Over...

In 2017 heeft Vlaanderen het onteigeningscontentieux naar zich toegetrokken: `Wat we zelf doen, doen we beter'. Is dit louter een politieke slogan of zit er een grond van waarheid in? Na vier jaar toepassing van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut is dit de centrale vraag van dit boek. De auteurs evalueren vanuit hun praktijkervaring of het Decreet aan de verwachtingen voldoet en ze toetsen of er sprake is van een vereenvoudiging of dat het net nog wat ingewikkelder is geworden.

Na een vergelijkende toelichting van de verschillende onteigeningswetten besteedt dit boek aandacht aan:
- de grondvesten van de eigendomsrechten en het onteigeningsrecht (artikel 1 EP bij het EVRM en artikel 16 Grondwet);
- de praktische toepassing van onteigeningsbesluiten;
- onderhandelingen als instrument om niet te moeten onteigenen;
- de gedeeltelijke onteigening en de gedwongen overname;
- de functie van de vrederechter ter zake;
- het deskundigenonderzoek als basis voor de bepaling van de provisionele en definitieve onteigeningsvergoeding;
- het recht van wederoverdracht.

Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet is onmisbare lectuur voor iedereen die zich professioneel met vastgoed en onteigeningen bezighoudt: advocaten, notarissen, magistraten, Vlaamse en federale ambtenaren, vastgoedmakelaars en landmeters.

Met bijdragen van Céline Bimbenet, Claire Buggenhoudt, Isabelle Cooreman, Jan Ghysels, Joeri Leten, Robert Palmans, Jannick Poets, Wim Rasschaert, Yves Sacreas, Reiner Tijs, John Toury en Matthias Valkeniers.

Genres : Bedrijfskunde algemeen > Recht algemeen > Staats- en bestuursrecht

 • Auteur(s)

  R. Palmans, J. Ghysels, R. Tijs

 • Uitgever

  Boom juridisch Antwerpen

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Verschijningsdatum

  05/07/2022

 • Serie

  CROW (Centrum voor Recht, Onteigening en

 • ISBN

  9789464512038

 • Beschikbaarheid

  Beschikbaar

 • Selecteren en plakken

  Nee

 • Afdrukken

  Nee

 • Bestandsgrootte

  3 063 Ko

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Ebook magazijn

  eBoekhuis (CB)

 • Formaat

  ebook (pdf)

empty