Karel Vinck

  • "De wereldwijde corona-pandemie is een geweldige, unieke opportuniteit, die we met beide handen moeten grijpen." Dat is de opmerkelijke boodschap van Karel Vinck, gewezen topmanager, die talrijke grote bedrijven door een zware crisis heeft gehaald. Zo'n crisis is (levens-)bedreigend, maar schept tegelijk uitzonderlijk kansen. De zekerheden verdwijnen, de bestaande orde staat op losse schroeven, structuren worden vloeibaar. Het is een uitgelezen moment om cruciale verbeteringen door te voeren, om stappen te zetten naar een betere wereld. Een wereld die beter functioneert. Rechtvaardiger, duurzamer. In dit hoopvolle, ambitieuze boek nodigt Karel Vinck samen met VRT-journalist Wim Van den Eynde tientallen mensen uit om hierover na te denken. Hoe moeten we onze economische relance organiseren? Hoe bereiken we een wezenlijke politieke vernieuwing? Zijn er manieren om Europa te versterken? Hoe moeten we onze relatie met Congo en Afrika herdenken? Kunnen steden een rol spelen in onze democratische samenleving? Hoe overwinnen we mentaal deze crisis?

empty