Lontano, Uitgeverij

 • In verwarde staat

  Karlijn Roex

  De samenleving krijgt steeds meer te maken met gevaarlijk geachte 'verwarde personen'. Is de samenleving nog wel veilig, zijn burgers terecht bezorgd?
  Karlijn Roex, een jonge sociologe die zelf verward is genoemd, draait de vraag om. Zijn het niet juist de verwarde personen die zich steeds onveiliger voelen, door stigmatiserende krantenkoppen, dreigende opsluiting en de dwingende verwachting normaal te doen? Verraadt het debat over verwarde personen niet een weliswaar goedbedoelde, maar in feite neerbuigende en uitsluitende politiek van normaliteit?
  In dit fascinerende boek diagnosticeert de auteur niet de verwarde persoon, maar de samenleving die dit begrip in het leven heeft geroepen. Met een meeslepende analyse van het 'verwarde-personendebat' biedt ze een sociologie als zelfverdedigingssport, als vechtkunst - waartoe de befaamde Franse socioloog Pierre Bourdieu al opriep. Karlijn Roex laat verhalen spreken die gewoonlijk geen gehoor vinden en concludeert dat het begrip verwarde persoon gevaarlijker is dan datgene waar het naar verwijst.

 • Eeuwenlang al zoeken mensen naar de zin van het leven, in een religieus hiernamaals of in een gefantaseerd perfect leven. In Het leven kan anders beschrijft François Jullien de mogelijkheden binnen het leven zelf, voorbij het najagen van macht, bezit en status.

  Wat kunnen we verwachten na onze eerste, spannende ervaringen? Na 'de eerste keer', een eerste liefde, het eerste werk? Is later alles slechts fletse herhaling van wat we eerder meemaakten? Of kan er met de jaren een ander soort leven ontstaan, kunnen we een andere levenshouding ontwikkelen? In een poëtische stijl beschrijft Jullien herkenbare verschijnselen: onthechting, vrijheid, toewijding, liefde en het besef steeds opnieuw te kunnen beginnen, met hetzelfde leven, maar anders.

  François Jullien (1951) is de meest vertaalde Franse filosoof van dit moment. Als classicus en sinoloog onderzoekt hij op eigenzinnige wijze het denken en leven in onze tijd. Met deze vertaling van Une seconde vie uit 2017 verschijnt zijn werk voor het eerst in het Nederlands.

 • De klimaatcrisis staat volop in de publieke belangstelling. Hoe erg is het? Kan er nog iets aan worden gedaan? Wie moet dat dan doen, en wie gaat dat betalen? Burgers, ondernemers, bestuurders, maar vooral jongeren, iedereen verzet zich en denkt dat het anders moet. Maar hoe? Als individu voelen we ons te beperkt en gebonden aan groepsbelangen. Er verandert weinig, terwijl alles op de schop moet.
  Hierdoor schieten het debat, het beleid, de media en de stemmingen van mensen alle kanten op en worden ecopanisch. Het lijkt onmogelijk: in een wereld die cultureel fragmenteert en politiek polariseert onszelf opnieuw uitvinden in andere levensstijlen. En hoe verbinden we zulke micro-keuzes met gemeenschappelijke belangen op het werk en in de politiek?
  Dit boek analyseert hoe het zo gekomen is en geeft richting aan verzet. De auteur breekt begrippen als gezondheid, duurzaamheid, politiek en individualiteit open, en schept ruimte voor een circulair-inclusief denken en doen waarin niet het ego maar onze eco centraal staat.

  Henk Oosterling (1952) doceerde tot 2018 filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook ontwierp en implementeerde hij ecosociale lesprogramma's in het basis- en beroepsonderwijs. Hij leidde Rotterdam Vakmanstad, een onderwijsinnovatie gericht op ecowijsheid. Voor zijn werk ontving hij de Rotterdamse Laurenspenning (2008), de Van Praag Prijs (2013) en de Lof der Zotheid Speld (2016).

 • De studententijd is zogenaamd de mooiste tijd van je leven.
  Maar steeds meer studenten hebben het zwaar. Ze zijn over-
  spannen, neerslachtig en eenzaam, hebben concentratie-
  problemen en angstaanvallen. Universiteiten zien cursussen
  'Burn-outpreventie' of 'Lekker in je vel' als de oplossing. Maar
  ligt het wel aan de studenten zelf? Wat is de rol van hun om-
  geving en de universiteit? En waarom gaan deze problemen
  de hele samenleving aan?
  In De mooiste tijd van je leven? biedt filosoof Toske Andreoli
  een nieuw perspectief op studiestress. Voorbij de gangbare
  verklaringen geeft Andreoli een nauwgezette analyse van het
  ontstaan van psychische klachten bij studenten. Ze pleit voor
  meer betrokkenheid, gedeelde ritmes en sociale cohesie. Dit
  boek nodigt je uit om je opvattingen over vrijheid en verant-
  woordelijkheid te herzien.

  'Andreoli weet de tijdgeest te vangen, onder het
  vergrootglas te leggen en tot in de haarvaten te
  analyseren. Denkwerk van het grootste kaliber.'
  - Jury Hoger Onderwijs Scriptieprijs

  'Dit werk is uitstekend doordacht en onder-
  bouwd, origineel, soms ontroerend en heel
  goed geschreven. Een forse reeks eigentijdse
  filosofen wordt op geheel eigen wijze verwerkt.'
  - Trudy Dehue

empty