Banier Bv, Uitgeverij De

 • Dit boek bevat drie waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen van John Owen over de strijd tegen de zonde: De verzoekingen, De inwonende zonde en Het doden van de zonde. Owens moeizame schrijfstijl maakt deze werken niet zo makkelijk toegankelijk. Daarom is de leesbaarheid ervan vergroot door alleen de belangrijkste geestelijke lessen letterlijk te vertalen. De meer theoretische beschouwingen van Owen zijn samengevat, waarbij zo dicht mogelijk bij zijn taalgebruik is aangesloten.
  In de inleiding wordt het leven van Owen en zijn visie op het overwinnen van zonde en verzoeking beschreven. Owens analyse van de macht van de boze en van de kracht van de zonde is scherp. De kennis van deze kracht is in onze tijd dringend nodig, nu de verzoekingen vele zijn en de ernst van de zonde wordt afgevlakt. Niet minder belangrijk is de remedie die Owen aanreikt: de reinigende kracht van het bloed van Christus en de heiligende werking van de Geest.

  Vertaald, bewerkt en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

  John Owen (1616-1683) is de bekendste puriteinse theoloog. Hij was vele jaren predikant en vanaf 1651 vicekanselier van de universiteit van Oxford. Owen schreef vele wetenschappelijke en praktische werken, onder andere Het werk van de Heilige Geest en een omvangrijk commentaar op de brief aan de Hebreeën.

  Dit is het tweede deel in de serie Puriteinse Klassieken.

 • Deel 1 serie Puriteinse klassieken
  Onder de verkondiging van Jonathan Edwards vinden grote geestelijke
  opwekkingen plaats. Het geheim en de kracht van zijn prediking ligt in
  de onderwerpen die hij aan de orde stelt. Vanuit de diepe overtuiging
  dat God soeverein is, doet hij een klemmend beroep op het verstand en
  hart van zondaren om de Heere te zoeken. Dat is de weg om genade en
  eeuwig leven te vinden. Een heilig leven als vreemdeling op aarde vormt
  dan de opmaat voor het hemelleven. Ook Edwards' meest bekende
  opwekkingspreek, 'Zondaren in de handen van een toornend God', is in
  deze representatieve selectie opgenomen.
  De inleiding, verzorgd door prof. dr. A. Baars, beschrijft Edwards' visie
  op opwekking, schetst zijn leven en brengt de dogmatische en praktisch
  geestelijke thema's die in de gekozen preken aan de orde komen met
  elkaar in verband. Dit is het eerste deel in de nieuwe serie Puriteinse klassieken.

empty