan God of de goden. Zo bleek vuur
  een krachtig instrument. Toen de moderne mens, geholpen
  door wetenschap en techniek, het vuur eenmaal had getemd,
  leken alle problemen verholpen: de controle over vuur en verbranding
  zorgde voor vrijheid en vooruitgang. Waar hadden we
  ons nog zorgen om te maken? Die achteloosheid krijgen we nu
  als een boemerang in ons gezicht terug: het massale gebruik van
  fossiele brandstoffen is ziekmakend voor mens én milieu.
  In Vuur ontwikkelt Ignaas Devisch, geïnspireerd door denkers
  als Peter Sloterdijk en Bruno Latour, een nieuw idee over de
  plaats van vuur in onze wereld. Als we onze levensstandaard
  willen behouden, kunnen we niet zonder een nieuwe bron die
  onze vrijheid en welvaart in stand houdt zonder de wereld en
  onszelf te vernietigen. De grootste vuurbol uit ons sterrenstelsel
  - de zon - heeft dit potentieel. Kunnen we leren het heliocentrisme
  werkelijk te omarmen?

 • Beschermvrouwe van de verschoppelingen Nieuw

  In het hoofd van Delphine Lecompte is het nooit stil. Waar die ongebreidelde energie
  normaal een uitweg vindt in haar gedichten, wijdt ze zich nu aan proza. In korte stukken,
  waaruit nrc, De Morgen en humo gretig publiceerden, geeft ze haar wilde meningen
  over wat ze om zich heen ziet gebeuren en dist ze, nietsontziend en gespeend van
  alle gêne, verhalen op over haar markante leven.

  In Beschermvrouwe van de verschoppelingen trekt een bonte stoet outsiders voorbij.
  Rednecks, drank- en gokverslaafden en andere veelgeplaagde figuren kunnen op de
  sympathie van Lecompte rekenen, maar met corona besmette koeienslachters, benepen
  pezewezers en moraalridders kunnen haar rug op en worden getrakteerd op een middelvinger
  in het aangezicht. Tussen het weldadige absurdisme door is er steeds de kwets-
  bare ondertoon. Wie goed oplet, ziet dat Lecompte nooit persoonlijker was dan hier.

 • De naam van de moeder Nieuw

  Fabbrico, een stadje in het noorden van Italië. Het is er saai, de huizen zijn omringd door eentonige, uitgestrekte velden, en er gebeurt nagenoeg nooit wat. Het is de woonplaats van Ettore en Pietro, vader en zoon. De twee zitten elkaar continu dwars, maar durven de confrontatie niet aan. Ettore's vrouw, de moeder van Pietro, vertrok toen haar zoon nog maar een baby was. Ze heeft nooit meer iets van zich laten horen. Toch is de invloed van deze vrouw onuitwisbaar. Ze staat aan de basis van de verbitterde relatie die Pietro heeft met zijn vader en zijn familie. Een band die hij niet kan verbreken, ook niet wanneer hij zijn gaat verhuizen, weg van Fabricco.
  De naam van de moeder is een bitterzoete roman waarin een vader en zoon worstelen met een gedeeld verlies. In de stiltes en
  de kleinste gebaren van hun relatie zit al hun verdriet verscholen. Ettore en Pietro zijn ver van elkaar verwijderd, maar zonder dat ze het willen zijn ze voor altijd verbonden in hun eenzaamheid.

 • In 2013 verraste David Bowie de wereld, na tien jaar stilte, met de single `Where Are We Now?' Daarin greep hij terug op zijn jaren in Berlijn: een tijd waarin hij zichzelf als artiest hervond, en met `Heroes' een van zijn allergrootste hits schreef.
  Wat maakt Berlijn tot zo'n bijzondere muziekstad? Leo Blokhuis neemt de lezer mee naar de jaren twintig van de vorige eeuw - de jaren van Marlene Dietrich, Kurt Weill en Bertolt Brecht, maar ook de tijd van de eerste experimenten met elektronische muziek. Het naziregime maakt hier in de jaren dertig rigoureus een einde aan. Duitsland wordt het land van de schlagers.
  In de jaren zestig ontstaat, onder invloed van de moderne klassieke muziek, de kosmische Musik, ook wel Krautrock genoemd.
  De succesvolste band is Kraftwerk, en het is hun werk dat Bowie verleidt om naar Berlijn te gaan. En Bowie zet een nieuwe generatie artiesten - zoals Nick Cave, Depeche Mode en U2 - ertoe aan om hun artistieke inspiratie ook in Berlijn te zoeken.
  In Berlijn laat Blokhuis op zeer onderhoudende wijze zien hoe, tegen de achtergrond van politiek en geschiedenis, Berlijn een
  bakermat wordt van een bijzondere muzikale revolutie.

 • Schrijver en filosoof Claudio Magris onderzoekt in de vijf literaire verhalen in deze bundel alle facetten van de tijd. Een tijd die niet lineair en niet meetbaar is, maar door de hoofdpersonen wordt beleefd als een dimensie die zich in alle richtingen uitstrekt. Verleden en heden zijn inwisselbaar,
  de toekomst buigt terug naar herinneringen, de tijd is een kromme lijn. De vijf hoofdpersonen vloeien samen tot een en dezelfde persoon die, net als de schrijver zelf, de ouderdom heeft bereikt en het bestaan vanuit dit nieuwe perspectief beziet. In deze bundel keren, behalve de tijd, ook andere thema's terug die het werk van Magris kenmerken: identiteit en grenzen, liefde en de zee, schrijven en verlies, Europa en Triëst.

 • Exclusief ebook.nl - 50%

  Op een eiland vlak voor de adembenemende kust van Noorwegen groeit Ingrid Barrøy op. Het ruwe eilandleven verloopt volgens zijn eigen wetten, met zware winters en heldere zomers. Een leven dat, net als het landschap zelf, van een grootse, broze schoonheid is, met in de verte de rest van de wereld. Ingrids vader droomt ervan een kade te bouwen die hen verbindt met het vasteland, maar zo dicht bij de rest van de wereld zijn blijft niet zonder gevolgen. Haar moeder heeft haar eigen dromen: meer kinderen, een kleiner eiland, een ander leven. En er blijft altijd één vraag die Ingrid haar nooit mag stellen. Wanneer Ingrid oud genoeg is, wordt ze naar het vasteland gestuurd om voor een van de rijke families aan de kust te werken. Maar dan gebeurt er iets tragisch en moet ze noodgedwongen terugkeren naar de plek die ze dacht achter zich gelaten te hebben.

 • Het oeuvre van F. Harmsen van Beek is bescheiden, en toch wordt ze
  nog altijd tot de grootste dichters van Nederland gerekend. Veel van
  haar collega's, onder wie A. Roland Holst, Remco Campert, J. Bernlef
  en Hugo Claus, waren in de ban van haar talent. Vanaf de jaren zeventig
  leefde ze teruggetrokken, schuw geworden van te veel ongewenste aandacht.
  Ze stond niet toe dat de boeken of losse tijdschriftpublicaties bij
  haar leven werden herdrukt. In In goed en kwaad is haar literaire werk
  bijeengebracht.

empty