Krachten rond de risico-regelreflex beschreven en geïllustreerd in 27 voorbeelden

,

Over...

De risico-regelreflex is een term die sinds zijn introductie in 2010 steeds meer gebruikt wordt. Het verschijnsel wordt breed herkend onder bestuurders, volksvertegenwoordigers, ambtenaren, wetenschappers en journalisten, maar wordt op uiteenlopende manieren geduid. Deze publicatie geeft een uitgebreide definitie van de risico-regelreflex, die duidelijk maakt dat het gaat om de valkuil om na het bekend worden van een risico of naar aanleiding van een incident maatregelen te nemen die in wezen ondoordacht zijn. Zulke maatregelen kunnen de vorm hebben van wet- en regelgeving, normstelling, toezicht of voorzieningen.

Adequaat omgaan met de risico-regelreflex is een van de voorwaarden van goed bestuur. Het herkennen van de reflex is een belangrijke eerste stap in het vermijden ervan. Daarom worden in dit boek voor het eerst de aanjagende krachten benoemd die ertoe kunnen leiden dat overheden of andere organisaties zich gedwongen voelen om met snelle en vaak drastische risicobeperkende maatregelen te komen. De aanjagende krachten gaan vaak vergezeld van typerende uitspraken die als symptomen opgevat kunnen worden. Een bekende uitspraak is bijvoorbeeld `Dit mag nooit meer gebeuren'. Ook worden de dempende krachten in beeld gebracht waarmee de risicoregelreflex voorkomen kan worden.

De hoofdmoot van het boek bestaat uit de beschrijving van het openbare debat in de volksvertegenwoordiging en de media rond 27 voorbeelden, met telkens een korte analyse van de aanjagende en dempende krachten die daar te zien zijn. De voorbeelden bevinden zich vooral in het fysieke en het sociale domein, met een enkele uitzondering, zoals de maatregelen tegen uitkeringsfraude. Negen voorbeelden spelen zich af binnen een gemeente, zestien binnen de rijksoverheid en twee Belgische voorbeelden sluiten de reeks af.

In de bijlage is een aantal Nederlandse en internationale publicaties opgenomen waarin andere casuïstiek te vinden is, met uiteenlopende methodiek en mate van detaillering.

Het boek is gebaseerd op de inzichten die tussen 2010 en 2014 ontwikkeld zijn door het interdepartementale programma Risico's en verantwoordelijkheden.

Genres : Theologie algemeen > Mens en maatschappij algemeen > Algemene sociale wetenschappen

 • Auteur(s)

  Ira Helsloot, Astrid Scholtens

 • Uitgever

  Boom criminologie

 • Verschijningsdatum

  29/04/2015

 • Serie

  Crisisbeheersing en veiligheidszorg

 • ISBN

  9789462742673

 • Beschikbaarheid

  Beschikbaar

 • Aantal pagina's

  180 Pagina's

 • Selecteren en plakken

  Nee

 • Afdrukken

  Nee

 • Bestandsgrootte

  957 Ko

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Ebook magazijn

  eBoekhuis (CB)

 • Formaat

  ebook (ePub)

 • Ref catalogue

  epagineNL_9789462742673

empty