Terug

Promoties

Revolutionair Rusland 1891-1991 (eBook) Revolutionair Rusland 1891-1991, Orlando Figes
€17,99€9,99
Actieprijs t/m 08 februari

Lees meer

1493 (eBook) 1493, Charles C. Mann
€13,99€7,99
Actieprijs t/m 08 februari

Lees meer

Op reis met Hillary Clinton (eBook) Op reis met Hillary Clinton, Kim Ghattas
€15,99€6,99
Actieprijs t/m 31 januari

Lees meer

1491 (eBook) 1491, Charles C. Mann
€13,99€7,99
Actieprijs t/m 08 februari

Lees meer

Tragedie van een volk (eBook) Tragedie van een volk, Orlando Figes
€25,99€12,99
Actieprijs t/m 08 februari

Lees meer

Schrijf je me? (eBook) Schrijf je me?, Orlando Figes
€17,99€9,99
Actieprijs t/m 08 februari

Lees meer

De ontknoping (eBook) De ontknoping, Vasco van der Boon
€13,99€6,99
Actieprijs t/m 08 februari

Lees meer

De vastgoedfraude (eBook) De vastgoedfraude, Vasco van der Boon
€10,99€4,99
Actieprijs t/m 08 februari

Lees meer

eBooks in Geschiedenis

Josephine (eBook) Josephine, Kate Williams

Joséphine beschrijft de onvoorstelbare opkomst en nog ongelooflijker ondergang van een vrouw wier energie en ambitie in haar tijd slechts werden overschaduwd door die van haar man, Napoleon Bonaparte. Joséphine de Beauharnais (1763-1814) was een jonge weduwe die tijdens...

Lees meer

€7,99
1493 (eBook) 1493, Charles C. Mann

Hoe de wereld zich ontwikkelde na de ontdekking van Amerika De reizen van Columbus vormden het begin van een bijzondere uitwisseling van flora en fauna tussen Eurazië en Noord- en Zuid-Amerika. Zo vonden onder meer tomaten, aardappelen, maïs, zilver en rubber hun weg...

Lees meer

€13,99€7,99
Alle presidenten (eBook) Alle presidenten, Frans Verhagen

HET HANDBOEK VOOR DE PRESIDENTSVERKIEZINGEN De Amerikaanse geschiedenis is de geschiedenis van de Amerikaanse presidenten, van George Washington tot Barack Obama. Het lijkt zo vanzelfsprekend: iedere vier jaar beslissen de Amerikaanse burgers wie hen moet leiden. Sinds 1788...

Lees meer

€1,99
Achter de dijken (eBook) Achter de dijken, Syp Wynia

Achter de dijken Een kleine geschiedenis van het moderne Nederland Veel Nederlanders zien het niet, maar hun land is helemaal niet zo gewoon. Buitenlanders zijn verbaasd over zaken die hier'normaal' worden gevonden. Syp Wynia kijkt naar zijn land met het oog...

Lees meer

€9,95
De gesel en de ander (eBook) De gesel en de ander, G. Geltner

Lijfstraffen worden vaak gezien als een lakmoesproef voor de mate van beschaving van een maatschappij. Aan de barbarij ontsnapt, zou de verlichte Moderne Tijd van de premoderne periode verschillen door de wettige toepassing van lijfstraffen. Geltner laat echter zien dat...

Lees meer

€9,99
Churchill (eBook) Churchill, Geoffrey Best

Een halve eeuw geleden overleed een van de belangrijkste figuren van de twintigste eeuw: Winston Churchill (1874-1965). Als legendarische premier die als een van de eersten had gewezen op het gevaar dat Hitler-Duitsland vormde en die vervolgens Groot-Brittannië door de...

Lees meer

€14,99

Nieuwe eBooks

Achter de dijken (eBook) Achter de dijken, Syp Wynia

Achter de dijken Een kleine geschiedenis van het moderne Nederland Veel Nederlanders zien het niet, maar hun land is helemaal niet zo gewoon. Buitenlanders zijn verbaasd over zaken die hier'normaal' worden gevonden. Syp Wynia kijkt naar zijn land met het oog van zo'n buitenstaander. Hij observeert het gewone, maar toch verbazingwekkende Nederland. In Achter de dijken zijn 28 van de beste essays gebundeld die Wynia voor Elsevier schreef. Samen vormen ze een compacte geschiedenis van het moderne Nederland. Over gelijkheid en de naijlende jaren zestig. Over immigratie, islamisering en de ideologie van het koningshuis. Over Wim Kok, Jan Peter Balkenende en Mark Rutte, maar ook over Herman Brood, Pim Fortuyn en Geert Wilders. En over de vaatwasser en de gloeilamp, want in dit land is niets zo gewoon als het lijkt. Syp Wynia (1953) schrijft sinds 1997 in Elsevier over politiek en economie. In 2006 verscheen van zijn hand Zoetzuur, met columns over Nederland na Pim Fortuyn. In 2014 volgde Vervlogen Visioenen, waarin mythes over Europa worden ontzenuwd. Het Parool over Zoetzuur:'Syp Wynia verdient serieuze aandacht - ook van linkse politici'

Lees meer

€9,95
The redemption of the original sin (eBook) The redemption of the original sin, Lancar Ida-Bagus

Friends means that one does not participate in amorality and underhanded behavior nor treason against each other but that one really goes through fire for each other. Regardless of faith or unbelief a real friend in the progress of a good relationship never ever must be to come to a closed door. That's why this is called friendship and represents unconditional assistance to each other, even though they do not have time or do not fancy problems of another. Usually by infidelity and betrayal people are lost the little confidence that they had in the other and no longer dare to start a new friendship, afraid to be disappointed again. Life is hard and uninhibited, but true friendship is unity. Unity is strength, and this has only nature on lease, but by making part of its force nature people already very satisfied and highly regarded by mother nature. Unit such as the nature,should be the aim for everyone.

Lees meer

€6,35
Staat van de student (eBook) Staat van de student, Pieter Slaman

Al twee eeuwen lang wordt er strijd geleverd over studiefinanciering. Hoe zouden geld en kansen verdeeld moeten worden? In hoeverre mag de staat zich daar mee bemoeien? Wie moet voor studiefinanciering betalen, en wie mag ontvangen? Deze vragen raken aan grote politieke en maatschappelijke verschillen in ons land. Zo is de geschiedenis van studiefinanciering een spiegel van de sociale en politieke ontwikkeling in Nederland. In Staat van de Student laat Pieter Slaman zien hoe deze politieke strijd in Nederland sinds 1815 telkens opnieuw werd gevoerd en beslist. Hij onthult hoe bestuurders van koning Willem I tot minister Bussemaker tot hun besluiten kwamen, en welke belangen en idealen daarbij de doorslag gaven. Dat waren niet alleen die van studenten. Dit boek maakt onderdeel uit van het onderzoeksproject 200 jaar studiefinanciering in het Koninkrijk der Nederlanden, een samenwerkingsverband van de universiteiten van Leiden, Utrecht en Groningen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur& Wetenschap. Het kwam tot stand in het Centrum Regionale Kennisontwikkeling in Den Haag. Pieter Slaman studeerde geschiedenis met een minor politicologie aan de Universiteit Leiden van 2004 tot en met 2008. Daarna rondde hij de masteropleidingen'History of political cultures and national identities' en'European Union Studies' af. Van 2006 tot 2010 was hij student-assistent van prof. dr. Willem Otterspeer, hoogleraar universiteitsgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. In die functie werkte hij mee aan diverse publicaties van dhr. Otterspeer. In januari 2015 promoveerde Slaman bij Centrum Regionale Kennisontwikkeling / Leiden University Interfacultary Dual PhD Centre The Hague van Faculteit Campus Den Haag op Staat van de student.

Lees meer

€17,90
De Verlossing van de Erfzonde (eBook) De Verlossing van de Erfzonde, Ida-Bagus Lancar

Vrienden zijn betekent dat men niet meedoet aan normloosheid en achterbaks gedrag noch verraad jegens elkaar, maar dat men voor elkander echt door het vuur gaat. Ongeacht geloof of ongeloof moet een echte vriend of vriendin in de voortgang van een goede verstandhouding nooit of te nimmer voor een dichte deur komen te staan, daarom heet dit vriendschap voor onvoorwaardelijke hulp aan elkaar, ook al heeft men even geen tijd of geen zin in problemen van een ander. Meestal door ontrouw en verraad zijn mensen het beetje vertrouwen dat ze nog hadden in de ander kwijtgeraakt en durven moeilijk een nieuwe vriendschap aan te gaan, bang om wederom teleurgesteld te worden.Het leven is keihard en onbevangen, maar echte vriendschap is voor geen gat te vangen. Eendracht maakt macht, dit heeft alleen de natuur in pacht, maar door deel uit te maken van haar kracht zijn natuurmensen al dik tevreden en door moeder natuur zeer geacht. Samenéén, zoals de natuur, moet het streven zijn van iedereen.

Lees meer

€6,35
De laatste jood van Rotterdam (eBook) De laatste jood van Rotterdam, Ernest Cassutto

Op een dag, aan het begin van de zomer, hield ik mij verborgen in het huis van een heilsofficier in Den Haag. Die dag kwam mijn contactpersoon eerder dan gewoonlijk."Ernie, ik heb slecht nieuws voor je. Hetty is gearresteerd." Ik kon zijn woorden nauwelijks verwerken. Ik wilde niet. Het zou betekenen dat ik aanvaardde dat wat hij zei waar was. ... Ik liet me op de vloer vallen en keek hem verbijsterd aan."Nu ben ik helemaal alleen!", riep ik uit."Nee, dat ben je niet", zei hij rustig, troostend. - uit De laatste Jood van Rotterdam."Iedereen die het dagboek van Anne Frank of De Schuilplaats van Corrie ten Boom heeft gelezen, zou ook dit boek moeten lezen."

Lees meer

€7,99
A tiny spot on the earth (eBook) A tiny spot on the earth, Piet de Rooy

In this survey of the Dutch political culture of the nineteenth and twentieth centuries, Piet de Rooy reveals that the“polder model” often used to describe economic and social policymaking based on consensus is a myth. Instead, modern political culture in the Dutch Low Countries began with a revolution and is rife with rivalries among political and ideological factions. De Rooy argues that because of its extremelyopen economy, the country is vulnerable to external political, cultural, and economic pressures, and Dutch politics is a balancing act between profiting from international developments and maintaining sovereignty. The sudden rise of populism and Euroscepticism at the turn of the millennium, then, indicated a loss of this balance. Shining new light on the political culture of the Netherlands, this book provides insights into the polder model and the principles of pillarization in Dutch society.

Lees meer

€98,99
Een schitterend vergeten leven (eBook) Een schitterend vergeten leven, Jeno Sebok

Ze was de eerste vrouwelijke dirigent van Nederland. Ze trad op in het Concertgebouw met een eigen kamerorkest, maar haar carrière werd getorpedeerd door de oorlog. Toen de nazis binnenvielen, ontbond ze haar orkest en werd ze, hoewel van joodse komaf, actief in het verzet: ze was een van de drijvende krachten achter de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister in 1943. Na de oorlog vertrok ze, volkomen ontgoocheld, aan boord van het passagiersschip Queen Mary naar Amerika, om nooit meer in Nederland terug te keren. Ze was een fascinerende vrouw, die ook na de oorlog een rijk en avontuurlijk leven leidde. Maar de bijzondere carrière die zij in de Verenigde Staten had, is in Nederland onopgemerkt gebleven. In Een schitterend vergeten leven wordt Frieda Belinfante, celliste, dirigente, verzetsvrouw en lesbienne avant la lettre, uit de schaduw getrokken en in het volle licht geplaatst. En dat werd tijd, want ze is van grote betekenis geweest, zowel voor de muziek als voor het verzet. `Ik ben vijftig jaar te vroeg geboren, zou Belinfante (1904-1995) vlak voor haar dood verklaren. Het blijft een intrigerende zin. Zou de vrouw die ooit door het Algemeen Handelsblad werd getypeerd als `een dirigente die op weg is om een gewichtige factor in de Nederlandse muziekcultuur te worden nu te boek hebben gestaan als een van de beroemdste dirigenten ter wereld? Een ding is zeker: ze behoort tot de groten van Nederland.

Lees meer

€9,99
Onhoudbaar verleden (eBook) Onhoudbaar verleden, Brecht  Deseure

Het omstreden politiek potentieel van het verleden. De weergave van het verleden is nooit neutraal. Zeker tijdens periodes van ingrijpende maatschappelijke veranderingen krijgt het verleden een omstreden politiek potentieel. Nooit was dit meer het geval in Belgiëdan rond 1800, tijdens de turbulente overgangsjaren van het ancien régime naar de moderne tijd. In maatschappelijke debatten en politieke conflicten kwamen uiteenlopende visies op de geschiedenis lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dit boek onderzoekt de manier waarop de bezettende Franse overheid zich van het verleden bediende in haar communicatie met de Belgische bevolking. Van de revolutionaire beginperiode tot het meer traditionalistische bewind van Napoleon: telkens gebruikten overheidsfunctionarissen het verleden om een politieke boodschap te verspreiden. 'Onhoudbaar verleden' toont aan dat de manier waarop ze dat deden vaak verrassend pragmatisch was. De politieke realiteit tijdens deze belangrijke maar weinig bestudeerde periode uit de Belgische geschiedenis komt daarmee in een heel nieuw licht te staan.

Lees meer

€55,00
De stoeterij van Europa (eBook) De stoeterij van Europa, Jan van den Berghe

Jan van den Berghe beschrijft de manoeuvres van Europas meest succesvolle dynastieCoburg. Eeuwenlang was het een onbeduidend vorstendom, maar de ridders van Coburg brandden van ambitie. Hun opmars begon met enkele wapenfeiten in de achttiende eeuw. Al gauw ontdekten zij echter dat macht en aanzien veel makkelijker aan het altaar te sprokkelen vielen. Dankzij een uitgebalanceerde zij het op emotioneel vlak vaak rampzalige huwelijkspolitiek infiltreerden de Coburgs in de huizen van Hohenzollern, Hannover, Romanov en Habsburg en manoeuvreerden ze hun familieleden op talloze tronen: van Engeland tot Portugal, van Bulgarije tot Mexico. Vooral Leopold, de eerste koning der Belgen, toonde zich een meesterlijke matchmaker en strateeg.InDe stoeterij van Europa vertelt Jan van den Berghe een verhaal vol kleurrijke personages, politieke manoeuvres en sappige intriges. Was het huis van Coburg een datingbureau voor gekroonde hoofden of, zoals Otto von Bismarck het beschreef, een stoeterij? Een ding staat vast: zonder hen had Europa er vandaag heel anders uitgezien.

Lees meer

€14,99
Brandhout (eBook) Brandhout, W.G. Tubbing

Wim is dertien als hij in de oorlog van school wordt gehaald om boodschappen en brandhout te halen voor zijn familie. Regelmatig trekt hij erop uit in de bossen rondom Groenlo, waar hij opgroeit. Ook tijdens bombardementen. Voor de boodschappen krijgt hij geld mee, maar het hout moet hij zelf zien te regelen. Het wordt een traumatische ervaring voor hem. Waarom wordt steeds hij op pad gestuurd, in een gezin met dertien kinderen? Na de oorlog blijft hij bezeten van deze vraag. In een slaaptherapie leert hij zijn ervaringen te bedwingen, maar dertig jaar later, na een vruchteloos huwelijk en een carrière die is vastgelopen door stress, leert hij van professor Jan Bastiaans, de enige in het land die zijn patiënten LSD mag toedienen, om zijn trauma een plek te geven. Hij gaat schrijven en geeft toe aan zijn'plicht': het stelen van hout. Totdat hij in aanraking komt met justitie en zal blijken of hij schuldig is dan wel slachtoffer... W.G. Tubbing liet na zijn overlijden tientallen manuscripten achter, waaronder Brandhout - een autobiografisch, ontroerend en spannend verhaal over moeizame familierelaties, een stukgelopen huwelijk, uiteenlopende therapievormen en vooral over een uitzonderlijke obsessie: het stelen van hout Over de auteur(s): W.G. Tubbing was schrijver en docent aan een middelbare school. Zijn manuscripten zijn bewerkt door redacteur Laura Weeda.

Lees meer

€11,90
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het