Terug

Aanbiedingen

De Antieken (eBook) De Antieken, Ilja Leonard Pfeijffer
€7,99€4,99
Actieprijs t/m 31 maart

Lees meer

Augustus (eBook) Augustus, Adrian Goldsworthy
€19,99€9,99
Actieprijs t/m 31 maart

Lees meer

The making of Donald Trump (eBook) The making of Donald Trump, David Cay Johnston
€9,99€2,99
Actieprijs t/m 05 april

Lees meer

Al Capone (eBook) Al Capone, Deirdre Bair
€14,99€7,99
Actieprijs t/m 06 april

Lees meer

De verovering van de Rockies (eBook) De verovering van de Rockies, Robert S. Kaplan
€12,99€6,99
Actieprijs t/m 06 april

Lees meer

De zijderoutes (eBook) De zijderoutes, Peter Frankopan
€19,99€6,99
Actieprijs t/m 06 april

Lees meer

Livia Augusta (eBook) Livia Augusta, Matthew Dennison
€9,99€4,99
Actieprijs t/m 31 maart

Lees meer

De twaalf Caesars (eBook) De twaalf Caesars, Matthew Dennison
€14,99€7,49
Actieprijs t/m 31 maart

Lees meer

En de mens schiep God (eBook) En de mens schiep God, Selina O'Grady
€14,99€7,49
Actieprijs t/m 31 maart

Lees meer

eBooks in Geschiedenis

Wij slaven van Suriname (eBook) Wij slaven van Suriname, Anton de Kom

‘Wij slaven van Suriname’ (geschreven in 1934) is het indrukwekkende verhaal over de opstand van slaven in Suriname. Het bracht in de jaren dertig in Nederlandse literaire kringen de pennen behoorlijk in beweging – en na de Tweede Wereldoorlog werd het een symbool...

Lees meer

€6,99
From Eckhart to Ruusbroec (eBook) From Eckhart to Ruusbroec, Satoshi Kikuchi

In this thorough textual, historical, and doctrinal study the author seeks to clarify the relationship between two prominent mystics of the fourteenth century: Meister Eckhart, the German Dominican, and Jan van Ruusbroec, the Brabantine Augustinian. Special attention is...

Lees meer

€37,00
Outlaw Platoon (eBook) Outlaw Platoon, Sean Parnell

WaarBand of Brothers over det Tweede wereldoorlog gaat isOutlaw Platoon de equivalent die zich afspelend tijdens de oorlog in Afghanistan. Wie echt wil begrijpen hoe het is om oorlog mee te maken, kan niet anders dan dit boek lezen - en herlezen met een groeiend gevoel...

Lees meer

€9,99
The pursuit of justice (eBook) The pursuit of justice, Nathan Wise

The Pursuit of Justice is the first book to examine three separate instances of soldiers risking their lives during wartime to protest injustices being perpetrated by military authorities: within the United States Army during the American Civil War, the Australian Imperial...

Lees meer

€88,99
A constellation of courts (eBook) A constellation of courts,  

This volume focuses on the various Habsburg courts and households of the two branches of the dynasty that arose following the division of the territories originally held by Charles V. The authors trace the connections between these courtly communities regardless of their...

Lees meer

€37,00
Exempli gratia (eBook) Exempli gratia,  

The Sagalassos Archaeological Research Project has made interdisciplinary practices part of its scientific strategy from the very beginning. The project is internationally acknowledged for important achievements in this respect. Aspects of its approach to ancient Sagalassos...

Lees meer

€52,00

Nieuwe eBooks

Maart 1917 (eBook) Maart 1917, Will Englund

'Wij zijn geen provincialen meer', zei de Amerikaanse president Woodrow Wilson op 5 maart 1917. Het was de vooravond van Amerika's deelname aan de Eerste Wereldoorlog, en de Russische autocratische macht was net in elkaar gestort. Het bleek een sleutelmoment in de wereldgeschiedenis. Niet alleen voor Rusland, maar ook voor Amerika. President Woodrow Wilson had nu een ideologische reden om soldaten naar Europa te sturen: hij moest de democratie veiligstellen.Deze dramatische maand heeft krachten ontketend die nog steeds een stempel drukken op de wereld waarin we vandaag de dag leven. Rusland begon aan een traumatische eeuw, terwijl de Verenigde Staten voor het eerst zijn rol aannam als wereldwijde brenger van democratie en vrijheid.InMaart 1917voert Will Englund ons met een prachtige stijl en een goudmijn aan historische bronnen mee langs alle grote thema's van deze turbulente tijd: de groeiende macht van de Amerikaanse president, de Russische cultuur en politiek, de strijd tegen racisme en discriminatie en de opkomst van de jazzmuziek.

Lees meer

€9,99
Ethics of counterterrorism (eBook) Ethics of counterterrorism, Michael Kowalski

The terrorist attacks that have been haunting European capitals show us that counterterrorism is necessary and essential in modern day society. The intelligence services and other organisations active in the field of counterterrorism are faced on a daily basis with the question of how extensive and intrusive their actions can be. What are the limits? Which actions are ethical? And most importantly: how do the professionals themselves deal with these - often complex - dilemmas? In Ethics of Counterterrorism scientists, counterterrorism agents and ethicists reflect on this theme and discuss many urgent questions.

Lees meer

€14,90
De Burgeroorlogen (eBook) De Burgeroorlogen, Appianus

Rome, de eerste eeuw. Marius en Sulla en daarna Caesar en Pompeius voeren een strijd op leven en dood. Ongekende burgertwisten houden aan tot het keizerschap van Augustus.Na de moord op Caesar komen de politieke en persoonlijke ambities aan het licht van de coryfeeën, die moeten kiezen tussen een terugkeer naar het oude bestel, waarin senaat en volksvergadering de besluitvorming bepaalden, en een vorm van alleenheerschappij, die alleen de naam ‘koningschap’ niet mag dragen. Winst en verlies blijken afhankelijk van toeval en achteloosheid. Geen historicus uit de Oudheid behandelt zo uitvoerig de essentiële momenten in de eeuw die voor Rome van groot belang is geweest. Appianus kiest daarbij nauwelijks partij. Bij alle betrokkenen heeft hij oog voor hun kwaliteiten en slechte eigenschappen.Burgeroorlogen is een uniek boek omdat het het enige doorlopende verslag is van deze periode. Appianus erkende als enige de sociale problematiek die de oorzaak van de chaos vormde. Voor het eerst is dit werk volledig in het Nederlands vertaald.

Lees meer

€14,99
Modelscapes of nationalism (eBook) Modelscapes of nationalism, Yael Padan

This book provides a critical analysis of'modelscapes': clusters of miniature architectural models representing entire environments, which are on display to the public. Such'modelscapes' are representations of heritage, architecture, and collective identity. The case studies used in this book have in fact gradually become heritage sites in their own right. Using several case studies from Israel, the author shows how the miniature representation of contested physical space participates in the construction of a sense of ownership and appropriation towards the land and its history. Furthermore, rather than merely attempting to represent an exterior reality, these models endeavor to turn this chaotic and complex reality into a'model reality' that can be easily grasped, contained, and controlled. The book investigates the meaning of such models, and the role they play within the context of an ongoing violent conflict concerning territory and history.

Lees meer

€88,99
Beroep: gevangene (eBook) Beroep: gevangene, Sophie Molema

PDF, Adobe DRM Als zoon van joodse ouders woonde Werner Stertzenbach vanaf zijn geboorte in 1909 in het Duitse Ruhrgebied. Hij groeide op in een tijd van oorlog en revolutie. Als kind werd hij letterlijk geconfronteerd met de strijd om het bestaan. Werner beschouwde Duitsland als zijn vader-land en bemerkte in de jaren twintig van de vorige eeuw met angst en woede dat de invloed van het nationaalsocialisme in zijn land toenam. De overheersing door het nazibewind dwong hem in 1933 te vluchten naar Neder-land, alwaar hij hoopte in vrijheid te kunnen leven. Niets bleek minder waar. Hem wachtten slechts kampen, gevangenschap, een leven in de illegaliteit en in het verzet. Niettemin kon hij op 5 mei 1945 in Amsterdam de bevrijding van de Duitse overheersing vieren. De rode draad in deze levensbeschrijving is de vraag hoe Werner als Duitse jood, die ook nog communist was, het naziregime kon overleven.Het verhaal in dit boek behandelt slechts een deel van het leven van Wer-ner Stertzenbach, maar wel een deel waarin de gevolgen van een bewind waar het superioriteitsgevoel van het eigen ras, eliminering van de zwakkeren en verheerlijking vanéén leider een grote rol speelden. Deze kenmerken steken steeds weer in de geschiedenis de kop op. Daarom is het van belang levensverhalen zoals deze te blijven lezen en na te denken over de gevolgen wanneer deze kenmerken een leidende rol in de samenleving gaan spelen.

Lees meer

€9,85
Shipbuilding and ship repair workers around the world (eBook) Shipbuilding and ship repair workers around the world,  

Seaborne trade is the backbone of the world economy. About 90 percent of world trade is transported by ships. Since World War II, shipbuilding has gone through major changes. While the global construction volume increased enormously, British initial dominance was first undermined by Japanese competition from the 1950s, but then Japan was in turn overtaken by South Korea in the 1990s, only to be outcompeted by the People's Republic of China since the 2008 crisis. Labour processes and employment relations have changed dramatically during these shifts. In twenty-four case studies, covering all continents, this volume reconstructs the development of the world's shipbuilding and ship repairs industries, and the workers' responses to these historical transformations.

Lees meer

€158,99
Wij slaven van Suriname (eBook) Wij slaven van Suriname, Anton de Kom

‘Wij slaven van Suriname’ (geschreven in 1934) is het indrukwekkende verhaal over de opstand van slaven in Suriname. Het bracht in de jaren dertig in Nederlandse literaire kringen de pennen behoorlijk in beweging – en na de Tweede Wereldoorlog werd het een symbool voor een onafhankelijk Suriname,ook dankzij het feit dat het werd geschreven door de zoon van een voormalig slaaf. Met dit boek wist Anton de Kom destijds verschillende bevolkingsgroepen bijeen te brengen, en de symbolische betekenis van het werk is even groot als de historische en literaire, wat wel moge blijken uit het feitdat het boek in landen waar het verboden was in groten getale illegaal over de toonbank ging.

Lees meer

€6,99
Radicalisering ontrafeld (eBook) Radicalisering ontrafeld, Teun van Dongen

In het huidige politieke en publieke debat over wat mensen tot terrorisme drijft, staan twee opvattingen lijnrecht tegenover elkaar. Politiek rechts ziet radicalisering hoofdzakelijk als een teken van religieus en politiek fanatisme, terwijl links radicalisering vooral wijt aan slechte sociaaleconomische omstandigheden. In Radicalisering ontrafeld verrijkt en nuanceert terrorismedeskundige Teun van Dongen dit debat door te laten zien dat daarnaast ook zaken als groepsdruk en een hang naar status een grote rol in het radicaliseringsproces kunnen spelen. Aan de hand van memoires van en interviews met jihadstrijders en voormalige leden van groepen als de IRA en de RA, komt hij tot negen redenen waarom mensen terrorist worden. In een tijd waarin radicalisering volop in de politieke en publieke belangstelling staat, verschaft Van Dongen een dieper inzicht in de achtergronden van het fenomeen en legt hij uit hoe ermee om te gaan.

Lees meer

€8,99
Radicalisering ontrafeld (eBook) Radicalisering ontrafeld, Teun van Dongen

In het huidige politieke en publieke debat over wat mensen tot terrorisme drijft, staan twee opvattingen lijnrecht tegenover elkaar. Politiek rechts ziet radicalisering hoofdzakelijk als een teken van religieus en politiek fanatisme, terwijl links radicalisering vooral wijt aan slechte sociaaleconomische omstandigheden. In Radicalisering ontrafeld verrijkt en nuanceert terrorismedeskundige Teun van Dongen dit debat door te laten zien dat daarnaast ook zaken als groepsdruk en een hang naar status een grote rol in het radicaliseringsproces kunnen spelen. Aan de hand van memoires van en interviews met jihadstrijders en voormalige leden van groepen als de IRA en de RA, komt hij tot negen redenen waarom mensen terrorist worden. In een tijd waarin radicalisering volop in de politieke en publieke belangstelling staat, verschaft Van Dongen een dieper inzicht in de achtergronden van het fenomeen en legt hij uit hoe ermee om te gaan.

Lees meer

€8,99
Victoria, koningin (eBook) Victoria, koningin, Julia Baird

Victoria was een eigenzinnige vrouw, wars van vooroordelen, die genoot van haar machtige positie en van de zelfstandigheid die ze daardoor als vrouw had. Haar hartstochtelijke liefde voor prins Albert is legendarisch, ze kregen negen kinderen die de vorstenhuizen van Europa bevolkten. Na zijn vroegtijdige dood trok ze zich terug uit het publieke leven, maar bleef ze grote invloed uitoefenen. Tijdens de 64 jaar van haar bewind groeide Engeland uit tot een grote industriële natie en een machtig wereldrijk, dat met 400 miljoen onderdanen een kwart van de bewoonde wereld omvatte.Victoria, koningin is niet alleen een onthullend portret van een iconische koningin, maar ook?een indringende geschiedenis van de negentiende eeuw, het Victoriaanse tijdperk, een tijd van ingrijpende sociale en cultureleveranderingen waarop zij haar onuitwisbare stempel heeft gedrukt.‘Victoria, koninginis een meeslepend, sprankelend verhaal over een buitengewone vrouw van wie de invloed even groot was als de regeerperiode lang.’ Stacy Schiff, auteur vanCleopatra‘Een grootse prestatie.Victoria, koninginis een opmerkelijk helder, ongelofelijk boeiend verhaal over het leven en bewind van Victoria, een verhaal dat geen mythe van haar maakt maar laat zien wie ze werkelijk was.’Amanda Foreman,auteur vanGeorgiana, Duchess of Devonshire‘Julia Baird heeft een gedenkwaardig, ontroerend en verrassend portret geschilderd van een van de belangrijkste vrouwen uit de geschiedenis. Het is een bijzonder boek, waarin Baird van Victoria’s levensgeschiedenis een actueel verhaal heeft weten te maken dat nieuw licht werpt op onze huidige manier van leven.’ Jon Meacham, schrijver vanAmerican Lion‘Een aangrijpend, wellustig, hartstochtelijk, diep menselijk verhaal over een van de meest fascinerende vrouwen van haar tijd, ja, van alle tijden.’ Evan Thomas, auteur van een aantal veelgelezen boeken over Amerikaanse presidenten‘Een groots boek, dat een geheel nieuwe kijk geeft op een van de meest intrigerende figuren uit de geschiedenis, prachtig geschreven en getuigend van grondige research.’ Leigh Sales, tv-presentatorABC

Lees meer

€23,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het