Business Master Class

 • Alles wat je moet lezen over management. In slechts één boek!
  Het klankboek `Heb je even? maakt jou als manager (nog) beter en gelukkiger want je gaat met meer gemak en zekerheid je doelen halen.
  Dit `meesterlijke boek (recensie Managementboek) wordt je zakelijke maatje dat je antwoord geeft op 8 belangrijke managementvraagstukken. Helder geschreven, met pakkende verhalen, praktische tips en verdiepende inzichten waardoor je van begin tot eind geboeid blijft.

  `Heb je even? rekent af met de mythe dat management complex is en dat je tientallen boeken en modellen nodig hebt. Management is simpel maar zeker niet gemakkelijk in de toepassing.
  Dit klankboek en kompas helpen je om `kennis om te zetten in `doen. `Heb je even?, een zakelijk maatje dat met je meereist, dat altijd onder handbereik ligt en dat je antwoord geeft op je managementvragen.

  Beide auteurs zijn ondernemer, consultant en trainer. Sinds 2006 hebben vele managers met veel plezier en succes hun resultaten verbeterd door deel te nemen aan de door de auteurs ontwikkelde managementleergang `De Nieuwe Leider (www.denieuweleider.nl).
  Het zijn niet alleen de ervaringen van al deze managers die je terugvindt in dit boek. Ook hebben de auteurs de inzichten uit vele management theorieën met elkaar in verband gebracht, nieuwe inzichten toegevoegd en daaruit de belangrijkste themas gehaald. Deze worden met veel tips, inzichten en praktijkverhalen zichtbaar in 8 hoofdthemas:

  1. Hoe je het leiderschap over jezelf herkent, vergroot en vasthoudt;
  2. Hoe je je eigen gedrag beter leert sturen en het effect op anderen vergroot;
  3. Hoe je in alle opzichten beter gaat communiceren;
  4. Hoe je de prestaties van je afzonderlijke teamleden meet en vergroot;
  5. Hoe je de samenstelling van je team verandert waardoor het qua competenties een topteam
  wordt;
  6. Hoe je mensen in dit topteam laat samenwerken zodat ze topprestaties leveren;
  7. Hoe je een perfect uitgevoerd verandertraject aflevert;
  8. Hoe je meer tijd overhoudt, beter in balans blijft en gelukkiger kunt worden.

  Belangrijke themas die gaan over jou, over jouw mensen en over de organisatie waarin en waarvoor je werkt. Waarin je samen werkt.
  Het zijn, stuk-voor-stuk, themas die ook privé belangrijk zijn, in de samenwerking met je partner, met je gezin.
  Management: Simpel maar niet gemakkelijk! Daarom is het boek praktisch geschreven en helpen gratis documenten van de website www.hebjeeven.nl je met het omzetten van Weten naar Doen!

  Met vriendelijke groet,

  Reinwout Schram (nl.linkedin.com/in/reinwoutschram)
  Toon van Mierlo (http://nl.linkedin.com/pub/toon-van-mierlo/0/908/67b)

 • Everything you need to read about management. In just one book!

  This compass `Got a Minute? will make you more skilled and happy as a manager. Undoubtedly you will achieve your targets more easily and with more certainty.

  This `masterpiece (review on Management-book) will become your `business buddy who provides answers to 8 of the most important management questions. It is clearly written, with appealing examples, practical tips and deep insights which will keep you fascinated from the first to the last page.

  Got A Minute effectively disproves the myth that management is complicated and dozens of books and models are required to understand the concept. In fact, the theory behind management is simple. However it is not easy to apply management theory in your everyday working practice. The additional value of this Compass is, that it will keep you on course and help you to turn your intentions into actions.
   
  `Got A Minute?: a business buddy who accompanies you on your journey and - as hardcover or as E-book - is always within your reach.
   
  Both authors are entrepreneurs, consultants and trainers. Since 2006 a multitude of managers have successfully improved their performance and found more happiness by participating in the management course The New Leader (www.denieuweleider.nl), developed by the authors of this book.

  Not only will you benefit from the valuable experiences and stories of these managers, the authors also combined insights of many different management theories, extracted their core aspects and added new insights. These theories are visualized in the 8 main themes by the use of practical tips, insights and real life examples:
  1. How to recognize, increase and maintain leadership over yourself;
  2. How to be able to direct your own behaviour and increase your influence on others;
  3. How to dramatically improve your way of communicating;
  4. How to measure and to increase the performance of your individual team members;
  5. How to change the composition of your team to make it a top-team ;
  6. How to make the people in this top-team cooperate, leading to top performances;
  7. How to deliver a perfectly executed change process;
  8. How to create more time for yourself, get a healthy balance and become happier.
  These are important themes that directly concern you, your people and the organization you work for. The place where you work together.
  All of these themes can also be applied to your private life, for the cooperation with your partner, with your family.
  Management: Simple but not easy! That is why `Got a Minute? guides you from `Knowing to Doing, also with the help free downloadable documents from the website www.hebjeeven.nl (available in English)

  With kind regards,
  Reinwout Schram (nl.linkedin.com/in/reinwoutschram)
  Toon van Mierlo (http://nl.linkedin.com/pub/toon-van-mierlo/0/908/67b)

empty