Jan Fabricius

 • Jan Greshoff in Het Vaderland: Wij zien hier de man Fabricius, pas in Indië, voor onze ogen leven. Alle voorvallen worden met zulk een overtuiging, zulk een plezier in het herdenken, zulk een oprechtheid, zulk een warmte verteld, dat wij er geheel in opgaan.
  De Nieuwe Eeuw: Openhartig, vlot verteld, gekruid met humor, vormen deze schetsen een geestdriftig pleidooi voor wat door Nederlanders ten bate van Indië werd verricht.
  Nederlandse Bibliografie: Tempo doeloe is een eerlijk boek over leven en werken in wat wel Neerlands schoonste schepping werd genoemd; het bezit documentaire waarde.
  Wereldkroniek: In Tempo doeloe is een waarlijk groot Nederlander aan het woord, die door zijn persoonlijkheid ver boven alle politiek verheven is.
  Vrouwenpost: De grootste charme van deze herinneringen is de soms weemoedige, soms sprankelende humor, die iedere scene doortrekt.
  Nieuwsblad voor Sumatra: Waar zo het geluk en de vreugde overheersten, kan de toon van dit boek vol herinneringen uit "de goeie ouwe tijd" dan ook weinig anders dan in hoofdzaak blijmoedig en gezellig zijn.

 • Jeugdherinneringen uit Assen aan het einde van de 19e eeuw. Goed geschreven beeld van een provinciestadje en een opgroeiende jongen, met twaalf ambachten en dertien ongelukken. Veel Drentse nostalgie en informatie over gebruiken, gewoonten en bewoners van de hoofdstad Assen.

  Citaat: 'Toen de volgende dag het bedrog ontdekt werd, knarsetandde mijn vader. Dat was niet erg. Dat was alleen maar woede. Maar moeder schreide. Dat was erger.'

empty