Identiteit

Over...

Fukuyama, de schrijver van het wereldwijd beroemde boek `Het einde van de geschiedenis', bekijkt in zijn nieuwe boek `Identiteit' het electorale succes van populisten. Dit succes wordt vaak verklaard vanuit economische motieven, maar komt in feite voort uit een behoefte aan identiteit. In `Het einde van de geschiedenis' schreef Fukuyama al dat mensen hechten aan erkenning van hun waardigheid.

Nu verklaart hij vanuit dit begrip het huidige tijdsgewricht. Voorheen streefde de liberale democratie naar universele erkenning van burgerschap met onvervreemdbare rechten. Nu heeft identiteitspolitiek op basis van religie, ras, etniciteit of gender de overhand. De opleving van de gepolitiseerde islam, identiteitspolitiek gericht op etnische minderheden, activisme op universiteiten en het anti-immigranten-populisme zijn daar voorbeelden van. De behoefte aan identiteit kan niet zomaar opzij worden gezet. Daarom moet zij ingevuld worden op een manier die de democratie ondersteunt in plaats van ondermijnt.

Identiteit is een noodzakelijk boek - een ernstige waarschuwing dat we onszelf veroordelen tot voortdurend conflict, tenzij we een universele invulling aan menselijke waardigheid geven.

Genres : Non-fictie informatief/professioneel algemeen > Geschiedenis algemeen > Cultuur- en mentaliteitsgeschiedenis

 • Auteur(s)

  Francis Fukuyama

 • Uitgever

  Atlas Contact

 • Verschijningsdatum

  05/03/2019

 • ISBN

  9789045037820

 • Beschikbaarheid

  Beschikbaar

 • Aantal pagina's

  188 Pagina's

 • Selecteren en plakken

  Nee

 • Afdrukken

  Nee

 • Bestandsgrootte

  2 541 Ko

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Verdeler

  eBoekhuis (CB)

 • Ebook magazijn

  eBoekhuis (CB)

 • Formaat

  ebook (ePub)

 • Ref catalogue

  epagineNL_9789045037820

empty