[eBook] Wetgeving Luchtverontreiniging - Klimaat

,

Luchtverontreiniging is niet alleen binnen onze eigen grenzen aan de orde, het is een internationaal probleem. Door middel van afspraken in verdragen, Europese en nationale regelgeving probeert men wereldwijd de lucht-kwaliteit te verbeteren. De wetgeving luchtverontreiniging is verdeeld over de delen 3.56a t/m 3.56d, waarbij de auteur heeft gekozen voor een thematische aanpak. De delen 3.56a, 3.56c en 3.56d bestrijken respectievelijk de thema's toestellen en brandstoffen, de ozonlaagaantastende stoffen en de grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Dit Lexplicatiedeel bevat de Europese en nationale regelgeving ter beperking van de klimaatverandering. Het gaat voornamelijk om de regulering van de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen. De auteur heeft alle regelgeving voorzien van kernbeschrijvingen en helder commentaar.

  • EAN 9789013085006
  • Beschikbaarheid Beschikbaar
  • Aantal pagina's 265
empty