Banier Bv, Uitgeverij De

 • De levenslustige Kathy is zestien jaar oud als ze in 1831 haar dagboek begint. Het eindigt wanneer ze in 1858 als moeder van vier kinderen op haar sterfbed ligt. Een leven van strijd, vallen en door God opgericht worden ligt dan achter haar.

  In haar dagboek schrijft ze behalve over de dagelijkse gebeurtenissen over haar voortdurende geestelijke worstelingen, het onderwijs dat ze ontvangt en de groei en verdieping die plaatsvindt in zowel haar geloof in haar God en Zaligmaker als in haar karakter.

  De lessen die Kathy leert, hebben nog niets aan betekenis ingeboet. Haar dagboek is vol vermaning en bemoediging voor ons.

  Domineesdochter Elizabeth Prentiss (1818-1878) woonde en werkte in Portland (VS). Ze is bekend als auteur van de hymn `More love to Thee, O Christ'. Tijdens haar leven heeft Prentiss meer dan 25 boeken geschreven, die in veel talen vertaald werden. Stepping heavenward, waarvan dit boek een vertaling is, is haar bekendste boek. Het doel van Prentiss' boeken, voor jong en oud, is aansporen tot geduld, trouw, hoop en goedheid, door te tonen hoe vertrouwen op God en gehoorzaamheid aan Zijn wil de donkerste paden zal verlichten.

 • Van een geïsoleerd gehucht, omgeven door heide, ontwikkelde Elspeet zich tot een van de welvarendste dorpen van Nederland en het toeristisch hart van de Biblebelt. In Elspeet biedt een beeld van die ontwikkeling, op grond van geschreven bronnen en gesprekken met tal van dorpelingen: bosarbeiders, kalvermesters, middenstanders, ondernemers, schoolmeesters, dominees, dorpspolitici, de kapper, de huisarts, de begrafenisondernemer, de jongerenwerker, de schaapherder, de dirigent van de fanfare ... Ze bieden inzicht in de verhoudingen binnen de dorpsgemeenschap, het denken van de Elspeters en de worsteling om hun eigen traditie te bewaren in een opengebroken wereld. Op dorpsniveau illustreert dit boek de gang van de gehele gereformeerde gezindte.

  Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep. Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis, Gedragen door de Herder, Thuisloos in twee werelden en Strijder voor gerechtigheid

 • Familie De Jongh gaat in de zomer op vakantie naar Saas-Grund, in Zwitserland. Op een van de vakantiedagen krijgt Vera schilderles van Marjolein, de galeriehoudster die ze tijdens de vorige vakantie heeft leren kennen. Terwijl Vera de bergen op het doek probeert vast te leggen, vindt vlak voor haar ogen een lawine plaats. Vier Duitse jongeren worden onder de sneeuw bedolven.
  Als familie De Jongh een helikoptervlucht maakt boven het gebied waar de lawine plaatsvond, doet Edwin een bijzondere ontdekking. Samen met Peter en Vera gaat hij op onderzoek uit

 • Rouwen is niet alleen tranen laten vloeien en wegvegen.
  Het rouwproces is eigenlijk een herordening
  van het leven waarin grote en onherstelbare verliezen
  zijn gekomen.
  Rouw raakt jong en oud. De een sterft door kanker.
  De ander wordt plotseling uit dit leven weggenomen.
  Naast het ingrijpende verlies van dierbaren
  door de dood, kunnen we echter ook rouwen om
  het verliezen van gezondheid of een baan, om (seksuele)
  mishandeling, om een verhuizing, om een
  echtscheiding of de echtscheiding van onze ouders.
  In dit boekje probeer ik vanuit persoonlijke ervaringen
  met u te delen wat rouw met een mens doet.
  Bewust koos ik voor de titel: Ik wist niet hoe moeilijk
  dit was!

 • Rosa en Maartje ontdekken op weg
  naar school een afgedankte naaimachine.
  Met een bedenkt Rosa een supergoed
  plan voor Koningsdag. Ze gaat samen
  met Maartje leuke spulletjes maken om in
  hun eigen marktkraam te verkopen!
  Maar dan begint Susan zich ermee t e
  bemoeien. En daar is Rosa niet blij mee. Ze voel t
  dat het niet goed gaat, maar ze kan toch niet zeggen
  dat Susan niet mee mag doen? Rosa probeert haar
  gevoel het zwijgen op t e leggen, maar ze is nu eenmaal
  een gevoelsmens. En al snel blijkt dat ze gelijk heeft ...
  Loopt het hele plan nu in de soep?
  Rosa's shop is het vijfde en laat ste deel van een
  supergezellige meidenserie voor meisjes van 9 jaar
  en ouder.

 • Als Gerco 's avonds thuiskomt, lukt het hem amper zijn ergernis tegenover zijn vader te verbergen. Hij heeft hem gezien in gezelschap van een onbekende vrouw.
  Nog voor Gerco de zaak ter sprake heeft gebracht, krijgt vader Maurits een herseninfarct, waardoor de verhoudingen binnen het gezin grondig veranderen. Moeder Christel, die inmiddels ook op de hoogte is van Gerco's ontdekking, voelt zich in deze omstandigheden niet vrij erover te beginnen.
  Als een ongedeeld geheim blijft het tussen hen in hangen, maar wie heeft de moed de zaak open te breken?

 • De Engelse puritein Thomas Hooker (1586-1647) geeft in
  dit boek aangevochten en bestreden zielen onderwijs in
  de weg der zaligheid. Met grote bewogenheid en ernst
  geeft hij bekommerde zielen raad en troost.
  Helder beschrijft hij wat de zondaar verhindert om tot
  Christus te komen.
  Vervolgens behandelt hij de middelen om tot Christus
  te komen en de zekerheid van het geloof te ontvangen.
  Hij wijst de lezer op de beloften uit Gods Woord en de
  noodzaak van een leven door het geloof.
  Thomas Hooker was in zijn tijd bekend om zijn grote
  Schriftkennis en tere godsvrucht. Dit werk, dat in 1641
  verscheen, beleefde vele herdrukken, zowel in het
  Engels als in het Nederlands.
  Opnieuw vertaald door W. van der Zwaag.

 • John Bunyan was een man door God geleerd. Hij was een waardig leraar in de stad
  Bedford. Een man die nauwelijks lezen en schrijven kon, heeft een van de
  belangrijkste boeken van de wereld geschreven. Twaalf jaar (1660-1672) zat Bunyan
  in de gevangenis te Bedford omdat hij de mensen predikte wat God aan hem geleerd
  had. In 1675 werd Bunyan opnieuw gevangen genomen en schreef toen dit boek dat
  reeds velen tot heil en zegen mocht zijn. Zijn oogmerk is om eenvoudig voor te
  stellen een boetvaardige en Godzoekende ziel op zijn reis naar de eeuwigheid. Hoe
  hij zich afkeert van stad Verderf, het huis van zijn vader verlaat en op weg gaat naar
  het Hemelse Jeruzalem. Wat hem op zijn weg ontmoet en bejegent , hoe hij eindelijk
  zijn pelgrimsweg aflegt, deze wereld verlaat en behouden aan de overzijde van de
  dood in de zalige eeuwigheid aankomt.
  Opnieuw in hedendaags Nederlands overgezet zonder enige afbreuk te doen aan de
  inhoud van het boek. Een prachtig boek dat bijzonder geschikt is om uit te delen aan
  onze kinderen en door hen zelf gelezen te worden.

 • Het vervolg op de Christenreis.
  Nadat haar man door God gered is, gaat ook Christinne met haar kinderen op reis.
  Ze vertrekt uit de stad verderf en gaat op zoek naar de Hemelpoort, naar God, Haar weg is heel anders dan die van Christen, maar de aankomst is net zo mooi.

 • Tijdens zijn vakantie in Zwitserland krijgt Timo, piloot op een traumahelikopter, een telefoontje. Een collega van Lifelinerstation 1 in Amsterdam heeft een auto-ongeluk gehad. Er is dringend een vervanger nodig. Omdat Timo ook 's nachts mag vliegen, is hij de aangewezen persoon om het Amsterdamse team te komen versterken.
  Maar algauw blijken er op het station van Lifeliner 1 vreemde dingen te gebeuren. Als het team van Lifeliner een brief vindt met een bedreigende boodschap van een onbekende afzender, komt alles op scherp te staan.

  Opnieuw veel spanning, maar ook de nodige humor in dit zesde deel van de Lifelinerserie.

  Avi M6, Clib 7 vanaf 10 jaar.

 • Bemoedigend boek voor mensen die aan depressiviteit lijden

  Charles Haddon Spurgeon worstelde vaak met depressieve gevoelens. Hij wist zijn zwaarmoedigheid een plaats te geven in het grotere verhaal van de christelijke hoop. Wat hij in de duisternis ontdekte over Jezus kan voor ons een licht zijn in onze duisternis.

  Zack Eswine is predikant in Saint Louis Missouri en docent homiletiek aan het Covenant Theological Seminary. Hij schrijft vanuit zijn eigen ervaring met depressie.

 • De radicale ommekeer in zijn leven wekt bij Gert Nieuwenhuis het verlangen
  om gebruikt te worden voor de uitbreiding van Gods Koninkrijk.
  In 1974 vertrekt hij voor de zending van de Gereformeerde Gemeenten
  (ZGG) naar Igede, een achtergebleven plattelandsgebied in Nigeria, een
  van de meest corrupte landen ter wereld. Hij wordt er geconfronteerd
  met de mooie, maar ook rauwe zijde van het leven als zendingswerker.
  Spanningen binnen het team, de soms moeizame relatie met het deputaatschap,
  ontevredenheid onder de lokale werkers, gebrek aan tijd voor
  de kern van het werk. De ervaringen die hij opdoet, maakt hij vanaf 1980
  vruchtbaar als algemeen secretaris van de ZGG. Na zijn pensionering
  blijft hij betrokken bij de verbreiding van het Evangelie en de toerusting
  van jonge kerken, onder meer als voorzitter van Net Foundation. Zijn
  levensverhaal biedt een blik in de binnenkant van het zendingswerk, dat
  dankzij Gods genade ondanks alles vrucht draagt.

  Huib de Vries (1961) werkt als redacteur voor de Erdee Media Groep.
  Eerder publiceerde hij bij De Banier Eredienst aan huis, Gedragen door
  de Herder, Thuisloos in twee werelden, Strijder voor gerechtigheid en
  In Elspeet.

 • In Timo's gezin zijn grote zorgen na de
  geboorte van de tweeling. Daardoor is hij
  minder inzetbaar op de traumahelikopter.
  Gelukkig vallen chief pilot Marco en zijn
  collega's graag voor hem in.
  Een nieuwe verpleegkundige is het team komen versterken: Munir, een jonge man
  met Turkse roots. Munir doet zijn werk heel goed en het is een prettige collega.
  Toch merkt Marco iets vreemds in zijn gedrag. Wat is dat? En waarom doet Munir
  zo? Het lukt Marco niet om daar de vinger achter te krijgen ...
  Deel 12 in de serie 'Lifeliner 2' bezorgt de lezer opnieuw veel spanning en leesplezier!
  en een aanslag?
  Lifeliner

 • Na hun geslaagde reis naar Rome komen Bas, Charlotte en de rest van de bruggers er achter dat hun roem als beste brugklas van Nederland vergankelijk is. Na de zomervakantie dreigt de klas uit elkaar te vallen, omdat een deel van de leerlingen naar de havo en een deel naar het vwo gaat. Iets waar Bas en Charlotte en ook Merel helemaal niet blij mee zijn, maar hoe los je zoiets op?
  En algauw blijkt dat dit niet het enige probleem is waar de bruggers tegenaan lopen ...

  Hoezo problemen? is het derde deel van de serie 'Bas en Charlotte'. De luchtige opmaak met veel tekeningen maken deze boeken extra leuk om te lezen.

  Met illustraties van Daan van Oostenbrugge.

 • Josia

  A.J.T Ruis

  achtjarige leeftijd wordt hij koning. Als hij zestien jaar is, begint hij
  de Heere te zoeken. Wanneer enkele jaren later de tempel onder zijn
  leiding hersteld wordt, doet de hogepriester Hilkia een verrassende
  ontdekking: Het wetboek van de Heere, dat totaal vergeten is, wordt
  teruggevonden. Het maakt een diepe indruk op de jonge koning ...
  In Josia's leven liggen allerlei geestelijke en praktische lessen, juist
  voor jongvolwassen lezers. Daarnaast werkt de bestudering van zijn
  leven verhelderend voor het lezen van Jeremia en Zefanja, profeten
  die optraden tijdens zijn regering. Bovendien zien we in de figuur
  van Josia telkens weer de trekken oplichten van de Heere Jezus, de
  grote Zoon van Josia (Mattheüs 1: 10-11).

  Deze Bijbelstudies zijn geschikt voor persoonlijk gebruik en voor
  (jeugd)verenigingen.

  Ds. A.J.T. Ruis is sinds 2015 predikant van de christelijke gereformeerde
  kerk te Rotterdam-Kralingen. Eerder diende hij de gemeente
  te Damwoude.

 • Een landgoed, een rijke jongeman
  en een victoriaanse leefstijl ...
  een roman om bij weg te dromen!

  Rebecca Stubbs, dochter van een dorpspredikant in het victoriaanse Engeland, had een idyllische jeugd in een kleine boerengemeenschap. Maar nadat een onverwachte uitbraak
  van de koorts een vernietigend spoor door de stad
  trekt, moet ze zichzelf zien te redden.
  Rebecca ontdekt dat ze slecht voorbereid is op deze nieuwe
  omstandigheden. Ze wordt dienstmeisje op Barton Manor,
  maar het is een hele worsteling om haar plek te vinden in
  deze nieuwe, vaak onbetrouwbare wereld.
  Gelukkig bouwt ze een bijzonder contact op met meneer
  Edward, een neef van de familie. Haar hart begint te dromen,
  maar zijn die dromen reëel? Kan een adellijke jongeman zijn
  hart verliezen aan een dienstmeisje, of aan een huishoudster?
  Rebecca ziet knarsetandend toe hoe het leven van ándere
  mensen zich ontvouwt en bloeit. Ze kan nauwelijks meer geloven
  dat God ook voor haar iets moois heeft weggelegd ...

 • Het is feest! Pieter mag mee naar de bruiloft van oom Bas
  en tante Linda. Hij krijgt een mooie corsage, gaat met het
  bruidspaar op de foto en mag samen met Derk de ringen
  geven. Ook zegt Pieter een gedicht op voor het bruidspaar,
  maar dat is best spannend!

  Een bruiloft is een hele belevenis voor kinderen. In dit
  boek wordt op een begrijpelijke manier uitgelegd wat
  trouwen betekent en wat er allemaal komt kijken bij een
  bruiloft. Door de illustraties wordt het een herkenbaar
  boekje voor peuters en kleuters. De gespreksvragen zijn
  geschikt om met kinderen door te praten over het onderwerp.

 • Jens gaat op zijn knieën voor zijn nachtkastje zitten. Voorzichtig
  trekt hij het deurtje open. Het is donker binnenin.
  En het ruikt een beetje vreemd.
  Jolien buigt zich voorover.
  'Kom dan!' roept Jens zachtjes. Er klinkt geritsel. Even later
  houdt hij een lichtbruin bolletje in zijn hand. 'Dit is Wollie.
  Mooi, hè?' Trots laat hij de hamster aan Jolien zien.
  'Ah!' Jolien aait met haar vinger over zijn rugje. Ze legt haar
  wang tegen zijn vacht. 'Wat is- ie zacht! Net een bolletje
  wol!'

  Het is bijna dierendag. Iedereen in de klas kijkt ernaar uit,
  behalve Jens en Jolien. Zij hebben geen huisdier om mee
  te nemen naar school. Jens en Jolien proberen bij een paar
  buren in de Tjalkstraat een dier te lenen, maar dat mislukt.
  Dan besluit Jens om stiekem zelf een hamster te kopen.
  Zou dierendag nu toch een feestje worden?

  Opnieuw een vlot en humoristisch geschreven verhaal in
  de serie 'Jens en Jolien'. Door het opstel van Jolien kom je
  ook allerlei dingen over dierendag te weten.

 • Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven...' Sanne hurkt op het grasveldje op het midden van het plein. Poeh, wat staan die bloemetjes dicht bij elkaar. Die kan ze niet goed meer tellen. 'Sanne!' hoort ze Sep roepen. Ze springt op en zwaait. Sep holt naar haar toe. 'Wat doe je?' 'Ik tel die witte klokjesbloemen.' 'Dat zijn sneeuwklokjes', zegt Sep. 'O ja, nu weet ik het weer!' roept Sanne.

  Dit tweede deel staat weer vol met vrolijke verhalen over Sep en Sanne. In twaalf voorleesverhalen beleven de twee vrienden nieuwe avonturen. Sep en Sanne mogen stemmen voor een nieuw speeltoestel op het pleintje. Ze gaan samen naar de kinderboerderij en doen een wedstrijdje met stoepkrijt. Wat ze verder voor leuks beleven, lees je in dit gezellige voorleesboek voor kleuters!

  Niet alleen kinderen, maar ook de voorlezende volwassenen zullen van de verhalen genieten. Ze zijn ook heel geschikt voor gebruik op school.

 • Bas en Charlotte zijn blij dat hun klas niet
  uit elkaar gevallen is. Maar er is één probleem:
  er zit een nieuw meisje bij hen in de
  klas, Carla. Vanaf de eerste schooldag ligt ze
  dwars en dat komt de sfeer niet ten goede.
  Bas probeert iets te bedenken waar ze met
  heel de klas hun schouders onder kunnen
  zetten, om het saamhorige gevoel van vorig
  schooljaar weer terug te krijgen.
  Maar als klas HV2 bezig is met de uitvoering
  van zijn plan, komen de leerlingen erachter
  dat Carla iets verbergt.
  Stoorzender! is het vierde deel van de serie
  'Bas en Charlotte'. Leeftijd: 10 jaar en
  ouder.

 • U moet meer hebben dan een hoop. Nu al kunt u wéten of uw naam
  geschreven staat in het boek des levens van het Lam.' Nuchterheid,
  teerheid en godsvrucht gingen samen bij de Schotse predikant
  Andrew Bonar (1810-1892), een vriend van McCheyne. Dit boek,
  door zijn dochter Marjory samengesteld uit persoonlijke herinneringen,
  brieven en dagboekfragmenten, belicht Bonar vooral als mens
  en als herder van de kudde die hem was toebetrouwd.
  Het lange pastoraat van Bonar was zeer veelzijdig. Niet alleen heeft
  hij de plattelandsgemeente van Collace gediend, maar ook een
  nieuw gestichte stadsgemeente in de achterstandswijk Finnieston
  van Glasgow.

 • Dit boek bevat drie waardevolle, praktisch-geestelijke verhandelingen van John Owen over de strijd tegen de zonde: De verzoekingen, De inwonende zonde en Het doden van de zonde. Owens moeizame schrijfstijl maakt deze werken niet zo makkelijk toegankelijk. Daarom is de leesbaarheid ervan vergroot door alleen de belangrijkste geestelijke lessen letterlijk te vertalen. De meer theoretische beschouwingen van Owen zijn samengevat, waarbij zo dicht mogelijk bij zijn taalgebruik is aangesloten.
  In de inleiding wordt het leven van Owen en zijn visie op het overwinnen van zonde en verzoeking beschreven. Owens analyse van de macht van de boze en van de kracht van de zonde is scherp. De kennis van deze kracht is in onze tijd dringend nodig, nu de verzoekingen vele zijn en de ernst van de zonde wordt afgevlakt. Niet minder belangrijk is de remedie die Owen aanreikt: de reinigende kracht van het bloed van Christus en de heiligende werking van de Geest.

  Vertaald, bewerkt en ingeleid door prof. dr. A. Baars.

  John Owen (1616-1683) is de bekendste puriteinse theoloog. Hij was vele jaren predikant en vanaf 1651 vicekanselier van de universiteit van Oxford. Owen schreef vele wetenschappelijke en praktische werken, onder andere Het werk van de Heilige Geest en een omvangrijk commentaar op de brief aan de Hebreeën.

  Dit is het tweede deel in de serie Puriteinse Klassieken.

 • Wat maakt een man een man? Echte mannen hebben daar best
  ideeën over. Woorden als stoer, avontuurlijk en dominant komen al
  snel in beeld. Maar wat zegt de Bijbel?
  'Mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen', staat in Genesis. Jonge
  mannen worden opgewekt om matig te zijn. Gezag hoort erbij, maar
  niet minder vergeving. Maar waarom knielen mannen zo gemakkelijk
  voor de afgoden geld en macht? Hoe voorkomt een man dat hij
  wordt binnengezogen in de wereld van pornografie en machtsmisbruik?
  In dit boekje worden boeiende en prikkelende thema's die er écht
  toe doen verkend. Daarbij is misschien wel de belangrijkste vraag:
  Wat betekent het als je man 'in Christus' bent en hoe groeien mannen
  in het geloof?

 • Is een kind bij de geboorte als een onbeschreven blad papier óf
  onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad? Wat betekent
  het als we belijden dat een pasgeborene 'aan allerlei ellende,
  ja aan de verdoemenis zelf onderworpen is, máár in Christus geheiligd
  en tot kind aangenomen'?
  Verrassend genoeg blijken nadere reformatoren als Jacobus
  Koelman en Willem Teellinck een optimistische kijk te hebben op
  de opvoedbaarheid van het kind. Wat is de theologische betekenis
  van de besnijdenis en hoe kijken Joden aan tegen individualiteit en
  collectieve identiteit?

empty