Terug

Subcategorieën

eBooks in Religie & Spiritualiteit

De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder God (eBook) De schoonheid en de troost van een wereldbeeld zonder God, Waldo Swijnenburg

Wereldwijd zijn atheïsten veruit in de minderheid. Zelfs in het nuchtere Nederland gelooft een ruime meerderheid van de mensen nog dat er meer is tussen hemel en aarde. Waarom is atheïsme zo weinig populair? Een van de redenen is dat toonaangevende atheïsten vaak een...

Lees meer

€9,99
Engelen (eBook) Engelen, Annelies Hoornik

Tips en adviezen voor het bewandelen van je levenspad Hoe doe je dat nou precies, contact leggen met de Engelen om je heen? En wat kun je verwachten als je een Engel ontmoet? Welke gedaantes nemen ze aan en in hoeverre kunnen Engelen ons helpen bij de keuzes die we maken...

Lees meer

€9,99
De ziel van de marionet (eBook) De ziel van de marionet, John Gray

'De ziel van de marionet' van John Gray is een filosofische zoektocht naar de vrijheid van de mens. De moderne mens verblindt zichzelf met de illusie van een vrije wil, want grote krachten– op biologisch, fysiek en metafysisch niveau – beperken ons immers enorm....

Lees meer

€12,99
Huisbezoek als geestelijke begeleiding (eBook) Huisbezoek als geestelijke begeleiding, Gideon van Dam

Wat maakt huisbezoek tot pastoraat? Vaak loopt het gesprek als vanzelf. Maar soms vraagt de contact-persoon van de kerk zich af: is dit nu pastoraat? Heeft dit te maken met Gods weg met ons?In dit boek legt de auteur uit wat de geschiedenis van de geestelijke begeleiding...

Lees meer

€4,99
De hunkerende generatie (eBook) De hunkerende generatie, Els van Dijk

Over jongeren wordt veel gezegd en geschreven.Vaak blijft men steken bij hun uiterlijk waarneembare gedrag en dat stemt niet altijd meteen hoopvol. Maar wat beweegt hen nu werkelijk? Zijn zij echt zo onverschillig en ongemotiveerd of is het onvermogen? Een schets van...

Lees meer

€7,49
De weg tot inzicht in hogere werelden (eBook) De weg tot inzicht in hogere werelden, Rudolf Steiner

Steiners hoofdwerk over kenmerken, voorwaarden en oefeningen van de innerlijke scholing. (GA 10)

Lees meer

€18,00

Nieuwe eBooks

Uw Hemelse schatkamer (eBook) Uw Hemelse schatkamer, Jos Spelthuis

Met het lezen van dit boekje staat Whatsapp, Twitter en Facebook even stil. Waan jezelf op een tropische eiland met wuivende palmbomen, doordat u met het lezen van dit schijven er uiteindelijk zelf achter gaat komen waar u uw hemelse schatkamer te vinden is; een schatkamer die u rust en vrede in uw hart zal brengen, zodat u kunt gaan bouwen aan een relatie met uw Hemelse Vader.

Lees meer

€8,00
De onverwerkte holocaust (eBook) De onverwerkte holocaust, Ad Prosman

Na de Tweede Wereldoorlog leidde de Holocaust niet tot een grondige bezinning in de protestantse kerk en haar theologie. Ondanks alle aandacht voor Israël bleef de Holocaust buiten beeld. Op dat punt hebben kerk en theologie gefaald, betoogt Ad Prosman. Doordat de kerk de Holocaust nooit goed heeft verwerkt, heeft ze aan geloofwaardigheid ingeboet; dit belemmert haar in haar kerk-zijn vandaag. Bezinning op de Holocaust en de cultuur waarin een dergelijke ramp kon plaatsvinden, is dus alsnog nodig. Prosman onderzoekt de rol die de kerk in Duitsland speelde voor, tijdens en na de oorlog, en betrekt ook de Nederlandse situatie daarbij. Hij stelt dat de kerken in de oorlog zich hadden vereenzelvigd met de cultuur van hun dagen, waardoor zij niet in staat waren om door een krachtig weerwoord de christenen houvast te geven en een weg te wijzen. Voor de positie van de Joden bleken ze nauwelijks aandacht te hebben. Daarmee houdt Prosman de kerken van nu een confronterende spiegel voor. Nu het antisemitisme in kracht toeneemt, mag de kerk niet zwijgend toekijken.

Lees meer

€12,99
Licht en schaduw van het geestelijk leven (eBook) Licht en schaduw van het geestelijk leven, Octavius Winslow

Het geestelijk leven van elke gelovige kenmerkt zich door een afwisseling van licht en schaduw. Er zijn schaduwen die het geestelijk leven verduisteren. Zo is er de schaduw van onwetendheid, van schuld en van de tijdelijke verduistering van Gods aanwezigheid. Aan de andere kant zijn er de lichten, die het geestelijk levenspad verhelderen, zoals het herstel van Gods beeld in de gelovige en de vruchten van de heiligmaking. Het doel van de auteur met dit boek is bijdragen aan een beter begrip van de aard van het geestelijk leven en hulp aanreiken voor de groei ervan. Octavius Winslow (1808-1878) was een vooraanstaand predikant in Engeland en Amerika. Hij gaf onder andere het dagboek en de brieven van zijn moeder Mary Winslow uit. Eerder verscheen van hem bij De Banier: Zondaarsliefde.

Lees meer

€7,49
De eerste en tweede brief van Petrus (eBook) De eerste en tweede brief van Petrus, Ds. P Molenaar

De twee brieven van de apostel Petrus hebben een bijzondere betekenis voor christenen in onze tijd, waarin de kerk marginaal is geworden. De eerste brief schrijft Petrus aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Hij gebruikt vaak het voorbeeld van de woestijnreis van de Israëlieten. Daarmee wil hij de christenen, die vervolgd worden door Joden, bemoedigen. De tweede brief heeft Petrus kort voor zijn sterven geschreven en kan gezien worden als een geestelijk testament. Het is een getuigenis dat het Woord van God waar een zeker is. De apostel roept de gemeente op dichtbij Gods Woord te leven en zich voor te bereiden op Jezus’ wederkomst. Ds. P. Molenaar te Lunteren is hervormd emerituspredikant binnen de PKN. Tot 2010 was hij predikant van de Hervormde gemeente in Dordrecht. Van zijn hand verschenen in de loop der jaren verschillende publicaties.

Lees meer

€10,99
Kabbala (eBook) Kabbala, Joseph Dan

In Kabbala biedt Joseph Dan, een autoriteit op het gebied van de joodse mystiek, een fascinerend overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de kabbala, de joodse mystieke leer die vanaf de late middeleeuwen opkwam. Hij beschrijft de verschillende kabbalistische denksystemen en hun zoektocht naar Gods openbaring. Tevens ontkracht hij de mythen rond moderne kabbalistische praktijken en belicht hij de impact van deze religieus-joodse leer op bijvoorbeeld het christendom en de New Age-beweging.

Lees meer

€6,99
Kabbala (eBook) Kabbala, Joseph Dan

In'Kabbala' biedt Joseph Dan, een autoriteit op het gebied van de joodse mystiek, een fascinerend overzicht van de ontwikkelingsgeschiedenis van de kabbala, de joodse mystieke leer die vanaf de late middeleeuwen opkwam. Hij beschrijft de verschillende kabbalistische denksystemen en hun zoektocht naar Gods openbaring. Tevens ontkracht hij de mythen rond moderne kabbalistische praktijken en belicht hij de impact van deze religieus-joodse leer op bijvoorbeeld het christendom en de New Age-beweging.

Lees meer

€6,99
Het hart van NLP (eBook) Het hart van NLP, John Grinder

Het hart van NLP van John Grinder en Frank Pucelik beschrijft de ontstaansgeschiedenis van Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). John Grinder en Frank Pucelik zijn de''founding fathers' van NLP en vertellen in dit boek, samen met een aantal zelden genoemde medescheppers van NLP over de eerste negen ontwikkelingsjaren van NLP. Ze geven hiermee een hystorisch perspectief en een interessante verdieping van alle NLP technieken. Ook is het een inspirerende impuls voor de verdere ontwikkeling van NLP.

Lees meer

€9,99
A new philosophy of man& humanism (eBook) A new philosophy of man& humanism, Hans L.M. Dassen

On 10 December 2006, Pakhuis De Zwijger in Amsterdam organised a forum discussion on consciousness and free will. According to the English psychologist and panellist Susan Blackmore, there is only experience– the rest is not important. In the past few years, neuroscientists Victor Lamme and Dick Swaab have fuelled this debate. In recent publications both have further decried the idea that there is such a thing as free will. A new philosophy of man shows that questions about consciousness and free will are borrowed from the old philosophy, with its focus on ultimate knowledge and the absolute beginning. But we cannot find any answers to these questions if we leave human beings out of the equation. The theoretical basis for the new philosophy was laid by the American philosopher James Joseph Dagenais (1923-1981), who came to the conclusion that the universe is “primordially … a world of and for persons”, and that a philosophy of man can only come about as a joint undertaking of all sciences, in which the object of study must be man himself. He demonstrates that ‘I think, therefore I am’ should be replaced by ‘we are’, and calls it “nonsense” to ask whether free will exists, or whether we are determined. Dutch humanist Jaap van Praag (1911-1981) and Dutch philosopher Reinout Bakker (1920-1987) elaborated on the findings of Dagenais, Van Praag for humanism and Bakker for thephilosophy of man or philosophical anthropology. Taking this one step further, the new philosophy of man can serve as the basis for a humanist ideology.

Lees meer

€7,95
Filosoferen, hoe doe je dat (eBook) Filosoferen, hoe doe je dat, Gary Cox

Filosoferen hoeft niet moeilijk te zijn als je klein begint. Kijk je weleens om je heen en durf je vragen te stellen over het vanzelfsprekende en onbetwistbare, dan ben je eigenlijk al begonnen. Gary Cox neemt het kleine en alledaagse als uitgangspunt. Hij laat zien hoe je een manier van denken kunt aanleren waarmee je ook in staat zult zijn om de grotere vragen te lijf te gaan, of op zijn minst inhoudelijk te begrijpen. Filosoferen, hoe doe je dat? is een toegankelijke en vakkundige handleiding bij vragen waar filosofen al eeuwenlang op kauwen. Lees het en je zult bovendien leren om - te denken, spreken, redeneren en overtuigen als een filosoof; - vraagtekens te zetten bij schijnbare vanzelfsprekendheden; - te beseffen dat bijna niets zeker is; - helderder en eerlijker na te denken over je eigen leven. Aanbevolen voor iedereen die zijn eerste schreden op het filosofische pad wil zetten

Lees meer

€9,99
Nu even stil (eBook) Nu even stil, Jan Prins

Jan Prins schreef met zijn debuut Nu even stil een boek dat naadloos bij deze tijd aansluit. Steeds meer mensen willen even niet meer. Niet meer alleen maar werken, niet meer bang zijn voor baanverlies of hypotheekbehoud, niet meer nog meer moeten... In Nu even stil laat hij aan de hand van zijn eigen, indrukwekkende, verhaal zien hoe hij de shift maakte en leerde om vrij te zijn en angstgevoelens te beperken. Hij maakt dit vervolgens toegankelijk door middel van heldere adviezen, simpele oefeningen en grensverleggende suggesties om eens te overwegen. Een prachtig poëtisch en tegelijkertijd zeer down to earth geschreven boek.

Lees meer

€9,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het