Maj Engineering Publishing

 • Techniek en management zijn twee verschillende werelden. Topmanagers
  denken vooral in termen als kosten en baten, toegevoegde waarde, nieuwe
  markten, veiligheid, imago(schade), kansen en risico's. Onderhoud lijkt geen
  belangrijk punt te zijn op hun agenda. Onderhoudsmanagers denken in termen
  van techniek, storingen, technische problemen, onderhoudsplanningen en niet
  zozeer in kosten en baten. Door dit verschil in denken ontgaat het de meesten
  dat de onderhoudsfunctie veel toegevoegde waarde en kansen kan creëren
  voor de organisatie.
  Profijtgedreven Onderhoud brengt beide werelden samen. Het boek beschouwt
  onderhoud als een `technomische' (technisch-economisch) activiteit.
  Het beschrijft een bewezen aanpak waarmee Onderhoud zo is te organiseren
  dat ze aantoonbaar bijdraagt aan de winst van de organisatie, en ook aan de
  potentiële mogelijkheden tot product- en procesverbetering.
  /> Profijtgedreven Onderhoud is bedoeld voor topmanagers, financieel managers
  en onderhoudsmanagers. Het biedt hen de informatie om het onderhoud aan
  de productie-installaties profijtgericht in te richten. Onderhoudsmanagers leren
  ook het financieel-economisch belang van assets kennen. Dit boek draagt bij
  aan hun ontwikkeling tot 'technoom'. Als technoom is de onderhoudsmanager
  een gelijkwaardige gesprekspartner voor het topmanagement, ofwel
  `boardroom-fähig'.
  Deze Management Guide is ook interessant voor de andere stafleden van
  de onderhoudsorganisatie, zoals de Maintenance Engineers en Reliability
  Engineers, alsmede voor Operations Managers.

empty