Ervarea

 • Als iemand de diagnose dementie krijgt - laten we die persoon
  voor het gemak Jet noemen - ervaren de mensen die Jet
  omringen en verzorgen - laten we hen Harrie noemen - dat vaak
  als een voldongen feit. Terecht, want tot nog toe is dementie een
  onomkeerbaar proces gebleken, waarbij de hersencellen langzaam
  afsterven. Je hebt het lot te aanvaarden. De vergeetachtigheid, de
  boze buien, de somberheid, de persoonlijkheidsverandering, het
  nachtbraken, de angstaanvallen. Maar dat wil niet zeggen dat je er
  niet alles aan kunt doen om het leven van mensen met dementie en
  de mensen die hen omringen zo prettig mogelijk te maken.
  De Dementie van Jet en Harrie geeft je inzicht in het proces dat zich
  in het brein van mensen met dementie afspeelt. Daarnaast biedt het
  praktische handvatten uit het improvisatietheater, die het contact
  met mensen met dementie verbeteren. En daarmee ook de kwaliteit
  van leven voor alle betrokkenen. Voor Jet en voor Harrie.

empty