Terug

Subcategorieën

Promoties

Gouden jaren (eBook) Gouden jaren, Annegreet van Bergen
€14,99€7,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

eBooks in Wetenschappelijk

De economie zoals uitgelegd aan zijn dochter (eBook) De economie zoals uitgelegd aan zijn dochter, Yanis Varoufakis

‘Dit boek is niet bedoeld als hetze tegen Europa of Griekenland, noch als iets anders wat mijn dochter zou kunnen vervelen. Ik heb het geschreven om te kijken of ik een recalcitrante tiener ervan kon overtuigen dat economie te belangrijk is om alleen aan economen over...

Lees meer

€13,99
Alles om jullie heen is er nog (eBook) Alles om jullie heen is er nog, Marieke Poelmann

Op 12 mei 2010 komen de ouders van Marieke Poelmann om het leven bij de vliegramp in Tripoli. Ze waren na een vakantie in Zuid-Afrika onderweg naar huis. Marieke is op dat moment 22 jaar oud en belandt als beginnend journalist plotseling aan de verkeerde kant van het nieuws....

Lees meer

€12,99
Gouden jaren (eBook) Gouden jaren, Annegreet van Bergen

`In 1952 deelde ik een stofzuiger met mijn schoonmoeder. `In 1961 zond de televisie 24 uur uit per week. `In 1965 moesten we naar de buren om te bellen. Gouden jaren vertelt het verhaal van de ongekende naoorlogse groei die ons leven op alle fronten heeft veranderd....

Lees meer

€14,99€7,99
De ondernemende staat (eBook) De ondernemende staat, Mariana Mazzucato

Zonder de jarenlange investeringen van de Amerikaanse overheid waren Apple en Microsoft nooit zo groot geworden. De alom gewaardeerde econoom Mariana Mazzucato laat in De ondernemende staat zien hoe belangrijk een investerende en innoverende overheid is; onontbeerlijk voor...

Lees meer

€16,99
Echt quantum (eBook) Echt quantum, Martijn van Calmthout

In de deeltjeswereld gelden heel andere wetten dan in de wereld van alledag. Zo anders, dat natuurkundigen lang hebben gedacht dat de quantumwereld nooit tot de alledaagse wereld zou doordringen. Maar dat blijkt toch niet waar. Steeds meer gadgets maken gebruik van quantumeffecten,...

Lees meer

€12,95
Ketters (eBook) Ketters, Ayaan Hirsi Ali

Met de Arabische Lente leek de islamitische wereld aan een veelbelovende omslag bezig. Maar de recente aanslag op Charlie Hebdo, de opkomst van de barbaarse IS en de oorlogen in Syrië en Irak tonen aan dat de relatie tussen de islamitische samenlevingen en het Westen weinig...

Lees meer

€14,99

Nieuwe eBooks

Kinderrevalidatie (eBook) Kinderrevalidatie, Mijna Hadders-Algra

Kinderrevalidatie beweegt! Het boek Kinderrevalidatie beschrijft het complexe werkveld van de kinderrevalidatie, waarin men zich ten doel stelt om het functioneren van kinderen en jongeren met beperkingen in mobiliteit en andere domeinen als gevolg van ziekte of aandoening te optimaliseren. Een belangrijk nieuw aspect van de vijfde, geheel herziene druk is haar inbedding in het kader van de International Classif iciation of Functioning, Disability and Health– Children& Youth version (ICF-CY). Het boek expliciteert volgens de classif icatie van de ICF-CY de bijdrage van stoornissen in lichaamsfuncties en anatomische eigenschappen, van beperkingen in activiteiten, belemmeringen in participatie, en van externe en persoonlijke factoren in het functioneren van kinderen en jongeren. Daardoor is het gemakkelijker dan voorheen te doorgronden welke mogelijkheden bestaan om kinderen en jongeren binnen de kinderrevalidatie te begeleiden. Het eerste deel van Kinderrevalidatie bespreekt: - algemene aspecten van de kinderrevalidatie, zoals de ICF-CY, veel gebruikte meetinstrumenten, het gezin, en hulpmiddelen; - belangrijke lichaamsfuncties, zoals het bewegingssysteem, sensorische en cognitieve functies; - belangrijke activiteiten, zoals mobiliteit, zelfverzorging, leren en toepassen van kennis en communicatie; - belangrijke domeinen van participatie: scholing en arbeid, en sport; - de overgang naar de volwassenheid In het tweede deel komen specifieke diagnosegroepen aan de orde, zoals cerebrale parese, niet-aangeboren hersenletsel, neuromusculaire aandoeningen en spina bif ida. Ieder hoofdstuk bevat een systematische bespreking aan de hand van de ICF-CY. Naast het klinische beeld beschrijft elk hoofdstuk drie aspecten van de diagnosegroep: de gevolgen van de aandoening voor het functioneren, de diagnostiek, en de behandeling en begeleiding. Dit boek is bij uitstek geschikt voor medici, paramedici en gedragsdeskundigen werkzaam in de kinderrevalidatie, en daarnaast geschikt voor gebruik in het onderwijs. --------------------------------------------------------------------------------

Lees meer

€66,50
Wetgeving& Rechtspraak / 2015-002 (eBook) Wetgeving& Rechtspraak / 2015-002,  

Deze uitgave biedt u een compleet overzicht van de Wmo 2015 en alle bijbehorende algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen. Bij de Wmo 2015 is ook, voor zover relevant, de officiële toelichting uit de parlementaire geschiedenis opgenomen. De jurisprudentie staat in een thematisch hoofdstuk, waardoor u gericht kunt zoeken. Alle genoemde uitspraken zijn opgenomen in het (digitale) Grip op Wmo van Schulinck (www.gripopwmo.nl). Wmo Wetgeving& Rechtspraak is samengesteld door mr. Erik Boersma (eindredacteur Schulinck Grip op Wmo) en mr. Kees-Willem Bruggeman (zelfstandig adviseur en auteur WWB en Wmo, Brug Consult).

Lees meer

€47,94
Seks in de nationale verbeelding (eBook) Seks in de nationale verbeelding, Agnes Andeweg

Al in 1990 verzuchtte Paul Schnabel dat de bijdrage van kunst en cultuur onderbelicht is gebleven in de geschiedschrijving van seksuele emancipatie in Nederland. Dat terwijl de kunsten vaak worden gezien als taboedoorbrekend op het gebied van seksualiteit. Schrijvers als Wolkers en Reve worden zelfs beschouwd als nationale'motoren' van de seksuele revolutie. Er zijn legio voorbeelden van kunst- en cultuuruitingen die in verband zijn gebracht met het seksueel'bevrijde' (zelf)beeld van Nederland. Van De Avonden tot Turks Fruit, van de musicals van Annie M.G. Schmidt tot de liederen van Guus Vleugel. De bijdragen in dit boek gaan dieper in op de rol van kunst en cultuur voor, tijdens en na die zogenoemde seksuele revolutie in Nederland. Hoe bepaalden discussies over film, populaire muziek en literatuur de verschuivende opvattingen over seks? Welke grenzen zochten de makers in hun verbeelding van seksualiteit? En hoe werkte dat door in het zelfbeeld van Nederland als seksueel geëmancipeerd land? Het accent ligt op periode 1945-1980, maar ook oudere (Jacob Israel de Haan) en meer recente (E.L. James) auteurs komen aan de orde.

Lees meer

€19,99
De Nederlandse rechtsstaat (eBook) De Nederlandse rechtsstaat, Helen Stout

Onze samenleving functioneert in belangrijke mate door onze rechtsstaat. Hoe is die ontstaan? Welke principes liggen eraan ten grondslag? En functioneert onze rechtsstaat goed? De denkbeelden van Verlichtingsdenkers als Locke, Rousseau en Montesquieu zijn belangrijke bouwstenen, maar in de loop van ruim twee eeuwen is er veel veranderd. DitElementaire Deeltje beschrijft deze ontwikkelingen en sluit af met de werking van de rechtsstaat in onze moderne tijd.

Lees meer

€6,99
Fiscaal Memo BTW / 2015 (eBook) Fiscaal Memo BTW  / 2015,  

Fiscaal Memo BTW 2015 biedt op heldere wijze een overzicht van de nu geldende regelingen op het gebied van de omzetbelasting. Het memo geeft in kort bestek de belangrijkste btw-regels weer en verwijst daarbij zoveel mogelijk naar vindplaatsen van regelgeving en jurisprudentie. Op deze wijze wordt een meer diepgaande studie naar bepaalde onderwerpen vereenvoudigd. Naast specifieke btw-onderwerpen besteedt het boek ook aandacht aan zaken als formele regels, boeten, bezwaar- en beroepsprocedures en andere aan de btw verwante regelgeving.

Lees meer

€46,74
De Nederlandse rechtsstaat (eBook) De Nederlandse rechtsstaat, Helen Stout

Onze samenleving functioneert in belangrijke mate door onze rechtsstaat. Hoe is die ontstaan? Welke principes liggen eraan ten grondslag? En functioneert onze rechtsstaat goed? De denkbeelden van Verlichtingsdenkers als Locke, Rousseau en Montesquieu zijn belangrijke bouwstenen, maar in de loop van ruim twee eeuwen is er veel veranderd. DitElementaire Deeltje beschrijft deze ontwikkelingen en sluit af met de werking van de rechtsstaat in onze moderne tijd.

Lees meer

€6,99
Ouderen (eBook) Ouderen,  

Sociaal Memo Ouderen 2015 beschrijft op kernpunten alle belangrijke bepalingen uit wet- en regelgeving over sociale zekerheid in Nederland die betrekking hebben op het thema Ouderen. Aan bod komen onder andere: Pensioen (pensioenstelsel, nettopensioen, Pensioenwet, pensioenverevening) AOW (verzekering, recht, hoogte, verplichtingen) Sociale voorzieningen (Participatiewet, IOAW, IOAZ, IOW, schuldhulpverlening) Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) Zorg (Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wmo) Arbeid (minimumloon, zorgverlof, premieheffing en financiering) Om het bronnenonderzoek te vergemakkelijken, verwijst Sociaal Memo Ouderen 2015 regelmatig naar wetteksten en uitvoeringsvoorschriften. In alle gevallen is de stand van wet- en regelgeving per 1 januari 2015 weergegeven.

Lees meer

€43,95
De slimme onderpresteerder, haal eruit wat er in zit ! (eBook) De slimme onderpresteerder, haal eruit wat er in zit !, Tania Gevaert

De slimme onderpresteerder is een boek van de Belgische Tania Gevaert. Zij is moeder van drie hoogbegaafde kinderen die allen te maken hebben gehad met onderpresteren in het onderwijs. Tania werd opvoedcoach en richtte de organisatie Gifted op voor begeleiding van hoogbegaafde kinderen. Haar website www.hoogbegaafdopvoeden.com groeide tot een veelbezochte site waarop betrokkenen terecht kunnen voor informatie over het onderwerp. In dit boek geeft zij de meest succesvolle coaching-technieken prijs en deelt ze haar eigen ervaringen.

Lees meer

€9,99
Late-career Risks in Changing Welfare States (eBook) Late-career Risks in Changing Welfare States, Jan Paul Heisig

Motivated by ongoing debates over welfare state retrenchment and growing economic insecurity, this book compares the situation of older workers in Germany and the United States over the past three decades. Both nations are seeing a rise in insecurity for older workers, but the differences in support programs,pensions, and retirement options have led to differing outcomes for workers faced with early retirement or job loss.

Lees meer

€88,99
PowerCoaching (eBook) PowerCoaching, A. Maras

PowerCoaching is een innovatief, motiverend en praktijkgericht coachingsprogramma voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar met ADHD. Het programma richt zich op een brede range aan ADHD gerelateerde problematiek in de thuis- en schoolsituatie en in de vrije tijd. PowerCoaching helpt jongeren inzichtelijk te maken op welke gebieden zij vastlopen of problemen ervaren. In individuele behandelsessies krijgen de jongeren psycho-educatie en leren ze nieuwe gedragsstrategieën aan om met deze problemen om te gaan. De training richt zich ook op het voorkomen van toekomstige problemen, middels een stapsgewijs opgebouwd programma. Dit boek bevat de uitwerking van alle PowerCoaching-oefeningen met daarbij aandachtspunten en tips voor de coach. Daarnaast wordt ingegaan op de achtergrond en de doelstelling van PowerCoaching. Bij deze handleiding is een digitaal werkboek met praktische oefeningen en aanvullend materiaal voor de jongeren ontwikkeld en beschikbaar via www.yuliusacademie.nl/powercoaching. De inhoud en vorm van PowerCoaching is ontwikkeld in samenspraak met een team van onder meer psychiaters, (gz-)psychologen, sociaal pedagogisch hulpverleners, verpleegkundig specialisten ggz, wetenschappelijk onderzoekers en cliënten. Door deze samenwerking is praktijkervaring en wetenschappelijke kennis gecombineerd bij de ontwikkeling van het coachingsprogramma. PowerCoaching is een behandeling die door verschillende professionals in de hulpverlening gegeven kan worden. Hiermee heeft de coach een innovatief coachingsprogramma in handen, ter bevordering van het zelfmanagement van jongeren met ADHD.

Lees meer

€27,95
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het