Terug

Subcategorieën

Promoties

Borderline times (eBook) Borderline times, Dirk De Wachter
€15,99€9,99
Actieprijs t/m 22 maart

Lees meer

Verhalen over taal (eBook) Verhalen over taal, Wim Daniels
€17,99€8,99
Actieprijs t/m 18 maart

Lees meer

Het houdt niet op (eBook) Het houdt niet op, David Adam
€17,99€9,99
Actieprijs t/m 12 maart

Lees meer

Solliciteren via LinkedIn (eBook) Solliciteren via LinkedIn, Aaltje Vincent
€11,99€9,99
Actieprijs t/m 31 maart

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Made in Europe (eBook) Made in Europe, Pieter Steinz

De kunst die ons continent bindt De Griekse tragedie, de Russische roman, de Italiaanse cinema en de Duitse Romantiek; Bach, Monty Python, Chanel en Brancusi Europa is meer dan crisis in de eurozone en regelzucht vanuit Brussel. Wat bindt Europa werkelijk? Welke...

Lees meer

€9,99
De schaduw van de grote broer (eBook) De schaduw van de grote broer, Laura Starink

Het jaar 2014 was een dieptepunt in de verhouding tussen Poetins Rusland en het Westen. In Oekraïne sloeg de opluchting na Majdan om in verbijstering over Ruslands agressie. In Rusland verdween de euforie over de inlijving van de Krim door de roebelcrisis. Poetin noemde...

Lees meer

€14,99
Het nieuwe nietsdoen (eBook) Het nieuwe nietsdoen, Gerhard Hormann

Ruim vijftien jaar nadat het woord onthaasten voor het eerst zijn intrede deed, hebben we het drukker dan ooit. De helft van alle werknemers klaagt nu al over teveel stress, terwijl de overheid juist van ons verwacht dat we er nog een schepje bovenop doen. In'Het...

Lees meer

€9,95
Liefde (eBook) Liefde, Dirk De Wachter

Geef de liefde de status die ze verdient, weg van de Hollywoodiaanse nepparadijzen en wellnessweekends Geen enkel thema is zo vaak beschreven in literatuur, muziek en kunst als de liefde. Toch blijft de mens op zoek naar haar ware aard. We denken haar te kunnen definiëren...

Lees meer

€15,99
Eendagsvlinders (eBook) Eendagsvlinders, Irvin D. Yalom

We zijn allemaal mensen van de dag. Er komt een tijd dat je alles bent vergeten, er komt een tijd dat iedereen jou is vergeten. Tweeduizend jaar geleden hield keizer Marcus Aurelius zichzelf - en zijn lezers - in zijn Overpeinzingen al dit soort lessen voor. Tegenwoordig...

Lees meer

€9,99
Hypotheekvrij! (eBook) Hypotheekvrij!, Gerhard Hormann

Nu de huizenmarkt op instorten staat, de hypotheekrenteaftrek vrijwel zeker wordt afgeschaft en de pensioen verdampen, zou een afbetaald koophuis wel eens de slimste manier van sparen kunnen zijn. Wie alle adviezen uit dit boek opvolgt, zal dan ook verrast zijn hoeveel geld...

Lees meer

€9,95

Nieuwe eBooks

De bijstand in praktijk (eBook) De bijstand in praktijk, J. de Boer

De Participatiewet biedt rechthebbenden mogelijkheden voor een snelle en duurzame re-integratie op de arbeidsmarkt en een inkomensvoorziening voor de periode dat toereikende betaalde arbeid niet voor handen is. De eigen verantwoordelijkheid van de rechthebbende voor het verkrijgen van werk staat daarbij centraal. De sociale zekerheid is een werkveld dat volop in beweging is. Aangezien de Participatiewet onderdeel is van het socialezekerheidsstelsel, wijzigen deze wet en aanverwante regelingen regelmatig. Zo is op 1 januari 2015 de huidige Participatiewet ingevoerd. Hierdoor is eréén regeling gekomen voor mensen die door een beperking ondersteuning nodig hebben bij het vinden van een baan. Met de invoering van de Participatiewet is ook de kostendelersnorm ingevoerd. Dit heeft grote gevolgen voor de vaststelling van de hoogte van de bijstand als een bijstandsgerechtigde niet alleen woont. In het boek zijn veel voorbeelden opgenomen. Dit is gedaan om de theorie beter aan te laten sluiten bij de praktijk. Er doen zich echter regelmatig individueel bepaalde bijzondere situaties voor waarin maatwerk moet worden geleverd. De Participatiewet moet dan ook niet zozeer gezien worden als een wet die naar de letter uitgevoerd moet worden, maar meer als een dynamisch instrument dat ingezet wordt voor re-integratie, participatie, zorg en inkomen. Dat maakt de uitvoering van de Participatiewet niet altijd eenvoudig, maar wel zeer interessant. De bijstand in praktijk isgeschikt als studieboek voor sociale en juridische opleidingen, als naslagwerk voor professionals (klantmanagers, werkcoaches, bijstandsconsulenten, medewerkers sociale wijkteams en advocaten) en, vanwege de toegankelijkheid, ook voor ieder ander die de Participatiewet beter wil leren kennen en begrijpen.

Lees meer

€72,77
Pig signals (eBook) Pig signals, Jan Hulsen

Pig Signals Varkens geven voortdurend informatie over hun gezondheid, welbevinden, voeding en productie. Voor de varkenshouder is het belangrijk deze signalen op te vangen en er iets mee te doen. Op basis van hun kennis en ruime ervaring met boeren en hun varkens schreven dierenartsen Jan Hulsen en Kees Scheepens het boek Varkenssignalen. Belangrijk is uzelf steeds opnieuw drie vragen te stellen: Wat zie ik? Hoe komt dit? Wat betekent dit? Met deze kennis kunt u vervolgens gericht maatregelen nemen om uw bedrijfsresultaten te verbeteren. Succesvolle varkenshouders werken zorgvuldig en zien problemen voordat ze ontstaan. Met dit boek ontwikkelt u een goede antenne voor varkenssignalen. Als uw antenne hiervoor uitstaat, kunt u met succes observeren, interpreteren en reageren!

Lees meer

€23,90
Ruimtelijk bestuursrecht / 2015/1 (eBook) Ruimtelijk bestuursrecht  / 2015/1,  

Deze Tekstuitgave Ruimtelijk bestuursrecht 2015/1 is vervroegd uitgegeven. Onder andere vanwege de op 1 januari 2015 in werking getreden Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014 (Stb. 2014, 581) en de in november 2014 van kracht geworden wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2014, 333), was er behoefte aan het vervroegd uitgeven van deze nieuwe versie. Hoewel de Omgevingswet een stap dichterbij is gekomen door de indiening op 17 juni 2014 van het wetsontwerp (Kamerstukken II, 2013-2014, 33 962), is deze ontwikkeling nog niet zo ver dat het ontwerp reeds rijp is voor opneming in deze uitgave, mede omdat het goed gebruik is om uitsluitend regelgeving op te nemen die in werking is getreden. Dat geldt ook voor de Herzieningswet toegelaten instellingen, die aanvankelijk door de Tweede Kamer is aanvaard, maar ten aanzien waarvan door middel van een novelle een aanvullende parlementaire behandeling plaatsvindt. Het alsnog gewijzigde wetsvoorstel is op 11 december 2014 door de Tweede Kamer aanvaard en ligt nu bij de Eerste Kamer (Kamerstukken I, 2014-2015, 33 966, F). Mogelijk kan in de volgende tekstuitgave de alsdan gewijzigde Woningwet worden opgenomen. In deze uitgave is een selectie opgenomen van regelingen betreffende het ruimtelijk bestuursrecht en het omgevingsrecht. Er is gekozen voor de belangrijkste regelingen betreffende de ruimtelijke ordening en het omgevingsrecht, maar ook voor een aantal omgevingsrechtelijk relevante wetten, waaronder relevante milieuwetgeving. Ook zijn de Crisis- en herstelwet en de Algemene wet bestuursrecht opgenomen. Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is niet opgenomen, omdat het vooral gebieds- en projectaanwijzingen bevat. De opgenomen regelingen zijn geactualiseerd tot 1 januari 2015. Het alfabetisch trefwoordenregister vergemakkelijkt het zoeken in deze uitgave.

Lees meer

€79,91
Verticale reflexologie / deel Een werkboek (eBook) Verticale reflexologie / deel Een werkboek, Lynne Booth

In Verticale reflexologie introduceert de vooraanstaande reflexologe Lynne Booth een vernieuwende behandeling voor veelvoorkomende klachten: Verticale Reflexzone Therapie (vrt). vrt bewerkt de bovenkant van de voet terwijl de patiënt staat. Deze eenvoudige aanpassing in de behandelwijze biedt zeer bijzondere resultaten. Uit klinisch onderzoek en de feedback van vele therapeuten en cliënten is aangetoond dat vrt: • sterker doorwerkt op de reflexpunten, waardoor de behandeling sneller en effectiever is dan de traditionele reflexologie; • traditionele behandelingen versterkt en aanvult; • opmerkelijke resultaten geeft na korte behandelingen; • toegang biedt tot nieuwe reflexpunten die het immuunsysteem en de reflexen van het onderbeen ondersteunen, waardoor tevens pijn in de rug kan verminderen; • een effectieve en eenvoudige therapie is voor zelfbehandeling. Verticale reflexologie omvat stap-voor-stapbeschrijvingen van praktijkvoorbeelden, vele illustraties, unieke voetkaarten, beschrijvingen van behandelwijzen en de belangrijkste reflexpunten. Het is een unieke gids over een belangrijke doorbraak binnen de alternatieve gezondheidstherapieën. Lynne Booth heeft een reflexologiepraktijk in Bristol en is werkzaam in een verzorgingstehuis voor ouderen. Zij is door de ontwikkeling van deze nieuwe methode een veelgevraagd trainer in binnen- en buitenland geworden.

Lees meer

€14,99
Poultry signals (eBook) Poultry signals, Monique Bestman

Poultry Signals Goed management begint met het oppikken van signalen in de praktijk. Voor pluimveehouders betekent dit alert zijn in de stal en kijken en luisteren naar dieren, aandacht voor hun gedrag, als groep en individueel. Dit levert veel informatie op over gezondheid, welzijn en productie, die de pluimveehouder kan gebruiken om zijn economisch resultaat en het welzijn van dier en zichzelf te verbeteren. Op dit moment investeert de pluimveehouderij veel in nieuwe huisvestingssystemen die een ander management vereisen. Het boek Poultry Signals bevat handvatten om meer diergericht te werken en is onmisbaar voor pluimveehouders en voor iedereen die regelmatig met pluimvee te maken heeft.

Lees meer

€23,90
De rol van de execteur (eBook) De rol van de execteur, Esther van As

KLAAR VOOR DE NOTARIS - DE ROL VAN DE EXECUTEUR Een executeur is iemand die de nalatenschap afwikkelt en hem‘verdeelklaar’ maakt voor de erfgenamen. Een belangrijke taak. Aan wie kunt je die toevertrouwen en hoe benoem je hem? De antwoorden staan in deze herdruk uit de serie'Klaar voor de notaris'. Maar ook degene die als executeur wordt aangewezen, zal blij zijn met dit boek. Hij leest onder meer wat hij allemaal moet doen, hoe het met zijn aansprakelijkheid is gesteld en wanneer zijn taak erop zit. Met praktische checklists en praktijkvoorbeelden.

Lees meer

€9,99
Gesluierde vrijheid (eBook) Gesluierde vrijheid, Naema Tahir

Verplichte kost voor wie wil weten hoe het nu echt zit met de vrijheid van moslima’s! Pas als een moslima afstand doet van de beperkingen die haar geloof, gemeenschap en gezin haar opleggen, en dus ook van haar hoofddoek, is zij echt geëmancipeerd, vinden westerse feministen. Maar de moderne moslima streeft juist naar emancipatie die verenigbaar is met haar religieuze en culturele achtergrond, niet naar een volledige breuk daarmee. Binnen die grenzen probeert ze zich te ontplooien en geniet ze verrassend veel vrijheid. In Gesluierde vrijheid laat Naema Tahir zien hoe moslimvrouwen proberen om oude tradities een nieuwe betekenis te geven. Het biedt een unieke inkijk inhet leven van moderne moslima’s en hun keuzes, vooral in persoonlijke relaties en hun expressie. Tahir daagt de lezer uit kritisch na te denken over wat emancipatie en feminisme eigenlijk betekenen, en over de verschillende manieren waarop islamitische en westerse vrouwen ze in de praktijk brengen. Naema Tahir (Groot-Brittannië, 1970) is schrijfster en mensenrechtenjurist. Ze werkte voor verschillende internationale organisaties en doceert nu bij het University College Roosevelt. Ze mengt zich in het publieke debat over de multiculturele samenleving en is een graag geziene gast in diverse media. Van haar hand verscheen onder andere Een moslima ontsluiert (2005), Kostbaar bezit (2006), Eenzaam heden (2008) en De Bruid (2011).

Lees meer

€8,99
Voortplanting voor in bed, op het toilet of in bad (eBook) Voortplanting voor in bed, op het toilet of in bad, Stephan van Duin

Ontdek de'pimp' in de pimpelmees, en meer! Voortplanting. Het is de ultieme manier van de natuur om het leuke met het aangename te verenigen. Of eigenlijk; om het nuttige aangenaam te máken. Want stel dat seks zo leuk zou zijn als het plakken van je fietsband, wie zou het dan ooit doen? Er zijn oneindig veel verrassende kanten aan seks. Wie weet bijvoorbeeld hoe seks ooit begonnen is? En waarom klonen we onszelf niet gewoon? Moeten planten ook eerst met elkaar uit eten, en hoe weet een zeeslak of hij/zij de ware (m/v) gevonden heeft? Ontdek ook: * Welke plant een vleermuis verleidt voor haar bevruchting. * Hoe libellen nog tijdens de seks blijven verleiden met hun penis. * Wat mannelijke cichliden doen als ze een mooiere dame tegen komen. * Welke bizarre functies sperma allemaal kan hebben. Voortplanting voor in bed, op het toilet of in bad staat vol met verleiding, vermenigvuldiging en de vele nakomelingen die daar uit verschijnen. Want seks is meer dan alleen de daad. Het begint bij het zoeken van een partner, waar meer voor nodig is dan een mooie staartof kraag. Tijdens de daad zijn er bizarre mechanismen in het spel, en bij het zorgen voor de kleintjes lijken ouders wiskunde belangrijker te vinden dan het leven van hun kroost (het zijn ook net mensen..).

Lees meer

€7,99
Delft design guide (eBook) Delft design guide, Annemiek van Boeijen

Delft Design Guide details roughly seventy strategies, techniques, and methods taught at the Delft University Faculty of Industrial Design in a practical one-page text, illustrated for further clarification and enriched with further reading suggestions. The high quality of their research and teaching at the TU Delft is renowned, making it one of the top universities in the world.

Lees meer

€14,99
De gewone rechter en de bestuursrechtspraak (eBook) De gewone rechter en de bestuursrechtspraak, J.A.M. van Angeren

In deze 4e druk is de tot november 2014 gepubliceerde jurisprudentie verwerkt. Verder is nieuwe wetgeving met betrekking tot de bestuursrechtspraak besproken. Aan de orde komen de gevolgen voor de civiele rechtspraak van enkele bepalingen in de Algemene wet bestuursrecht die zijn ingevoerd met de komst van de 1 januari 2013 in werking getreden Wet aanpassing bestuursprocesrecht: het nieuwe art. 6:22 Awb (in nr. 42) en art. 8:69a Awb (in nr. 66A). Ook worden de voornemens van het kabinet vermeld met betrekking tot colleges die met bestuursrechtspraak in hoger beroep zijn belast (in nr. 11A). Daarnaast is uitgebreid ingegaan op enkele bijzondere onderwerpen zoals de rechtspraak betreffende bestuursovereenkomsten (nr. 37, onder g) en uitspraken inzake de overschrijding van beslistermijnen en van de redelijke termijn, bedoeld in het EVRM (nr. 37, onder d). Het onderdeel over de aansprakelijkheid als gevolg van een vernietigd besluit jegens de verschillende betrokkenen (nr. 49B) is uitgebreid met een bespreking van nieuwe rechtspraak en een poging door een nieuw criterium meer duidelijkheid te creëren in deze gecompliceerde materie. Uitgebreider wordt ingegaan op de jurisprudentie betreffende nietige bedingen in overeenkomsten met bestuursorganen, in het bijzonder de vraag of sprake is van onaanvaardbare doorkruising van burgerlijk recht en publiekrechtelijke bevoegdheden.

Lees meer

€69,63
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het