Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Nein. een manifest (eBook) Nein. een manifest, Eric Jarosinski
€8,99€4,99
Actieprijs t/m 05 november

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

De katharen (eBook) De katharen, Bram Moerland

De katharen, de overwinning van de vrijheid van Bram Moerland wordt door kenners wel'het beste boek over de katharen' genoemd. Waarom? Omdat Bram Moerland in De katharen de geschiedenis en betekenis van de katharen inzichtelijk neerzet, met een helder ook voor...

Lees meer

€9,99
Lopen op het water (eBook) Lopen op het water, Lynn Austin

Lynn Austin schrijft in Lopen op het water heel `down to earth over haar twijfels en hoop, waardoor je als christen veel in haar verhalen zult herkennen. Met een aangrijpende eerlijkheid geeft Lynn Austin met Lopen op het water een intieme kijk in haar eigen worsteling....

Lees meer

€12,99
Zhineng qigong voor dagelijks gebruik (eBook) Zhineng qigong voor dagelijks gebruik, Anne Hering

Zhineng qigong is de kunst om lichaam, geest en ziel meer op elkaar af te stemmen. Deze Chinese gezondheidsmethode bestaat uit eenvoudige en vloeiende bewegingen die gemakkelijk aangeleerd kunnen worden. Met behulp van zhineng qigong kun je jouw lichaam en ziel beter doorgronden,...

Lees meer

€11,99
Verlichting als kraamkamer (eBook) Verlichting als kraamkamer, Jabik Veenbaas

Waarom wordt er altijd weer teruggegrepen op de Verlichting wanneer we het hebben over de kernwaarden van onze cultuur? In De Verlichting als kraamkamer geeft Jabik Veenbaas een toegankelijk antwoord op die vraag. Hij plaatst vijftien spraakmakende Verlichtingsdenkers in...

Lees meer

€13,99
Het oude testament (eBook) Het oude testament, J.G.M. Willebrands

Het oude testament in verkorte vorm, met inleidingen en verklaringen naar de vertaling uit de grondtekst. Vervaardigd in opdracht van de Apologetische Vereniging'Petrus Canisius'.

Lees meer

€9,99
Verborgen religies (eBook) Verborgen religies, Klaus-Rudiger Mai

Universele rituelen en symbolen. Onder de oppervlakte van hedendaagse gebruiken en religies gaan oude esoterische rituelen schuil. Ondanks de pogingen van het christendom om deze oude vormen de das om te doen, spelen zij al eeuwenlang een geheime rol in onze denkwereld....

Lees meer

€9,99

Nieuwe eBooks

Dorst in 't kort (eBook) Dorst in 't kort, J. van Amstel

Kun je, in een tijd waarin veel zekerheden wankelen, nog wel geloven in een God Die zondaren uitverkiest. Velen zeggen dat Christus voor iedereen gestorven is en dat jij dit moet aannemen. Heb je dan een vrije wil om te geloven? En als je zelf de keuze maakt om te geloven, kun je dan nog wel van genade spreken? De auteur heeft geprobeerd om op deze indringende vragen een Bijbels antwoord te geven. Hij doet dat door de Dordtse Leerregels uit te leggen.‘Dordt in ’t kort’ is bijzonder geschikt voor gebruik bij belijdeniscatechisatie en evangelisatiewerk. Met het oog op gebruik in gesprekskringen zijn gespreksvragen toegevoegd Ds. J. Van Amstel is Christelijk Gereformeerd predikant te Ede. Van zijn hand verschenen onder andere de volgendetitels: ‘De rijkdom van de kinderdoop’, ‘De zegen van het avondmaal’ en ‘Wie Jezus zalig spreekt’.

Lees meer

€4,99
Het Gebed van Christus (eBook) Het Gebed van Christus, Dr. C.A. Tukker

In de laatste zondagen van de Heidelberger Catechismus komt het gebed des Heeren aan de orde. In‘Het gebed van Christus’ zijn acht preken over dit onderwerp opgenomen. In deze preken benadrukt dominee Tukker steeds weer dat het gebed een onmogelijke opgave is, wanneer wij in eigen naam bidden. Maar als we instemmen met het gebed van Christus, Die altijd leeft om voor ons te bidden, danzal God de Vader ons zeker horen. Dr. C.A. Tukker was hoogleraar kerkgeschiedenis, wijsbegeerte, ethiek en hermeneutiek. Zijn boek ‘Bronnen bij de belijdenis’, dat eerder bij Uitgeverij De Banier verscheen, is inmiddels een klassieker. Hij diende de gemeenten van Kinderdijk, Kamerik, Noordhorn, Urk en Epe. In 2007 overleed dr. C.A. Tukker.

Lees meer

€5,99
Rondom de enge poort (eBook) Rondom de enge poort, C.H. Spurgeon

In dit inmiddels beroemde boekje gaat Spurgeon in gesprek met hen die op zoek zijn naar Jezus Christus. Met veel herkenbare, eenvoudige voorbeelden probeert hij aarzeling weg te nemen en zoekers te brengen tot een eenvoudig vertrouwen op de Heere Jezus. Zodat velen zullen ingaan door de enge poort.‘Mijn lezers,’ zo schrijft de auteur, ‘leen uw eigen exemplaar aan iemand die staat te dralen bij de poort of koop er nog één en geef het uwe weg.’

Lees meer

€7,49
Ruimte voor vooroordelen (eBook) Ruimte voor vooroordelen, Adam Sandel

‘Ruimte voor vooroordelen’ van Adam Sandel schets voorwaarden voor helder denken, juist oordelen en handelen. Vooroordelen associëren we volgens Adam Sandel met bijgeloof of met denken ‘waar een donkere wolk van haat boven hangt’. Een opvatting die uit de Verlichting stamt. Maar vooroordelen kun je ook beschouwen als achtergrondkennis. Die krijg je mee door traditie, opvoeding, gewoontes en zelfs natuurlijke behoeftes. Alleen als we snappen hoe vooroordelen werken kunnen we helder leren denken, juist oordelen en goed handelen. Een bekroond* boek met grote relevantie voor het politieke debat. *Winnaar Leo Strauss Prize 2014 van de American Political Sience Association.

Lees meer

€16,99
Jij in de kinderrij (eBook) Jij in de kinderrij, Peter Samwel

'Jij in de kinderrij' relateert persoonlijkheidskenmerken aan geboorteposities. Tevens maakt het inzichtelijk dat ieders plaats in de kinderrij vanuit het ouderlijk huis, niet louter toevallig is. Elke lezer treft specifieke eigenschappen over zichzelf aan in dit uitnodigende boek. Of het nu om het eigen gedrag gaat of om de spirituele context van het persoonlijke leven, in'Jij in de kinderrij' worden sluiers opgelicht en kernzaken verhelderd over ieders geboortepositie. Met duidelijke voorbeelden en fraaie illustraties worden de levensthema's die gevormd worden door de plaats in het gezin, nader uitgewerkt. Voor wie geïnteresseerd is in zichzelf en daarbij graag bij het begin van zijn eigen leven wil beginnen, is dit boek een aanrader. Peter Samwel ('53) is sinds jaar en dag geboeid door spiritualiteit en religie. Werkte als Geestelijk Raadsman 10 jaar in de Nederlandse Krijgsmacht en voerde, ook 10 jaar lang, een Praktijk voor Levensvragen. Hij werkt nu alweer vele jaren als Consulent Vrijzinnige Levensbeschouwing. Daarnaast geeft hij lessen Levensfilosofie op basis van Tarot - De Nieuwe Ordening aan o.a. het Jungiaans Instituut in Nijmegen en doceert Therapeutische Vaardigheden en Ethiek op meerdere opleidingsinstituten. Zijn eerste boek Tarot - De Nieuwe Ordening verscheen in 2011. Trainingen'Jij in de kinderrij' worden o.a. gegeven op opleidingscentrum ESPAVO in Zwijndrecht.

Lees meer

€9,99
Luther onze huisvriend (eBook) Luther onze huisvriend, Paul Scheurlen

Wie was Luther? Die vraag probeert Paul Scheurlen in deze biografi e te beantwoorden. Hij schrijft niet over Luther als hervormer, geleerde en vertaler, maar gaat in gesprek met Luther als huisvriend. In deze biografi e, die in 1923 voor het eerst verscheen, laat Scheurlen zien welke rol Luther speelde in zijn eigen gezin, maar ook welke betekenis hij had voor het gezinsleven van anderen. Hij laat Luther zelf aan het woord door te citeren uit brieven, geschriften en preken. Het resultaat is een meeslepend verhaal vol anekdotes over het huiselijk leven van de familie Luther. Luthers gedachten over het leven– van opvoeding tot tuinieren - zijn vaak verrassend actueel. In allesvindt hij een aanleiding om God te dienen en Hem te prijzen. Voor de heruitgave van‘Luther onze huisvriend’ werd het boek opnieuw vertaald en bewerkt door Erika Heijboer. Persoonlijk gekleurde of tijdgebonden informatie is in deze herdruk achterwege gelaten, waardoor het boek prettig leesbaar en toegankelijk is.

Lees meer

€6,99
Leer ons Lezen (eBook) Leer ons Lezen, W.C. Meeuse

Wat is de Bijbel voor boek? Hoe lees je het? Welke plaats neemt de Bijbel in je dagelijks leven in? Hoe ga je om met problemen rond het bijbellezen? Op deze en andere vragen geeft‘Leer ons lezen’ een antwoord. Tijdens zijn werk als predikant ontmoet drs. W.C. Meeuse veel mensen die de Bijbel wel lezen, maar het moeilijk vinden om te weten wat God tot hen zegt. Om hen te helpen, doet hij handreikingen. Bovendien bevat dit boek ook een aantal praktische bijlagen, zoals bijbelleesroosters en overzichten. Drs. ir. W.C. Meeuse studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht en diende vervolgens de hervormde gemeenten van Sint-Annaland en Wilnis. Sinds 2003 is hij predikant van de Hervormde Wijkgemeente ‘De Ark’ in Bilthoven.

Lees meer

€7,99
Dan zingen zij (eBook) Dan zingen zij, G.J. van Aalst

Dan zingen zij Luther zei eens:‘In de Psalmen zie je Gods kinderen in het hart.’ Dat blijkt ook uit deze bundel overdenkingen. Er wordt stilgestaan bij Psalmen van bekende en onbekende dichters. Verschillende aspecten komen aan de orde. De moeiten en zorgen van het leven, de vijanden die vervolgen, het verlangen naar God en naar Zijn huis. Maar ook de verlossing van Sion in Christus Jezus, en het vertrouwen voor de toekomst. Daarom zingen zij, in God verblijd, aan Hem gewijd, van ’s HEEREN wegen. De overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik én voor de leesdiensten.

Lees meer

€9,99
Eén houvast (eBook) Eén houvast, Wim Verboom

Eén houvast is een dagboek voor jong en oud. Elke dag staat een aspect van het geloof centraal, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus. Zo neemt het dagboek ons mee op ontdekkingsreis. De Heidelbergse Catechismus reikt ons een schat van onderwerpen aan voor de praktijk van ons geloof: de relatie met Jezus Christus als het ene houvast in ons leven, de doop en het avondmaal, het leven naar Gods geboden, het bidden, en nog veel meer. Al die thema’s komen in het dagboek aan bod. En dan blijkt die oude, wijze Catechismus verrassend actueel te zijn. In dit dagboek gaat het niet om abstracte leerstellige waarheden, maar om de praktijk van het geloof, de beleving ervan, kortom: de spiritualiteit. De meditaties zijn pastoraal van toon en eenvoudig van taal, en blijven dicht bij de lezer. Zo wil dit dagboek ons helpen om, net als Henoch, elke dag te wandelen met God. Achter in deze uitgave is de complete tekst van de Heidelbergse Catechismus opgenomen.

Lees meer

€10,99
Hoe zou 't mij dan vergaan! (eBook) Hoe zou 't mij dan vergaan!, Louis Wüllschleger

Deze bundel meditaties neemt de lezer mee in een tocht langs de woorden van Psalm 27, de psalm die voor velen een bron van troost en licht is. Het laatste vers van de (oude) berijming van Psalm 27 begint met de beroemde woorden: Zo ik niet had geloofd dat in dit leven… Dat zijn woorden van een bijna iconische waarde. De psalmdichter roept uit de diepten van vertwijfeling, angst en bestrijding: Wat is het leven zonder God? De dichter Gabriël Smit vertolkte die kerngedachte in zijn weergave van Psalm 27 met de uitroep: … hoe zou ’t mij dan vergaan! De overdenkingen in deze bundel brengen de woorden van de psalm dicht bij de aangevochten werkelijkheid van het leven, maar openen ook de weg naar boven en bemoedigen met de belofte van Gods aanwezigheid.

Lees meer

€3,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het