Wouter ten Have

 • Bij het veranderen van organisaties en gedrag laten managers en adviseurs zich vaak leiden door populaire managementideeën en niet-getoetste aannames. Regelmatig ontbreekt een goede onderbouwing of is er wetenschappelijke kennis die in een andere richting wijst. Verandermanagement veranderd toetst populaire opvattingen met behulp van onderzoek en de beschikbare evidence.

  Evidence-based (verander)management
  De auteurs van Verandermanagement veranderd beschouwen op kritische wijze de boodschappen van populaire boeken over management en verandering. Mensen in de praktijk worstelen vaak met de veranderingen waar ze mee te maken krijgen. Dat creëert een behoefte aan houvast, inspiratie, inzichten en oplossingen. Ze vinden die in de vorm van een veelheid aan managementboeken, seminars, websites en trainingen. Deze 'industrie' voorziet in de behoefte met concepten, modellen en filosofieën zoals die van zelfsturende teams, het nieuwe werken, transformationeel leiderschap en emotionele intelligentie. Hieraan liggen aannames ten grondslag zoals 'zonder gevoel van urgentie zullen mensen niet veranderen', 'bij het managen van verandering is transformationeel leiderschap effectiever dan transactioneel leiderschap' en 'participatie is cruciaal voor succesvolle verandering'.

  18 populaire veranderideeën getoetst
  In Verandermanagement veranderd worden achttien van dergelijke aannames kritisch getoetst. Sommige blijven overeind, andere sneuvelen. De beschikbare wetenschappelijke kennis fungeert als scherprechter. Deze zoektocht leidt tot een nieuw, geijkt veranderverhaal en leert dat veranderkunde baat heeft bij evidence en een kritische blik. Daardoor weten we beter wat onderbouwd is en werkt, en wat (nog) niet. De evidence maakt ons niet alleen wijzer, maar ook bewuster; soms is niet duidelijk of iets klopt of niet en is voorzichtigheid als onderdeel van een professionele houding en verantwoordelijkheid geboden.

  Over de auteurs
  De auteurs zijn ervaren organisatieadviseurs en managers, veranderkundigen met wetenschappelijke belangstelling. Wouter ten Have is partner bij TEN HAVE Change Management en hoogleraar Organisatieverandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Anne-Bregje Huijsmans is partner bij TEN HAVE Change Management. Maarten Otto is directeur Corporate & Social Affairs bij Alliander en (gast)docent bij verschillende post-doctorale opleidingen. Steven ten Have is partner bij TEN HAVE Change Management en hoogleraar Strategie en Verandering aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

empty