Geert Mak

 • `Verleden van Nederland' verschijnt in geheel vernieuwde heruitgave. Over het verleden stelt iedere generatie andere vragen. Iedere generatie verwerft nieuwe inzichten. `Verleden van Nederland' is een geschiedenis voor liefhebbers en professionals, passend bij de eenentwintigste eeuw. Het is het verhaal van de prehistorie tot en met de coronacrisis, van de Tachtigjarige Oorlog tot en met de opkomst van de verzorgingsstaat, van Rembrandt tot en met Karel Appel.
  `Verleden van Nederland', vol feiten, data, anekdotes en analyses, biedt een nieuwe blik op de geschiedenis, soms ontnuchterend, maar telkens weer verrassend. En tegelijk is het een meeslepend en fascinerend verhaal, hoofdstuk na hoofdstuk, geschreven door een enthousiast en uniek samenwerkingsverband van vijf bijzondere historici. Dit rijk geïllustreerde boek is voor deze nieuwe editie geheel herzien, uitgebreid en geactualiseerd.

 • - 53%

  In deze geactualiseerde editie van Grote verwachtingen, vertelt en duidt Geert Mak de recente geschiedenis zoals alleen hij dat kan. Het is het vervolg op het immens succesvolle In Europa dat vijftien jaar geleden verscheen. Grote verwachtingen pakt de draad op waar In Europa eindigde, in
  1999. Mak schetst de sfeer en stemming tijdens de eeuwwisseling, het optimisme dat toen hoogtij vierde maar dat gaandeweg verdween, de gevoelens rond de invoering van de euro, de gevolgen van de aanslag op de Twin Towers, de toestand in Oost-Europa
  en Rusland, de bankencrisis, de Verenigde Staten, Noord- versus Zuid-Europa, en de vluchtelingen. In 2020 kwam daar de coronacrisis bij, die de toch al wankele solidariteit extra op de proef stelde.

 • `Elf Europese stemmen' is een bundel waarin onder andere Geert Mak in gesprek gaat met de Vlaamse politicoloog Jonathan Holslag, over Europa en de snel verschuivende wereldorde.
  Want wat betekent het om Europeaan te zijn in 2020? Wat volgt zijn tien portretten van Europeanen: Een Franse terrorisme-expert die door de geheime dienst van zijn bed
  werd gelicht. Een Duitse vrijwilliger van Sea-Watch die vluchtelingen redt op de Middellandse Zee. Een Deense striptekenaar, een Portugese komiek, een Servische filmmaker, een Noorse rechter die de IJslandse bankensector aanpakt. Allen zijn ze, dag na dag, ooggetuigen van een Europese geschiedenis die opnieuw in een stroomversnelling terecht is gekomen. Samen met Geert Mak vormen zij elf Europese stemmen. Het boek is de ideale aanvulling op de VPRO-serie In Europa en Grote verwachtingen.

 • - 50%

  In `Epiloog' richt Geert Mak zich, net zoals in `Grote verwachtingen' zich tot een denkbeeldige geschiedenisstudent uit 2069: "Als een donderslag bij heldere hemel waren wij aan de beurt. Wij, de zondoorstoofde generaties van deze decennia, werden in het voorjaar van 2020 plotseling uit onze roes wakker geschopt en proefden voorzichtig het woord `noodlot' op onze tong."
  Wie had kunnen denken dat Mak zo snel al zou moeten getuigen van de grootste maatschappelijke ontwrichting sinds de Tweede Wereldoorlog? Oorlogen en epidemieën zijn vanouds de grootste gevaren die de mens bedreigen. Geen Europeaan die dacht een van beide nog mee te zullen maken in ons deel van de wereld, in de huidige tijd - totdat de coronapandemie uitbrak. Plotseling werden ook wij in het welvarende Europa geconfronteerd met een gigantisch gevaar. De hele samenleving kwam tot stilstand.

 • Anglais The Many Lives of Jan Six

  Geert Mak

  Geert Mak's latest book, The many lives of Jan Six, has all the outstanding qualities of his other books: erudite, meticulously researched, but above all beautifully written. Mak is a great story-teller and a tireless student of salient facts; this priceless combination has resulted in a literary gem.' Ian Buruma - editor of The New York Review of Books

  In 1654 the first Jan Six had his portrait painted by his friend Rembrandt van Rijn. It is considered the most beautiful portrait Rembrandt ever painted, and it is still part of the private collection in Amsterdam, where the Six family has lived for four centuries. The many lives of Jan Six tells the compelling history of this elite Amsterdam dynasty, of the city and its times, of ambitions and limitations, of grandeur and the constant fear of decline. The book also tells the story of the Sixes through these centuries: after the family patriarch came a second Jan Six, a third; every generation has known one Jan, until the present day. They held high positions: several members of the family were mayors of Amsterdam. Some came into great wealth, others were prominent scientists or stumbled through life hunchbacked, disinherited and broken-hearted. The Six archive is a treasury of unique information, with notes on both weighty affairs and trivial, everyday matters. It also contains the correspondence of four centuries, including with George Washington.
  The many lives of Jan Six is a cultural and artistic celebration of four centuries of the Netherlands, and Amsterdam. Geert Mak is our guide on a journey through history.

 • `Verhalen brengen structuur in de chaos van de geschiedenis en van de politiek. Ze troosten, ze dragen lessen aan voor de toekomst, ze versterken een bepaalde orde, ze geven ons helden om ons aan op te trekken, schurken en verraders om weg te trappen.

  De publieke opinie in Europa wordt, onbewust, voor een goed deel bepaald door eeuwenoude verhalen of liever gezegd: sprookjes. Drie sprongen er de laatste jaren uit. Het verhaal over de Krekel en de mier (ofwel: zuinigheid wint altijd). Het verhaal over Roodkapje en de wolf (ofwel: moet het altijd 1956 blijven?). En het verhaal over Hans Brinker en zijn vinger in de dijk (ofwel: de natuur getemd). Geert Mak betoogt dat deze eeuwenoude sprookjes hun zeggingskracht langzamerhand verloren hebben. Sterker nog: dat ze in de 21ste eeuw wel eens bloedgevaarlijk kunnen zijn.

 • Op de ochtend van 2 november 2004 werd Theo van Gogh in Amsterdam door Mohammed B. vermoord. De gruwelijke daad deed het land op zijn grondvesten trillen, maar hoezeer sommige politici en journalisten in de beroering van het moment daar ook naar toe dreven, er brak géén burgeroorlog uit aan de Noordzee. De verhoudingen mogen dan verder gepolariseerd zijn, Nederland is niet afgegleden naar een stammenstrijd tussen autochtonen en allochtonen. Maar in de weken na de moord op Van Gogh was het moeilijk om de kalmte te bewaren.

  In reactie op de ongenuanceerde uitspraken en het opportunistische geschetter van politici en journalisten, schreef Geert Mak Gedoemd tot kwetsbaarheid, waarin hij, ruim drie maanden na 2/11, de gemoederen tracht te sussen.

  Al in de eerste zin kiest de auteur een perspectief dat gelegenheid biedt tot relativering: `Hoe kunnen we deze geschiedenis ooit aan onze kleinkinderen vertellen, het verhaal over die laatste maanden van 2004? Daarna begint Mak met het ondergraven van de stelling dat ons land in brand zou staan, `in oorlog zou zijn zelfs, zoals een journalist indertijd optekende uit de mond van de vice-premier. Nee, zegt Mak, de moord op Van Gogh was het werk van een godsdienstwaanzinnige, een ontspoorde eenling, het betekende niet de implosie van onze multi-etnische maatschappij. De opgewonden toon van veel politici en journalisten pareert Mak met koele cijfers en een lesje vaderlandse geschiedenis.

  Gedoemd tot kwetsbaarheid is een gepassioneerd pleidooi voor redelijkheid, waarmee Mak een dam opwerpt tegen opzwepende kretologie, handel in angst en de halve waarheden die zich na 2/11 als een virus in het maatschappelijke debat verspreidden.

  Gedoemd tot kwetsbaarheid bracht een vloedgolf aan reacties op gang. In een tweede pamflet, Nagekomen flessenpost (onderdeel van deze uitgave) staat Mak niet alleen diverse criticasters te woord, ook dient hij slechte verstaanders van repliek. En corrigeert hij enkele onjuistheden in zijn pamflet.

  Uit de recensies:
  `In het gepolariseerde klimaat waaraan hij zijn kleine geschrift heeft gewijd, vertegenwoordigt Mak immers niet zomaar de stem van de redelijkheid, maar een gezaghebbende stem van de redelijkheid. de Volkskrant

  `Rustige, heldere analyse van wat er in Nederland veranderde na de moord op Theo van Gogh. Trouw

  `Handelaars in angst dat is het kernthema van Maks bezadigde, soms pathetisch maar overwegend vriendelijk opgeschreven requisitoir tegen de niet nader genoemde Wildersen, Van Aartsens, Nawijnen, Cliteuren, Spruyten, Ellians, Ephimencos en Leons de Winter. Jan Blokker in de Volkskrant

  `Maks laatste zin: `Wij zijn gedoemd tot kwetsbaarheid. Dat klinkt behoorlijk poëtisch. Maar wat is er eigenlijk mis met weerbaarheid? Stephan Sanders in Vrij Nederland

  `De critici vallen vooral over de passages waarin de auteur de door Van Gogh en Ayaan Hirsi Ali gemaakte film Submission vergelijkt met de nazi-film Der ewige Jude. Die vergelijking is ongetwijfeld, zoals Stephan Sanders zegt, `a long shot. Tamelijk vergezocht. En bovendien niet nodig voor zijn betoog. Gerard Lage Venterink in Dagblad Tubantia/Twentsche Courant

  `Mak vergelijkt in zijn pamflet ook niet `een op een, zoals Berghuis en Van Middelaar beweren. Mak waarschuwt voor de onderliggende boodschap, niet alleen van de film Submission, maar van de huidige beeldvorming met betrekking tot de islam in zijn algemeenheid. Zo wijst hij op wat hij noemt de `taalvervuiling in de media: op het gebruik van de term `rituele moord voor de aanslag op Van Gogh, op het feit dat over de dader van de aanslag werd geschreven dat die `een islamitisch uiterlijk had. Zulke stereotyperingen vertonen wel degelijk overeenkomst met de afschildering van `de eeuwige, onveranderlijke jood door Goebbels. Blijkbaar zijn ze ongemerkt in het Nederlandse taalgebruik geslopen. Carl Friedman in Vrij Nederland

  `het indrukwekkendst is Mak als hij duikt in de boeken van Viktor Klemperer, die de taalveranderingen boekstaafde die optraden tijdens de opkomst van het Duitse rijk: `Als iemand maar lang genoeg fanatiek zegt in plaats van heldhaftig en deugdzaam, gelooft hij tenslotte echt dat een fanaticus een deugdzame held is. Eenzelfde taalvervuiling heeft Mak ook in Nederland opgemerkt Peter van Vlerken in Eindhovens Dagblad e.a.


empty