Terug

Subcategorieën

eBooks in Religie & Spiritualiteit

Reis van de ziel (eBook) Reis van de ziel, Willem Glaudemans

Iedereen heeft bepaalde eigenschappen en karaktertrekken in zich die bijdragen aan het geluk in je eigen leven, maar ook aan de wereld om je heen. Dat is jouw'schat'. Tijdens je leven maak je een reis. Je ontwikkelt jezelf tijdens die reis, ontdekt steeds meer...

Lees meer

€1,99
Geen dood en geen vrees (eBook) Geen dood en geen vrees, Thich Nhat Hanh

Thich Nhat Hanh legt in `Geen dood en geen vrees uit dat wij niet bang hoeven zijn voor de dood. Vanuit boeddhistisch perspectief is de dood namelijk niet het einde, maar een tussenstap. Met adviezen, meditaties, korte gedichten en persoonlijke verhalen laat Thich Nhat...

Lees meer

€9,99
Een cursus in wonderen / deel tekstboek werkboek handboek voor (eBook) Een cursus in wonderen  / deel tekstboek werkboek handboek voor , Helen Schucman

Een Cursus in Wonderen is wereldwijd voor miljoenen mensen hun levensboek. Grote spirituele leiders als Eckhart Tolle, Deepak Chopra en Marianne Willamson verwijzen allemaal naar de cursus als hun belangrijkste inspiratiebron. Een cursus in wonderen is de uitwerking van...

Lees meer

€24,99
Wat gebeurt er als je dood gaat? (eBook) Wat gebeurt er als je dood gaat?, Hans Stolp

Wat gebeurt er als je doodgaat? De reis stap voor stap beschreven. Als iemand sterft, ziet hij zijn lichaam wegglijden. Anders dan de achterblijvenden denken, is dit een moment van diepe vreugde: de gestorvene ervaart nu dat de geest sterker is dan de materie en dat...

Lees meer

€9,99
Het wonder van het kruis (eBook) Het wonder van het kruis, Wilkin van de Kamp

Het wonder van het kruis?De laatste achttien uur voor Jezus’ sterven?‘God heeft er de voorkeur aan gegevenmensen te redden, die de onzinnige boodschapgeloven dat Christus voor hen aan het kruisis gestorven.’(1 Korinti?rs 1:21, Het Boek)?Niet eerder verscheen...

Lees meer

€14,95
Liefde voor meditatie (eBook) Liefde voor meditatie, Sally Kempton

Degene die gewoon genieten van hun meditatie halen er het meeste uit. Zou het niet fantastisch zijn als we altijd zouden kunnen genieten van onze meditatiemomenten, ongeacht hoe we deze ook ervaren? Extatisch, bedwelmend, stil of onsuccesvol? Sally Kempton deelt met dit...

Lees meer

€9,99

Nieuwe eBooks

Het drama van de eindtijd (eBook) Het drama van de eindtijd, J.I. van Baaren

De volken zijn in verwarring. De leiders zijn verbijsterd. De Verenigde Naties worden onophoudelijk geconfronteerd met onoplosbare problematiek. Kan iemand er nog aan twijfelen dat we in het laatste der dagen leven? We staan aan de vooravond van iets ontzagwekkends. Toename van criminaliteit, geweld en oorlog. Rampen en onheil. Wat gaat er gebeuren? We naderen het einde van een tijdperk en de chaos, wanhoop en zonde zal toenemen. Tegelijk zullen de kinderen van God steeds verder groeien naar Gods bedoeling.

Lees meer

€2,99
Het merkteken van het beest (eBook) Het merkteken van het beest, J.I. van Baaren

In de bijbelse profetieën worden wereldschokkende gebeurtenissen voorspeld in de symbolische taal van een mysterieus, wereldbeheersend beest dat wordt beschreven in Openbaring. De auteur probeert in dit boekje er achter te komen waar we dit beest aan kunnen herkennen.

Lees meer

€2,99
Who remain on earth who goes to heaven or to hell? (eBook) Who remain on earth who goes to heaven or to hell?, Lancar Ida-Bagus

Worldwide, there are a lot of parents who have made a mess of their religiosity in their lives, like my biological parents. They were like other malicious believers also very bad people or perhaps even worse. They were devout Catholics. They have in the early morning their first-born son in the Surinamese downtown under the roof of a cinema (Paarl, opened in 1957 at the Wanicastraat) abandoned, because a seven-month born baby according to their religion was a child of the devil. Even the church did not let me in, they also had anxiety. My parents decided to get rid of their devils spawn as soon as possible, as if they were terrified that Satan would lace up them to his fiery three-pronged fork and roast for consumption. I was an innocent baby and could not defend myself against the barbaric belief in God my insane of biological parents. It was at that time in the Surinamese community rule that premature babies shortly after their birth were beheaded and mummified for the benefit of obia purposes by Surinamese witchdoctors, or simply placed somewhere abandoned to die. Probably this happens at present, because the superstition of the Surinamese community that sits there still.

Lees meer

€6,35
De brief aan de Hebreeën (eBook) De brief aan de Hebreeën, Ds. W. Pieters

Ds. W. Pieters Open toegang tot Gods genadetroon De brief aan de Hebreeën Deel 12 serie Aan u geschreven De brief aan de Hebreeën laat zien hoe rijk de nieuwtestamentische gemeente is nu ze in het gebed vrijmoedig tot God mag naderen, omdat Zijn Zoon alles heeft volbracht door Zijn offerdood op Golgotha. Omdat wij dit grote voorrecht hebben, moeten we er ook een goedgebruik van maken. Er kwam toen én er komt nu veel tegen het christelijk geloof op, maar bij de Hogepriester Jezus Christus is alles te vinden wat we nodig hebben, op weg naar ?de stad die fundamenten heeft?.

Lees meer

€11,25
Bijbelverklaring (eBook) Bijbelverklaring, Matthew Henry

De tweedelige uitgave is bestemd voor een ieder die aan Matthew Henry's complete commentaar niet toekomt, dat al meer dan 250 jaar velen tot grote steun is geweest. Door de hem geschonken wijsheid laat Matthew Henry ook andere delen in de rijkdom van het Woord van God. Dat maakt dat deze heldere en duidelijke verklaring, die geheel uit Matthew Henry's eigen woorden bestaat, niet meer weg te denken is als studiebron voor hen die de Bijbel willen leren verstaan.

Lees meer

€85,00
Het Heilg Nachtmaal (eBook) Het Heilg Nachtmaal, Dr. H.F. Kohlbrugge

Het Heilig Nachtmaal bevat twee preken van dr. H.F. Kohlbrugge over het Avondmaalsformulier. Kohlbrugge behandelt hierin drie vragen, namelijk: Hoe is degene gesteld die bedroefd is naar de wereld, en hoe degene die bedroefd is naar God? Hoe is het schijngeloof werkzaam en hoe het zaligmakend geloof? En hoe onderscheidt men voor zichzelf de heiligmaking van de Geest van de heiligmaking van het vlees? De Elberfeldse pastor snijdt alles van de (vrome) mens af, maar ontsluit daarna op onnavolgbare wijze de schatten van het Evangelie. Iedere keer weer spoort hij de mensen aan om te bedelen bij de Bron, Christus Jezus.

Lees meer

€4,25
Tot Mijn gedachtenis (eBook) Tot Mijn gedachtenis, Ds. J.M.J. Kieviet

Ze zijn overbekend, de woorden van het klassieke Avondmaalsformulier. In veel kerken van gereformeerd belijden klinken ze elke drie maanden opnieuw. De waarde van dit formulier kan bijna niet overschat worden. Op Bijbelse en trefzekere manier geeft het een aanduiding van wat de gelovigen mogen overdenken wanneer ze toetreden tot de tafel des Heeren. Daaraan voorafgaand wordt de roeping tot de waarachtige zelfbeproeving de gemeente ernstig op het hart gebonden. Wie uitdrukkingen zoekt waarin de gepastheid en de volkomenheid van het offer van Christus treffend en teer verwoord worden, zal geen betere kunnen vinden dan hier. Het formulier is een kostbaar geschenk, ons aangereikt als een schat uit de kerk der eeuwen. Al met al: veel reden om het formulier nog eens aandachtig te lezen. Met het oog daarop wil dit boek een hulpmiddel zijn. Ds. P. den Butter schreef een Woord vooraf. Ds. J.M.J. Kieviet is predikant van de christelijke gereformeerde kerk van Dordrecht-Centrum. Hij is lid van de redactie van het landelijke kerkblad Bewaar het Pand.

Lees meer

€17,25
Lea en Rachel volgen 4 (eBook) Lea en Rachel volgen 4, Andrea van Hartingsveldt-Moree

Vrouw vandaag Lea en Rachel volgen 4

Lees meer

€6,75
Licht uit licht (eBook) Licht uit licht, Ds. J.J. van Eckeveld

De Twaalf Artikelen of de apostolische geloofsbelijdenis en de geloofsbelijdenis van Athanasius, vormen met de belijdenis van Nicea de algemene belijdenisgeschriften. De apostolische geloofsbelijdenis is overbekend, maar dat kan niet gezegd worden van de geloofsbelijdenis van Nicea. In deze publicatie wordt de geloofsbelijdenis van Nicea uitgelegd. De belijdenis van Nicea spreekt vooral over de Godheid van Christus en daarmee verbonden over de drie-eenheid van God. Hier klopt het hart van de Kerk. Het is de moeite waard na te gaan hoe men in het begin van de christelijke kerk dit heeft beleden. We kunnen daar voor onze tijd veel van leren. Hier schittert de Godheid van Christus. Van Hem mag gezegd worden?Licht uit Licht?. Het is voor ons nodig dat dit Licht schijnt in ons hart. Dan wordt belijden beleven.

Lees meer

€7,50
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het