[eBook]  Instellingen van algemeen of sociaal belang

,

In deze brochure worden de faciliteiten behandeld die ten behoeve van instellingen van algemeen nut in diverse belastingwetten zijn opgenomen. Er wordt uitvoering stilgestaan bij het begrip algemeen nut, dat naar de mening van de schrijvers in de jurisprudentie een te beperkte inhoud heeft gekregen. Evenzeer wordt veel aandacht besteed aan het begrip gift. De auteurs behandelen in deze brochure de fiscale regelgeving die geldt voor ANBI's, culturele instellingen en SBBI's. Er wordt uitvoerig ingegaan op de begrippen algemeen belang, cultureel belang en sociaal belang. Daarnaast komen alle formele voorschriften aan bod waaraan deze instellingen moeten voldoen. De nadruk ligt vervolgens op de fiscale faciliteiten voor deze instellingen in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en Successiewet. Ook wordt ingegaan op de vraag of deze fiscale wetgeving in overeenstemming is met het Europese recht. Tot slot komt kort het op handen zijnde validatiestelsel filantropie aan de orde. De brochure bevat tevens aanbevelingen ter verbetering van de fiscale regelgeving. FLAPTEKST De fiscale regelgeving voor algemeen nut beogende Instellingen (ANBI's), culturele instellingen en sociaal belang behartigende instellingen (SBBI's) staat in deze brochure centraal. Om het speelveld duidelijk te definiëren, werken de auteurs eerst het bijbehorende begrippenkader uit. Want wordt er nu eigenlijk precies verstaan onder cultureel en sociaal belang? Ook fileren de auteurs het begrip algemeen nut, omdat dit in hun perceptie een te beperkte inhoud heeft gekregen in de jurisprudentie. Het begrip 'gift' lichten zij eveneens uitvoerig toe. Na deze noodzakelijke definiëring passeren vervolgens alle voorschriften de revue waaraan ANBI's, SBBI's en culturele instellingen moeten voldoen. Het accent ligt in deze brochure nadrukkelijk op de fiscale faciliteiten voor deze instellingen in de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de Successiewet. Maar is deze fiscale wetgeving wel in overeenstemming met het Europese recht, zo vragen de auteurs zich in deze brochure af. Zij werpen vervolgens nog even de blik vooruit met een bespreking van het op handen zijnde validatiestelsel filantropie. De kracht van deze brochure ligt in de secuur gebundelde fiscale regelgeving voor deze specifieke instellingen en het helder uitgewerkte begrippenkader. Dat de auteurs zich niet louter beperken tot het sec weergeven van de feiten en regels - maar ook reflecteren op de huidige fiscale regelgeving en met concrete verbeterpunten komen - geeft deze brochure meerwaarde.

  • EAN 9789013125689
  • Beschikbaarheid Beschikbaar
  • Selecteren en plakken Toegelaten
  • Afdrukken Toegelaten

empty