[eBook] Arbeidsovereenkomstenrecht

Samenvatting

Houdt u zich bezig met het oordelen over rechten en verplichtingen verbonden aan een arbeidsovereenkomst? In deze titel vindt u een systematisch opgezette, verdiepende bespreking van het gehele arbeidsovereenkomstenrecht. Inclusief uitgebreide verwijzingen naar relevante literatuur en (ook lagere) jurisprudentie. Voor student en professional. Arbeidsovereenkomstenrecht bevat een diepgaande bespreking van de bepalingen betreffende de arbeidsovereenkomst in het Burgerlijk Wetboek en de daarop gebaseerde regelgeving. Ook andere relevante wetgeving komt uitgebreid aan bod. Hierbij kunt u denken aan de gelijkebehandelingswetgeving, de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de Wet Arbeid en Zorg en de Wet melding collectief ontslag. Arbeidsovereenkomstenrecht uitgelicht In deze herziene druk is de rechtspraak van de Hoge Raad en lagere rechters verwerkt die de afgelopen jaren over de Wet werk en zekerheid is verschenen. Verder besteedt deze uitgave ook aandacht aan recente wetswijzigingen, waaronder: Wet Huis voor klokkenluiders de Wet flexibel werken de AVG wijzigingen van de Wet minimumloon en minimumbijslag De titel is bijzonder bruikbaar voor advocaten, rechters en andere juristen werkzaam op het gebied van arbeidsovereenkomstenrecht. Maar ook voor studenten en medewerkers in het wetenschappelijk onderwijs vormt de uitgave een belangrijke bron van informatie.

  • EAN 9789013142471
  • Beschikbaarheid Beschikbaar
  • Selecteren en plakken Toegelaten voor privé-gebruik
  • Afdrukken Toegelaten voor privé-gebruik
empty