[eBook]  Een nieuwe visie op de afstamming

De auteur van dit boek Een nieuwe visie op de afstamming heeft een geheel nieuwe visie op de afstamming ontwikkeld. Hij streeft hierbij twee doelen na. 1. Het aan ieder kind in een zo vroeg mogelijk stadium in principe twee bekende dan wel eventueel later te kennen ouders geven. 2. Het iedereen, ongeacht samenlevingsvorm, geslacht of geaardheid, in de gelegenheid stellen om een gezin te stichten. Aldus doet de auteur pogingen om bepaalde rechten uit het IVRK en het EVRM te effectueren. De opbouw van dit proefschrift is als volgt. 1. Het juridisch ouderschap wordt opnieuw gedefinieerd. De personen die verantwoordelijk zijn voor de conceptie, zijn de juridische ouders. 2. Het draagmoederschap wordt beschreven, zowel in medische als in juridische zin. De auteur pleit voor het legaliseren, faciliteren en reguleren van het draagmoederschap. 3. In de draagmoederschapsovereenkomst worden tussen de draagmoeder en de wensouders allerlei zaken geregeld. De auteur heeft zijn ideeën vertaald in nieuwe familierechtelijke regels. Hiertoe heeft hij een proeve van aangepaste regelgeving ontworpen, zoals een nieuwe titel 1.11 BW inzake afstamming en een nieuwe afdeling 7.7.6 BW inzake de draagmoederschapsovereenkomst.

  • EAN 9789013125153
  • Beschikbaarheid Beschikbaar
  • Aantal pagina's 349
  • Selecteren en plakken Toegelaten
  • Afdrukken Toegelaten
  • Bestandsgrootte 1 507 Ko
  • Verdeler ePagine NL

empty