Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Bent u dat, God? (eBook) Bent u dat, God?, Stephan de Jong
€5,99€3,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

Boeddha (eBook) Boeddha, Deepak Chopra
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

Dansen met verdriet (eBook) Dansen met verdriet, Sophie Sabbage
€13,99€9,99
Actieprijs t/m 31 maart

Lees meer

Zonen&dochters profeteren (eBook) Zonen&dochters profeteren,  
€12,99€8,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

Handboek Spiegelogie (eBook) Handboek Spiegelogie, Willem de Ridder
€12,99€8,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

Niet in Gods naam (eBook) Niet in Gods naam, Jonathan Sacks
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

Alles voor allen (eBook) Alles voor allen, Huub Oosterhuis
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

God ervaren (eBook) God ervaren, Joachim Vreeman
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

Een hart om lief te hebben (eBook) Een hart om lief te hebben, Moeder Teresa
€9,99€6,99
Actieprijs t/m 28 februari

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Utopia 1516-2016 (eBook) Utopia 1516-2016,  

This year marks the five-hundredth anniversary of Thomas More's widely influential book Utopia, and this volume brings together a number of scholars to consider the book, its long afterlife, and specifically its effects on political activists over the centuries. In...

Lees meer

€78,99
Beschouwelijk (eBook) Beschouwelijk, W. Silfhout

In onze jachtige tijd is er vaak geen gelegenheid om over bepaalde aspecten van het leven eens rustig na te denken. Daarom is er in deze uitgave voor gekozen om in korte artikelen een aantal aspecten van het leven - die te maken hebben met de mens in het algemeen en de christen...

Lees meer

€7,49
Onze vader (eBook) Onze vader, Franck Ploum

Franck Ploum Onze Vader - wat zeg je? Reisleider bij een oergebed In twee van de vier evangelieverhalen over Jezus Messias is een gebed opgenomen dat in onze traditie het'Onze Vader' is gaan heten. We mogen het met recht het oergebed van de christelijke...

Lees meer

€7,99
Spiritualiteit op scherp (eBook) Spiritualiteit op scherp, Herman Westerink

Herman Westerink (red.) Spiritualiteit op scherp! Plaatsen van kritische spiritualiteit Dit boek speurt naar de kritische geestelijke houdingen, inspiraties, stijlen en uitingen die inherent zijn aan de christelijke traditie in een moderne en seculiere tijd. Die...

Lees meer

€7,99
Voor Anker (eBook) Voor Anker, A.J. Kunz

De meeste christelijke scholen verwijzen in hun statuten naar de belijdenisgeschriften. Als je leraar bent, word je geacht deze te onderschrijven. Maar hoe functioneren de belijdenisgeschriften in de dagelijkse praktijk van het onderwijs? Hoe kunnen ze ons vandaag helpen...

Lees meer

€8,49
Liturgische spiritualiteit (eBook) Liturgische spiritualiteit, Thomas Quartier

Thomas Quartier osb Liturgische spiritualiteit Benedictijnse impulsen voor klooster, kerk en wereld Dit boek verkent de mogelijkheden van een liturgisch leven vandaag vanuit de benedictijnse traditie. De auteur verbindt de velden van liturgie en spiritualiteit met...

Lees meer

€9,95

Nieuwe eBooks

Dwalen in het antropoceen (eBook) Dwalen in het antropoceen, René ten Bos

Een van de'hotste' academische onderwerpen verklaard voor een breed publiek door Nederlands origineelste denker. Het antropoceen is de in de wetenschap steeds courantere naam van het tijdperk waarin de mens als eerste soort invloed uitoefent op het klimaat, op de oceanen en op de aarde zelf.'Antropoceen' is over het algemeen een alarmerend of apocalyptisch concept. De invloed van de mens op de aarde lijkt immers verre van positief. René ten Bos constateert in Dwalen in het Antropoceen een grootschalige verdwazing in onze samenleving ten aanzien van een belangrijke kwestie als klimaatverandering. Een term als'Antropoceen' lijkt ons meer grip te geven op de problematiek, maar dat is volgens Ten Bos slechts schijn. Het alarmisme en het apocalyptische denken die tot uitdrukking komen in dit begrip helpen niet om meer richting te vinden. Ten Bos meent dat wij moeten leren ons open te stellen voor andere navigeertechnieken. Zijn nieuwe boek leert ons te dwalen in de vreemde zone tussen mens en natuur. René ten Bos is de winnaar van de Socratesbeker 2016.

Lees meer

€12,50
Dansen met verdriet (eBook) Dansen met verdriet, Sophie Sabbage

Kun je winnen, zelfs als je verliest? Een paar jaar na de geboorte van haar dochter werd er bij Sophie Sabbage longkanker vastgesteld.Dansen met verdriet verhaalt over de manier waarop zij omgaat met de angst, woede, ontkenning en het verdriet die daarop volgden. Sophies vastberadenheid om in plaats van het gevecht de dialoog met haar ziekte aan te gaan is de basis voor wat zij‘kankerfluisteren’ is gaan noemen: naar de kanker luisteren, ervan leren en je eigen reactie erop vormen.Dansen met verdriet is een blikverruimend, praktisch en mooi geschreven boek voor iedereen die te maken krijgt met kanker, de ziekte die ons uiteindelijk direct of indirect allemaal raakt.

Lees meer

€13,99€9,99
Gewoon God (eBook) Gewoon God, Philip Troost

Op een prikkelend spirituele manier zoekt Philip Troost naar een eerlijke, ervaarbare manier om met God te leven en over hem te spreken. Hij wil niet blijven steken in overspannen geloofsuitspraken en hoge morele verwachtingspatronen. Volgens Philip Troost is geloven vooral niet een zaak van je hoofd. Pas in het volle leven met zijn dagelijkse handelingen krijg je contact met de energie van God. Philip Troost (1959) werkt in een praktijk voor psychotherapie en pastoraat. Van hem verschenen eerder o.a. Open lijnen, een cursus in omgaan met God en met elkaar (8e druk 2013) en Mindful met Jezus (6e druk 2017).

Lees meer

€12,99
Reusachtig schip (eBook) Reusachtig schip, Harm van der Gaag

In Een reusachtig schip onderzoeken filosoof Harm van der Gaag en neurowetenschapper Jeroen Geurts de begrippen'leiderschap' en'democratie'. Wat bedoelen we met die mooie woorden? Er worden talloze trainingen in leiderschap aangeboden, maar is leiderschap eigenlijk wel te leren? En dan de democratie: die wordt dagelijks heilig verklaard, maar is dat nog terecht als gevaarlijke populisten via de stembus aan de macht komen? Tijdens een verblijf in een Duits hotel met een bijzondere geschiedenis discussiëren de twee vrienden over deze vragen en verkennen ze de verbanden tussen beide thema's. De verschillen van inzicht zijn levensgroot. Maar ze zijn het wél eens over de grote waarde van de dialoog. Harm van der Gaag (1967) studeerde wijsbegeerte in Utrecht. Hij voert sinds 2004 een filosofische praktijk en onderwijst zijn methode van socratische een-op-eencounseling aan de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. Jeroen Geurts (1978)is hoogleraar en hoofd van de afdeling Anatomie&Neurowetenschappen aan VU medisch centrum te Amsterdam. Eerder schreven zij Het zingende paard. Een dialoog over voortreffelijkheid. Over Het zingende paard:'Een schoolvoorbeeld van de socratische dialoog.' TROUW ****

Lees meer

€8,99
De tien geboden voor vandaag (eBook) De tien geboden voor vandaag, Brian Edwards

'Ga me niet vertellen dat ze nog meer geboden hebben gevonden!' verzuchtte iemand toen hij hoorde over de ontdekking van de Dode Zeerollen in . Een herkenbare reactie in een tijd waarin de tien geboden niet bepaald populair zijn. De gevolgen daarvan zijn dagelijks te zien en te merken. Een heldere, praktische uitleg van de wet van God is letterlijk van levensbelang:'Doe dat en gij zult leven', zei Jezus. In elk hoofdstuk van dit boek wordt een gebod uitvoerig besproken, waarbij zowel de oudtestamentische context als de hedendaagse toepassing aan bod komt. Wie dit boek leest, ontdekt hoe rijk en radicaal de tien geboden zijn! Brian H. Edwards was jaar lang predikant in Londen. Hij schreef een groot aantal boeken over zeer diverse onderwerpen.

Lees meer

€9,99
Daar doe je het voor (eBook) Daar doe je het voor, Gert- Jan Heijboer e.a

Betrokkenheid op jongeren kenmerkt de loopbaan van Wim Büdgen. Hen wilde hij bereiken met de Bijbel, vanuit de vaste overtuiging dat dit de beste gids is op de levensweg. Zowel bij de diverse functies die hij binnen het onderwijs bekleedde als bij de taken die hij had op het snijvlak van kerk, school en gezin was dit zijn drive. Opdat jongeren uiteindelijk vastheid vinden bij de Heere Jezus Christus. Daar ging het hem om. Vandaar dat deze bundel ter gelegenheid van zijn afscheid van het Wartburgcollege de titel draagt:'Daar doe je het voor'.

Lees meer

€7,49
De wilde tuin van de verbeelding (eBook) De wilde tuin van de verbeelding, Kris Pint

Dé gids om op een andere manier naar jezelf te kijken - weg van de neoliberale stereotypen - en zo een goed en voor jou waarachtig leven te leiden.'De geheime tuin bevindt zich binnen de ruimte van onze hedendaagse maatschappij met zijn schrale monoculturen van steeds maar weer dezelfde gewassen. Het gaat erom hier bepaalde cultuurpraktijken als tegengif tegen de dominante cultuur te ontdekken en te cultiveren. Het is een praktijk die te vergelijken is met guerrilla gardening, waarbij mensen in publieke ruimtes stiekem bepaalde bloemen of struiken planten, om zo de lelijkheid en de monotonie te bestrijden die vele plekken zo deprimerend maken.' De moderne mens is continu bezig zichzelf te verbeteren en nog beter in de markt te zetten. In De wilde tuin van de verbeelding laat Kris Pint zien hoe wij aan deze instrumentalisering van onszelf kunnen ontsnappen. In het werk van kunstenaars en denkers vindt hij elementen van een levenskunst voor iedereen die zichzelf en anderen niet langer wil begrijpen in termen van concurrentie en consumptie. Je moet jezelf niet beschouwen als een ondernemende tuinier die zich voortdurend wil bewijzen, maar als een wilde tuin, met allerlei nog onvermoede, waardevolle plaatsen. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de verbeelding, als een vorm van verzet, een verkenning van andere mogelijke levenswijzen.

Lees meer

€9,90
Utopia 1516-2016 (eBook) Utopia 1516-2016,  

This year marks the five-hundredth anniversary of Thomas More's widely influential book Utopia, and this volume brings together a number of scholars to consider the book, its long afterlife, and specifically its effects on political activists over the centuries. In addition to thorough studies of Utopia itself, and appraisals of More's relationship with Erasmus, the book presents detailed studies of the effect of Utopia on early modern England and the Low Countries, as well as philosophical reflections on ideology and the utopian mind, and much more.

Lees meer

€78,99
Zelfobservatie (eBook) Zelfobservatie, Red Hawk

In'De biologie van de overtuiging' maakt Bruce Lipton ons deelgenoot van zijn verpletterende ontdekking dat we geen slachtoffer zijn van onze genen, maar dat we ons welbevinden kunnen beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen. Dr. Bruce Lipton komt tot deze conclusie na uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken. Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat overtuigingen, of ze nu waar zijn of niet, positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven. In deze nieuwe editie is 10 jaar nieuw onderzoek opgenomen, wat dit belangrijke boek nog meer gewicht geeft. Tien jaar na dato zet'De biologie van de overtuiging' van Bruce Lipton je nog steeds op scherp!

Lees meer

€9,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het