PRIVACYBELEID

eBook.nl gaat zorgvuldig om met de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze klanten en gebruikers. We doen er alles aan om het beste niveau van bescherming van uw persoonlijke gegevens te implementeren in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze pagina bevat alle informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens, ongeacht de plaats waar uw persoonlijke gegevens in onze Webwinkel zijn verzameld.

Voor informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u ook de website van de Nederlandse Overheid raadplegen https://wetten.overheid.nl/BWBR0040940/2019-02-19

INHOUDSOPGAVE

GEGEVENS VAN DE VERANTWOORDELIJKE

Naam ondernemer: eBook.nl Company B.V.
Handelend onder de naam: www.ebook.nl

Vestigingsadres:
O.L. Vrouwestraat 178
4735 AJ Zegge
Telefoonnummer: +31(0)20 217 07 72
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.
E-mailadres: info@ebook.nl
KvK-nummer: 56025785
Btw-identificatienummer: NL 851947839 B01

ALGEMENE PRINCIPES

Het gegeven dat u bij ons in de webwinkel een aankoop doet, brengt ons ertoe persoonlijke gegevens te bewaren. Het behoud van uw persoonlijke gegevens wordt geïmplementeerd in overeenstemming met verschillende principes.

Doelbeperking:
De gegevens worden alleen verzameld voor specifieke, noodzakelijke, expliciete en legitieme redenen en doeleinden. U vindt op deze webpagina de lijst met behandelingen die online en in de winkel worden uitgevoerd.

Gegevensminimalisatie:
De verzamelde gegevens zijn beperkt tot wat nodig en relevant is voor de doeleinden waarvoor het wordt verwerkt. We zullen u niet om gegevens vragen die nutteloos zijn voor de service en de kwaliteit van de service die we u verschuldigd zijn.

Beperking van behoud in tijd:
Uw persoonlijke gegevens worden alleen bewaard in een vorm die het mogelijk maakt personen te identificeren voor het nastreven van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Na deze limiet worden uw gegevens verwijderd of anoniem gemaakt. Waar mogelijk worden ze gepseudonimiseerd.

Loyaliteit en transparantie:
De verwerking van uw gegevens gebeurt op een eerlijke en transparante manier, inclusief verrijkte informatie voor elk van de onderstaande behandelingen. Evenzo streven wij ernaar om in onze relatie met u zo duidelijk mogelijk te zijn.

Nauwkeurigheid:
We zorgen ervoor dat uw gegevens kloppen. Daarom zullen we u soms vragen om eventuele updates te specificeren.

Bescherming, integriteit en vertrouwelijkheid:
Persoonsgegevens worden op een zodanige manier verwerkt dat een adequaat beveiligingsniveau wordt gewaarborgd. Daarvoor worden passende technische of organisatorische maatregelen online en in onze winkel getroffen.

Informatie:
Wij geven u toegang tot een verantwoordelijke die u rechtstreeks of via het contact van de onderaannemer die de verwerking afhandelt, kan beantwoorden.
In overeenstemming met deze principes gebeurt het verzamelen en opslaan van uw persoonlijke gegevens onder bepaalde voorwaarden:

 1. Uw toestemming voor een of meer doeleinden. Bijvoorbeeld omdat u hebt ingestemd met het ontvangen van onze nieuwsbrieven.
 2. De goede contractuele uitvoering van onze diensten en algemene verkoopvoorwaarden. Bijvoorbeeld het verzenden van een e-mail met orderbevestigingen en uw toegang tot uw aankoopgeschiedenis.
 3. Naleving van een wettelijke verplichting opgelegd door de wetgeving van de Europese Unie of een lidstaat. Bijvoorbeeld, het juiste btw-tarief toepassen voor de aankoop die u wilt doen.
 4. Uw belangen veiligstellen. Bijvoorbeeld uw toegang tot rechten op gedematerialiseerde diensten zoals het opnieuw downloaden van een e-boek.
 5. Het rechtmatige belang van de verantwoordelijke of een derde partij. In dit geval is het onze verantwoordelijkheid om het u op een eenvoudige en duidelijke manier uit te leggen.

Bescherming

Op onze site is uw toegangswachtwoord gecodeerd.


Draagbaarheid van uw gegevens

Op onze site kunt u al uw gegevens (Mijn account en Mijn aankoopgeschiedenis) direct raadplegen en wijzigen of ons vragen ze naar u te verzenden.


WAARVOOR GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

Accountgegevens

De informatie en gegevens over u zijn gegroepeerd op de pagina "Mijn account" die nodig is voor het actieve beheer van uw bestelling en onze commerciële relaties. Deze informatie kan ook worden bewaard om uw aankoop- en bewijsgeschiedenis te behouden in overeenstemming met onze wettelijke en reglementaire verplichtingen (betaling, garantie, rechtszaken, naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming). De informatie en persoonlijke gegevens over u zijn beschikbaar op uw accountpagina.


E-mail en nieuwsbrieven

We sturen u e-mails die kunnen worden ingedeeld in 5 types:

 1. Dubbel opt-in voor mail:
  Om uw registratie en uw toestemming om e-mails te ontvangen te bevestigen.
 2. Orderbevestigingsmail:
  Impliciet en legitiem in de context van de acceptatie van de bestelling
 3. Exchange Mail:
  Als onderdeel van de follow-up van uw bestelling
 4. Algemene Nieuwsbrief:
  Met het verzamelen van uw toestemming
 5. Gepersonaliseerde nieuwsbrief
  Met het verzamelen van uw toestemming

Voor de nieuwsbrieven (4 en 5) kan uw toestemming worden verzameld via een online webformulier om te valideren en te bevestigen met een dubbele Optin.

Indien mogelijk voor een online verzameling, specificeren we de datum en tijd op uw accountpagina.

U kunt op elk moment uw beslissing heroverwegen en uw inschrijving opzeggen door naar uw account te gaan om u uit te schrijven.


Verbetering van onze diensten en aanbiedingen

We gebruiken uw contactgegevens niet om u advertenties te sturen.

De informatie en gegevens over u stellen ons in staat om de diensten die wij u aanbieden te verbeteren en te personaliseren. Op onze website en de informatie die wij u sturen.

Om u op de hoogte te houden van ons nieuws en de voordelen waarvan u kunt profiteren, kunt u via elektronische communicatie informatie en aanbiedingen van onze winkel ontvangen.

Als u aanbiedingen en gepersonaliseerde informatie van de winkel wilt ontvangen, moet u zich vrijwillig registreren tijdens het maken van uw account of op elk gewenst moment door deze op te geven op de pagina van uw account. Afhankelijk van de keuze of gemaakte keuzes bij het maken of raadplegen van uw account, ontvangt u de nieuwsbrieven van de Webwinkel.

We controleren het aantal geopende berichten met als doel deze aan uw behoeften aan te passen en we stoppen met het verzenden van nieuwsbrieven indien deze nooit geopend werden, of we vragen u om ons opnieuw te bevestigen dat u onze informatie wenst te ontvangen.


Anonimisering of Pseudonimisering van uw gegevens

Waar mogelijk zullen we de anonimisering en pseudonimisering van uw gegevens voorrang geven.

Hieronder vindt u een beschrijving van de belangrijkste doeleinden voor het gebruik van uw gegevens, vervolgens een gedetailleerde lijst van elke specifieke behandeling en alle contactgegevens van de onderaannemer die we hebben gekozen om u de beste service te bieden.

We beperken het gebruik ervan in termen van kwaliteit en kwantiteit, en beperken het behoud ervan in de loop van de tijd, afhankelijk van elk gebruik.


Verwijderen van gegevens

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978 had u al het recht op toegang, wijziging, schrapping en verzet met betrekking tot gegevens, bestanden en vrijheden.

Als u wilt dat uw persoonlijke gegevens worden verwijderd, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via info@ebook.nl

VERZAMELDE PERSOONLIJKE GEGEVENS

Welke gegevens?

Wij verzamelen en verwerken uw naam, adres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, verbindingsgegevens, navigatiegegevens en bestelgeschiedenis.

Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt u tijdens het verzamelen door een sterretje gemeld. Sommige gegevens worden automatisch verzameld vanwege uw acties op de site.

We voeren ook anonieme metingen van het publiek uit, we meten bijvoorbeeld het aantal bekeken pagina's, het aantal bezoeken aan de site, evenals de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer.


Wanneer?

Wij verzamelen de informatie die u ons verstrekt, vooral wanneer:

 1. U een registratieformulier invult voor onze nieuwsbrief
 2. U sluit zich aan bij ons loyaliteitsprogramma in de winkel
 3. U maakt uw account aan "Mijn account"
 4. U plaatst een bestelling op onze sites of in de winkel
 5. U bladert door onze sites en bekijkt producten
 6. U neemt rechtstreeks contact met ons op of neemt contact op met onze helpdesk of hotline.

Ontvangers van de gegevens

De verzamelde gegevens in de Webwinkel zijn uitsluitend bedoeld voor de winkel.

Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers die de Webwinkel gebruikt.

Elke behandeling voor elke onderaannemer staat hieronder vermeld.

We beperken zoveel mogelijk de overdracht van gegevens buiten de Europese Unie.

Als gegevens over u buiten de Europese Unie worden overgedragen, wijzen we u in de onderstaande lijst.

ANDERE EXTERNE DIENSTVERLENERS

Wij schakelen ook andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig.

Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert.

We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.

Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:

 • het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
 • het ondersteunen bij onze klantenservice;
 • het ondersteunen bij onze advertentie- en marketingcampagnes;
 • het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten.
empty