Boom Juridische uitgevers

 • Boom Basics Arbeidsrecht

  M.Y.G.H. Erkens

 • Aanbestedingsrecht

  P.H.L.M. Kuypers

 • Verbintenissenrecht

  Bart van der Wiel

 • Boom Basics Verbintenissenrecht

  Bart van der Wiel

 • Boom Basics Huurrecht

  M. van Schie

 • Boom Basics Strafrecht

  Jelle Cnossen

 • Boom Basics Aanbestedingsrecht

  Pieter Kuypers

 • Intellectuele eigendom

  P.A.C.E. van der Kooij

 • Romeins Recht

  J.E. Jansen

 • Boom Basics Privacyrecht

  Vonne Laan

 • Europees recht

  Laurens Ankersmit

 • Staatsrecht

  Aalt Willem Heringa

 • Boom Basics Ontslagrecht

  Menno van Koppen

 • Burgerlijk procesrecht

  F.J.P. Lock

 • Aansprakelijkheidsrecht

  Gerarda van Kooten

 • De extraterritoriale reikwijdte van de exhibitieplicht bij banken

  C.G. van der Plas

 • Schrijfvaardigheid in de rechtspraktijk

  J.M. Gerlofs

 • De gouden rugzak

  Raimund Kamp

 • Beginselen van goed markttoezicht

  Margot Aelen

 • Digitaal privaatrecht

 • De ordening van mechanismen van rechtsvorming in de democratische rechtsstaat

 • Omstreden rechtswetenschap

  Jan Smits

 • Handboek openbaarheid van bestuur

  E.J. Daalder

 • Themis & Clio revisited

  Laurens Winkel

empty