Wim Distelmans

 • Het levenseinde in eigen regie

  Wim Distelmans

  • Houtekiet
  • 25 Mei 2022

  Wim Distelmans over 20 jaar euthanasiewet, een mijlpaal in de geschiedenis van onze gezondheidszorg
  2002 was een belangrijk jaar op ethisch vlak. In mei werd de euthanasiewet goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers, een maand later volgde de wet op de palliatieve zorg, in augustus werd de wet betreffende de patiëntenrechten gestemd. Drie wetten die de regie ondubbelzinnig bij de patiënt leggen. Mijlpalen in de geschiedenis van onze gezondheidszorg.
  Wim Distelmans was niet alleen een bevoorrechte getuige van de totstandkoming van deze wetten, hij gaf er ook mee de aanzet toe. Sinds 1993 staat hij op de eerste rij in deze emancipatiestrijd. Media wisten hem te vinden wanneer het over euthanasie en palliatieve zorg ging in dit land. Vandaag, twintig jaar later, maakt hij een balans op. Waar staan we? Wat hebben we bereikt? Waar moeten we naartoe? Voor het eerst licht hij zijn persoonlijke parcours toe voor het lezerspubliek.
  Het levenseinde in eigen regie is tegelijk een stand van zaken, een kritische terug- en vooruitblik, én een pleidooi - vertrekkend vanuit blijvende verontwaardiging en een permanente strijd tegen onrecht - voor een gezondheidszorg op maat van de mens, waarbij de patiënt tot op het eind centraal moet staan.

 • Palliatieve sedatie

  Wim Distelmans

  • Houtekiet
  • 31 Oktober 2017

  Palliatieve sedatie wordt in de volksmond omschreven als `iemand kunstmatig in slaap doen', `iemand in coma brengen' of ook nog `iemand platspuiten'. De laatste tijd wordt deze techniek meer en meer gebruikt om onbehandelbaar en ondraaglijk lijden tijdens de laatste levensfase te vermijden. In veel zorginstellingen wordt palliatieve sedatie echter ook als alternatief voor euthanasie opgedrongen. Bovendien verkiezen sommige artsen palliatieve sedatie boven euthanasie omdat zij hierdoor opnieuw aan zet zijn. Het merendeel van de sedaties gebeurt zonder medeweten van de patiënt, terwijl euthanasie enkel kan op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene.

  Dit boek wikt de voor- en nadelen van palliatieve sedatie. Hoewel de patiënt door palliatieve sedatie `sociaal' overlijdt, zijn er argumenten waarom palliatieve sedatie - net zoals euthanasie - ook levensverkortend is. Ten slotte wil het boek noodzakelijke informatie geven die nodig is bij het streven naar een waardig levenseinde.

 • Voor altijd thuis

  Désirée De Poot

  • Houtekiet
  • 23 November 2018

  Dit jaar bestaat het palliatieve thuiszorgteam van Omega precies dertig jaar. Het waren pioniers, baanbrekers en grensverleggers die ervan overtuigd waren dat elke mens die thuis wil sterven, de mogelijkheid moet krijgen om die laatste wens vervuld te zien. Toen was dat haast onbespreekbaar en amper te organiseren. We moesten het Kanaal over om voorbeelden te vinden. Om het hier mogelijk te maken waren veel goede wil, een opgeleid team en medische experts nodig. Nu, dertig jaar later, vind je overal palliatieve thuisequipes en zijn er goed onderbouwde opleidingen, ook voor LEIFartsen en LEIFnurses. Ze zijn een wezenlijk deel van het levenseinde geworden. In 'Voor altijd thuis' gaan we op bezoek bij de grondleggers, de verpleegkundigen van toen en nu, de artsen, de mantelzorgers en de families.

  `Uiteindelijk wens je maar één ding: dat de mensen die thuis willen sterven dat in alle rust en zo comfortabel mogelijk kunnen doen...' - verpleegkundige Colette

 • Voor ik het vergeet

  Wim Distelmans

  • Houtekiet
  • 14 Mei 2019

  De tragiek van dementie en andere wilsonbekwaamheid is niet te onderschatten. Ondanks menselijke (palliatieve) zorg willen sommigen niet aftakelen. Angst voor controleverlies motiveert voor het opstellen van wilsverklaringen. De wilsverklaring euthanasie geldt echter alleen bij onomkeerbaar coma en niet bij dementie, hersenbloedingen enzovoort. Het kan enkel zoals Hugo Claus het deed: door te vroeg euthanasie aan te vragen, want nadien is het te laat. Mensen aanvaarden dit niet langer. Dit boekje legt haarfijn uit wat in België momenteel wel en niet kan.

empty