Terug

Subcategorieën

Promoties

De geheimen van de staatsveiligheid (eBook) De geheimen van de staatsveiligheid, Lars Bové
€15,99€11,99
Actieprijs t/m 13 juni

Lees meer

Les secrets de la Sûreté de l'État (eBook) Les secrets de la Sûreté de l'État, Lars Bové
€17,99€13,99
Actieprijs t/m 13 juni

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

De geheimen van de staatsveiligheid (eBook) De geheimen van de staatsveiligheid, Lars Bové

Het eerste boek dat een helder inzicht geeft in de werking van de Staatsveiligheid, boordevol nooit gepubliceerd materiaal Net nu inlichtingendiensten wereldwijd in de vuurlinie staan, doet een bekroonde onderzoeksjournalist een boekje open over de Staatsveiligheid. Belgiës...

Lees meer

€15,99€11,99
De puinhopen van rechts (eBook) De puinhopen van rechts, Chris Aalberts

Sinds de LPF ontstonden allerlei partijen'op rechts' die in de problemen kwamen. Zowel de LPF als Trots op Nederland faalden in hun poging een nieuwe partij te vestigen. De enige rechtse partij die al jaren electorale successen boekt, de PVV, is regelmatig het...

Lees meer

€5,00
Eendagsvlinders (eBook) Eendagsvlinders, Irvin D. Yalom

We zijn allemaal mensen van de dag. Er komt een tijd dat je alles bent vergeten, er komt een tijd dat iedereen jou is vergeten. Tweeduizend jaar geleden hield keizer Marcus Aurelius zichzelf - en zijn lezers - in zijn Overpeinzingen al dit soort lessen voor. Tegenwoordig...

Lees meer

€9,99
Wetenschappelijk onkruid (eBook) Wetenschappelijk onkruid, John Brockman

De beste nieuwe inzichten kunnen pas ontstaan als we oude theorieën loslaten. Daarom vroeg John Brockman, oprichter van edge.org, aan een selectie van de meest invloedrijke denkers ter wereld: ‘Welk wetenschappelijk idee is rijp voor de prullenbak?’ Steven Pinker,...

Lees meer

€10,00
Het verborgen veld (eBook) Het verborgen veld, Cees Andriesse

Het verhaal van de natuurkunde is ook een persoonlijk verhaal, want achter de feiten gaan altijd mensen schuil. Van Einstein, die Beethoven op zijn viool probeert te spelen, tot Van Swinden, die een lofzang aanheft als hij het planetarium in Franeker te zien krijgt. Cees...

Lees meer

€16,99
Belastingwetten / 2015 (eBook) Belastingwetten  / 2015,  

De Pocket Belastingwetten bevat alle belangrijke– per januari 2015 - geldende wetgeving. Vanwege het grote praktische belang is echter ook na dit tijdstip in werking tredende wetgeving opgenomen. Het betreft de meest relevante wettelijke bepalingen voor de praktijk voor...

Lees meer

€31,91

Nieuwe eBooks

De geheimen van de staatsveiligheid (eBook) De geheimen van de staatsveiligheid, Lars Bové

Het eerste boek dat een helder inzicht geeft in de werking van de Staatsveiligheid, boordevol nooit gepubliceerd materiaal Net nu inlichtingendiensten wereldwijd in de vuurlinie staan, doet een bekroonde onderzoeksjournalist een boekje open over de Staatsveiligheid. Belgiës meest geheime overheidsdienst heeft veel meer te verbergen dan we vermoeden. De Staatsveiligheid duldt geen pottenkijkers. Meer heeft Lars Bové niet nodig om een jaar lang op onderzoek te trekken doorheen de duistere wereld van spionnen en cyberterreur. Nooit eerder verscheen zo'n helder beeld van de overheidsdienst waarvan zelfs onze politici nauwelijks iets afweten. Bové ontrafelt de cultuur van geheimhouding en doet gaandeweg verbazende ontdekkingen. De Staatsveiligheid moet ons meer dan ooit beschermen tegen jihadisten en andere terreurdreigingen, maar vormt tegelijk een bedreiging voor zijn eigen burgers.

Lees meer

€15,99€11,99
De puinhopen van rechts (eBook) De puinhopen van rechts, Chris Aalberts

Sinds de LPF ontstonden allerlei partijen'op rechts' die in de problemen kwamen. Zowel de LPF als Trots op Nederland faalden in hun poging een nieuwe partij te vestigen. De enige rechtse partij die al jaren electorale successen boekt, de PVV, is regelmatig het toneel van conflicten, schandalen en afsplitsingen. Hoe is het mogelijk dat politici als Pim Fortuyn, Rita Verdonk en Geert Wilders bij het grote publiek een enorme populariteit kregen maar niet in staat waren een stabiele partij op te bouwen? Trokken zij de verkeerde mensen aan of lag het aan henzelf? Chris Aalberts en Dirk-Jan Keijser spraken met veertig direct betrokkenen bij onder andere de LPF, Trots op Nederland en de PVV. Dit levert een uniek inkijkje op in hoe deze partijen opgebouwd waren, hoe de leiders deze partijen tot een succes probeerden te maken, wie er actief waren, waar deze partijen inhoudelijk voor stonden en hoe een aantal partijen tot een einde kwam. Deze reconstructie van nieuwe partijen aan de rechterkant van het politieke spectrum levert vele lessen op hoe je een politieke partij niet moet oprichten. Plus: hoe richt je een politieke partij wél succesvol op? Chris Aalberts schrijft, spreekt en doceert over politiek en burgers. Hij blogt bij ThePostOnline en schreef eerder Achter de PVV over de achterban van Geert Wilders. Dirk-Jan Keijser adviseerde tal van politieke partijen'op rechts'. Hij is directeur van het sprekersbureau Gastsprekers.NL en voorzitter van Stichting Burger.

Lees meer

€5,00
Les secrets de la Sûreté de l'État (eBook) Les secrets de la Sûreté de l'État, Lars Bové

Au moment précis où, partout dans le monde, les services de renseignement se trouvent dans la ligne de tir, un important journaliste d'investigation publie un livre sur la Sûreté de l'État. L'agence gouvernementale la plus secrète du pays a bien plus à cacher que ce que nous soupçonnons ! La Sûreté de l'État ne tolère pas les fouineurs. Il n'en fallait pas plusà Lars Bové pour enquêter, durant un an, sur le monde trouble des espions et du cyberterrorisme. Jamais une image si claire n'avaitété donnée de l'administration dont même nos politiciens de savent presque rien. Bové dénoue la culture du secret et fait des découvertes étonnantes. Plus que jamais, la Sûreté de l'État doit nous protéger contre les djihadistes et autres menaces terroristes, mais elle constitue en même temps une menace pour ses propres citoyens.

Lees meer

€17,99€13,99
Productiviteit van overheidsbeleid / 1 Het Nederlandse onderwijs (eBook) Productiviteit van overheidsbeleid / 1 Het Nederlandse onderwijs, Jos L.T. Blank

De invloed van de overheid op de productiviteitsontwikkeling in het onderwijs in de laatste decennia is aanzienlijk geweest, zowel in negatieve als in positieve zin. Het effectiefste instrument om de productiviteit te stimuleren is het budgettaire instrument. In de jaren tachtig blijkt ook het instrument van schaalvergroting erg effectief, maar heeft daarna in de meeste onderwijssectoren juist een averechtse uitwerking. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het eerste deel van de vierdelige reeks Productiviteit van overheidsbeleid. In deze reeks wordt het succes en falen van de hervormingen van de publieke sector in afgelopen decennia in beeld gebracht. Welke hervormingen werken wel en welke ingrepen kan de overheid beter nalaten? Om daar zicht op te krijgen wordt de samenhang tussen beleid en productiviteit op vier beleidsterreinen onderzocht: onderwijs, zorg, veiligheid en infrastructuur. In dit deel staan de dikwijls ingrijpende onderwijshervormingen centraal. Schaal- en autonomievergroting zijn daarbij de sleutelbegrippen. Wat dit alles heeft betekend voor de productiviteitsontwikkeling van de verschillende onderwijswijssectoren wordt uitvoerig belicht. Prof. dr. Jos L.T. Blank is hoogleraar Productiviteit van de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Centrum voor Innovaties en Publieke Sector Efficiëntie Studies (IPSE Studies, samenwerking CAOP, TU Delft en de EUR). Dr. Alex A.S. van Heezik is directeur van het onderzoeksbureau Beleidsresearch.nl en als senior- onderzoeker verbonden aan IPSE Studies.

Lees meer

€14,00
Vladimir Vladimirovitsj en ik (eBook) Vladimir Vladimirovitsj en ik, Flip Treffers

Karel van het Reve (1921-1999) wordt tot op heden bewonderd om zijn essayistische oeuvre, waarvoor hem in 1981 de P.C. Hooftprijs werd toegekend. Nederlandse literatuurcritici loven de scherpzinnigheid, oorspronkelijkheid en stijl van zijn opstellen. Slechts enkelen twijfelen aan Van het Reves originaliteit. Komen zijn standpunten niet verdacht sterk overeen met die van Vladimir Nabokov? Volgens de bekende slavist Hans Boland lijkt Van het Reve zijn ongezouten oordeel over Dostojevski bijvoorbeeld rechtstreeks te hebben overgenomen van Nabokov. Heeft hij hem geplagieerd? Flip Treffers gaat na hoe vertrouwd Van het Reve was met het werk van'Vladimir Vladimirovitsj' en hoe hij zich daarover uitliet. Ook geeft hij een overzicht van Nabokovs uitspraken over Dostojevski, Sartre en Freud, en vergelijkt deze met wat Van het Reve over hen schreef. De uitkomsten van dit onderzoek werpen nieuw licht op de gelauwerde essayist. Flip Treffers was van 1983 tot 2006 hoogleraar-directeur van het Academisch Centrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie Curium in Oegstgeest.

Lees meer

€9,99
Loonheffingengids 2015 (eBook) Loonheffingengids 2015,  

De loonbelasting is een praktische en eigentijdse belasting. Werkgevers berekenenén houden de belasting in voor hun werknemers, en spelen daarbij een beetje voor inspecteur. In de loop der jaren zijn er veel extra regels ingevoerd met betrekking tot die inspecteursrol van de werkgever. De Loonheffingengids 2015 geeft u een duidelijk en praktisch inzicht in alle belangrijke regels van de loonbelasting. Daarbij is ook aandacht besteed aan onderwerpen als: een bezwaarschrift schrijven en inleners- en ketenaansprakelijkheid. De Loonheffingengids 2015 is geschreven aan de hand van wet- en regelgeving per 1 januari 2015.

Lees meer

€74,14
Diagnose depressie (eBook) Diagnose depressie, Robert Schroevers

Een op de vijf volwassen Nederlanders krijgt in zijn leven te maken met depressie. Na hart- en vaatziekten is depressie wereldwijd de belangrijkste aandoening in termen van verlies van functioneren en arbeidsproductiviteit, belasting voor anderen in de omgeving en zorgkosten. Met behandeling is veel mogelijk, maar ondanks verrassende nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen is volledig herstel nog altijd niet voor iedereen haalbaar. Zelfmoordgedachten komen bij ernstige depressies vaak voor en suïcide is een belangrijke doodsoorzaak. Hoewel de openheid over psychiatrische aandoeningen in de afgelopen jaren is toegenomen, leven er nog altijd veel vragen over behandelingen en uitkomsten, zowel bij patiënten en hun familieleden als bij het grotere publiek. Want wat is depressie nu eigenlijk? Hoe ontstaat die? Hoe ga je om met suïcidaliteit? Hoe ziet de behandeling eruit? Wat gebeurt er tijdens een psychiatrische opname? Kan depressie worden voorkomen? Welke nieuwe en experimentele behandelingen komen eraan? Diagnose depressie is een helder en toegankelijk boek over depressie, geschreven door een psychiater en een patiënt, ieder vanuit hun eigen perspectief. Beide kanten van het verhaal, het persoonlijke en het meer algemene, zijn zo geschreven dat het boek voor een groot publiek toegankelijk is.

Lees meer

€9,99
Tekstuitgave Burgerlijke stand 2015 (eBook) Tekstuitgave Burgerlijke stand 2015,  

Deze Tekstuitgave Burgerlijke stand bevat de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand: de meest relevante wetten, algemene maatregelen van bestuur en twee internationale verdragen. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek, zijn ook het Besluit burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand opgenomen. Deze tekstuitgave staat vooral in het teken van alle wijzigingen gedurende de laatste maanden in Boek 1 BW en boek 10 BW. De Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand is tevens opgenomen in deze tekstuitgave. Ook zijn het Besluit geslachtsnaamwijziging en Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling in Tekstuitgave Burgerlijke stand te vinden. De Overeenkomst betreffende de afgifte van bepaalde uittreksels uit akten van de burgerlijke stand bestemd voor het buitenland staat niet meer in deze tekstuitgave. Deze Overeenkomst, met bijlagen, is voor het Koninkrijk der Nederlanden op 18 juli 1997 buiten werking getreden en is vervangen door de in deze uitgave opgenomen Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand (Wenen, 8 september 1976).

Lees meer

€51,94
Pacht (eBook) Pacht,  

Evenals de voorgaande drukken, volgt ook deze zevende druk de ontwikkeling van de Pachtwet. Alle onderwerpen die sinds de eerste druk in 1980 de revue gepasseerd zijn, vindt u terug in Pacht. Zo wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving op het gebied van de landinrichting, de bescherming van landschap, natuur en milieu en van de waterhuishouding, voor zover deze voor de pachter en verpachter relevant zijn. Ook de in het Burgerlijk Wetboek geregelde verpachting door de vruchtgebruiker, hypotheekgever, erfpachter en opstaller heeft zijn plaats gevonden in dit werk, alsmede de onteigening van het pachtobject, met name de schadeloosstelling. Dit alles heet dan nog wettelijk Pachtrecht buiten de Pachtwet. Daarnaast ontbreekt ook niet de onteigeningsschadeloosstelling, in werking getreden na de (niet al te drastisch) vernieuwde, in het Burgerlijk Wetboek teruggekeerde regeling van de pacht, en die zich kenmerkt door een overmaat aan jurisprudentie, althans in verhouding tot de weinige wettelijke bepalingen daarover in de Onteigeningswet. De ontwikkeling schrijdt voort met nieuwe wetten, wijziging en intrekking van bestaande en het pachtrecht (en het bestuurlijke schadevergoedingsrecht) kenmerkt zich nog steeds door een opvallende massaliteit qua jurisprudentie. En dan is er een hoofdstuk toegevoegd over quasi-pacht, huur die voorheen pacht was of geweest zou zijn. De auteur, gepensioneerd hoofddocent aan de Technische Universiteit Delft, heeft reeds bijna een halve eeuw zeer veel gepubliceerd over onroerend goed recht.

Lees meer

€119,86
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het