• Bajesboek

  Gerard de Jonge

 • Straffen voor vuurwapenbezit in Rotterdam

  V.J.H. Mooren

 • Evaluatie Besluit Adviescollege levenslanggestraften

  C. Hofman

 • Boom Basics Strafrecht

  Jelle Cnossen

 • De strafzaak achter de strafbeschikking

  L.M. Schoutsen

 • Actuele Criminologie

  Jan van Dijk

 • Anglais Africa and the future of international criminal justice

 • De boete in balans

  Arnt Mein

 • Anglais Overarching views of crime and deviancy

 • Criminaliteit en rechtshandhaving - 2014

 • Alleen voor de vorm?

  Marieke Dubelaar

 • Herijking van Uniestrafrecht

  Jannemieke Ouwerkerk

 • Routes van het Recht

 • Transnationale rechtshandhaving

  Michiel Luchtman

 • Beklag over niet vervolgen

  A.W.J. Benschop

 • Meervoudige aansprakelijkstelling

  F.C.W. de Graaf

 • Officieren van justitie in de 21e eeuw

  Joep Lindeman

 • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015

  S.N. Kalidien

 • Civiel schadeverhaal via het strafproces

  R.S.B. Kool

 • Onterechte vrijspraken?

  Lonneke Stevens

 • Anglais International criminal investigations

 • De tenlastelegging als grondslag voor de rechterlijke beslissing

  Lonneke Stevens

 • Anglais Acting Together in Crime

 • Europa waakt

  Tom Daems

empty