Next Circle

  • Een inspirerende doch kritische kijk van een bevlogen mkb'er op een wereld waar grondstoffen onnodig verloren gaan door welvaart en onbekendheid met verspilling. Deze uitgave beschrijft de praktische kant van een circulaire economie en is daarmee ook geschikt voor bedrijven, organisaties, onderwijs- en overheidsinstellingen.

    BAS LUITING is circulair ondernemer pur sang. Hij is één van de kwartiermakers op Strijp-S en eigenaar van NEXT CIRCLE. Met deze onderneming richt hij zich op innovatieve oplossingen voor circulaire vraagstukken. Bas Luiting won met het Plug-In-City collectief de Award 'Beste circulaire werklocatie van Nederland 2017'. Bij MVO Nederland / De Groene Zaak is hij als partner actief in het koplopersnetwerk en is Entrepreneurial Fellow van Het Groene Brein.

  • An enthusiastic Dutch entrepreneur presents an inspiring but critical view of a world in which raw materials are unnecessarily lost due to prosperity and unfamiliarity with waste. This publication describes the practical side of a circular economy and is therefore also suitable for companies, organisations, educational and government institutions.

    BAS LUITING is a circular entrepreneur through and through. He is one of the trailblazers at Strijp-S (newly developed former Philips factory area in Eindhoven -The Netherlands) and owner of NEXT CIRCLE. His company focuses in a practical way on devising innovative solutions for circular issues. Bas Luiting's working location, Plug-In-City, won the award for 'Best cir cular work location of the Netherlands' in 2017. He is one of the ambassadors of CSR-Netherlands.

empty