Over...

In zijn inaugurele rede Recht in de marge analyseert Michel Vols het openbare-orderecht. Dat is het rechtsgebied dat relevant is voor lokale overheden die, veelal samen met private partijen en strafrechtelijke actoren, trachten de orde en rust te handhaven. Het openbare-orderecht manifesteert zich doorgaans aan de randen van de maatschappij en heeft grote impact op gemarginaliseerde mensen en groepen. Vols onderzoekt of de toepassing van wetgeving mensen meer of minder richting de marge en in de verdrukking drukt. Welke bescherming biedt het recht in de marge? Is het recht zelf in verdrukking gekomen? Hoe dient de rechtswetenschap de werking van het recht in de marge te bestuderen? En is dat nog wel mogelijk, nu de rechtswetenschap zelf vanwege gebrek aan financiering in de verdrukking lijkt te komen? De auteur werkt drie casus uit waarin het openbare-orderecht zich openbaart. In iedere casus speelt een ander klassiek rechtsgebied een rol. De eerste casus gaat over de toepassing van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (de Rotterdamwet). De tweede casus ziet op bestuursrechtelijke en huurrechtelijke gedragsaanwijzingen die diepgaand ingrijpen in het leven van verwarde personen. Tot slot gaat de derde casus gaat over kraken en de rechtsbescherming die geboden wordt aan krakers. Vols toont aan dat de rechtsbescherming in de marge onder druk staat en dat het gebruikmaken van rechtsbescherming soms zelfs verdacht gemaakt wordt. Hij bespreekt welke rol rechtswetenschappers (moeten) hebben in het adresseren en analyseren van deze problematiek. Aan de hand van een analyse van cijfers verkregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek toont hij aan dat de rechtswetenschap zelf fors onder druk staat.


Genres : Bedrijfskunde algemeen > Recht algemeen > Staats- en bestuursrecht


 • Auteur(s)

  M. Vols

 • Uitgever

  Boom uitgevers Den Haag

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Verschijningsdatum

  08/12/2022

 • Serie

  NILG - Openbare Orde, Veiligheid & Recht

 • ISBN

  9789400112131

 • Beschikbaarheid

  Beschikbaar

 • Aantal pagina's

  56 Pagina's

 • Selecteren en plakken

  Nee

 • Afdrukken

  Nee

 • Bestandsgrootte

  15 277 Ko

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Ebook magazijn

  eBoekhuis (CB)

 • Formaat

  ebook (pdf)

 • Epub versie

empty