Boom

 • Hoe leidt u als leidinggevende de gesprekken met uw medewerkers in goede
  banen, en houdt u ook bij kritiek of slecht nieuws de werkrelatie prettig?
  Hoe geeft u op een motiverende manier feedback? En op welke manier laat
  u een kandidaat optimaal tot zijn recht komen tijdens een selectiegesprek?
  Op deze en andere vragen geeft Effectieve tweegesprekken antwoord.
  Met de elementaire gespreksvaardigheden uit dit boek staat u sterker in uw
  schoenen in elk gesprek. Het voert u per gesprekstype vlot van voorbereiding
  naar geslaagde afronding.
  Aan bod komen onder meer:
  het selectiegesprek;
  het functioneringsgesprek;
  het slechtnieuwsgesprek;
  het geven van feedback;
  het hanteren van conflicten.
  In deze tweede herziene druk zijn de gespreksvormen geactualiseerd en
  wordt er extra aandacht besteed aan boodschappen die niet direct aan de
  oppervlakte liggen. Bovendien zijn er twee nieuwe hoofdstukken toegevoegd:
  feedback geven en ontwikkelgesprekken voeren.
  Marike van den Berg (1963) startte als trainer communicatietechnieken bij
  Boertien & Partners. Vervolgens werkte zij bij de anwb, aanvankelijk als
  organisatieadviseur en aansluitend als leidinggevende van een grote inspectieafdeling.
  Ze stapte in 2000 over naar adviesbureau Ardis, waar ze zich richtte
  op managementtrainingen en het begeleiden van managementteams. Sinds
  2006 ontwikkelt ze hrm-beleid voor de Rijksoverheid.
  De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer biedt een praktische
  training in managementvaardigheden. Met een minimum aan theorie en
  een maximum aan praktische richtlijnen verwerft u in twee avonden lezen
  een schat aan informatie en vaardigheden. Daarnaast zijn de boeken ideaal
  als naslagwerk.
  De Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer worden geschreven door
  mensen die op hun vakgebied een jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan.
  De serie staat onder redactie van Plattel en Partners te Baarn.

 • Niet iedereen heeft affiniteit met de financiële kant van de zaak. Dit
  ondervindt de auteur als hij bij organisaties en kleine of middelgrote
  ondernemingen komt. Het ontbreekt vaak aan financieel inzicht. De
  ondernemer focust zich meestal op het vaktechnische gebied of de commercie.
  De interesse voor cijfers beperkt zich veelal tot het saldo van de
  bankrekening en het maken van de kostprijscalculaties.
  Financieel management biedt een toegankelijke beschrijving van díe
  aspecten van financieel management waar u als manager of ondernemer
  behoefte aan hebt. Zodat ook u er plezier in kunt krijgen om zelf te analyseren
  hoe uw bedrijf financieel draait.
  Financieel management gaat in op de volgende onderwerpen en de bijbehorende
  terminologie:
  -financieel management in relatie tot de andere ondernemingsgebieden;
  /> -managementinformatie;
  -winst- en verliesrekening en balans;
  -bedrijfsresultaat, EBIT, EBITDA, Nettowinst;
  -geldstromen in een organisatie: cash is king;
  -management van het werkkapitaal;
  -financiële planning, begroten en budgetteren;
  -opstellen van begrotingen en hun onderlinge samenhang;
  -investeren, kopen en verkopen;
  -omgaan met mijn financiële adviseurs.
  In deze geheel geactualiseerde tweede herziene druk is er extra aandacht voor het beheren van kasstromen.
  Ing. Kees van Alphen is directeur-eigenaar van SUSTINNO Duurzaam
  Ontwikkelen. Hij was 25 jaar directeur grootaandeelhouder van een middelgrote
  consultancy-organisatie. Daarnaast werkt hij als interim-manager,
  organisatieadviseur en managementtrainer. Als auteur publiceerde hij
  enkele bedrijfskundige handboeken voor managers en ondernemers.

  De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer biedt een praktische
  training in managementvaardigheden. Met een minimum aan theorie en
  een maximum aan praktische richtlijnen verwerft u in twee avonden lezen
  een schat aan informatie en vaardigheden. Daarnaast zijn de boeken ideaal
  als naslagwerk. De Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer worden geschreven door mensen die op hun vakgebied een jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan. De serie staat onder redactie van Ron Plattel.

 • Een goed projectplan legt de basis voor een goede uitvoering van een project. Maar daarna komt het op de mensen aan.
  En natuurlijk op de vaardigheid van de projectmanager om te communiceren, te beïnvloeden en met iedereen in en rond het project doelgericht samen te werken. Praktisch projectmanagement 2 is een veelzijdige, praktische leidraad bij het vaardig voorbereiden en managen van allerlei typen projecten. Het geeft antwoord op vragen als:
  - Hoe manage ik de projectomgeving?
  - Hoe maak ik van deze groep een echt projectteam?
  - Hoe krijg ik draagvlak voor mijn project? Wat doe ik als er echt onderhandeld moet worden?
  - Hoe ga ik om met opdrachtgevers en stuurgroepen?

  In Praktisch projectmanagement 2 ligt de nadruk op de sociale projectvaardigheden van de projectmanager en het samenspel met projectteam
  en de omgeving. Het vormt één geheel met Praktisch projectmanagement 1. Daarin ligt de nadruk juist op de methoden, technieken en cognitieve vaardigheden van projectmanagement.

  Ten Gevers is directeur van het trainings- en adviesbureau NIMO in Soesterberg en medeauteur van verschillende boeken over projectmanagement en
  opdrachtgeverschap. Tjerk Zijlstra was senior trainer/adviseur bij het NIMO Project Management Instituut en is inmiddels met pensioen.

  Doelgroep
  Iedereen die betrokken is bij projecten: de projectleider, diegene die als specialist meewerkt, de opdrachtgever en de manager die wil weten wat deze
  manier van werken betekent.

 • Ondernemers zijn belangrijk. Zij versterken onze welvaart en zorgen voor
  werkgelegenheid. Daarom is het goed dat er steeds nieuwe bedrijven van
  start gaan. Uit onderzoek blijkt bovendien dat ondernemers mede door
  hun zelfstandigheid het meest tevreden zijn met hun werk.
  Hoe zet u een bedrijf op? Deze praktijkgids bespreekt alle stappen die
  voorafgaan aan de start van een onderneming. Aan de orde komen onder
  meer:
  -de uitdaging van het ondernemerschap, kansen en risicos;
  -het waarom en hoe van een ondernemingsplan;
  -de ontwikkeling van het idee, de missie en de strategie;
  -de omgevingsanalyse en het marketingplan;
  -het bedrijfsplan en de te kiezen rechtsvorm;
  -de inrichting van de organisatie;
  -het financieel plan en de financieringsmogelijkheden.

  De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer biedt een praktische
  training in managementvaardigheden. Met een minimum aan theorie en een maximum aan praktische richtlijnen verwerft u in twee avonden lezen een schat aan informatie en vaardigheden. Daarnaast zijn de boeken ideaal als naslagwerk.
  De Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer worden geschreven door
  mensen die op hun vakgebied een jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan. De hoofdredacteur van deze serie is Ron Plattel.

 • Effectief tijdbeheer biedt u handvatten om uw tijd effectief en efficiënt te gebruiken. Het helpt u om goed georganiseerd, flexibel en ontspannen in het leven te staan. U vindt antwoorden op vragen als:- Waarom hebben we het steeds drukker? - Wat is 'tijd' eigenlijk? - Wat is het verschil tussen effectiviteit en efficiency? - Moet ik harder gaan werken of juist vertragen? - Hoe maak ik onderscheid tussen 'belangrijk' en 'urgent? - Hoe krijg ik een evenwichtige work-life balance? - Hoe stel ik doelen en prioriteiten? - Hoe gebruik ik mijn energie optimaal?
  In deze tweede herziene druk wordt bovendien aandacht besteed aan onthaasten, aan de psychologie van geluk en aan authentiek individualisme, waarbij de dialoog met anderen een belangrijke rol speelt. Natuurlijk vindt u ook veel praktische tips voor het in goede banen leiden van e-mail en andere tijdverslinders bij de organisatie van uw werk.
  Ineke E. Kievit-Broeze studeerde sociologie en is directeur en oprichter van KBC Optimising People te Baarn. Ze heeft meer dan 25 jaar ervaring met time- en selfmanagement en was de vaste deskundige in televisieseries over dit en andere Human Development onderwerpen. Ze is als coach, trainer en organisatieadviseur werkzaam in Nederland en Zuid-Afrika.
  De serie Praktijkgidsen voor Manager en Ondernemer biedt een praktische training in managementvaardigheden. Met een minimum aan theorie en een maximum aan praktische richtlijnen verwerft u in twee avonden lezen een schat aan informatie en vaardigheden. Daarnaast zijn de boeken ideaal als naslagwerk.
  De Praktijkgidsen voor Manager en Ondememer worden geschreven door mensen die op hun vakgebied een jarenlange praktijkervaring hebben opgedaan. De serie staat onder redactie van Plattel en Partners te Baarn.

empty