[eBook] Sociaal Memo juli 2019

Samenvatting

In deze kernachtige samenvatting vindt u alle belangrijke feitelijke gegevens die u als professional op het gebied van sociale zekerheid regelmatig nodig heeft tijdens uw werkzaamheden. Helder en puntsgewijs gegroepeerd op onderwerp. Dit memo vormt een ideaal hulpmiddel gedurende de werkdag bij beleidsvoorbereiding en beleidsadvies en in de uitvoerings- en adviespraktijk. Werkt u met sociale zekerheid in Nederland? Dan weet u als geen ander dat er niets zo veranderlijk is als wet- en regelgeving binnen dit vakgebied. Sociaal Memo juli 2019 bevat daarom de meest actuele informatie over alle sociale zekerheidswetten van Nederland, alles gebundeld tot één handzame uitgave. Alle voornaamste feitelijke gegevens zijn voor u opgenomen. Denk aan: verzekerden, gerechtigden, uitkeringsrechten, bedragen, forfaits, drempels, percentages, feiten en #spelregels. De tabellen in dit memo bevatten gegevens over het huidige jaar en de drie voorafgaande jaren. In de lopende tekst wordt de regelgeving van het huidige en afgelopen jaar weergegeven. Onder andere komen aan bod: Volksverzekeringen, Werknemersverzekeringen, Premieheffing, Loonkostenvoordelen, lage-inkomensvoordeel, minimumjeugdloonvoordeel, Toeslagen, Wet arbeid en zorg, Minimumloon, Participatiewet, Zorgverzekering, Wet langdurige zorg, Wmo en Jeugdwet. Geen lange verhalen, maar een korte en puntsgewijze behandeling van de belangrijkste bepalingen. Met dit memo op zak, weet u dus zeker dat u niet misgrijpt naar de laatste informatie. En om het bronnenverzoek verder te vergemakkelijken verwijst de titel bovendien regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. Alle wijzigingen van het afgelopen halfjaar sinds de laatste editie zijn verwerkt. Naast alle nieuwe normbedragen en percentages per 1 juli 2019 vindt u onder andere: temporisering verhoging AOW-leeftijd, verlaging leeftijdsgrens minimumloon voor volwassenen van 22 naar 21 jaar, centralisatie tolkvoorzieningen voor personen met een auditieve beperking in de Participatiewet en Wmo, uitbreiding scholingsregeling WW, aanpassingen in verzekerd pakket zorgverzekering en centralisatie luisterlijnen en vertrouwenswerk jeugd in de Wmo en Jeugdwet.

  • EAN 9789013152845
  • Beschikbaarheid Beschikbaar
  • Aantal pagina's 321 Pagina's
  • Selecteren en plakken Toegelaten voor privé-gebruik
  • Afdrukken Toegelaten voor privé-gebruik
  • Bestandsgrootte 18 496 Ko
  • Verdeler ePagine NL

:

empty