Anne Applebaum

 • - 50%

  De schemering van de democratie van Anne Applebaum gaat over de verlokkingen van een autoritair systeem. In steeds meer landen heeft de democratie het zwaar. Liberale waarden worden ingeruild en het idee van een sterke leider die haast vereerd wordt, nationalistische bewegingen en het eenpartijstelsel winnen aan populariteit. In haar nieuwe boek De schemering van de democratie beargumenteert Anne Applebaum dat we ons niet moeten verbazen over deze ontwikkeling. Politieke systemen met simplistische overtuigingen hebben een natuurlijke aantrekkingskracht, vooral die systemen waarbinnen enkel de loyale volgers profiteren. Mensen kijken niet alleen naar ideologie, stelt ze, maar zijn ook praktisch, pragmatisch en opportunistisch. De autoritaire en nationalistische partijen die zijn opgekomen binnen de moderne democratieën bieden hun aanhangers nieuwe mogelijkheden om rijkdom en macht te vergaren.

  In De schemering van de democratie beschrijft Applebaum hoe het komt dat politici, journalisten en intellectuelen in landen als de VS, Hongarije, Polen en het Verenigd Koninkrijk hun democratische idealen hebben opgegeven, en hoe ze complottheorieen, politieke polarisatie, social media en nostalgie inzetten om de samenleving te veranderen.

  'In korte reportages over gefaalde vriendschappen is Applebaum op haar best; haar kortaffe stijl en licht misprijzende humor zijn een verademing' - NRC, vier ballen

 • Goelag

  Anne Applebaum

  Van 1929 tot Stalins dood in 1953 werden zon achttien miljoen dwangarbeiders tot de werkkampen van de Goelag veroordeeld. Naar schatting vierenhalf miljoen van hen keerden nooit terug. Na de val van het IJzeren Gordijn zijn in Rusland talloze documenten toegankelijk geworden: egodocumenten, ambtelijke archieven, gevangenisdossiers, persoonlijke getuigenissen. Applebaum heeft jarenlang onderzoek verricht en heeft met Goelag hét standaardwerk over deze zwarte bladzijde uit de Europese geschiedenis geschreven.


 • Rode hongersnood

  Anne Applebaum

  In Rode hongersnood vertelt Anne Applebaum het onthullende en controversiële verhaal over de hongersnood die Oekraïne doelbewust veroorzaakte, en die tot op de dag van vandaag sporen achterlaat.

  In 1929 lanceerde Stalin de collectivisatie, die Sovjetboeren dwong hun land en bedrijf op te geven voor nieuwe collectieve boerderijen. Het resultaat was een enorm voedselgebrek, dat de meeste doden veroorzaakte in de Europese geschiedenis. Tussen 1931 en 1933 stierven er vijf miljoen mensen van de honger. Anne Applebaum onthult in dit boek dat drie miljoen van deze doden, in de Oekraïne, niet slechts slachtoffer waren van een ongelukkig beleid, maar eerder van een doelbewust plan om een groot deel van de Oekraïense bevolking te vervangen door Russischsprekende boeren.
  /> Oekraïne moest, naast de graanschuur voor de Sovjetsteden, een buffer worden tussen de Sovjet-Unie en Europa. Toen de provincie in opstand kwam, sloot Stalin de grenzen en stopte hij de toevoer van voedsel. Een ongekende en catastrofale hongersnood was het gevolg. Mensen aten alles wat voorhanden was: gras, boomschors, honden, en in sommige gevallen zelfs elkaar. Rode hongersnood vertelt het schokkende verhaal van de Oekraïense genocide.

  De pers over Anne Applebaum:
  Over Goelag. Een geschiedenis:
  `Een voorbeeldig standaardwerk over de Goelag, met een vloed aan nieuwe gegevens.' - Geert Mak
  Over IJzeren gordijn:
  `Een indrukwekkende en bijzonder gedetailleerde studie.' - Elsevier

 • IJzeren Gordijn

  Anne Applebaum

  Nadat de nazi s in 1945 door de geallieerden waren verslagen, hoopten de Oost-
  Europeanen dat ze de vrijheid in hun land zoals ze die hadden gekend vóór de oorlog,
  zouden terugkrijgen. In plaats daarvan werden ze onderworpen aan een regime
  dat in veel opzichten net zo inhumaan zou worden als dat waaraan ze net waren
  ontsnapt: het communistisch systeem.

  In IJzeren Gordijn laat historica Anne Applebaum zien hoe het communisme de Oostbloklanden
  in de jaren na de oorlog als het ware inlijfde. Door een agressieve politiek
  werd de macht van liberale partijen, de kerk en de media in slechts enkele jaren
  uitgehold, en werden miljoenen burgers onderworpen aan een totalitair systeem.

  Op basis van persoonlijke verhalen van ooggetuigen en materiaal uit onlangs geopende
  archieven schrijft Applebaum over het dagelijks leven in een dictatuur. IJzeren
  Gordijn is een aangrijpend boek over een uiterst brute periode in de Europese geschiedenis
  van de twintigste eeuw.

empty