Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Gouden jaren (eBook) Gouden jaren, Annegreet van Bergen
€14,99€7,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

Ik ben niet vreemd, ik heb autisme (eBook) Ik ben niet vreemd, ik heb autisme, Ellen van Gelder

In Ik ben niet vreemd, ik heb Autisme geeft auteur Ellen van Gelder in 26 hoofdstukken van A t/m Z op een heldere manier een inkijkje in het leven met een autismespectrumstoornis (ASS). Naast haar eigen verhaal laat ze ook mede-auties vertellen over hun dagelijkse ervaringen...

Lees meer

€9,95
De taalhacker (eBook) De taalhacker, Gabriel Wyner

Gabriel Wyner moest voor zijn werk als operazanger perfect Italiaans, Frans, Russisch en Duits leren. Gefrustreerd door de traditionele lesmethoden, en gefascineerd door taalwetenschap en de werking van het brein, ontwikkelde hij een betere manier om talen te leren. De...

Lees meer

€10,00
Gouden jaren (eBook) Gouden jaren, Annegreet van Bergen

`In 1952 deelde ik een stofzuiger met mijn schoonmoeder. `In 1961 zond de televisie 24 uur uit per week. `In 1965 moesten we naar de buren om te bellen. Gouden jaren vertelt het verhaal van de ongekende naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd....

Lees meer

€14,99€7,99
De keizer van Oostende (eBook) De keizer van Oostende, Wim Van den Eynde

De geruchten over de bewindsploeg in Oostende worden steeds luider: machtsoverschrijding, belangenvermenging, de vreemde rol van de basket in het politieke en sociaaleconomische weefsel. Onderzoeksjournalisten Wim Van den Eynde en Luc Pauwels besloten om ter plaatse te gaan...

Lees meer

€9,95
Mijn burn-out, mijn mooiste cadeau ... (eBook) Mijn burn-out, mijn mooiste cadeau ..., Alex Six

‘’Mijn burn-out, mijn mooiste cadeau’’ wil komaf maken van al de vooroordelen rond burn-out. Dit waargebeurd verhaal wil het taboe rond burn-out doorbreken. De mensen, bedrijven, onze maatschappij in het algemeen wakker schudden rond dit thema. We zien, lezen en...

Lees meer

€8,91
De ondernemende staat (eBook) De ondernemende staat, Mariana Mazzucato

Zonder de jarenlange investeringen van de Amerikaanse overheid waren Apple en Microsoft nooit zo groot geworden. De alom gewaardeerde econoom Mariana Mazzucato laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk een investerende en innoverende overheid is; onontbeerlijk voor...

Lees meer

€16,99

Nieuwe eBooks

Een kloof van alle tijden (eBook) Een kloof van alle tijden,  

Van het onderwijs wordt gezegd dat het in toenemende mate bepalend is voor allerlei kansen, gedragingen en oriëntaties. Goede vooruitzichten op de arbeidsmarkt, deelname aan de politiek, het bezoek aan podiumkunsten, het lijkt alsof dit in steeds grotere mate is voorbehouden aan de elite van hoogopgeleide Nederlanders. Maar is dat wel zo? Zien we een groeiende kloof tussen hoger en lager opgeleiden in Nederland? In'Een kloof van alle tijden: verschillen tussen lager en hoger opgeleiden in werk, cultuur en politiek' tonen sociologen, politicologen, economen en onderwijskundigen aan dat het onderwijs in grote mate bepalend is voor de positie op de arbeidsmarkt, politieke gedragingen en oriëntaties, en levensstijl. Maar de kloof is van"alle tijden", en op sommige vlakken zelfs kleiner dan vroeger.

Lees meer

€39,99
Jeugdrecht (eBook) Jeugdrecht, R. Feunekes

De Boom Basics geven je snel inzicht in een rechtsgebied. Door de duidelijke schema’s, de puntsgewijze uitleg en de sprekende voorbeelden kom je direct tot de kern van de zaak. De Boom Basics zijn bestemd voor studenten die een juridische opleiding volgen aan een universiteit of hogeschool. Voor een compleet overzicht van alle delen en productvormen ga je naar www.boombasics.nl.

Lees meer

€7,99
Onrechtmatige daad (eBook) Onrechtmatige daad, A.J. Verheij

Onrechtmatige daad behandelt het momenteel geldende aansprakelijkheidsrecht zoals dat in Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is geregeld. Door de ruime aandacht voor rechtspraak komen de vage begrippen die zo typerend zijn voor dit rechtsgebied tot leven. Ook besteed de auteur aandacht aan de onderlinge verhouding tussen de verschillende vereisten van de onrechtmatige daad en de toepassing van dit leerstuk in verschillende contexten.

Lees meer

€45,09
Participatiewet Wetgeving& Rechtspraak / 2015-2 (eBook) Participatiewet Wetgeving& Rechtspraak  / 2015-2,  

Deze uitgave biedt u een compleet overzicht van de tot en met 1 juli 2015 bijgewerkte wet- en regelgeving op het gebied van de Participatiewetén alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Bij de Participatiewet is ook, voor zover relevant, de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis opgenomen. De jurisprudentie staat in een thematisch hoofdstuk, zo kunt u gericht zoeken. Alle genoemde uitspraken zijn opgenomen in de online kennisbank Grip op Participatiewet van Schulinck (www.gripopparticipatiewet.nl). Participatiewet Wetgeving& Rechtspraak is samengesteld door mr. Josan van Hoof (algemeen hoofdredacteur Schulinck), mr. Lance op den Camp (eindredacteur Schulinck Grip op Participatiewet) en mr. Kees-Willem Bruggeman (zelfstandig adviseur en auteur WWB en Wmo, Brug Consult).

Lees meer

€47,94
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 2015 / 2015 (eBook) Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 2015  / 2015,  

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bevat de tekst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zoals die luidt per 1 januari 2015. De Wabo is voorzien van kopjes bij de artikelen, wat de leesbaarheid bevordert. Daarnaast zijn integraal opgenomen het Besluit omgevingsrecht (Bor), de ministeriële Regeling omgevingsrecht (Mor), de Invoeringswet Wabo en de als gevolg van de Wabo gewijzigde Monumentenwet 1988, Wet milieubeheer, Wet ruimtelijke ordening en Woningwet. Ook zijn de in verband met de Wabo relevante bepalingen opgenomen van de Crisis- en herstelwet (hoofdstuk 1 en 2), de Flora- en faunawet (Afdeling 2A) en de Natuurbeschermingswet 1998 (hoofdstuk IX). Ten slotte bevat deze teksteditie het wetsvoorstel Omgevingswet, zoals dat luidt op 1 januari 2015.

Lees meer

€67,35
Slim nalaten& schenken / 2015 (eBook) Slim nalaten& schenken / 2015, Ciska Sikkel-Spierenburg

SLIM NALATEN& SCHENKEN - Editie 2015 Heeft u een eigen huis, vermogen of iets anders van waarde? Dan wilt u vast dat ze na uw overlijden een goede bestemming krijgen. Dit boek wijst daarbij de weg. Het vertelt wanneer een testament onmisbaar is en hoe bewust schenken veel erfbelasting kan schelen, met reken- en praktijkvoorbeelden. Ook staat er informatie in over nalatenschapsplanning: de optimale combinatie van schenken en nalaten. Alles op basis van de nieuwste fiscale en financiële cijfers van 2015. Een nuttig boek, waarmee u heel wat geld en gepieker kunt besparen.

Lees meer

€15,99
My life as an autist (eBook) My life as an autist, Ellen van Gelder

In My Life as an Autist, author Ellen van Gelder gives a clear insight in the life of someone with an Autism Spectrum Disorder. She does this in 26 chapters, arranged from A to Z. Along with her own side of the story, she also includes stories of her'fellow autists', who give their take on life with autism. With these practical insights, My Life as an Autist is an inspiring book for people with ASD who are looking for more balance in their lives, but also for partners, caregivers, family members, or others who want to learn more about an ASD. It gives a nice and clear insight in the being-different of ASD. Ellen's book is a big hit in Europe.

Lees meer

€9,95
Formele semantiek (eBook) Formele semantiek, Jeroen Van Craenenbroeck

'Formele semantiek' biedt een heldere en toegankelijke inleiding in het domein van de formele semantiek. Het maakt de lezer vertrouwd met een geformaliseerde benadering van betekenis in natuurlijke taal. Het uitgangspunt daarbij vormt het zogenaamde compositionaliteitsbeginsel, dat stelt dat de betekenis van een zin opgebouwd is uit de betekenissen van de woorden van die zin, en zijn syntactische structuur. Het eerste deel van het boek introduceert de propositielogica en de predicatenlogica. Deze twee takken van de logica vormen historisch gezien de basis voor de moderne formele semantiek en veel van de begrippen van de semantiek zijn terug te voeren op hun logische voorgangers. Het tweede deel bouwt een theorie op over betekenis in natuurlijke taal. Daarbij komen onder meer de volgende thema’s aan bod: lambda-conversie, functionele applicatie, semantische types en gegeneraliseerde kwantoren.'Formele semantiek' bevat talrijke oefeningen die de lezer/ student uitnodigen om actief mee te denken en de voorgestelde theorieën te oefenen.

Lees meer

€34,99
Het Nederlandse personenvennootschapsrecht (eBook) Het Nederlandse personenvennootschapsrecht, A.J.S.M. Tervoort

De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap worden beheerst door wettelijke bepalingen die hoofdzakelijk uit 1838 stammen. De wettekst is verouderd, onvolledig en door zijn archaïsch taalgebruik moeilijk toegankelijk. Lezing ervan geeft zelfs bij benadering geen goed beeld van dit onderdeel van het vennootschapsrecht, dat zich, in wisselwerking met de doctrine, vooral door de jurisprudentie van de Hoge Raad heeft ontwikkeld. Daarbij komt dat veel rechtskwesties op dit terrein nog altijd niet zijn uitgekristalliseerd. Dit alles maakt de personenvennootschap tot een lastig te doorgronden rechtsfiguur. Het Nederlandse Personenvennootschapsrecht geeft op rechtspraktijk toegesneden wijze inzicht in de huidige stand van het personenvennootschapsrecht. U heeft hiermee een uitstekend naslagwerk, wat het ingewikkelde personenvennootschapsrecht veel toegankelijker maakt!

Lees meer

€77,62
The global city debate reconsidered (eBook) The global city debate reconsidered, Jeroen van der Waal

It is hard to overestimate the scholarly impact of Saskia Sassen's theorising on the'global city', which revolves around the impact of economic globalisation on the social, economic, and political reality of cities in advanced economies. Yet, more than two decades of research dedicated to a'global city debate' have left its main issues unresolved. In The Global City Debate Reconsidered, Jeroen van der Waal argues that this is because scholars have hitherto merely used theorising on the global city for interpreting urban change, while neglecting to systematically assess the empirical validity of this theoretical framework. In order to enable rigorous empirical scrutiny, Van der Waal unravels the global city debate into various distinct theoretical propositions, and relates these to competing theoretical notions of Richard Florida, Edward Glaeser, Chris Hamnett, and others. The resulting fresh hypotheses are tested by using data on one of the most urbanised and globalised developed economies in the world: the Netherlands during the 1990s and 2000s. By doing so, the author demonstrates that the standard research practice in the global city debate leaves much to be desired, for it yields both an under- and overestimation of the impact of economic globalisation on urban labour markets in contemporary cities in advanced economies.

Lees meer

€78,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het