Terug

Subcategorieën

Aanbiedingen

De breekbaarheid van het goede (eBook) De breekbaarheid van het goede, Martha C. Nussbaum
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Het kwade denken (eBook) Het kwade denken, Bettina Stangneth
€14,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De droom der verlichting (eBook) De droom der verlichting, Anthony Gottlieb
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De droom der rede (eBook) De droom der rede, Anthony Gottlieb
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Oplevingen van het denken (eBook) Oplevingen van het denken, Martha C. Nussbaum
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Tijd (eBook) Tijd, Rüdiger Safranski
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

De prijs van de vrijheid (eBook) De prijs van de vrijheid, Joep Dohmen
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Omgaan met conflicten (eBook) Omgaan met conflicten, Anselm Grün
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Woede en vergeving (eBook) Woede en vergeving, Martha C. Nussbaum
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Angst (eBook) Angst, Thich Nhat Hahn
€12,99€4,99
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

eBooks in Religie & Spiritualiteit

De breekbaarheid van het goede (eBook) De breekbaarheid van het goede, Martha C. Nussbaum

In De breekbaarheid van het goede bestudeert Martha Nussbaum verschillende opvattingen over moreel geluk uit de Oudheid. Daarbij gaat ze in op het fundamentele ethische probleem van de weerloosheid van het waardevolle: dat wat de klassieke filosofen als grondleggend beschouwen...

Lees meer

€9,99€4,99
Het kwade denken (eBook) Het kwade denken, Bettina Stangneth

In'Het kwade denken' analyseert Bettina Stangneth'het kwaad'. Dit doet zij aan de hand van een beroemde uitspraak van de filosoof Immanuel Kant:'De mens is van nature geneigd tot alle kwaad en moet zich ervan afkeren om het goede aan te hangen.'...

Lees meer

€14,99€4,99
De droom der verlichting (eBook) De droom der verlichting, Anthony Gottlieb

In‘De droom der Verlichting’ van Anthony Gottlieb, het tweede deel van zijn tweeluik over de geschiedenis van de filosofie, behandelt de opkomst van het moderne denken. In anderhalve eeuw tijd vernieuwden een reeks amateurs als Descartes, Hobbes, Spinoza, Locke, Leibniz,...

Lees meer

€9,99€4,99
De droom der rede (eBook) De droom der rede, Anthony Gottlieb

Met De droom der rede geeft Anthony Gottlieb de geschiedenis van de filosofie een nieuw gezicht. In dit indrukwekkende overzicht laat hij zien hoe de filosofie zich ontwikkelde van de Grieken tot de Renaissance. Journalistiek geschreven, gebaseerd op de primaire bronnen,...

Lees meer

€9,99€4,99
Oplevingen van het denken (eBook) Oplevingen van het denken, Martha C. Nussbaum

Oplevingen van het denken' is het magnum opus van Martha Nussbaum. Dit meesterstuk is gewijd aan de emoties. Nussbaum laat zien hoe door de eeuwen heen gedacht en geschreven is over de emoties, niet alleen in de filosofie, maar ook in de literatuur en andere kunsten:...

Lees meer

€9,99€4,99
Tijd (eBook) Tijd, Rüdiger Safranski

Met onze moderne communicatiemiddelen lijken we de tijd naar onze hand te kunnen zetten: we kunnen van elk moment nú maken. Maar daarmee offeren we ook iets op, iets wezenlijks: het hóórt tijd te kosten om een ervaring te verwerken en als die tijd er niet is, wordt de...

Lees meer

€9,99€4,99

Nieuwe eBooks

Zelf aan het roer dankzij de universele wetten (eBook) Zelf aan het roer dankzij de universele wetten, Catherine Wheels

De universele wetten moesten verborgen blijven. Waarom? Omdat ze mensen in hun kracht kunnen plaatsen! Omdat ze aantonen dat je je leven niet zomaar dient te ondergaan, maar zelf het roer in handen kan nemen. Omdat ze laten zien dat ons denken/handelen grotendeels de uitkomst bepaalt. De meeste universele wetten gebruiken we echter elke dag, hetzij op een onbewuste en vaak foute manier. De kwaliteit van ons denken wordt vaak bepaald door onze cultuur en hetgeen ons werd aangeleerd. Wij zijn allen zo krachtig en we vergaten het. Ons denkvermogen is onze grote sturingsmachine. Maar hoe bedien je die krachtige sturingsmachine indien de handleiding zoek is? Koppel positieve gedachten aan je hart en je geest, neem nota van deze wetten en zo sta je steviger dan ooit, aan het roer van je eigen leven!

Lees meer

€4,99
En je zult spinazie eten (eBook) En je zult spinazie eten, Jan Knol

De Ethica van Spinoza blijft voor de meeste mensen een gesloten boek, omdat het te moeilijk is. Toch is eenvoud een sterk kenmerk van Spinoza´s filosofie. De verdienste van Jan Knol is dat hij de Ethica zodanig ´herschrijft´ dat deze begrijpelijk wordt voor iedere lezer, jong en oud. Hij gebruikt daarvoor alledaagse bewoordingen en plaveit zodoende de weg naar de kern van het grootse gedachtegoed van Spinoza.

Lees meer

€7,99
Daar horen jullie ook bij (eBook) Daar horen jullie ook bij, Ds. J. Lohuis

Het doopformulier uitgelegd voor jongeren Dit boek wil proberen jou tot inzicht te brengen hoe bevoorrecht gedoopte jongeren wel zijn. Ben jij een van hen? Dan hoor je bij die jonge mensen aan wie een heel rijk aanbod is gedaan. De HEERE beloo jou min of meer o cieel vergeving van zonden en de Heilige Geest. Gods Geest laat jou zien en aannemen wat je in de belo e hebt gekregen. En opdat je er zeker van zult zijn dat de HEERE ook jou die belo e hee gedaan, heb je van Hem het teken en zegel van de Heilige Doop gekregen. Jij bent een jongere met een zondig hart. En juist tegen jóú wordt gezegd: Er is vergeving! Dit alles wordt in dit boek op een eenvoudige manier uitgelegd aan de hand van ons klassieke doopformulier. Ds. J. Lohuis is predikant van de hervormde gemeente te Scherpenisse.

Lees meer

€7,99
Geef jezelf over (eBook) Geef jezelf over, Dawn Higher

De titel van dit boek'Geef jezelf over' geeft ook meteen weer waar het in dit boek allemaal om draait: dat je jezelf ook kan overgeven aan het leven, dat het leven helemaal niet zo ingewikkeld hoeft te zijn, en dat langdurig waar geluk en innerlijke rust weldegelijk bereikt kunnen worden. Je ziel weet al lang de weg, je hoeft het allemaal niet zelf uit te stippelen of op zoek te gaan naar jouw levensmissie hier op aarde. Wanneer je leert te luisteren naar de stem van het leven, hoef je dit enkel maar te volgen, en komt jouw levensmissie vanzelf je pad op. Je dient enkel maar in de stroming van het leven zelf te stappen en het zal je brengen naar waar je moet zijn."Wanneer ik loslaat wat ik ben, word ik wat ik had kunnen zijn." - Lao Tzu

Lees meer

€4,99
De reuzen wurde wekker (eBook) De reuzen wurde wekker, Akky van der Veer

Yn dit boek besiket Akky van der Veer (1943) alûndersykjende- en skriuwendewei antwurd te finen op algemien minsklike fragen lykas: Wêrta binne wy op Ierde? Wêrom is der safolle gaos en lijen yn dizze wrâld? Wat kinne wy der meielkoar ta bydrage om de needsaaklike balâns tusken ljocht en tsjuster, tusken goed en kwea, werom te krijen? Nettroch de kop yn it sân te stekken, is har stelling. Mar troch moedich te wêzen en de fiergeande manipulaasjes fan de PTB (Powers That Be), dêr't wy yn finzen sitte,ûnder eagen te sjen en reewillich te wêzen dêr wat tsjin te dwaan.'Allinne as wy wekker wurdeút in al tûzenen jierren duorjende sliep en einlings beseffe wa't en wat wy fan oarsprong binne, kinne wyússels wer befrije,' skriuwt se yn it earste haadstik. Akky van der Veer wol mei'De reuzen wurde wekker' har nije ynsichten graach mei de lêzer diele. De skiednis fan de Ierde en de minske is neffens har hiel oars as ús altyd foarholden is. Dochs wol se mei klam sizze dat wat foar har'wier' wurden is, dat foar oaren net sa hoecht te wêzen:'Elk minske hat rjocht op syn/har eigen wierheid.' Om har eigen syktocht te stypjen en foar de lêzer oannimlik te meitsjen, hat se achter yn dit boek safolle mooglik boarnen opneamd, yn de foarm fan ferwizings nei literatuer, websiden, fideo-ynterviews en Youtube-filmkes. Wa't dat wol, kin dêrom sels ek op ûndersyk gean.

Lees meer

€7,50
ik ben die ik ben (eBook) ik ben die ik ben,  

Dit bijzondere boek helpt je op weg naar een gelukkiger,gezonder en rijker leven. Om vanuit het leven te leven zoals het hoort te zijn Calinda neemt je mee in haar boek met als rode draad zelfacceptatie door middel, van affirmeren visualiseren en de wet van aantrekking en creatie, laat ze jou zien dat ook jij je leven kan veranderen zoals jij dat wilt. Door deze tools te gebruiken kan ook jij je hele lichaam weer gezond en in balans krijgen. Door middel van los te laten, je Intuïtie te ontwikkelen, en weer goed te gaan aarden. Om zo bewust te gaan leven en te kunnen creëren wat jij wilt creëren. Want het is jou geboorterecht om hier te zijn en te kunnen zeggen, Ik ben die ik ben. Calinda balousia leeft in een klein Frans dorpje in de Pyreneeën. Ze is een coach en medium en adviseert mensen die vastlopen in hun levensproces, op het gebied van spirituele, lichamelijk, en geestelijk vragen. Door haar contact met haar gidsen de engelen en de bron is dit boek tot stand gekomen.

Lees meer

€9,95
Jezus als rolmodel (eBook) Jezus als rolmodel, Maarten van Immerzeel

Jezus als rolmodel: welke eigenschappen van Jezus kunnen als voorbeeld dienen voor ons eigen leven? In dit boek bespreekt Maarten van Immerzeel er vijftien. Jezus was leerbaar, doelgericht, standvastig, barmhartig, mild, confronterend, evenwichtig, gelovig, moedig, vergevingsgezind, betrouwbaar, bezielend, samenbindend, menselijk en bevrijdend. Deze eigenschappen en de manier waarop Jezus heeft geleefd, vormen de basis voor dit inspirerende boek. Maarten van Immerzeel gebruikt diverse bronnen om de thema’s te verhelderen en de laten aansluiten op ons leven in deze tijd.

Lees meer

€6,99
Verlicht geloof (eBook) Verlicht geloof, Gerard Dekker

In‘Verlicht geloof – geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer’ onderzoekt Gerard Dekker aan de hand van het werk van de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer hoe een modern geloof eruit zou kunnen zien. Kun je als modern mens eigenlijk nog wel geloven? Volgens Bonhoeffer kan dat wel degelijk, maardan is een radicaal andere verwoording en vormgeving van het christelijk geloof vereist, waarin de veranderingen in onze cultuur ‘verwerkt’ zijn. Gerard Dekker is emeritus hoogleraar godsdienstsociologie aan de VU te Amsterdam. Hij was geïnspireerd door Dietrich Bonhoeffer vanaf het eerste moment dat diens gedachtegoed bekend werd en publiceerde veel over zijn leven en werk.

Lees meer

€6,99
Het geschenk van bijna-doodervaringen (eBook) Het geschenk van bijna-doodervaringen, Dennis, Sheila&Matthew Linn

In'Het geschenk van bijna-doodervaringen - Je hoeft niet te sterven om wonderen te ervaren' geven Dennis, Sheila en Matthew Linn inzicht in hoe wij wonderen kunnen ervaren zonder zelf een bijna-doodervaring (BDE) te hebben meegemaakt. Mensen met een bijna-doodervaring maken vaak een enorme sprong in hun ontwikkeling. Ze ervaren bijvoorbeeld een intens gevoel van eenheid, geluk en onvoorwaardelijke liefde. Dit boek is een kennismaking met en een verslaglegging van deze bijna-doodervaringen. Wat gebeurt er tijdens een BDE, welke inzichten heeft dat de betrokkenen gegeven en hoe kunnen wij daarvan leren? Het'levensoverzicht' dat vele BDE-ers hebben ervaren, hebben de auteurs tot een praktisch instrument gemaakt.Hiermee kunnen wij onze levenswijze, zowel persoonlijk als in de omgang met de aarde, bijsturen, we leren conflicten beter hanteren en ook het doel van ons leven begrijpen. Bijdragen vanuit de medische, psychologische enwetenschappelijke wereld ondersteunen deze visie.'Het geschenk van bijna-doodervaringen' is betrokken en gepassioneerd geschreven, in korte heldere hoofdstukken met begrijpelijke informatie voor de leek en uitgebreid bronnenmateriaal voor wie meer wil.

Lees meer

€9,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het