Terug

Subcategorieën

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Stress en burnout voorkomen (eBook) Stress en burnout voorkomen, Anselm Grun

Anselm Grün begeleidt veel mensen met een burn-out. In zijn nieuwste boek'Stress en burn-out voorkomen' laat hij zien hoe eenvoudige rituelen en verbeeldingskracht stress verminderen, en het herstel na een burn-out bespoedigen. Grün wijst de weg naar bronnen...

Lees meer

€12,99
De orbs evolutie (eBook) De orbs evolutie, Jaap Rameijer

Jaap Rameijer, die eerder publiceerde over de geheimen rond Rennes le Chateau, neemt de lezer in dit e-boek mee naar de wonderlijke en prachtige wereld van de Orbs. Waar komen deze mysterieuze verschijnselen vandaan en wat willen ze ons vertellen? De auteur heeft zich jarenlang...

Lees meer

€4,95
Mohammed, de islam, de koran en de Bijbel (eBook) Mohammed, de islam, de koran en de Bijbel, H.G. Ds. Koekkoek

De islam is een snel groeiende godsdienst in ons land. Vijftig procent van alle baby's heeft islamitische ouders. Verwacht wordt dat binnen 15 jaar de helft van de Nederlandse bevolking uit moslims zal bestaan! Als deze verwachting uitkomt, zullen de islamieten over 16 jaar...

Lees meer

€9,95
Het lied van Hiawatha (eBook) Het lied van Hiawatha, Ton Lemaire

Antropoloog en filosoof Ton Lemaire is bekend van zijn boeken'Filosofie van het landschap','De val van Prometheus' en'Verre velden'. Op zijn zestiende ontdekte Ton Lemaire het lied van Hiawatha en hij werd direct gegrepen door het ritme van...

Lees meer

€4,99
Mindful met Jezus (eBook) Mindful met Jezus, Philip Troost

In Mindful met Jezus laat Philip Troost zien dat ook christenen heel goed profijt kunnen hebben van een mindfulness-training. Als pastoraal therapeut weet Philip Troost christen-zijn en mindfulness met elkaar te verbinden: een vruchtbare combinatie die het mens-zijn verdiept...

Lees meer

€10,99
Buddhist boot camp (eBook) Buddhist boot camp, Timber Hawkeye

In het boeddhisme gaat het om trainen van de geest, in een bootcamp om een intensieve fysieke training voor mensen met weinig tijd.'Buddhist Boot Camp' combineert elementen van beide. Het gaat over relaties, emoties, carrière en andere thema s uit het dagelijks...

Lees meer

€7,99

Nieuwe eBooks

Verborgen manna (eBook) Verborgen manna, Thomas a Kempis

In Verborgen manna biedt Thomas a Kempis op zijn bekende en indringende wijze in een achttal minder bekende teksten en brieven ons geestelijk voedsel ter verrijking van het innerlijke leven. Over de rijkdom van armoede, een pleidooi voor een sober leven. Met een inleiding van Désanne van Brederode

Lees meer

€10,99
Uw Hemelse schatkamer (eBook) Uw Hemelse schatkamer, Jos Spelthuis

Met het lezen van dit boekje staat Whatsapp, Twitter en Facebook even stil. Waan jezelf op een tropische eiland met wuivende palmbomen, doordat u met het lezen van dit schijven er uiteindelijk zelf achter gaat komen waar u uw hemelse schatkamer te vinden is; een schatkamer die u rust en vrede in uw hart zal brengen, zodat u kunt gaan bouwen aan een relatie met uw Hemelse Vader.

Lees meer

€8,00
De onverwerkte holocaust (eBook) De onverwerkte holocaust, Ad Prosman

Na de Tweede Wereldoorlog leidde de Holocaust niet tot een grondige bezinning in de protestantse kerk en haar theologie. Ondanks alle aandacht voor Israël bleef de Holocaust buiten beeld. Op dat punt hebben kerk en theologie gefaald, betoogt Ad Prosman. Doordat de kerk de Holocaust nooit goed heeft verwerkt, heeft ze aan geloofwaardigheid ingeboet; dit belemmert haar in haar kerk-zijn vandaag. Bezinning op de Holocaust en de cultuur waarin een dergelijke ramp kon plaatsvinden, is dus alsnog nodig. Prosman onderzoekt de rol die de kerk in Duitsland speelde voor, tijdens en na de oorlog, en betrekt ook de Nederlandse situatie daarbij. Hij stelt dat de kerken in de oorlog zich hadden vereenzelvigd met de cultuur van hun dagen, waardoor zij niet in staat waren om door een krachtig weerwoord de christenen houvast te geven en een weg te wijzen. Voor de positie van de Joden bleken ze nauwelijks aandacht te hebben. Daarmee houdt Prosman de kerken van nu een confronterende spiegel voor. Nu het antisemitisme in kracht toeneemt, mag de kerk niet zwijgend toekijken.

Lees meer

€12,99
Licht en schaduw van het geestelijk leven (eBook) Licht en schaduw van het geestelijk leven, Octavius Winslow

Het geestelijk leven van elke gelovige kenmerkt zich door een afwisseling van licht en schaduw. Er zijn schaduwen die het geestelijk leven verduisteren. Zo is er de schaduw van onwetendheid, van schuld en van de tijdelijke verduistering van Gods aanwezigheid. Aan de andere kant zijn er de lichten, die het geestelijk levenspad verhelderen, zoals het herstel van Gods beeld in de gelovige en de vruchten van de heiligmaking. Het doel van de auteur met dit boek is bijdragen aan een beter begrip van de aard van het geestelijk leven en hulp aanreiken voor de groei ervan. Octavius Winslow (1808-1878) was een vooraanstaand predikant in Engeland en Amerika. Hij gaf onder andere het dagboek en de brieven van zijn moeder Mary Winslow uit. Eerder verscheen van hem bij De Banier: Zondaarsliefde.

Lees meer

€7,49
De eerste en tweede brief van Petrus (eBook) De eerste en tweede brief van Petrus, Ds. P Molenaar

De twee brieven van de apostel Petrus hebben een bijzondere betekenis voor christenen in onze tijd, waarin de kerk marginaal is geworden. De eerste brief schrijft Petrus aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Hij gebruikt vaak het voorbeeld van de woestijnreis van de Israëlieten. Daarmee wil hij de christenen, die vervolgd worden door Joden, bemoedigen. De tweede brief heeft Petrus kort voor zijn sterven geschreven en kan gezien worden als een geestelijk testament. Het is een getuigenis dat het Woord van God waar een zeker is. De apostel roept de gemeente op dichtbij Gods Woord te leven en zich voor te bereiden op Jezus’ wederkomst. Ds. P. Molenaar te Lunteren is hervormd emerituspredikant binnen de PKN. Tot 2010 was hij predikant van de Hervormde gemeente in Dordrecht. Van zijn hand verschenen in de loop der jaren verschillende publicaties.

Lees meer

€10,99
Kabbala (eBook) Kabbala, Joseph Dan

In Kabbala biedt Joseph Dan, een autoriteit op het gebied van de joodse mystiek, een fascinerend overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de kabbala, de joodse mystieke leer die vanaf de late middeleeuwen opkwam. Hij beschrijft de verschillende kabbalistische denksystemen en hun zoektocht naar Gods openbaring. Tevens ontkracht hij de mythen rond moderne kabbalistische praktijken en belicht hij de impact van deze religieus-joodse leer op bijvoorbeeld het christendom en de New Age-beweging.

Lees meer

€6,99
Kabbala (eBook) Kabbala, Joseph Dan

In'Kabbala' biedt Joseph Dan, een autoriteit op het gebied van de joodse mystiek, een fascinerend overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de kabbala, de joodse mystieke leer die vanaf de late middeleeuwen opkwam. Hij beschrijft de verschillende kabbalistische denksystemen en hun zoektocht naar Gods openbaring. Tevens ontkracht hij de mythen rond moderne kabbalistische praktijken en belicht hij de impact van deze religieus-joodse leer op bijvoorbeeld het christendom en de New Age-beweging.

Lees meer

€6,99
Het hart van NLP (eBook) Het hart van NLP, John Grinder

Het hart van NLP van John Grinder en Frank Pucelik beschrijft de ontstaansgeschiedenis van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). John Grinder en Frank Pucelik zijn de''founding fathers' van NLP en vertellen in dit boek, samen met een aantal zelden genoemde medescheppers van NLP over de eerste negen ontwikkelingsjaren van NLP. Ze geven hiermee een hystorisch perspectief en een interessante verdieping van alle NLP technieken. Ook is het een inspirerende impuls voor de verdere ontwikkeling van NLP.

Lees meer

€9,99
A new philosophy of man& humanism (eBook) A new philosophy of man& humanism, Hans L.M. Dassen

On 10 December 2006, Pakhuis De Zwijger in Amsterdam organised a forum discussion on consciousness and free will. According to the English psychologist and panellist Susan Blackmore, there is only experience– the rest is not important. In the past few years, neuroscientists Victor Lamme and Dick Swaab have fuelled this debate. In recent publications both have further decried the idea that there is such a thing as free will. A new philosophy of man shows that questions about consciousness and free will are borrowed from the old philosophy, with its focus on ultimate knowledge and the absolute beginning. But we cannot find any answers to these questions if we leave human beings out of the equation. The theoretical basis for the new philosophy was laid by the American philosopher James Joseph Dagenais (1923-1981), who came to the conclusion that the universe is “primordially … a world of and for persons”, and that a philosophy of man can only come about as a joint undertaking of all sciences, in which the object of study must be man himself. He demonstrates that ‘I think, therefore I am’ should be replaced by ‘we are’, and calls it “nonsense” to ask whether free will exists, or whether we are determined. Dutch humanist Jaap van Praag (1911-1981) and Dutch philosopher Reinout Bakker (1920-1987) elaborated on the findings of Dagenais, Van Praag for humanism and Bakker for thephilosophy of man or philosophical anthropology. Taking this one step further, the new philosophy of man can serve as the basis for a humanist ideology.

Lees meer

€7,95
Filosoferen, hoe doe je dat (eBook) Filosoferen, hoe doe je dat, Gary Cox

Filosoferen hoeft niet moeilijk te zijn als je klein begint. Kijk je weleens om je heen en durf je vragen te stellen over het vanzelfsprekende en onbetwistbare, dan ben je eigenlijk al begonnen. Gary Cox neemt het kleine en alledaagse als uitgangspunt. Hij laat zien hoe je een manier van denken kunt aanleren waarmee je ook in staat zult zijn om de grotere vragen te lijf te gaan, of op zijn minst inhoudelijk te begrijpen. Filosoferen, hoe doe je dat? is een toegankelijke en vakkundige handleiding bij vragen waar filosofen al eeuwenlang op kauwen. Lees het en je zult bovendien leren om - te denken, spreken, redeneren en overtuigen als een filosoof; - vraagtekens te zetten bij schijnbare vanzelfsprekendheden; - te beseffen dat bijna niets zeker is; - helderder en eerlijker na te denken over je eigen leven. Aanbevolen voor iedereen die zijn eerste schreden op het filosofische pad wil zetten

Lees meer

€9,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het