Terug

Subcategorieën

eBooks in Wetenschappelijk

Gouden jaren (eBook) Gouden jaren, Annegreet van Bergen

`In 1952 deelde ik een stofzuiger met mijn schoonmoeder. `In 1961 zond de televisie 24 uur uit per week. `In 1965 moesten we naar de buren om te bellen. Gouden jaren vertelt het verhaal van de ongekende naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd....

Lees meer

€7,99
Helemaal vrij! (eBook) Helemaal vrij!, Gerhard Hormann

Als 45-plusser ben je tegenwoordig vogelvrij op de werkvloer, maar met een hypotheekvrij huis ben je zo vrij als een vogeltje. Kuddegedrag of zelf keuzes maken? Wacht niet op de politiek en luister niet naar adviezen van anderen, maar vaar op je eigen kompas! Nu steeds...

Lees meer

€9,95
Vijf miljard jaar eenzaamheid (eBook) Vijf miljard jaar eenzaamheid, Lee Billings

De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zullen we in de 21ste eeuw eindelijk zwart-op-wit kunnen bewijzen of buitenaards leven al dan niet bestaat? De kans is alvast groter dan ooit, zo stelt wetenschapsjournalist Lee Billings. Uit recent onderzoek blijkt...

Lees meer

€19,99
Laat je hersenen niet zitten (eBook) Laat je hersenen niet zitten, Erik Scherder

*** Dit e-book is geschikt voor e-readers en tablets *** Lichaamsbeweging houdt niet alleen ons lijf maar ook ons brein in conditie. Dat blijkt steeds duidelijker uit wetenschappelijk onderzoek. Beweging baat het brein, en daarmee de gezondheid, van de wieg tot het graf....

Lees meer

€13,99
Liefde (eBook) Liefde, Dirk De Wachter

Geef de liefde de status die ze verdient, weg van de Hollywoodiaanse nepparadijzen en wellnessweekends Geen enkel thema is zo vaak beschreven in literatuur, muziek en kunst als de liefde. Toch blijft de mens op zoek naar haar ware aard. We denken haar te kunnen definiëren...

Lees meer

€15,99
Borderline times (eBook) Borderline times, Dirk De Wachter

De wereld door de bril van psychiater Dirk De Wachter We leven in borderlinetijden. In de psychiatrie is borderline vandaag met voorsprong de vaakst gestelde diagnose. Bovendien is de lijn tussen patiënten en niet-patiënten flinterdun. Zijn wij collectief op weg naar ziekte...

Lees meer

€15,99

Nieuwe eBooks

Vijf miljard jaar eenzaamheid (eBook) Vijf miljard jaar eenzaamheid, Lee Billings

De intrigerende zoektocht naar leven buiten ons zonnestelsel Zullen we in de 21ste eeuw eindelijk zwart-op-wit kunnen bewijzen of buitenaards leven al dan niet bestaat? De kans is alvast groter dan ooit, zo stelt wetenschapsjournalist Lee Billings. Uit recent onderzoek blijkt dat alleen al onze Melkweg 40 miljard'potentieel bewoonbare' exoplaneten telt. Lee Billings gaat samen met topwetenschappers als Frank Drake, Jim Kasting en Sara Seager op zoek naar concrete sporen van buitenaards leven. Hij schetst de heroïsche zoektocht naar een nieuwe planeet aarde en de angst die daarmee al eeuwen lang gepaard gaat. Want aangezien de aarde eindig is, is buitenaards leven de enige manier om ons voortbestaan te verzekeren.

Lees meer

€19,99
Van gifbelt naar tempel - kinderen (eBook) Van gifbelt naar tempel - kinderen, Jacqueline van Lieshout

Dit ebook is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers.Iedereen wil zijn kind gezond zien en geeft hem het liefst de beste voeding. Maar wat is gezond? Iederen lijkt elkaar tegen te spreken. Volg je het Voedingscentrum of juist niet? Jacqueline van Lieshout helpt je te midden van de wirwar van (zogenaamd) gezonde produkten te kiezen. Ze houdt rekening met de drukke agenda's en de praktische haalbaarheid: wat kies je op een feestje, wat op vakantie? Met een handige stoplichtwaaier: zodat je inéén oogopslag kan zien wat ongezond, via een beetje gezond naar gezond is!

Lees meer

€15,99
Het Tempelkookboek - kinderen (eBook) Het Tempelkookboek - kinderen, Jacqueline van Lieshout

Dit ebook is NIET geschikt voor zwart-wit e-readers. Jacqueline van Lieshout helpt je met haar boek Van gifbelt naar tempel - Kinderen om uit te vinden wat gezond is voor je kind en wat niet. Fabrikanten, consultatiebureaus en het voedingscentrum geven daar geen eenduidig antwoord op en de gemiddelde ouder is in verwarring. Het Tempelkookboek- Kinderen bevat meer dan 50 recepten die aansluiten op haar methode, die kinderen heerlijk vinden en die je makkelijk met je kind maakt. Laat die gezinsbak nasi vol e-nummers liggen en maak zelf een pan vol!

Lees meer

€12,99
Verzekeringsrecht (eBook) Verzekeringsrecht,  

Voor u ligt de vierde druk van Verzekeringsrecht. De derde druk ervan dateert van 2011. Inmiddels heeft het verzekeringsrecht belangrijke ontwikkelingen doorgemaakt. Men kan in dit kader onder andere denken aan interessante ontwikkelingen in de rechtspraak, bijvoorbeeld inzake de toepassing van het leerstuk van de beperkende werking van de redelijkheid en de billijkheid (art. 6:248 lid 2 BW) in geval van primaire dekkingsbepalingen, en het verschijnen van tal van verzekeringsrechtelijke publicaties, waarvan als voorbeeld het Heerlense proefschrift van Leerink (Premiebetaling in het verzekeringsrecht) en het Antwerpse proefschrift van Wuyts (Verzekeringsfraude) kunnen worden genoemd. Deze en andere ontwikkelingen zijn meegenomen in de onderhavige, vierde druk. De titel van het boek is aangepast: de woorden `praktisch belicht zijn geschrapt. In dit boek staat de praktijkjurist centraal. Gepoogd is hem op zijn wenken te bedienen door wetenschappelijke diepgang te combineren met oog voor de praktische toepasbaarheid. Dit werk is door zijn heldere opzet ook zeer geschikt voor onderwijsdoeleinden.

Lees meer

€108,44
Tekst& commentaar personen- en familierecht (eBook) Tekst& commentaar personen- en familierecht,  

Fraude met sociale verzekeringen en voorzieningen is een belangrijk thema. Sind 1 januari 2013 is de wetgeving op dit terrein dan ook fors aangescherpt. In deze special wordt fraude in de sociale zekerheid vanuit verschillende invalshoeken belicht. Hoofdstuk 1 gaat over fraude in de zorg. In hoofdstuk 2 gaat het over het fraude- en handhavingsbeleid van de SVB en in hoofdstuk 3 kunt u lezen over fraude in de bijstand.

Lees meer

€370,99
Jeugdwet / 2014 (eBook) Jeugdwet  / 2014,  

Vanaf 2015 geldt in Nederland de Jeugdwet. Deze wet vervangt de Wet op de jeugdzorg, die een bestaansrecht gekend heeft van precies tien jaar. Met de inwerkingtreding van de Jeugdwet is de gemeente niet alleen meer verantwoordelijk voor preventie, maar ook voor (de toegang tot) alle vormen van jeugdhulp. Inclusief de zorg voor kinderen met psychische problemen, of met een verstandelijke beperkingén voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. Kortom: vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor onze jeugd, als we daar als ouder of voogd hulp bij nodig hebben. Zowel in het vrijwillig, als in het gedwongen kader. Een prachtige, maar geen gemakkelijke taak.De PS Special Jeugdwet is een informatieve introductie in de Jeugdwet. Alle belangrijke onderwerpen uit de wet worden op toegankelijke wijze behandeld. Op die manier is geprobeerd om de PS Special Jeugdwet een praktisch hulpmiddel te laten zijn voor iedereen die met kinderen werkt. Binnen en buiten de gemeente. Voor de medewerkers bij de gemeentelijke toegang, de jeugdhulpaanbieders en de gecertificeerde instellingen, maar ook voor de gemeentebestuurder, arts en advocaat.

Lees meer

€125,56
Tekst& Commentaar (eBook) Tekst& Commentaar,  

Bij deze nieuwe druk van Tekst& Commentaar Socialezekerheidsrecht ligt de nadruk op de werknemersverzekeringen. Deze wetten sluiten nauw aan op het arbeidsrecht en worden in de praktijk door veel rechtshulpverleners regelmatig gebruikt. Naast de WW, de WIA en de ZW en de voornaamste daarbij behorende uitvoeringsbesluiten, zijn ook de relevante delen van enkele overkoepelende wetten becommentarieerd. Deze editie is afgesloten op 1 september 2014 en de stand van de regelgeving is van die datum. Een uitzondering hierop geldt voor de WW, WIA, ZW, Wet SUWI, WAO en de WFSV. Deze wetten wijzigen per 1 januari 2015 als gevolg van de Invoeringswet Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Wet maatregelen Wet werk en bijstand. Voor deze wetten is de datum 1 januari 2015 gehanteerd. Bij de totstandkoming van de vierde druk was al duidelijk dat de Wet werk en zekerheid (WWZ) inhoudelijke wijzigingen zal brengen in de WW, WIA en ZW. Hieraan is bij de betreffende artikelen onder het kopje `Komend recht aandacht besteed. Daarnaast zijn deze artikelen die inhoudelijk wijzigen als gevolg van de WWZ in een bijlage opgenomen zoals deze (zoals het zich nu laat aanzien) per 1 juli 2015 dan wel per 1 januari 2016 komen te luiden. Daarbij is rekening gehouden met wijzigingen die voortvloeien uit het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 (de eerste Nota van wijziging is nog meegenomen), voor zover deze thans bekend zijn. De artikelen zijn voorzien van commentaar.

Lees meer

€225,45
Fraude (eBook) Fraude,  

Fraude met sociale verzekeringen en voorzieningen is een belangrijk thema. Sind 1 januari 2013 is de wetgeving op dit terrein dan ook fors aangescherpt. In PS Special Fraude wordt fraude in de sociale zekerheid vanuit verschillende invalshoeken belicht. Hoofdstuk 1 gaat over fraude in de zorg. In hoofdstuk 2 gaat het over het fraude- en handhavingsbeleid van de SVB en in hoofdstuk 3 kunt u lezen over fraude in de bijstand.

Lees meer

€125,57
Participatiewet / 2014 (eBook) Participatiewet  / 2014,  

Per januari 2015 zijn er grote veranderingen in het sociale domein. Op het terrein van de zorg (wet langdurige zorg en Wet maatschappelijke ondersteuning 2015), jeugd (Jeugdwet) en werk en inkomen worden belangrijke wetswijzigingen doorgevoerd. Men spreekt ook wel van de drie decentralisaties, omdat de gemeenten de uitvoerder van de nieuwe wetten worden. De voormalige doelgroepen van de Wsw en Wajong komen nu ook in de Participatiewet. Het is de taak van de gemeenten om hen aan het werk te helpen. In de PS Special Participatiewet worden de belangrijkste zaken vandeze wetswijzigingen besproken.

Lees meer

€125,57
Betrokkenheid (eBook) Betrokkenheid, Philip Krabbendam

Functionaliteit is in de modernistische architectuur zo verabsoluteerd dat gebruikers het gevoel kregen niet meer te zijn dan een radertje in een grote machine. In een technocratie. Deze architectuur werd opgevolgd door een aantal kritische, post-modernistische architectuurbenaderingen. Hier werd niet de functie maar de beleving vooropgesteld. Maar helaas op zo'n manier dat het steeds om een grap of een spelletje leek te gaan. Zo stond de gebruiker zowel bij modernistische als bij postmodernistische architectuur met lege handen. In het eerste geval telde hij niet echt mee, in het laatste geval leek het leven gereduceerd te zijn tot een spelletje. In dit onderzoek wordt gekeken naar hoe de gebouwde omgeving kan uitnodigen tot betrokkenheid, niet alleen als gebruikers functioneel zijn ingesteld, maar ook als zij op de beleving gericht zijn.

Lees meer

€15,00
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het