Boom criminolgie

  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015

    S.N. Kalidien

  • De intrinsieke inbraakgevoeligheid van woningen

    Marlijn Peeters

  • Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen

    L.J.M. Cornet

empty