Historisch Nieuwsblad

 • Van Rossem schijnt zijn licht over uiteenlopende thema's, zoals de afbrokkeling van de Amerikaanse hegemonie, de invloed van de neoliberale ideologie, technologische vooruitgang en de Nederlandse parlementaire democratie. Naast prikkelende analyses op het gebied van geschiedenis, politiek en internationale betrekkingen schrijft hij ook over luchtige onderwerpen, zoals zijn geliefde Verkade-albums en de krankzinnige gewoontes van de sportjournalistiek.

 • In deze thematisch opgezette biografie, Lodewijk XIV, beschrijft Wilkinson Lodewijks rol als koning, regeringsleider, veldheer en beschermheer van kunsten en wetenschappen in de context van zijn tijd. Hij laat zien waar hij faalde, maar geeft tevens aan dat hij wel degelijk het nodige heeft bereikt. Ook besteedt Wilkinson aandacht aan Lodewijks privéleven. Hoewel de Zonnekoning 24 uur per dag een rol speelde, probeert hij achter zijn `gouden masker te kijken. Dit levert een genuanceerd en verrassend beeld op.

  Richard Wilkinson is een Brits historicus die eerder boeken schreef over de buitenlandse politiek en oorlogen van Lodewijk XIV, en een geschiedenis van Engeland in de zeventiende eeuw.

 • Napoleon

  Alan Forrest

  In de ogen van veel Fransen is hij nog altijd de grootste veldheer
  aller tijden en de man die van Frankrijk een modern land maakte.
  Daarbuiten wordt hij dikwijls gezien als een brute veroveraar en
  tiran, een totalitair heerser, een Hitler avant la lettre. Napoleon
  Bonaparte, de zoon van een Corsicaanse advocaat die het tot keizer
  van een immens rijk schopte, is nog altijd het onderwerp van vele
  mythes positieve en negatieve.
  In deze handzame en uiterst leesbare biografie ontdoet Alan
  Forrest Napoleon van alle mysterie. Hij laat zien onder welke
  omstandigheden Napoleon aan de macht kon komen, en dat zijn
  successen niet alleen gebaseerd waren op zijn militaire kwaliteiten
  maar ook op het feit dat hij zijn eigen briljante spindoctor was.
  Hij beschrijft hoe het Franse keizerrijk niet alleen het werk was
  van Napoleon, maar ook van duizenden officieren, bestuurders,
  juristen en leraren, die door hem geïnspireerd werden.
  Forrest toont ons een Napoleon die opgroeide met de idealen van
  de Verlichting en de Franse Revolutie. Door de ineenstorting van
  het ancien régime kreeg hij kansen die hij anders nooit gehad zou
  hebben, en hij maakte daar optimaal gebruik van. Daarbij creëerde
  hij een nieuwe staat en een nieuwe manier van politiek bedrijven,
  die tot op de dag van vandaag invloed hebben.

 • HET HANDBOEK VOOR DE
  PRESIDENTSVERKIEZINGEN
  De Amerikaanse geschiedenis is de geschiedenis van de
  Amerikaanse presidenten, van George Washington tot Barack
  Obama. Het lijkt zo vanzelfsprekend: iedere vier jaar beslissen
  de Amerikaanse burgers wie hen moet leiden. Sinds 1788 is
  die verkiezing nooit uitgesteld, afgelast of gedwarsboomd, al
  was het resultaat soms omstreden. Hoe uniek dat is, blijkt uit
  de biografi eën van degenen die dat presidentschap invulden
  en die Amerikaanse geschiedenis maakten.
  Van de successen van giganten als Abraham Lincoln, Franklin
  Roosevelt, Theodore Roosevelt en George Washington tot de
  mislukkingen van James Buchanan, Warren Harding en de arme
  Herbert Hoover; van Andrew Johnson tot Lyndon Johnson, van
  de grote Bush tot de kleine Bush: stuk voor stuk waren deze
  44 Amerikaanse presidentschappen historisch en waren de
  mannen die het ambt uitoefenden uniek en interessant.
  In Alle presidenten van Amerika schetst Amerikadeskundige
  Frans Verhagen de portretten van deze unieke persoonlijkheden
  en probeert hij antwoord te geven op die ene vraag: wat
  maakte hen tot een succes, deed hen falen of maakte hen
  irrelevant?
  Alle presidenten van Amerika is een compleet en tegelijk
  compact handboek voor de verkiezingen die ook in 2012
  weer de hele wereld bezighouden.

 • Een briljante misleidingsoperatie die het verloop
  van de oorlog DRASTISCH veranderde
  Op 30 april 1943 ziet een visser vlak voor de Spaanse kust een lijk
  drijven. Eenmaal aan land gebracht wordt het lichaam geïdentificeerd
  als de Britse officier William Martin van de Royal Marines.
  Een leren aktetas die aan zijn riem is vastgemaakt bevat zeer
  geheime documenten over de invasieplannen van de geallieerden.
  Majoor Martin heeft echter nooit bestaan. Het lichaam was van een
  overleden zwerver uit Wales en alle documenten zijn vervalst.
  Operatie Mincemeat vertelt het ongelooflijke verhaal van een uitzonderlijke
  misleidingsoperatie, waar de Duitsers met open ogen
  intrapten. Dankzij deze briljante leugen slaagde de geallieerde
  landing op Sicilië en werd een begin gemaakt met de bevrijding van
  West-Europa.
  /> Ben Macintyre (1963) is historicus en columnist bij The Times. Zijn
  zeer succesvolle geschiedenisthrillers worden in meer dan 15
  landen gepubliceerd, waaronder Spanje, Duitsland en de Verenigde
  Staten. In Nederland verscheen ook Agent Zigzag. Ben Macintyre
  woont en werkt in Londen.
  `Grandioos. Prachtig verteld, meeslepend en vaak zeer aangrijpend.
  John le Carré
  `Macintyre s neus voor een fantastisch verhaal is die van de journalist,
  zijn verteltechniek is die van de romanschrijver.
  Mail on Sunday
  `Briljant en bijna belachelijk onderhoudend.
  Malcolm Gladwell, The New Yorker

 • Wie de krant leest, ontkomt niet aan de indruk dat de
  Nederlandse geschiedenis vooral een beschamende
  geschiedenis is. Jan Pieterszoon Coen was een moordenaar,
  koningin Wilhelmina had zich veel krachtiger moeten
  uitspreken tegen de Jodenvervolging. En de dekolonisatie van
  Indonesië lijkt een aanschakeling van schendingen van de
  mensenrechten.
  Hoog tijd om iets tegenover dit soort `inquisitie-geschiedenis
  te stellen. Net als elk ander land ontleent ook Nederland zijn
  gezamenlijkheid aan de vaderlandse geschiedenis. En wat is
  een vaderlandse geschiedenis zonder helden? Ze blijken er nog
  volop te zijn, van Karel de Grote tot Thorbecke en Joan Derk
  van der Capellen.
  Nederland heeft een verrassende rijkdom aan dappere,
  grootmoedige, aardige en intelligente historische helden.
  Zij zijn en blijven de hoofdschotel van de vaderlandse
  geschiedenis. Want de verbinding met het verleden loopt via
  spannende verhalen over tastbare mensen, voorbeelden aan
  wie je je kunt optrekken.
  In Wat een held! Worden tien helden uit de vaderlandse
  geschiedenis op een voetstuk gezet. Het is tegelijk een typering
  van Nederlandse helden in soorten en maten van de
  ouderwetse held-vechtersbaas Julius Civilis tot de held van de
  soberheid Willem Drees en de heldin van de onschuld Anne
  Frank. Met als slotsom dat de Nederlandse held vooral een
  `gewone held is.
  Martin Sommer is politiek redacteur van de Volkskrant en
  schrijft een column in Historisch Nieuwsblad. Hij schreef
  eerder Krantebeest (1993), Heimwee naar Frankrijk (2003),
  Dorp in Picardië (2004) en Onder onderwijzers (2006).

 • De Russische Revolutie van 1917 heeft diepgaande gevolgen gehad voor het verloop van de twintigste eeuw. Sheila Fitzpatrick beschrijft niet alleen de politieke, economische, maatschappelijke en culturele oorzaken van de Russische Revolutie, maar ook de verschillende fasen die deze doormaakte. Duidelijk wordt welke keuzes werden gemaakt en waarom de tegenstanders van de bolsjewieken het onderspit dolven. Een zeer analytisch verhaal waaruit blijkt hoe rampzalig deze jaren voor Rusland zijn geweest.

  Sheila Fitzpatrick (1941) is een Australisch-Amerikaanse historica, die een groot aantal veelgeprezen boeken over de Sovjet-Unie op haar naam heeft staan. Over de ingrijpende
  maatschappelijke en culturele veranderingen in de jaren twintig en dertig, en over het dagelijks leven onder Stalin.

 • Agent ZigZag

  Ben MacIntyre

  HET WARE OORLOGSVERHAAL VAN EDDIE CHAPMAN:
  SPION, VERRADER, MINNAAR, BEDRIEGER
  Op een decembernacht in 1942 landt een nazi-parachutist op een
  Engelse akker. Zijn missie: het saboteren van de Britse oorlogsinspanning.
  Zijn naam: Eddie Chapman, een Engelse crimineel die
  zijn diensten heef aangeboden aan het Derde Rijk. Al snel werkt hij
  ook voor de Britse veiligheidsdienst MI5, die hem de codenaam
  Agent Zigzag geeft.
  Chapman is onbetrouwbaar en onvoorspelbaar. Maar deze schurk
  heeft ook een geweten. Voor Chapman zelf en voor zijn vele minnaressen
  en spionagechefs is het moeilijk uit te maken waar ene
  kant van zijn persoonlijkheid ophoudt en de andere begint.
  Met behulp van dagboeken, brieven, foto s, memoires en zeer geheime
  MI5-dossiers vertelt Ben Macintyre het verhaal van Engelands
  meest sensationele dubbelspion.
  Ben Macintyre (1963) is historicus en columnist bij The Times. Zijn
  zeer succesvolle geschiedenisthrillers worden in meer dan 15
  landen gepubliceerd, waaronder Spanje, Duitsland en de Verenigde
  Staten. In Nederland verscheen ook Operatie Mincemeat. Ben
  Macintyre woont en werkt in Londen.

 • Martin Luther King is een van de grootste iconen van de jaren zestig. En in tegenstelling tot president Kennedy heeft hij de Verenigde Staten werkelijk veranderd. Zonder King geen Obama. Deze nieuwe biografie van Godfrey Hodgson, die King meermalen heeft ontmoet, beschrijft op bondige maar meeslepende wijze het leven van de man die als geen ander het verzet van de zwarte Amerikanen belichaamde.

 • Churchill

  Geoffrey Best

  Een halve eeuw geleden overleed een van de belangrijkste figuren van de twintigste eeuw: Winston Churchill (1874-1965). Als legendarische premier die als een van de eersten had gewezen op het gevaar dat Hitler-Duitsland vormde en die vervolgens Groot-Brittannië door de Tweede Wereldoorlog had geleid, leek hij te beschikken over een onaantastbare reputatie. De afgelopen decennia is er echter veel kritiek geleverd op Churchill. Vaak was die terecht, maar niet zelden schoten de critici door, waarbij ze onvoldoende rekening hielden met de betekenis van Churchill voor de geschiedenis.
  In deze beknopte biografie schetst Geoffrey Best een overtuigend beeld van deze uitzonderlijke man, die eind negentiende eeuw in koloniale oorlogen vocht, tijdens de Eerste Wereldoorlog een belangrijke rol speelde, decennialang een van de kleurrijkste en meest humoristische Britse politici was, en er in 1940 persoonlijk voor zorgde dat Engeland het bijltje er niet bij neergooide maar bleef doorvechten.
  Best schetst zowel Churchills sterke kanten en vele talenten als zijn talrijke gebreken en blunders, zonder uit het oog te verliezen dat hij per saldo een groot man was.

 • Mussolini

  Peter Neville

  In deze bondige en uiterst leesbare biografie laat de Britse historicus Peter Neville zien hoe Benito Mussolini (1883-1945) begon als revolutionair socialist en zich onder invloed van de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde tot felle nationalist. Daarnaast beschrijft Neville hoe gevestigde belangen een struikelblok vormden, waardoor Italië nooit zo fascistisch werd als Mussolini had gewild, en hoe diens mateloze ego hem ertoe verleidde militaire avonturen aan te gaan die desastreus uitpakten.

 • De Franse Revolutie was een van de belangrijkste episodes uit de wereldgeschiedenis, vol met opzienbarende figuren en dramatische gebeurtenissen. Zij toonde de mensheid op zijn best en zijn slechtst: oprechte en nobele idealen ging hand in hand met machtswellust en ongeremde bloeddorst. Shusterman komt met een frisse kijk op deze periode die nog altijd enorm populair en relevant is. Een gedurfde interpretatie van de Franse Revolutie waarbij religie en seksualiteit een cruciale rol speelden.

 • Filips II

  Geoffrey Parker

  De Spaanse koning Filips II is niet weg te denken uit onze schoolboeken. Zijn bloedige vervolging van de Nederlandse protestanten dreef de Noordelijke Nederlanden tot een opstand die aan de basis lag van de Republiek en de Gouden Eeuw.

  Met twee speelfilms over Willem van Oranje op stapel is er nu een biografie van de vorst die zijn grote vijand werd. Parker had toegang tot onbekende documenten en schetst daarmee een nieuw beeld van de koning die worstelde met het besturen van een wereldrijk.

 • Henry Ford

  Richard Snow

  Ford

  Henry Ford, uitvinder van de moderne tijd, is een nieuwe biografie in de reeks van Historisch Nieuwsblad. Ford, die aan de basis stond van de lopende band met zijn grootste uitvinding, de auto model T, vond de lopende band uit. Zijn T-Ford, door velen omschreven als lelijke maar onoverwinnelijke machine, werd betaalbaar voor zowel de rijkelui als de arbeider. Zo stond Henry Ford aan de basis van de 20e eeuwse consumptiemaatschappij. Weergaloos beschrijft Richard Snow het intrigerende verhaal van een geniale boerenzoon, die met zijn technische innovaties en revolutionair werkgeverschap de strijd met zijn concurrenten won, maar aan het einde van zijn leven een bittere man werd en flirtte met nazi-Duitsland.
  `Niemand kan zo soepel schrijven als Snow. Door zijn levendige beschrijvingen is deze biografie net zo boeiend en leesbaar als een spannende detective.' Forbes.com
  `Historicus Richard Snow schrijft met verve en een scherp oog' The New York Times Book Review
  In de reeks van Historisch Nieuwsblad uitgaven verschenen eerder biografieën over onder andere Napoleon, Churchill en Mussolini

 • Roosevelt en Churchill
  Bevelhebbers in de oorlog, 1943
  Roosevelt en Churchill - bevelhebbers in oorlog - beschrijft de spannende strijd die Franklin D. Roosevelt met Winston Churchill voerde om de geallieerde strategie te blijven volgen. Het is 1943. Het jaar dat de kansen in de Tweede Wereldoorlog keren. Dat is te danken aan de Amerikaanse president Theodore Roosevelt. Hij breekt Winstons Churchill weerstand tegen D-Day en bepaalt zo de uitkomst van de Tweede Wereldoorlog. Roosevelt wist dat de geallieerden Sicilië in zouden moeten nemen om een grotere veldslag in Zuid-Europa te vermijden. Om zo ervaring op te doen en krachten te besparen om Frankrijk begin 1944 te kunnen binnenvallen. Maar Churchill was bang voor de invasie in Normandië en bleef aandringen op vechten in Italië. Roosevelt en Churchill - bevelhebbers in oorlog - geeft een portret van Roosevelt in topvorm in een cruciale periode in de moderne Westerse geschiedenis. Roosevelt vs. Churchill volgt FDR van de Kaartenkamer in het Witte Huis naar zijn gezin thuis, van de slagvelden in Noord-Afrika tot de trainingskampen in de VS. Nigel Hamilton schreef een meeslepend verslag van een cruciaal oorlogsjaar over de president die ervoor zorgde dat Churchill de oorlog niet verloor.
  Nigel Hamilton is vooral bekend door zijn baanbrekende boeken over J.F. Kennedy. Eerder verscheen van zijn hand het boek The Mantle of Command: FDR at War, 1941-1942, longlisted voor The National Book Award - volgens The New York Times `de fantastische memoires die Roosevelt niet geschreven heeft'.
  Roosevelt en Churchill is een uitgave in de biografieën reeks van Historisch Nieuwsblad.

 • In Een (ongewone) geschiedenis van doodgewone dingen beschrijft bestsellerauteur Annegreet van Bergen met vlotte pen de geschiedenis van alledaagse voorwerpen, die verrast en verbaast. Zo was de studentenrevolte van de jaren 60 onmogelijk geweest zonder stencilmachine en luidde de introductie van de koelkast het einde in van de melkboer. Annegreet van Bergen brengt in 45 essays een ode aan haar meest favoriete uitvindingen, zoals papier, het kunstgebit, de praatpaal en de elektrische boor. Met een voorwoord van Maarten van Rossem.

empty