Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Superbrein (eBook) Superbrein, Deepak Chopra
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Geschiedenis van de filosofie (eBook) Geschiedenis van de filosofie, Hans Joachim Storig
€14,99€9,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Fk it (eBook) Fk it, John Parkin
€6,99€4,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

De hand op de spiegel (eBook) De hand op de spiegel, Janis Heaphy Durham
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

De kunst van het oorlogvoeren (eBook) De kunst van het oorlogvoeren, Sun-tzu
€14,99€10,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

Angst (eBook) Angst, Thich Nhat Hanh
€12,99€8,99
Actieprijs t/m 30 september

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Nooit meer evangeliseren (eBook) Nooit meer evangeliseren, Mark de Boer

Nooit meer evangeliseren

Lees meer

€8,99
Fk it (eBook) Fk it, John Parkin

Fuck it' is een buitengewoon uitdagend, humoristisch en inspirerend boek. Door regelmatig Fuck it te roepen kun je je leven ingrijpend veranderen. Je hoeft niet te mediteren, veel te bidden of doelgericht te werken aan je geluk. Want Fuck it werkt als een krachtige...

Lees meer

€6,99€4,99
YOUCAT (eBook) YOUCAT, Oostenrijkse Bisschoppenconferentie

De nieuwe jeugdcatechismus voor de Wereldjongerendagen 2011;;;Deze jeugdcatechismus stelt de rijkdom van het geloof op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier voor aan jongeren. Deze nieuwe jeugdcatechismus van de katholieke kerk is een publicatie waaraan pedagogen, theologen,...

Lees meer

€15,99
Leven met engelen (eBook) Leven met engelen, Hans Stolp

Steeds meer mensen - met name jongeren - hebben ervaringen met Engelen en nemen Engelen waar. Uit al die fascinerende verhalen blijkt, wat Engelen ons kunnen geven: inzicht, troost en bemoediging, en dat ze soms ook daadwerkelijk ingrijpen. Ons bewustzijn opent zich weer...

Lees meer

€9,99
De kracht van het NU (eBook) De kracht van het NU, Eckhart Tolle

Tolle's praktische en mystieke boodschap reikt ons transcendente waarheden aan die ons vrij maken. Om de weg te gaan die wordt beschreven in De kracht van het Nu dien je de identificatie met je analytische geest en het daardoor gecreëerde onechte zelf, het ego, te...

Lees meer

€9,99

Nieuwe eBooks

Binden vormend samenwerkend (eBook) Binden vormend samenwerkend, G.J van Aalst

'Wat is de opdracht voor een predikant in de kerk van 2016?' Die vraag stond centraal op een symposium ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van ds. J.J. van Eckeveld. Hij was al die jaren verbonden aan de gereformeerde gemeente van Zeist en nam binnen zijn kerkverband een grote plaats in. De drieslag Bindend, Vormend, Samenwerkend is niet alleen een opdracht voor ambtsdragers in deze tijd, maar typeert ook de ambtsbediening van de jubilaris. Behalve de tekst van de lezingen die tijdens het symposium zijn gehouden, bevat deze bundel ook een beknopte biografische schets van ds. J.J. van Eckeveld.

Lees meer

€7,49
In het nooit ontdekte spoor (eBook) In het nooit ontdekte spoor, C.A. Tukker

Uit het woord vooraf Van november 1975 tot januari 1976 had ik het voorrecht om in de Hervormde Gemeente Kamerik de prediking in de leerdiensten te wijden aan de Ziekentroost. Het is altijd al een voorrecht voor een predikant dat hij in de prediking zijn mond mag opendoen en zijn stem mag verpanden aan de HEERE God, Die tot de dienst mensen gebruikt. Het is een bijzonder voorrecht dat er leerdiensten in de Kerk zijn, waarin de prediking dient om"de Somma der Christelijcke Leere in den Catechismo cortelijck uyt (te) leghen", zoals de Haagse Synode van 1586 het uitdrukte. Maar het was voor de gemeente en mij een ontdekking dat de Ziekentroost zich zo uitnemend leende tot een speciaal onderdeel van de christelijke leer, dat theologisch en praktisch in onze tijd wat in het vergeetboek dreigt te raken. Namelijk de voorbereiding op het leven uit en in het eeuwige leven. De aard van de Ziekentroost brengt met zich mee, dat deze preken een bepaalde tekst missen en ook niet, zoals in de Catechismusprediking, uitgaan van een welomschreven vraag en antwoord of Zondag. Maar de schrijver hoopt dat dit manko vergoed wordt door de manier waarop de Ziekentroost onze aandacht richt op zaken die in doorsnee genomen veel te weinig onze aandacht hebben. Dit boekje, dat een negental preken en een inleiding op de Ziekentroost als geschrift bevat, wordt tegelijk met de afscheidspreek aan de Hervormde Gemeente Kamerik als afscheidscadeau aangeboden, en daarnaast hoopt en bidt de schrijver dat het iets bijdraagt tot de doordenking van de zielzorg onder het genoemde gezichtspunt zowel bij hen aan wie zielzorg verricht wordt als bij hen die tot dit werk geroepen zijn. Noordhorn, najaar 1976 C. A. Tukker

Lees meer

€4,99
Aan Zijn voeten (eBook) Aan Zijn voeten, Wendy Born - van den Brink

Hoe komt het toch dat veel christenen moeite hebben met regelmatig Bijbellezen en bidden? Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn. Maar, laat het er niet bij zitten!'Aan Zijn voeten' biedt diverse handreikingen om ermee aan de slag te gaan."Het beeld van de ijsberg is zo sprekend. Slechts een zevende deel is boven het wateroppervlak zichtbaar. Wat onder het water zit is het meest bepalend. Zo is ook wat in ons leven in het verborgene gebeurt het meest bepalend. Jezus gaf een rijke belofte voor wie in het verborgene investeert in gebed en aanbidding: Uw Vader, Die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden (Matteüs 6:6). Wendy Born geeft ons met dit boekje een krachtige aansporing om trouw te zijn in het zoeken van de Heer. Hier vinden we uitleg over wat stille tijd inhoudt, praktische aanwijzingen daarvoor en heel mooie citaten. Wat mij ook aanspreekt is de aandacht voor onze houding en motivatie om te bidden en in de Bijbel te lezen. Ten diepste gaat het om Hem in ons leven. Moge dit boekje velen helpen om met vreugde aan Zijn voeten te zitten." Oscar Lohuis– Bijbelleraar en auteur

Lees meer

€4,95
De vrijmoedigheid des geloofd / 2 (eBook) De vrijmoedigheid des geloofd / 2, P. Zandt

Uit de inhoud: Bidstond voor het gewas - Psalm 1:3 Na Pasen prediking - Psalm 17 : 15 De gevangenen Sions - Psalm 126 : 1 Prediking uit Hooglied - Hooglied 2 : 1 en 2 Adventsprediking - Jesaja 14 : 32 Herdenking Kerkhervorming - Habakuk 2 : 4a Lijdens-predikatie - Eerste lijdenszondag Zie. de Mens! - Johannes 19 : 5b Openbare belijdenis - 1 Timotheüs 6: 11 De vrijmoedigheid des geloofs - Hebreeën 10 :35 Catechismus preek - Zondag 21, vr. en antw. 56 Voetwassing - Johannes 13 : 3-9 Jezus voor Pilatus - Johannes 18 : 33-37 Jezus' overlevering en wegleiding - Joh. 19 : 16, 17 De klederverdeling - Johannes 19 : 23, 24 De ergernis van Christus' kruis - Ll/kas 23 : 35 Jezus' laatste Paschaviering - Lukas 22 : 8-15 Paasprediking - 1 Petrus 1:3-5 Jezus en de zondaars - Lukas 15 : 2b De nooit beschamende hoop! - Romeinen 5:5

Lees meer

€5,99
Engelen bestaan (eBook) Engelen bestaan, Ptolomey Tompkins

Engelen bestaan van Ptolomy Tompkins levert het definitieve bewijs: engelen bestaan en ze spelen een verrassende rol in ons leven. In samenwerking met Tyler Beddoes, een van de agenten die aanwezig was bij de miraculeuze redding van baby Lilly na een tragisch auto-ongeluk, geeft Tompkins (co-auteur met Eben Alexander van Na dit leven) een overzicht van fascinerende verhalen over het bestaan van engelen. Tompkins laat ons zien hoe we de signalen die engelen ons geven kunnen herkennen: het leven krijgt zoveel meer betekenis en diepgang wanneer je de kracht van engelen leert ervaren

Lees meer

€9,99
De zeven stappen naar wijsheid en vrede (eBook) De zeven stappen naar wijsheid en vrede, Hans Stolp

Wijsheid en vrede beginnen altijd in onszelf, in ons eigen hart. Dat is de boodschap van dit boek. Wijsheid en vrede maken ons tot mensen die verzoening brengen waar haat heerst, die vrede brengen waar verscheurdheid heerst. In deze tijd van zoveel onvrede, tweespalt en botsingen tussen culturen is er meer dan ooit behoefte aan mensen die wijs zijn en vrede stichten, mensen die bruggen bouwen. Maar dat kunnen we alleen als we zelf wijsheid bezitten en vrede hebben in ons eigen hart. We moeten bereid zijn met onszelf aan de slag te gaan, kritisch naar ons zelf te kijken en in het reine te komen met wat er in onszelf nog leeft aan wrok, onvrede en negativiteit. De zeven stappen naar wijsheid en vrede wil een leidraad zijn om een bewust mens te worden, een mens van vrede en wijsheid, zodat je de wereld genezing liefde en warmte mag schenken vanuit de kracht van je hart. Hans Stolp is pastor, auteur en veel gevraagd spreker. Van Hans Stolp zijn bij AnkhHermes vele boeken verschenen. www.hansstolp.nl

Lees meer

€9,99
God, iets of niets? (eBook) God, iets of niets?, Taede Smedes

Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen vijftig jaar in hoog tempo veranderd. Mensen geloven niet minder, maar wel anders. Er is al enkele jaren een trend zichtbaar waarbij mensen religieus'winkelen' en'bricoleren', dus elementen uit verschillende religieuze tradities combineren. Dit is typisch voor onze hedendaagse'vloeibare samenleving' waarin grenzen vervagen en categorieën versmelten. Er zijn mensen die een houding hebben van believing without belonging, zij geloven in iets hogers zonder zich te willen committeren aan een specifieke religieuze traditie. Zij nemen uit verschillende religieuze tradities wat ze aantrekkelijk vinden en waar ze zich goed bij voelen,en voegen dit samen tot een persoonlijk gekleurde en tamelijk veranderlijke levensbeschouwing. Er zijn ook atheïstische'zinzoekers' die zich religieus noemen, maar die ieder idee van een bovennatuurlijke God verwerpen. Bijvoorbeeld de groep van'religieuze naturalisten', vaak natuurwetenschappers die een spiritualiteit aan de natuur of aan hun wetenschappelijke activiteiten ontlenen, maar gebruikmaken van taal uit de christelijke traditie. Ze spreken bijvoorbeeld over de wereld als'heilig'. Smedes laat aan de hand van voorbeelden in dit boek zien dat door deze dynamiek traditionele categorieën van'gelovig' en'ongelovig' veelal niet langer adequaat blijken.

Lees meer

€9,99
God, iets of niets? (eBook) God, iets of niets?, Taede Smedes

Het religieuze landschap in Nederland is de afgelopen vijftig jaar in hoog tempo veranderd. Mensen geloven niet minder, maar wel anders. Er is al enkele jaren een trend zichtbaar waarbij mensen religieus'winkelen' en'bricoleren', dus elementen uit verschillende religieuze tradities combineren. Dit is typisch voor onze hedendaagse'vloeibare samenleving' waarin grenzen vervagen en categorieën versmelten. Er zijn mensen die een houding hebben van believing without belonging, zij geloven in iets hogers zonder zich te willen committeren aan een specifieke religieuze traditie. Zij nemen uit verschillende religieuze tradities wat ze aantrekkelijk vinden en waar ze zich goed bij voelen,en voegen dit samen tot een persoonlijk gekleurde en tamelijk veranderlijke levensbeschouwing. Er zijn ook atheïstische'zinzoekers' die zich religieus noemen, maar die ieder idee van een bovennatuurlijke God verwerpen. Bijvoorbeeld de groep van'religieuze naturalisten', vaak natuurwetenschappers die een spiritualiteit aan de natuur of aan hun wetenschappelijke activiteiten ontlenen, maar gebruikmaken van taal uit de christelijke traditie. Ze spreken bijvoorbeeld over de wereld als'heilig'. Smedes laat aan de hand van voorbeelden in dit boek zien dat door deze dynamiek traditionele categorieën van'gelovig' en'ongelovig' veelal niet langer adequaat blijken.

Lees meer

€9,99
Eenzame vrouwen (eBook) Eenzame vrouwen, Ben Zijl

Dit boek wil een handreiking zijn aan vrouwen, maar ook aan mannen, van wie het huwelijk wordt geteisterd door autisme. Naast uitleg en praktische informatie komen er vrouwen aan het woord die gehuwd zijn (geweest) met een autistische partner. Een boek vol handreikingen en tips. Ben Zijl (1948) heeft een praktijk voor psychosociale en seksuologische hulpverlening. Hij is onder meer gespecialiseerd in de begeleiding van echtparen waarbij binnen de relatie sprake is van autisme. Daarnaast is hij werkzaam als docent bij een opleidingsinstituut voor therapeuten.

Lees meer

€9,99
De bijbel (eBook) De bijbel, Ludo Abicht

De Bijbel is meer dan het Heilige Boek van onze (groot)ouders. Onze taal is doorspekt met uitdrukkingen uit de Bijbel. Onze geschiedenis en filosofie zijn doorvlochten van het christendom. Grote delen van de wereldliteratuur staan vol verwijzingen naar het Oude en het Nieuwe Testament. Westerse waarden vinden hun wortels in de Bijbel. Kortom, wie de Bijbel niet kent, begrijpt grote mijlpalen, monumenten en verhalen van de westerse geschiedenis en cultuur niet. Ludo Abicht herlas de Bijbel, kritisch, niet dogmatisch, empathisch. Zowel niet-gelovigen als gelovigen biedt dit boek een grondige kennismaking met de Bijbel. Een vrij zinnige lezing helpt de Bijbel (beter) te begrijpen. Het is bovendien een aansporing om die belangrijke tekst af en toe opnieuw ter hand te nemen.

Lees meer

€9,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het