Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

De vrienden van Jezus (eBook) De vrienden van Jezus, Karen Kingsbury
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Lopen op het water (eBook) Lopen op het water, Lynn Austin
€12,99€6,49
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

Familieverhalen (eBook) Familieverhalen, Tanny Dobbelaar
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 oktober

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Op de steenrots gegrond (eBook) Op de steenrots gegrond, A. Schot

Deze bundel bevat 52 meditaties. De titel is ontleend aan de gelijkenis van de wijze en de dwaze bouwer. Alleen het huis van de wijze bouwer bleef staan'want het was op de steenrots gegrond'. De auteur heeft geen andere begeerte dan te bouwen op de Steenrots...

Lees meer

€11,99
Pelgrim met God (eBook) Pelgrim met God, Arjan Markus

Geloven is een risicovolle tocht met hoogte- en dieptepunten. Geloven is een pelgrimsreis met God. In het bijbelboek Hebreeën wordt de levensreis van Abraham en Sara gezien als een model voor de pelgrimsreis die je als gelovige aflegt. Geloven blijkt een zaak te zijn...

Lees meer

€6,99
Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid (eBook) Bidden in het besef van Gods tegenwoordigheid, Gerrit Immink

Bidden is de meest vitale geloofspraktijk, vindt Gerrit Immink. Het gebed zit immers dicht op het leven en we spreken God aan. Maar wat is bidden eigenlijk? Is God echt tegenwoordig en merken we daar ook iets van? In onze seculiere tijd is God voor veel mensen nietszeggend...

Lees meer

€11,99
Het kleine meisje van de hoop (eBook) Het kleine meisje van de hoop, Margriet van der Kooi

Er wordt wel gezegd dat mensen niet meer zo gelovig zijn. Dat de kerk en haar Boek versleten zijn. Dat mensen zelf wel kunnen bepalen wat geloof is en dat ze hun eigen goede gevoel in elkaar kunnen knutselen. Maar Margriet van der Kooi ziet als pastor in het ziekenhuis...

Lees meer

€7,99
Het geheim van de paus (eBook) Het geheim van de paus, Andries Knevel

Een protestantse jongen die onder de bekoring komt van paus Franciscus... Hij snapt er zelf ook niet veel van en gaat op onderzoek uit. Dagenlang verblijft hij met zijn cameraploeg in Rome. Onbevangen probeert hij alles wat hij ziet tegemoet te treden. Kippenvel als hij...

Lees meer

€10,99
Bent u dat, God? (eBook) Bent u dat, God?, Stephan de Jong

Geloof in God berust op ervaringen die je niet zomaar even onder woorden brengt. Geloven is daarmee kwetsbaar en betwijfelbaar, maar nog geen onzin. In dit boek wil Stephan de Jong zijn geloof niet verdedigen maar hij wil er wel rekenschap van afleggen. Geloof is in zijn...

Lees meer

€5,99

Nieuwe eBooks

The medium kills the message (eBook) The medium kills the message, Pieter van den Blink

Internationaal journalist Pieter van den Blink legt in‘The medium kills the message’ hedendaagse journalistiek langs de meetlat. Informatie is steeds onmiddellijk beschikbaar en blijft dat vaak ook; sociale media hebben invloed op het maatschappelijk debat; amusement speelt een rol in het verdienmodel van een journalistiek medium. Wat betekent dit? Hoe is de journalistieke boodschap hierdoor veranderd?

Lees meer

€4,99
De kunst van het geluk (eBook) De kunst van het geluk, Dalai Lama

We streven allemaal naar geluk. Maar geluk laat zich niet makkelijk definiëren en is niet vanzelfsprekend. De Dalai Lama laat ons in deze wereldwijde bestseller de zin van het leven ontdekken. Aan de hand van concrete voorbeelden leert de spirituele leider je hoe je dit kan bereiken. Word een gelukkiger mens door kleine aanpassingen in je manier van omgaan met anderen. En leer om te gaan met tegenslagen en zo innerlijke rust te vinden. De kunst van het geluk is een inspirerend boek vol wijsheden en praktische tips die ook voor jou relevanter zijn dan ooit. Zonder haat, hebzucht en jaloezie ligt een gelukkig leven voor iedereen binnen handbereik!

Lees meer

€7,99
De verboden vrouw spreekt (eBook) De verboden vrouw spreekt, Pamela Kribbe

Bijzondere, liefdevolle boodschappen van een krachtige en liefdevolle leraar. Pamela Kribbe channelt Maria Magdalena In dit boek channelt Pamela Kribbe de verhalen van een verboden vrouw uit het verleden: Maria Magdalena. Zij was volgens de traditie een wilde vrouw die door Jezus moest worden bevrijd van haar zonden. Dat was althans het officiële verhaal. In de channelings komt Maria Magdalena over als een krachtige en tegelijk liefdevolle leraar. Soms direct en confronterend, vaker mild en vol begrip voor onze menselijke emoties. Kom dichter bij jezelf In het boek zijn vijftien boodschappen opgenomen. Ze gaan over vrouwelijke en mannelijke energie, relaties, seksualiteit en heling. Behalve informatie wordt door de teksten heen een energie van liefde en bemoediging aangeboden. De energetische verschuiving die je kunt voelen bij het lezen van de teksten is waar het eigenlijk om draait. Deze gechannelde boodschappen hebben tot doel je dichter bij jezelf te brengen - meer dan alleen informatie te verspreiden willen ze je in contact brengen met je eigen waarheid en wijsheid.

Lees meer

€9,99
Over troosten en verdriet (eBook) Over troosten en verdriet, Wim ter Horst

‘Over troosten en verdriet’ van Wim ter Horst is een christelijke klassieker. Een boek voor mensen die te maken hebben met diepgaand lijden en die zoeken naar een passend antwoord. Traditionele antwoorden zijn niet altijd toereikend. Ter Horst reikt veel doe-mogelijkheden aan die vaak over het hoofd worden gezien door hen die troost zoeken en door hen die het willen bieden.'Een ongehoord waarachtig boek over troosten en verdriet.' - Trouw

Lees meer

€9,99
God is verhuisd (eBook) God is verhuisd, Petra Stassen

Petra Stassen en Ad van der Helm God is verhuisd. Naar nieuwe gelovige gemeenschappen God valt niet samen met kerken. Dit bewustzijn - dat altijd heeft geleefd bij christelijke denkers - is in onze tijd wel heel actueel geworden. God is verhuisd en mensen gaan opnieuw op zoek naar het adres waar ze Hem kunnen vinden. Dit boek maakt het instituut kerk ondergeschikt aan mensen die op nieuwe manieren vanuit hun geloof een bijdrage leveren aan maatschappelijke zorgen en dilemma's. Tegelijk is dit boek daarmee een inspiratiebron voor kerken die willen vernieuwen. In de veranderingen die kerken en de samenleving doormaken, zijn gelovige gemeenschappen van wezenlijk belang. Zij leveren de verhalen die de dominante ontwikkelingen tenminste relativeren, en misschien zelfs bijsturen. Petra Stassen (1959) is jurist en sinds 2010 gevestigd als zelfstandig adviseur. Momenteel is zij directeur van Kerkelijk Waardebeheer. Zij werkte 25 jaar als juridisch adviseur in de RK Kerk. Ad van der Helm (1962) is als priester werkzaam in de parochie Maria Sterre der Zee, Den Haag, en als universitair hoofddocent kerkelijk recht aan de KU Leuven; bovendien is hij bisschoppelijk gedelegeerde voor de oecumene in het bisdom Rotterdam.

Lees meer

€7,95
Van macht ontdaan (eBook) Van macht ontdaan, René Grotenhuis

René Grotenhuis Van macht ontdaan. De betekenis van christelijk geloof voor de wereld van vandaag Cordaid-man en betrokken katholiek René Grotenhuis zag over de hele wereld vele geloofsgemeenschappen. Hij raakte onder de indruk van de wereldwijde betekenis van de kerk. Vanuit dit perspectief schrijft hij met een scherpe blik over de Nederlandse en Europese Kerk, vooral als instituut. Dit boek is kritisch over de dominant westerse neo- liberale invloed op de kerk. Het laat zien waarom haar macht nu na 16 eeuwen echt voorbij is en dat er een noodzakelijke afbraak van het instituut plaatsvindt. De kerk zal moeten leren loslaten om uit de klem te komen. Ondertussen zijn er opvallende tekenen van vernieuwing. Met het optreden van Paus Franciscus is een niet-westerse en meer globale lijn ingezet waarin het institutionele model wordt verlaten. Hij ziet voor de kerk eerder een rol als veldhospitaal. Er wordt minder aandacht gevestigd op leerstelligheid en een zuivere kerk, maar juist meer op de gemeenschap, de dialoog en barmhartigheid. René Grotenhuis (1951) studeerde systematische theologie aan de Katholieke Theologische Hogeschool Utrecht. Van 2003 tot 2013 was hij algemeendirecteur van de katholieke ontwikkelingsorganisatie Cordaid. Sinds 2013 is hij als associate researcher verbonden aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef meerdere boeken op het terrein van internationale samenwerking. (zie ook www.renegrotenhuis.nl)

Lees meer

€7,95
Gezegend leven (eBook) Gezegend leven, Robert Morris

Ontdek de vreugde van geven en de beloning van ontvangen! Dit boek zal je helpen beseffen hoe diep, hoog en breed de liefde van God is en als je de woorden durft toe te passen van dit boek dan zal elk onderdeel van je leven veranderen: je huwelijk, je gezin, je gezondheid en relaties. Want als God je hart verandert van zelfgerichtheid naar vrijgevigheid, dan zal dat elk onderdeel van je leven beïnvloeden. Niemand is van nature een gever. We zijn allemaal geboren als nemers. We komen op aarde met een gevallen, zondige natuur en hebben de neiging egoïstisch te zijn. God daarentegen, is een gever en vrijgeviger dan wij ons ooit voor kunnen stellen. Ontdek Gods principes voor financieel rentmeesterschap en zie hoe dit jouw leven ten goede zal veranderen. Ik hoop dat je aan deze ontdekkingsreis gaat beginnen. Uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat er geen groter avontuur op aarde is dan simpelweg een vrijgevig en overvloedig leven te leiden. Dit is mogelijk voor alle kinderenvan God, maar slechts weinigen durven zo te leven. Het is een leven van beloningen. Het is een gezegend leven. Lees dit boek en laat het avontuur beginnen! - Robert Morris

Lees meer

€7,99
De koning aanbidden (eBook) De koning aanbidden, Zach Neese

Waarom nog een boek over aanbidding? Hebben we dit niet allang behandeld? Hebben we niet al zo'n beetje alles gezegd wat er gezegd moet worden en begrijpen we inmiddels niet alles wat er begrepen moet worden? Zeg nu zelf, de kerk aanbidt al eeuwenlang en Israël deed het daarvoor al eeuwenlang. Wat kan er nog meer over geschreven worden? Het is grappig. Christenen hebben elke week duizenden aanbiddingsdiensten over de hele wereld.'Aanbidding' is een apart muzikaal genre ge- worden met eigen artiesten, schrijvers en een fanclub. Je kunt aanbidding produceren, opnemen, in- pakken, op de markt brengen en verkopen. Er bestaan zelfs opleidingen voor aanbiddingsleiders. Maar toch heeft de kerk nog steeds geen idee wat aanbidding is. Aanbidding is als mist. Zelfs voorgangers en aanbiddingsleiders begrijpen het niet echt. Mijn vraag is, als zelfs de leiders aanbidding niet ten volle begrijpen, hoe denken ze dan anderen hierover te onderwijzen? En als ze anderen niet onderwijzen over aanbidding, hoe kunnen ze dan verwachten dat mensen deel gaan nemen aan de aanbidding? En als mensen niet meedoen met de aanbidding, hoe nodigen we de aanwezigheid van God dan uit in onze kerken? En als we de aanwezigheid van God niet in onze kerk uitnodigen, hoe moet Zijn macht dan zichtbaar worden in het leven van mensen? En als zijn macht niet zichtbaar is in het leven van mensen, hoe kunnen we dan een levende gemeente zijn? En als er geen leven is in de kerk, hoe kan de kerk de wereld dan veran- deren? Misschien overdrijf ik, (op de volgende pagina's kun je lezen dat ik niet overdrijf) maar ik geloof dat aanbidding de drijfveer is voor alle effeectieve en blijvende christelijke daden en resultaten. Evangelisatie begint met aanbidding. Onderwijs en de preek beginnen met aanbidding. Gebed en profetieën, genezing en bevrijding, discipel- schap en zending, liefdadigheid en vriendelijkheid, geduld en al het andere beginnen en eindigen - als het op Gods manier gedaan wordt - allemaal met aanbidding. Zonder aanbidding zijn we simpelweg religieuze mensen die plichtmatig werken aan religieuze taken.Aanbidding is de motivatie die elke taak verandert in een uiting van onze liefde voor God. Waarom nog een boek over aanbidding? Omdat ik tweeduizend jaar na Jezus' opstanding nog steeds de vraag kan stellen:'Wat is aanbidding?' en nog steeds gekke antwoorden krijg als:'langzame, intieme liedjes tot God zingen.' Ik heb ontdekt dat mensen, zelfs leiders, geen idee hebben wat de Bijbel ons leert over aanbidding. Ik hoor voorgangers tegen hun gemeenteleden verkondigen dat het doel van aanbidding is om hun hart voor te bereiden op het ontvangen van het Woord. Het spijt me, maar dat is niet wat de Bijbel ons vertelt. De postmoderne persoon antwoordt misschien met:'Aanbidding is een manier van leven', wat klopt, maar geen antwoord op de vraag is. Wat voor manier van leven? Wat is aanbidding? Voor wie is aanbidding? Wat bereik je ermee? En hoe doen we het? Heeft iemand een gefundeerd, Bijbels antwoord op een van de belangrijkste vragen in de geschiedenis van de wereld? We hebben er grotendeels genoegen mee genomen dat onze kerkelijke gezindten en onze cultuur hebben bepaald wat aanbidding voor ons is. Dat is waarom er zoveel verschillende meningen bestaan over wat aanbidding is en hoe je moet aanbidden en waarom er zo weinig kracht zit in aanbidding. Ik schrijf dit boek in de hoop dat leiders over de hele wereld de noodzaak van aanbidding zullen gaan inzien. Mijn gebed is dat ze hun gemeen- teleden zullen onderwijzen, zodat ze aanbiddende gemeenten zullen wor- den en dat de macht en aanwezigheid van God meer zichtbaar zal zijn in alle kerken. Ik heb een verborgen agenda tijdens het schrijven van dit boek. Ik wil dat aanbidding over de aarde zal weerklinken. Ik wil dat je een aanbidder wordt. Waarom? Omdat ik niet wil sterven zonder dat ik de heerlijkheid van God weer in Zijn kerken heb gezien. Ik geloof met heel mijn hart dat het begrijpen van aanbidding een verloren wijsheid is die de wereld kan veranderen.

Lees meer

€7,99
Open uw hart (eBook) Open uw hart, Henri Nouwen

Henri Nouwen Open uw hart. De weg naar gastvrijheid, onszelf en God Dit boek beschrijft drie wegen van spiritualiteit. De weg naar onszelf, de ander en God. Vooral wat Nouwen schrijft over de weg naar de ander - de weg van vijandschap naar gastvrijheid - is vandaag actueel. Nouwen laat zien hoe de Bijbel aan de vreemdeling een voorname positie geeft; en dat het een noodzakelijke spirituele weg is om zelf te leren vreemdeling te worden. De weg naar gastvrijheid hoort bij de andere twee wegen van spiritualiteit: de weg naar onszelf en naar God. Henri Nouwen (1932-1996) behoort tot de meest gelezen spirituele schrijvers, met wereldwijd miljoenen lezers. Hij is geliefd vanwege de manier waarop hij woorden geeft aan een authentiek geloof. Met het thema van vijandigheid naar vriendschap was hij altijd erg in de weer. Het is herkenbaar in ieder mens en in elke tijd, dus zeker ook nu.

Lees meer

€6,99
Gods stem in de natuur (eBook) Gods stem in de natuur, C. Neele

Gods Woord bevat hemels onderwijs. Ook over de natuur. Zo wijst de Bijbel op het weer in het algemeen (Matth. 16). En op de winter (Ps. 147). Maar ook heeft de Heere door de verschillende weersomstandigheden wat te zeggen. Denk aan de wind (Joh. 3), de regen (Joël 2), het onweer (Openb. 10), de storm (Ps. 107), de dauw (Hoséa 14), de regenboog (Gen. 9), een wolk (1 Kon. 18), en de zon (Mal. 4). De preken zijn bijzonder actueel en leerzaam. Ook voor kinderen en jonge mensen.

Lees meer

€13,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het