Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

Go east! (eBook) Go east!, Stine Jensen
€12,99€9,99
Actieprijs t/m 15 februari

Lees meer

Meditatie op het werk (eBook) Meditatie op het werk, Sharon Salzberg
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

The Power (eBook) The Power, Rhonda Byrne
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

Heimwee naar het paradijs (eBook) Heimwee naar het paradijs, Tijn Touber
€13,99€7,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

Superbrein (eBook) Superbrein, Deepak Chopra
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

Hero / 1,2,3,4 (eBook) Hero / 1,2,3,4, Rhonda Byrne
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

The secret (eBook) The secret, Rhonda Byrne
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

The Magic (eBook) The Magic, Rhonda Byrne
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

Spirituele intelligentie (eBook) Spirituele intelligentie, Altazar Rossiter
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 14 februari

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Go east! (eBook) Go east!, Stine Jensen

Go East! is een autobiografisch verslag van Stine Jensen en haar zoektocht door het spirituele (Wilde) Westen en een filosofisch onderzoek naar het ego, goeroes en andere ongemakken. Na jarenlange studie van de westerse filosofie en een werkzaam leven op de universiteit...

Lees meer

€12,99€9,99
De lagune (eBook) De lagune, Armand Leroi

Aan de westkust van Turkije ligt het eiland Lesbos, dat door een lagune vrijwel in tweeën is verdeeld. Dit is de plek waar, 2400 jaar geleden, Aristoteles besloot zich te gaan verdiepen in de natuurlijke wereld. Iedereen kent Aristoteles als filosoof – maar dat hij ook...

Lees meer

€17,99
Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met i (eBook) Steeds als ik de zin van het leven te pakken heb, komen ze met i, Daniel Klein

Als jongeman hield Daniel Klein een schriftje bij met korte citaten en levenslessen van grote filosofen, voorzien van eigen commentaar. Op gevorderde leeftijd vindt hij het schriftje terug. Hij raakt opnieuw geïnspireerd door deze denkers en door wat ze te melden hebben...

Lees meer

€9,99
Werkboek chakra's (eBook) Werkboek chakra's, Anodea Judith

De chakra’s zijn de energiecentra van de mens. In India en China worden ze al duizenden jaren beschouwd als graadmeter voor het functioneren van lichaam en geest. De zeven chakra’s geeft Judith van onder naar boven de volgende namen: overleving, seks, macht, liefde,...

Lees meer

€12,99
'k Zou zo graag een ketting rijgen (eBook) 'k Zou zo graag een ketting rijgen, Kevin Kirkland

Als je werkt met dementerende mensen sta je voor je gevoel vaak met lege handen. Je weet best iets van dementie en ouderdom, maar hoe krijg je contact? De oorspronkelijk auteurs van'k Zou zo graag een ketting rijgen bieden een verrassende en succesvolle vorm van...

Lees meer

€12,99
Meditatie op het werk (eBook) Meditatie op het werk, Sharon Salzberg

Iedereen kent stress op het werk, zelfs in de leukste baan. Door te mediteren kun je mindfulness en compassie integreren in het werkende leven. Daardoor kun je betrokken zijn zonder op te raken, concurreren zonder iemand te krenken en op een verantwoorde wijze omgaan met...

Lees meer

€9,99€4,99

Nieuwe eBooks

Het nieuwe boek van God (eBook) Het nieuwe boek van God, Aart van Wijk

Is liefde echt het grootste taboe aller tijden, zoals schrijver Aart van Wijk in“Het nieuwe boek van God” stelt? Liefde was in 2015 in ieder geval weer niet opgenomen in de Miljoenennota en evenmin in de Troonrede. Ook in de economie, het onderwijs en de wetenschap en andere publieke domeinen is de liefde als grondtoon van ons bestaan veelal ver te zoeken. Wat is liefde eigenlijk, en hoe zou de maatschappij er uit zien als de mens wél vanuit liefde en het hartsbewustzijn gaat leven? Aart van Wijk behandelt de liefde in dit boek diepgaand. Hij wordt hierin begeleid door de Godgodin der liefde, Aeterna, die zich op een nacht aan hem openbaarde. “Dag Aart, ik ben Goden wil graag onder de naam Aeterna naar buiten treden. Wil jij jouw nieuwe boek over het hartsbewustzijn in mijn naam schrijven?”. In dit boek komt deze Godgodin der liefde met een heldere en eigentijdse boodschap van liefde en waarheid. Zij ontvouwt het hartsbewustzijn dat zij momenteel op aarde laat indalen. “Het nieuwe boek van God” reikt de lezer alle wijsheid aan om in woord, daad én bewustzijn de draai naar ons hart te kunnen maken. Het leert ons het hart volledig te openen, zodat wij niet langer leven vanuit angst maar vanuit liefde. Aeterna laat tevens haar zuivere licht schijnen op de huidige samenleving. Zij schetst de innerlijke transformatie die nodig is om te komen tot een samenleving die geheel in balans is.

Lees meer

€9,95
De vrienden van Jezus (eBook) De vrienden van Jezus, Karen Kingsbury

In deze Bijbels-historische roman van Karen Kingsbury komen de vrienden van Jezus aan het woord: Simon, Marta, Jaïrus, Maria Magdalena, Petrus en Johannes – mensen die aangeraakt werden door Jezus’ liefde en die Hem wilden volgen. Aan de hand van Bijbelteksten en historische en theologische inzichten laat Karen Kingsbury ze hun verhaal vertellen. Zoals de geschiedenis van Petrus, de discipel die Hem verraadde. Of het verhaal van Jaïrus, wiens dochtertje uit de dood werd opgewekt.'De vrienden van Jezus' is het tweede deel in een serie waarin we kennismaken met Jezus’ dierbaren. Eerder verscheen ‘De familie van Jezus’. Deze boeken kunnen goed gebruikt en gelezen worden rondom de veertigdagentijd, maar natuurlijk ook daarbuiten.

Lees meer

€9,99
Zie hoe alles hier verandert (eBook) Zie hoe alles hier verandert, Gerard Dekker

In‘Zie hoe alles hier verandert’ onderzoekt Gerard Dekker hoe de orthodox-gereformeerde kerken zich op dit moment ontwikkelen. Hoe gaan zij om met kerkverlating en secularisatie? En zijn deze kerken in staat om hun positie en betekenis in deze tijd te behouden? Is er een toekomst voor de Gereformeerde kerken vrijgemaakt, de Nederlands-Gereformeerde kerken en de Christelijke Gereformeerde kerken? Deze kerken hebben zich lang tegen alle ontwikkelingen in de cultuur verzet, maar op dit moment is het geloofsleven van de gereformeerden in de orthodoxe en bevindelijke groeperingen grondig aan het veranderen. In dit boek worden die veranderingen uitgebreid beschreven en geanalyseerd. Hoe ziet de toekomst van de gereformeerden eruit?

Lees meer

€9,99
De Christenreis naar de eeuwigheid (eBook) De Christenreis naar de eeuwigheid, John Bunyan

John Bunyan was een man door God geleerd. Hij was een waardig leraar in de stad Bedford. Een man die nauwelijks lezen en schrijven kon, heeft een van de belangrijkste boeken van de wereld geschreven. Twaalf jaar (1660-1672) zat Bunyan in de gevangenis te Bedford omdat hij de mensen predikte wat God aan hem geleerd had. In 1675 werd Bunyan opnieuw gevangen genomen en schreef toen dit boek dat reeds velen tot heil en zegen mocht zijn. Zijn oogmerk is om eenvoudig voor te stellen een boetvaardige en Godzoekende ziel op zijn reis naar de eeuwigheid. Hoe hij zich afkeert van stad Verderf, het huis van zijn vader verlaat en op weg gaat naar het Hemelse Jeruzalem. Wat hem op zijn weg ontmoet en bejegent , hoe hij eindelijk zijn pelgrimsweg aflegt, deze wereld verlaat en behouden aan de overzijde van de dood in de zalige eeuwigheid aankomt. Opnieuw in hedendaags Nederlands overgezet zonder enige afbreuk te doen aan de inhoud van het boek. Een prachtig boek dat bijzonder geschikt is om uit te delen aan onze kinderen en door hen zelf gelezen te worden.

Lees meer

€4,99
Het eeuwige woord / 2 6 Predikaties (eBook) Het eeuwige woord / 2 6 Predikaties, Ds. F. Bakker

De inhoud van dit boek bestaat uit de gedurende het leven van de schrijver uitgesproken zes preken. Sommige preken getuigen van het reeds door hem verwachte einde en geven getuigenis van de hoop der heerlijkheid en zijn leven met God. Bijzonder gewaardeerde boeken.

Lees meer

€6,99
Het eeuwige Woord / deel 3 (eBook) Het eeuwige Woord / deel 3, F. Bakker

De inhoud van dit boek bestaat uit de gedurende het leven van de schrijver uitgesproken 94 meditaties voor het kerkelijk jaar Sommige meditaties getuigen van het reeds door hem verwachte einde en geven getuigenis van de hoop der heerlijkheid en zijn leven met God. Bijzonder gewaardeerde boeken.

Lees meer

€6,99
Het eeuwige woord / 1 35 meditaties (eBook) Het eeuwige woord / 1 35 meditaties, F. Bakker

De inhoud van dit boek bestaat uit de gedurende het leven van de schrijver uitgesproken Meditaties. De bundel bevat 35 meditaties voor het kerkelijk jaar Sommige meditaties getuigen van het reeds door hem verwachte einde en geven getuigenis van de hoop der heerlijkheid en zijn leven met God. Bijzonder gewaardeerde boeken.

Lees meer

€6,99
Het geheim van de laatste staat (eBook) Het geheim van de laatste staat, Paul Frissen

In dit spraakmakende boek formuleert Paul Frissen een fundamentele kritiek op het verlangen naar transparantie. Het geheim van de laatste staat is bedoeld voor iedereen die voorbij het transparantiedenken wil reflecteren op wat de staat nodig heeft om onze vrijheid te beschermen. De vrijheid van de burger berust op zijn fundamentele recht op geheimen. Van de staat verwacht de burger transparantie. Om de vrijheid van de burger te beschermen heeft echter ook de staat geheimen nodig. Over deze politiek-filosofische paradox gaat Het geheim van de laatste staat. Paul Frissen formuleert een cultuurkritische beschouwing van het verlangen naar transparantie dat teruggaat tot de klassieke oudheid en in de moderniteit zijn hoogtepunt vindt. In scherpe analyses laat hij zien hoe afschuwwekkend de totale transparantie is. Voor een‘kleine antropologie van het staatsgeheim’ heeft de auteur gesprekken gevoerd met (voormalige) medewerkers van geheime diensten en andere betrokkenen uit het domein van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Geheimen en geheimhouding blijken onmisbaar voor de burgerén voor de staat. Als de macht van de staat wordt bedreigd door duistere krachten in het verborgene is ook de vrijheid van de burger in gevaar. De staat moet zich kunnen wapenen tegen bedreiging van rechtstaat en democratie.

Lees meer

€12,50
De Christinnereis naar de eeuwigheid (eBook) De Christinnereis naar de eeuwigheid, John Bunyan

Het vervolg op de Christenreis. Nadat haar man door God gered is, gaat ook Christinne met haar kinderen op reis. Ze vertrekt uit de stad verderf en gaat op zoek naar de Hemelpoort, naar God, Haar weg is heel anders dan die van Christen, maar de aankomst is net zo mooi.

Lees meer

€4,99
Door het geloof (eBook) Door het geloof, Pieter L. de Jong

In deze bundel staat de indrukwekkende rij geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 centraal. Eén ding hebben deze mannen en vrouwen, van Abel tot en met Rachab de hoer, gemeen: door het geloof hielden zij stand. Veertig dagen lang volgt dit boek deze bekende en onbekende pelgrims en martelaren op hun weg. Wat kunnen wij van hun voorbeeld leren? Hoe kunnen ze ons inspireren voor ons leven nu? Het punt dat de auteur van de Hebreeënbrief maakt, is duidelijk: blijf altijd volhouden. Geloven is vooral hopen op Gods toekomst en de weg lopen richting Christus’ koninkrijk. De grootste bemoediging is dat Jezus zelf voor ons uit loopt en ons niet loslaat voordat wij definish hebben gehaald. Deze pastorale en praktische overdenkingen zijn geschikt voor persoonlijk gebruik in de veertigdagentijd, maar ook voor andere momenten van het jaar.

Lees meer

€6,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het