Terug

Subcategorieën

Promoties

Alles om jullie heen is er nog (eBook) Alles om jullie heen is er nog, Marieke Poelmann
€12,99€7,99
Actieprijs t/m 31 juli

Lees meer

Gouden jaren (eBook) Gouden jaren, Annegreet van Bergen
€14,99€7,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De natuur als uitvinder (eBook) De natuur als uitvinder, Ylva Poelman
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 03 augustus

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

De geheimen van de staatsveiligheid (eBook) De geheimen van de staatsveiligheid, Lars Bové

Het eerste boek dat een helder inzicht geeft in de werking van de Staatsveiligheid, boordevol nooit gepubliceerd materiaal Net nu inlichtingendiensten wereldwijd in de vuurlinie staan, doet een bekroonde onderzoeksjournalist een boekje open over de Staatsveiligheid. Belgiës...

Lees meer

€15,99
Helemaal vrij! (eBook) Helemaal vrij!, Gerhard Hormann

Als 45-plusser ben je tegenwoordig vogelvrij op de werkvloer, maar met een hypotheekvrij huis ben je zo vrij als een vogeltje. Kuddegedrag of zelf keuzes maken? Wacht niet op de politiek en luister niet naar adviezen van anderen, maar vaar op je eigen kompas! Nu steeds...

Lees meer

€9,95
Afgunst (eBook) Afgunst, Saskia Noort

Bestsellerschrijfster Susan van Doorn, getrouwd, twee kinderen, leeft nog bijna dagelijks met de angst die zij jaren geleden voelde voor haar dominante ex-vriend Ernst Scholten. Alles wat ze deed en waar ze voor stond was in zijn ogen minderwaardig. Zij op haar beurt aanbad...

Lees meer

€2,99
De verbouwing (eBook) De verbouwing, Saskia Noort

Wanneer plastisch chirurg Mathilde haar privékliniek opent, lijkt dit een glansrijke stap in haar carrière. Maar schijn bedriegt: haar huwelijk wankelt, de verbouwing van hun huis verloopt rampzalig en de helpende hand van een oud vriendje zorgt ervoor dat Mathilde in...

Lees meer

€9,99
Waarom is een witte neushoorn grijs (en een zwarte ook)? (eBook) Waarom is een witte neushoorn grijs (en een zwarte ook)?, Heidi Aalbrecht

Waarom noemen we het snelste roofdier ter wereld een luipaard? Moet je bij scheurbuik hechten? Heeft je schoonfamilie zich goed gewassen? En hoe zit dat nu met de witte en zwarte neushoorn; beide dieren zijn toch zo grijs als een olifant? In 101 taalcolumns laten Heidi...

Lees meer

€7,99
Forensische psychiatrie (eBook) Forensische psychiatrie,  

Het boek'Forensische psychiatrie' richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing van de verschillende interventies die in de forensische psychiatrie gebruikt worden. Het slaat een brug tussen enerzijds de theoretische modellen en anderzijds de praktijk zoals die...

Lees meer

€29,95

Nieuwe eBooks

De nieuwe advocaat (eBook) De nieuwe advocaat, Christ'l Dullaert

Waar staat u als advocaat over 5-10 jaar? Is de toekomst makkelijker als u advocaat bij een groot kantoor bent of is die voor kleinere kantoren beter? En waar liggen de kansen in de markt als de wereld om u heen automatiseert en opdrachtgevers druk uitoefenen op de tarieven? De auteurs schetsen aan de hand van de belangrijkste trends voor de advocatuur een beeld van de‘Nieuwe Advocaat’. Zij geven niet alleen hun eigen visie, maar interviewden ook 28 deskundigen voor u: nationaal en internationaal. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met praktische tips. Na het lezen van dit boek kunt u in ieder geval beter antwoord geven op bovenstaande vragen en weet u ook hoe ueen en ander praktisch kunt gaan uitvoeren.

Lees meer

€19,95
Burgerlijke rechtsvordering (eBook) Burgerlijke rechtsvordering,  

Tekst& Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering bevat een artikelsgewijs commentaar op het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede op de bevoegdheidsbepalingen van de EEX-Verordening (betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken). Bovendien is aandacht besteed aan de op 12 december 2012 door het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie aangenomen - gewijzigde of herschikte - EEX-Verordening (nr. 1215/2012, PbEU 2012 L 351/1), die van toepassing zal zijn op rechtsvorderingen die zijn ingesteld, authentieke akten die zijn verleden of geregistreerd en gerechtelijke schikkingen die zijn goedgekeurd of getroffen, op of na 10 januari 2015. De tekst van deze Herschikte EEX-Verordening is onbecommentarieerd opgenomen. Het commentaar is afgesloten op 1 januari 2014. Ca. dertig belangrijke teksten voor de hedendaagse procespraktijk (o.a. de Wet op de rechterlijke organisatie, een groot aantal rolreglementen, de Herziene EG-Betekeningsverordening, EEX, EVEX, EET, EEB, EG-Verordening schamele vorderingen met bijbehorende Uitvoeringswet, bewijs- en betekeningsverdragen) completeren de uitgave.

Lees meer

€402,39
Prettig blijven wonen (eBook) Prettig blijven wonen, Georgie Dom

PRETTIG BLIJVEN WONEN Wie wil er nu niet zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen? En dan liefst in het eigen huis, met wat aanpassen of verbouwen. Als dat geen optie is, zijn er gelukkig diverse alternatieven. Zoals verhuizen naar een woning die wel geschikt is, een serviceflat, een woonzorgcomplex, een meergeneratiewoning of een woonzorgzone. In deze geactualiseerde uitgave komen alle opties aan bod, inclusief de nieuwe regelingen voor zorg aan huis.

Lees meer

€15,99
Handboek nieuw ontslagrecht (eBook) Handboek nieuw ontslagrecht, J.M. Slooten

De Wet werk en zekerheid is nieuw, complex en omvangrijk. Er is bij inwerkingtreding nog veel onduidelijk en het laat zich aanzien dat daarover nog jaren in de rechtspraak zal worden gestreden. Handboek Nieuw ontslagrecht behandelt wat er veranderd is en hoe het nieuwe flex- en ontslagrecht eruit ziet. Het is vooral geschreven voor de lezer die vertrouwd was met het oude flex- en ontslagrecht en die op zoek is naar hoe het nieuwe recht werkt. Dit boek heeft de volgende karakteristieken: Het stelt vragen over'hoe dat nou moet' onder het nieuwe recht en probeert antwoord te geven, ook als de wet of de parlementaire geschiedenis daarover zwijgt Bij het antwoord wordt een beredeneerde keuze gemaakt;'het zou kunnen' vindt u (vrijwel) niet als antwoord Er verschijnt tegelijkertijd een online versie van dit boek die vrij raadpleegbaar is via de website estibbe.com/nieuwontslagrecht. Deze versie zal regelmatig worden geactualiseerd In de online versie van dit boek zijn hyperlinks aangebracht naar de relevante passages in de parlementaire geschiedenis Er is een aantal overzichten opgenomen waarin de wijzigingen op een bepaald deelgebied in kaart worden gebracht De auteurs zijn allen verbonden aan de vakgroep arbeidsrecht van de Universiteit van Amsterdam. Jaap van Slooten en Johan Zwemmer zijn daarnaast werkzaam als advocaat te Amsterdam.

Lees meer

€67,35
Garanties in de rechtspraktijk (eBook) Garanties in de rechtspraktijk, M.M. van Rossum

Dit boek gaat over de rol van de garantie in de rechtspraktijk. Het begrip garantie is diffuus en komt in verscheidene verschijningsvormen voor. Doel van dit boek is om tot een nadere definiëring van deze rechtsfiguur te komen en de rechtsgevolgen te schetsen. Zo worden verschillende typen van garanties onderscheiden, en wordt tevens aandacht besteed aan de EG-richtlijn Verkoop van en garanties voor consumptiegoederen van 1999 en haar implementatie in het BW. Voorts wordt onder meer de relatie van de garantie tot het overmachtvraagstuk en exoneratiebedingen geschetst en worden de repercussies voor stelplicht en bewijslast onderzocht. Tevens wordt de garantie afgezet tegen de leerstukken van non-conformiteit en dwaling tegen onvoorziene omstandigheden. Ook de impliciete garantie wordt in dit boek besproken. Twee specifieke voor de rechtspraktijk belangrijke vormen van garantie krijgen bijzondere aandacht: de bankgarantie en de garantie bij overname. Garanties in de rechtspraktijk is zowel interessant voor de jurist die in zijn praktijk met het fenomeen garantie wordt geconfronteerd, als voor de lezer die geïnteresseerd is in vorm en wezen van de garantie.

Lees meer

€102,74
Praktisch vrouwen versieren (eBook) Praktisch vrouwen versieren, Vincent Melchers

De meest Praktische Gids voor meer sex met vrouwen of het vinden van een vriendin - Wil je een one-night stand met de vrouw van je dromen? - Wil je een vaste relatie met je ideale vrouw? - Wil je meer seks en de controle over je eigen succes? - Ben jij het zat om alleen te zijn? - Ben je onzeker of eenzaam? ... realiseer dan nu deze, en andere doelen, met deze praktische gids. Praktisch Vrouwen Versieren is een samenvatting van ongelofelijk veel uren versieren in nachtclubs, discotheken, café’s en zelfs op straat. Praktisch Vrouwen Versieren benadrukt het authentiek handelen en veranderen van je persoonlijkheid. Het boek helpt je met het in lijn brengen van je eigen waardes en zorgt ervoor dat je beter in je vel zit en zelfverzekerd wordt. Door je zelfvertrouwen te verhogen ben jeniet meer afhankelijk van het krijgen van een vriendin of meer sex, en vrouwen merken dat in hoe je je gedraagt. Dit is een van de geheimen die staan beschreven in het boek. Het boek is geschreven vanuit eigen ervaring, in combinatie met uitgebreide kennis over versieren, NLP, persoonlijke ontwikkeling, mentale en fysieke gezondheid en een klein beetje spiritualiteit.

Lees meer

€3,99
Hoe schrijf je fantasy en sciencefiction? (eBook) Hoe schrijf je fantasy en sciencefiction?, Martijn Lindeboom

Fantastische literatuur is sterk in opmars– zeker onder jongvolwassenen en avontuurlijk ingestelde lezers. Maar hoe bouw je een eigen, fantastische wereld in woorden? Hoe zorg je ervoor dat je lezer de weg niet kwijtraakt en dat je wezens, talen, technieken en culturen je verhaal niet versluieren? Lindeboom en Van der Zande geven je inzicht in de genres, laten je kennismaken met de grootste valkuilen en geven talloze tips bij het schrijven van fantasy en sciencefiction.

Lees meer

€11,99
Huurrechtmemo / 2015/2016 (eBook) Huurrechtmemo / 2015/2016,  

De wetgeving van belang voor het huurrecht is zo omvangrijk en gevarieerd dat dit alleen al een bundeling van de meest gehanteerde regelingen rechtvaardigt. Centraal in dit memo staat het recht van titel 7.4 BW, met de bijbehorende algemene maatregelen van bestuur. Tevens zijn opgenomen: de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte met het Besluit huurprijzen woonruimte de Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte de Wet op de huurtoeslag de Leegstandwet en delen uit de Woningwet de Huisvestingswet de Wet op het overleg huurders verhuurder Memo Huurrecht begint met een compact overzicht van de hoofdlijnen van het huurrecht. De auteurs streefden naar een praktische benadering, met enige nadruk op actuele kwesties en de meest relevante rechtspraak van de Hoge Raad. Het memo wordt op grote schaal gebruikt door advocaten, makelaars, leden van huurcommissies, sociale en commerciële verhuurders en anderen die regelmatig met het huurrecht in aanraking komen.

Lees meer

€47,94
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (eBook) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, A.B. Blomberg

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat een regeling voor de omgevingsvergunning. Deze vergunning is vereist voor het uitvoeren van activiteiten van zeer uiteenlopende aard. Het gaat om activiteiten met een plaatsgebonden karakter die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving. Daarnaast bevat de Wabo een regeling voor de handhaving van een groot aantal regelingen op het brede terrein van het omgevingsrecht. De Wabo is ruim vier jaren in werking. Gedurende die tijd is de wet op onderdelen belangrijk gewijzigd. Die wijzigingen zijn in deze derde druk verwerkt.Met de uitvoering van de wet is in de (rechts)praktijk intussen de nodige ervaring opgedaan. In deze derde druk wordt daarom op veel plaatsen gewezen op jurisprudentie over besluiten op grond van de Wabo. Als regelingen in de Wabo afkomstig zijn uit daarvoor geldende wettelijke regelingen, is het commentaar mede gebaseerd op de (rechts)praktijk die op grond van die regelingen bestond. Daarbij wordt uiteraard ook gewezen op jurisprudentie op basis van de desbetreffende regelingen, voor zover deze jurisprudentie ook onder de Wabo van belang is gebleven. In deze uitgave is niet alleen de tekst van de Wabo zelf opgenomen, maar ook de bijbehorende uitvoeringsregelgeving: het Besluit omgevingsrecht en de ministeriële regeling omgevingsrecht. Bovendien zijn de overgangsrechtelijke bepalingen uit de Invoeringswet Wabo opgenomen. De tekst van deze uitgave is afgesloten op 1 april 2015.

Lees meer

€125,57
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het