Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Panama Papers (eBook) Panama Papers, Bastian Obermayer
€14,99€8,99
Actieprijs t/m 08 augustus

Lees meer

Het land dat maar niet wil lukken (eBook) Het land dat maar niet wil lukken, Fleur de Weerd
€14,99€8,90
Actieprijs t/m 08 augustus

Lees meer

Alias Fortezza (eBook) Alias Fortezza, David Schrooten
€9,99€7,99
Actieprijs t/m 28 augustus

Lees meer

Oh, oh, Amerika (eBook) Oh, oh, Amerika, Charles Groenhuijsen
€9,99€7,99
Actieprijs t/m 28 augustus

Lees meer

Wees goed voor je ziel (eBook) Wees goed voor je ziel, Reimar Schefold
€12,99€6,99
Actieprijs t/m 27 juli

Lees meer

Havana zonder make-up (eBook) Havana zonder make-up, Portocarero Herman
€14,99€7,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

IS (eBook) IS, Jef Lambrecht
€9,99€7,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Diagnose depressie (eBook) Diagnose depressie, Robert Schroevers
€9,99€7,99
Actieprijs t/m 28 augustus

Lees meer

De terugkeer van het kalifaat (eBook) De terugkeer van het kalifaat, Loretta Napoleoni
€9,99€7,99
Actieprijs t/m 28 augustus

Lees meer

Het onvoltooide kind (eBook) Het onvoltooide kind, Brenda van Osch
€9,99€7,99
Actieprijs t/m 28 augustus

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Panama Papers (eBook) Panama Papers, Bastian Obermayer

(john doe): Hallo. Hier John Doe. Geïnteresseerd in data? Ik deel ze graag. [obermayer]: Hallo daar. Ik ben erg geïnteresseerd, natuurlijk. Het is het allergrootste datalek aller tijden, meer dan 1000 keer zo groot als WikiLeaks: de administratie van het Panamese bedrijf...

Lees meer

€14,99€8,99
Dit is Europa (eBook) Dit is Europa, Mark Schalekamp

De Europese Unie iséén van onze meest ambitieuze projecten ooit. Maar wat vinden de Europeanen er zelf van? Wat vinden ze van elkaar? Hoe zien ze zichzelf? En wat zijn de grootste verschillen, overeenkomsten en eigenaardigheden? Om deze vragen te beantwoorden reisde...

Lees meer

€10,00
Dark net (eBook) Dark net, Jamie Bartlett

Achter de online wereld die wij zorgeloos bevolken– Google, nu.nl en Facebook – ligt een donkere onderwereld. Een verborgen netwerk van websites, communities en culturen waar absolute anonimiteit heerst en waar mensen alles kunnen zijn en doen wat ze willen.'Dark...

Lees meer

€10,00
Het oerboek van de mens (eBook) Het oerboek van de mens, Carel van Schaik

Geen boek ter wereld heeft meer mensen bewogen dan de Bijbel. Maar de Bijbel is altijd vereerd– of verguisd – als het woord van God. Bijna niemand leest het boek voor wat het werkelijk is: het dagboek van de stoutmoedige pogingen van de mensheid om te gaan met de beproevingen...

Lees meer

€9,99
Hufters& helden (eBook) Hufters& helden, Olav de Maat

De trein instappen terwijl anderen nog uitstappen. Aan tafel sms’en. Bellen aan de kassa. Maar ook: helpen met oversteken. opkomen voor iemand in nood. Spontaan complimenten geven. Waar komt sociaal en asociaal gedrag vandaan? En verhufteren we echt, of hoort dit gewoon...

Lees meer

€6,00
Het land dat maar niet wil lukken (eBook) Het land dat maar niet wil lukken, Fleur de Weerd

Oekraïne is al jaren onderwerp van gesprek. Maar wat is het nu eigenlijk voor land? Wie zijn de inwoners? Waar houden zij zich mee bezig? Welke dromen en ambities hebben zij? En hoe kijken zij naar de huidige situatie? Fleur de Weerd reist door Oekraïne en spreekt markante...

Lees meer

€14,99€8,90

Nieuwe eBooks

Hoe bestaat het! (eBook) Hoe bestaat het!, Don Batten

Dit boek geeft antwoord op meer dan zestig veelgestelde vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. Het boek gaat in op vragen die bij uzelf kunnen leven en die op u af kunnen komen in gesprekken met anderen, binnenén buiten de kerk. Waarom is het geloof in de schepping, ook wetenschappelijk aannemelijk en wat zijn argumenten tegen het'geloof' in evolutie?'Hoe bestaat het!' is bijzonder geschikt voor jongeren die tijdens hun opleiding bevraagd worden over de geloofwaardigheid van de schepping. In de Engelstalige wereld is dit boek al jarenlang hét standaardwerk op dit gebied. Dr. Don Batten, dr. Jonathan Sarfati, dr. Carl Wieland en dr. David Cathchpoole zijn alle vier werkzaam voor Creation Ministries, een organisatie die zich wereldwijd inzet om het wetenschappelijke bewijsmateriaal voor de schepping en de zondvloed te verspreiden.

Lees meer

€9,99
Internet of things (eBook) Internet of things, Willem Vermeend

De IoT revolutie Een van de belangrijkste trends rondom digitalisering is het ontstaan van het Internet of Things (IoT). Het gaat om de opkomst van apparaten en voorwerpen die met het internet worden verbonden en op die manier met elkaar en met mensen kunnen communiceren. Deze'dingen', zoals machines en producten worden met elektronica'slim' gemaakt, zodat ze op allerlei terreinen digitale contacten kunnen leggen en waardevolle gegevens kunnen verzamelen. Verwacht wordt dat er wereldwijd in 2020 zo'n 25 miljard IoT-apparaten met het internet zijn verbonden. Op dit moment gaat het nog'slechts' om circa 5 miljard slimme objecten. Door het IoT ontstaat er een wereldomvattend ecosysteem van digitale verbindingen dat ingrijpende maatschappelijke en economische gevolgen heeft. Vooral op het beleid en de businessmodellen van ondernemingen zal IoT een enorme impact hebben. Tegelijk biedt het ongekende mogelijkheden voor nieuwe producten en diensten. In dit boekje verkennen Willem Vermeend en Jan Willem Timmer de revolutie van het Internet of Things. Het is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor nieuwe internetontwikkelingen en de gigantische impact op onze maatschappij en economie. Met aansprekende voorbeelden uit de praktijk maken de auteurs duidelijk dat iedereen op enigerlei wijze met IoT te maken krijgt. Ze geven ook tips aan ondernemers, startups, onderwijsinstellingen en overheden om met IoT-toepassingen bedrijfsprestaties te verbeteren.

Lees meer

€5,99
Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld (eBook) Handelen bij kindermishandeling en huiselijk geweld, Linda Douma

Deze uitgave is bedoeld voor studenten die in hun (beoogde) werkveld te maken kunnen krijgen met kinderen, volwassenen en gezinnen waarbij (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Het boek biedt achtergronden en praktische handvatten en informatie, zodat beroepskrachten dit tijdig kunnen signaleren en er adequaat op kunnen reageren. De vele casussen in het boek maken de theorie inzichtelijk. In het boek komen de volgende onderwerpen aan de orde: Wat verstaan we onder kindermishandeling en huiselijk geweld? Wat zijn de oorzaken en wat zijn de gevolgen ervan? Welke signalen kunnen duiden op kindermishandeling en huiselijk geweld en hoe ga je daarmee om? Welke beroepshouding is nodig om deze signalen te herkennen en hoe ga je het gesprek aan met het slachtoffer en de dader? Welke stappen kan of moet je nemen? De Verplichte Meldcode komt hierbij ruim aan bod. Loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld. Hulpverlening bij kindermishandeling en huiselijk geweld in Nederland. In deze tweede druk zijn de meest recente cijfers en inzichten rondom (de aanpak van) kindermishandeling, huiselijk geweld, loverboy-problematiek en eergerelateerd geweld opgenomen. Daarnaast zijn de veranderingen in de aanpak en hulpverlening als gevolg van de hervormingen in de (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning verwerkt. De sectie over seksueel misbruik is verder uitgebreid. Ook zijn nieuwe werkcasussen opgenomen. Website met extra materiaal Op de bijbehorende website zijn werkcasussen te vinden en extra materiaal. Doelgroep Bestemd voor bachelor- en masterstudenten aan de opleidingen: Maatschappelijk werk en dienstverlening Pedagogiek Sociaal pedagogische hulpverlening Social Work Toegepaste psychologie

Lees meer

€25,99
Holland Handbook / 2016-2017 (eBook) Holland Handbook / 2016-2017, Stephanie Dijkstra

The Holland Handbook is de onmisbare gids voor iedere expatriate die in Nederland zijn tenten opslaat, in het bedrijfsleven, in het onderwijs of als zelfstandige. Het elk jaar grondig vernieuwde handboek bevat pregnant geschreven hoofdstukken over dingen die je móet weten om in Nederland met een gerust hart te kunnen wonen en werken: belastingen, huren en kopen, studie, een goede school kiezen voor de kinderen, regelgeving op velerlei gebied, van het bouwen van een schuurtje tot het openen van een beroepspraktijk, het komt allemaal aan de orde. Maar ook: de politiek, de actuele maatschappelijke debatten van Zwarte Piet tot de participatiemaatschappij, de economie, de kansen en de bedreigingen in dit fantastische maar voor expatriates op onverwachte momenten zo verbijsterende land.'When my Canadian wife came to the Netherlands three years ago, she obtained a copy of The Holland Handbook and it proved to be of immeasur-able value to her - even though I, as a Dutchman, thought I knew quite a lot about my country.' Erik Jan van der Torre'Whether you visit the Netherlands regularly or plan to stay for a few years, The Holland Handbook is an indispensable guide for every foreigner.' Netherlands Foreign Trade Agency (NFTA) Stephanie Dijkstra is half Nederlands, half Amerikaans. Omgeven door een team van experts stelt ze ieder jaar weer een nieuwe editie van The Holland Handbook samen. Ze is ook hoofdredacteur van The XPat Journal.

Lees meer

€14,99
Staat van terreur (eBook) Staat van terreur, Ostaeyen Pieter

Met brutaal geweld over de hele wereld - Parijs, Beiroet, Egypte en Turkije - bewijst IS helaas dat het de grootste bedreiging blijft die we vandaag ervaren. Enkele duizenden Europeanen zijn naar Syrië en Irak getrokken om mee te vechten met het kalifaat. Onder hen ook jongeren van hier, van Kortrijk, Brussel en Antwerpen. Oliedollars, shariafundamentalisme, oorlogsvrijwilligers en een schrijnend machtsvacuüm maken van het Midden-Oosten een enorm kruitvat. Pieter Van Ostaeyen schetst in Staat van terreur een revelerend beeld van de islamitische jihad, de verhoudingen tussen IS, Al Qaeda en de Syriëstrijders van bij ons. Zonder een scherp inzicht in de geschiedenis en een breed referentiekader valt het conflict niet te begrijpen. Pieter Van Ostaeyen beschrijft dit kluwen van geweld, religieuze tegenstellingen en rauwe geschiedenis vaardig en gedreven, en hij vertelt ook wat er na de aanslagen in Parijs is veranderd.

Lees meer

€14,99
Adviseren door ergotherapeuten (eBook) Adviseren door ergotherapeuten, Alex de Veld

Een ergotherapeutisch advies heeft altijd te maken met wat mensen (willen) doen, of waaraan ze mee (willen) doen. Hiermee ondersteunt een ergotherapeut mensen met een vraag op het gebied van handelen, participatie of sociale inclusie. Deze derde druk, met de herziene titel Adviseren door ergotherapeuten biedt een verdieping van de eerder beschreven methodiek van adviseren door ergotherapeuten en het ergotherapeutisch adviesmodel. In deze herziene uitgave vormen de adviesrelaties met de adviesvrager en betrokkenen het uitgangspunt voor het methodisch vormgegeven van het adviesproces. Reflectie op de adviesvraag en het adviesproces vanuit het perspectief van de verschillende betrokkenen staat hierbij centraal. De toepassing van het ergotherapeutisch adviesmodel is gericht op de nieuwe contexten, adviesvragen en adviesvragers waar ergotherapeuten in hun beroepsuitoefening mee te maken hebben. Hierbij is aangesloten bij de ontwikkelingen in de maatschappij en binnen zorg en welzijn, die vragen om een ondersteunende en dienstverlenende attitude van professionals. Om die reden wordt in deze herziene uitgave, nog meer dan voorheen, het belang van communiceren, samenwerken, dialoog en gemeenschappelijke besluitvorming in het proces van adviseren benadrukt. Adviseren door ergotherapeuten is primair bedoeld voor studenten ergotherapie en biedt kennis, voorbeelden, inspiratie en handreikingen om te leren wat adviseren is en hoe je kuant samenwerken met alle betrokkenen in het adviesproces om tot een zo effectief mogelijk advies te komen. Daarnaast is het voor ergotherapeuten en andere professionals in zorg en welzijn een actueel en waardevol naslagwerk op het gebied van adviseren.

Lees meer

€20,99
Wettenbundel internetrecht / 2016-2017 (eBook) Wettenbundel internetrecht / 2016-2017,  

Tijdens een Master voorlichting vroeg een student of de specialisatie in Internetrecht en Intellectuele Eigendom ook de mogelijkheid liet om op andere terreinen als jurist werkzaam te zijn. Zelf dacht ik nog na over een antwoord maar de ook aanwezige student die de master al volgde zei direct:"Ik zou het willen omdraaien, kun je nog in het recht werkzaam zijn, zonder over de kennis van een dergelijk specialisme te beschikken?" Deze bundel bevat de noodzakelijke wetteksten, handzaam geordend onder de thema#s Intellectueel eigendom, E-commerce, Computercriminaliteit, Telecommunicatie, Mediarecht en Informatiegrondrechten. De redacteuren zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (Paapst) en Vrije Universiteit Amsterdam (Lodder) en verzorgen het onderwijs in de bachelor en master op het terrein van internetrecht. Als adviseur zijn zij verbonden aan adviesbureau ICTRecht (Paapst) en SOLV advocaten (Lodder).

Lees meer

€33,67
HATSeflats! (eBook) HATSeflats!, Nathalie 't Jong

Vanuit het diepste dal via een heuse wereldster en Zuid Afrika thuiskomen bij jezelf? Het kan echt! Nathalie't Jong, GZ-psycholoog, mindfulness- en hartcoherentietrainer neemt je mee op een bijzondere reis waarin haar eigen Kwartjes vielen. Ze vulde haar'levensmuseum' met prachtige inzichten en laat jou in dit boek zien hoe je hardnekkige patronen doorbreekt. Jij ervaart het gewoon heerlijk vanuit je luie stoel. Of bed, mag ook... Als je maar lief bent voor jezelf! Wil je daarbij even lekker de gratis ingesproken oefening bij dit boek beluisteren? Kan! Of wil je meteen ook meer inzichten en jouw eigen Kwartjes? Kan ook! Schafgewoon het bijbehorende werkboek waarin concrete opdrachten en (ingesproken) oefeningen staan aan. Geen slappe smoesjes meer, meteen aan de slag!

Lees meer

€14,95
Het inkomen van buitenlandse belastingplichtigen (eBook) Het inkomen van buitenlandse belastingplichtigen, H.O.A. van Dobbenburgh

In deze brochure bespreekt de auteur de buitenlandse belastingplicht voor natuurlijke personen en rechtspersonen. Op systematische wijze worden de Nederlandse inkomstenbronnen die leiden tot buitenlandse belastingplicht behandeld, met duidelijke verwijzingen naar wetsartikelen, rechtspraak en relevante passages uit de parlementaire geschiedenis. De invloed van belastingverdragen op de heffing van belasting van buitenlandse belastingplichtigen komt eveneens uitgebreid aan de orde. Deze brochure geeft dan ook niet alleen antwoord op de vraag welke Nederlandse inkomstenbronnen leiden tot buitenlandse belastingplicht, maar ook of Nederland onder een geldend belastingverdrag deze heffing daadwerkelijk mag effecturen. Hierbij is het OESO-Modelverdrag als uitgangspunt genomen.

Lees meer

€74,20
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het