Terug

eBooks in Management

Zijn er nog managers nodig (eBook) Zijn er nog managers nodig, Frank van Massenhove

Nieuwe ideeën over hedendaags leiderschap en het nieuwe (samen)werkenzeg dat het je eigen fout is wees geen manager, maar een leider sla vergaderingen over leer fouten makenAlséén woord onze moderne wereld kenmerkt, dan is het ambiguïteit. Er zijn geen rechte lijnen...

Lees meer

€19,99
Reinventing organizations (eBook) Reinventing organizations, Frederic Laloux

De leidende principes uitgelegd Méér betekenis en zingeving op het werk. Het kan! Dit is de optimistische boodschap in Reinventing Organizations, de managementbestseller die mensen over heel de wereld aanzet tot actie. Cyaan organiseren is in korte tijd een begrip geworden....

Lees meer

€23,99
50 verdienmodellen (eBook) 50 verdienmodellen, Jeanet Bathoorn

Zichtbaarheid en impact Wil je continue geldstromen genereren, geld voor opleidingen en investeringen opzij zetten, maar daarnaast ook tijd en geld overhouden voor goede doelenén om die droomreis te maken? Het begint allemaal met de zichtbaarheid en impact van je bedrijf....

Lees meer

€14,99
De Belbin-benadering (eBook) De Belbin-benadering, Rob Groen

Sinds jaren wordt het model van Belbin succesvol toegepast voor teamcoaching. Minder bekend is de schat aan mogelijkheden van de Belbin-benadering voor individuele coaching en loopbaan begeleiding. Dit boek voorziet in deze leemte. Het geeft handvatten om de eenvoudig herkenbare–...

Lees meer

€14,99
Het nieuw tv-kijken (eBook) Het nieuw tv-kijken, Geert Wellens

Over ons kijkgedrag Hoe kunnen televisieomroepen en -producenten inspelen op de veranderende manier van tv-kijken? Om welk businessmodel vraagt de huidige on-demand-consumptie? Digitalisering breekt door in alle vormen van beeldcultuur. Ook de klassieke tv-wereld ontsnapt...

Lees meer

€23,99
Het kleine boek voor grote verandering (eBook) Het kleine boek voor grote verandering, Sasja Dirkse

* Hoe stuur je als leidinggevende een verandering aan? * Werkt strakke sturing of juist ruimte geven? * Wat is de invloed van de structuur en eigen gedrag? * Hoe maak je de stap van `praten over naar `doen? * Hoe kun je in 6 maanden je effectiviteit als leiderécht vergoten?...

Lees meer

€14,99

Nieuwe eBooks

Reinventing organizations (eBook) Reinventing organizations, Frederic Laloux

De leidende principes uitgelegd Méér betekenis en zingeving op het werk. Het kan! Dit is de optimistische boodschap in Reinventing Organizations, de managementbestseller die mensen over heel de wereld aanzet tot actie. Cyaan organiseren is in korte tijd een begrip geworden. Praktijkvoorbeelden van succesvolle cyane organisaties tonen aan dat we organisaties op een heel nieuwe manier kunnen vormgeven. Het boek inspireert duizenden organisaties die méér betekenis en bezieling willen brengen in hun organisatie. Het biedt praktische handvatten voor hedendaagse vormen van organiseren, leiden en mens-zijn. Reinventing Organizations raakt een groot publiek wereldwijd, maar niet iedereen heeft de tijd voor het lezen van een 400 pagina's dik managementboek. Deze geïllustreerde versie bevat de kernideeën van het originele boek en deelt veel van de praktijkverhalen op een levendige manier. De ideale verhouding van tekst en krachtige illustraties zorgt ervoor dat je het boek in één zit uitleest.

Lees meer

€23,99
Onomkeerbaar (eBook) Onomkeerbaar, Leike van Oss

Een veranderproces begint met plannen en praten, maar moet zichtbaar worden in organisatiegedrag. In Onomkeerbaar staat die beweging van praat naar daad en van wens naar werkelijkheid centraal. De auteurs belichten het moment dat de verandering het werk echt moet gaan raken en zijn effect moet hebben in gedrag. Onomkeerbaar is een boek voor managers, directeuren en bestuurders die veranderingen willen laten beklijven. Voor middenmanagers, chefs en teamleiders die de geplande veranderingen moeten coördineren. En voor adviseurs, beleidsmedewerkers en projectleiders die de transitie proberen te begeleiden van plannen naar realiteit. Net als vorige boeken is Onomkeerbaar geen'how-to'-boek. De auteurs bieden de lezer vooral inzichten en handvatten voor een realistisch veranderproces. Op de website Organisatievragen.nl staan bovendien tools, bijlagen en werkbladen waarmee je de inzichten kan toepassen in je eigen situatie. Leike van Oss en Jaap van't Hek zijn organisatieadviseurs, interimmanagers, docenten, coaches en sprekers en sinds 1998 eigenaren van adviesbureau Organisatievragen. Hun vorige boeken Onveranderbaarheid van organisaties en Ondertussen werden allebei genomineerd als Boek van het Jaar door de Orde van Organisatieadviseurs. In 2014 verscheen Onderweg, dat genomineerd werd als Managementboek van het Jaar en bekroond werd als Boek van het Jaar door de Orde van Organisatieadviseurs. Over Onderweg'Een fraai staaltje van professionaliteit toegankelijk gemaakt voor collega-professionals.' - Léon de Caluwé, auteur van o.a. Leren veranderen'Een van de beste verandermanagementboeken van de afgelopen jaren.' - Jury Managementboek van het Jaar'Het einde van de maakbaarheid van ons vak gemarkeerd, op een rustige en overtuigende toon.' - Vakjury Orde van Organisatieadviseurs

Lees meer

€15,95
Burgerlijke stand / 2016-2 (eBook) Burgerlijke stand / 2016-2,  

Deze tekstuitgave bevat de belangrijkste regelgeving op het terrein van de burgerlijke stand: de meest relevante wetten, besluiten en overeenkomsten. Naast uittreksels van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek zijn ook het Besluit burgerlijke stand 1994, het Besluit bijzondere akten van de burgerlijke stand, de Wet rechten burgerlijke stand en het Legesbesluit akten burgerlijke stand opgenomen. Daarnaast bevat deze tekstuitgave drie CIEC-overeenkomsten: de Overeenkomst inzake kosteloze afgifte en vrijstelling van legalisatie van afschriften en uittreksels van akten van de burgerlijke stand, de Overeenkomst betreffende de afgifte van meertalige uittreksels uit akten van de burgerlijke stand en de Overeenkomst inzake beslissingen tot verbetering van akten van de Burgerlijke Stand met de bijbehorende Nederlandse uitvoeringswet. Van recente datum zijn het Besluit elektronische dienstverlening burgerlijke stand en de Wet tegengaan huwelijksdwang (grotendeels een wijzigingswet, slechts enkele overgangsbepalingen zijn volledig weergegeven). Voorts vindt u in deze uitgave het Besluit geslachtsnaamswijziging en de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamsvaststelling. Nieuw in deze uitgave is de Wet op de lijkbezorging. De tekstuitgave Burgerlijke stand 2016-2 is bijgewerkt tot en met 1 september 2016

Lees meer

€51,95
Leidinggeven aan Lean Transformaties (eBook) Leidinggeven aan Lean Transformaties, Philip Holt

Philip Holt (hoofd Operational Excellence and Accounting Operations bij Philips) legt in Leidinggeven aan Lean Transformaties uit wat zijn model van Lean Leiderschap inhoudt, hoe we het kunnen leren toepassen en hoe je jouw werkomgeving ervan kan overtuigen om geen genoegen te nemen met iets anders dan excellence. We leren ook hoe we onze leiderschapsstijl kunnen herdefiniëren en om verspillende activiteiten binnen de organisatie te identificeren en elimineren. Zo kan je een ideale situatie herkennen, nastreven en handhaven. Philip Holt toont ons de beste methodes om een high-performance organisatie op te zetten en geeft de instrumenten en inzichten voor elke leiderom grote ambities te realiseren, voor zowel zichzelf als voor hun teams.'Philip heeft een duidelijke en praktische gids geschreven voor Lean voorvechters en reeds bestaande Lean leiders. Leidinggeven aan Lean Transformaties biedt een complete handleiding hoe je een Lean Transformatie kan ontwerpen en onderhouden. Als je een cultuur van continue verbetering wilt opbouwen, op een of op meerdere niveaus, biedt dit boek een paar cruciale en praktische inzichten voor alle Lean leiders.' - Jon Tudor, voorzitter van de Association for Manufacturing Excellence UK

Lees meer

€24,95
Digitale denkers aan het werk (eBook) Digitale denkers aan het werk, Joris Merks-Benjaminsen

Digitale denkers aan het werk is een boek voor jonge professionals van generatie Y, grofweg geboren tussen 1980 en 2000. Deze'millennials' hebben andere werkwijzen dan vorige generaties, zijn wars van kantoorpolitieke spelletjes en kennen geen wereld zonder internet. Joris Merks-Benjaminsen toont hoe zij hun kennis en mentaliteit kunnen inzetten voor de organisaties waar zij werken, maar ook voor hun persoonlijke doelen en idealen. Daarnaast legt het boek uit hoe millennials hun eigen rol binnen het bedrijf kunnen vormgeven, hun persoonlijke groei kunnen stimuleren en hoe ze constructief kunnen samenwerken met de mensen om hen heen, zodat ze waardevol werk kunnen verrichten met grote (financiële en intrinsieke) voldoening. Dit boek is ook voor alle managers, leidinggevenden en CEO's die millennials in dienst hebben en willen houden. De jonge professionals van generatie Y hebben unieke vaardigheden waar organisaties nog te weinig gebruik van weten te maken. Digitale denkers aan het werk laat zien hoe millennials kunnen excelleren op de werkvloer die nog veelal door oudere generaties wordt gedomineerd.

Lees meer

€14,50
Hoe krijg je ze mee? (eBook) Hoe krijg je ze mee?, Annemarie Mars

Organisatieverandering is mensenwerk. Het valt of staat met de manier waarop mensen elkaar bereiken, betrekken, overtuigen, bevragen en inspireren. Een verandering is immers pas geslaagd als mensen zich eraan kunnen verbinden, als ze de intrinsieke motivatie voelen om het gedrag te tonen dat de verandering tot leven wekt. Maar de weg naar verbinding ligt vol met valkuilen, waardoor in het gesprek over de verandering mensen niet aanhaken, afhaken of hardnekkige weerstand gaan vertonen. In Hoe krijg je ze mee? heeft Annemarie Mars haar jarenlange praktijkervaring vertaald naar vijf krachten om verbinding bij mensen te kunnen stimuleren. Voor iedereen die een stempel wil drukken op organisaties die continue in beweging zijn. In 2007 werd Hoe krijg je ze mee? door een jury van hoogleraren en top HR-managers bekroond met de Gids-prijs. In deze tweede herziene editie heeft Annemarie een decennium aan voortschrijdend inzicht verwerkt dat ze opdeed in haar permanente zoektocht naar leiderschap bij verandering. Annemarie Mars is een veranderexpert die middenin de weerbarstige veranderpraktijk staat. Met haar bedrijf For a change helpt ze organisaties met het laten slagen van veranderingen. Ze schreef ook Jongleren met loyaliteiten (2010) en Vat op verandering (2015) en ze lanceerde in 2016 de videoreeks Leiderschap in vloeibare tijden. Sinds 2011 brengt ze een veelgelezen online @rtikelenreeks uit. Lees op managementblog een kort artikel over de ontstaansgeschiedenis van deze herziening.

Lees meer

€9,99
Leading with Lean (eBook) Leading with Lean, Philip Holt

Philip Holt (Head of Operational Excellence and Accounting Operations at Philips) explains in Leading with Lean exactly what his model of Lean Leadership is, how we can learn to apply it, and how you can convince the workplace never to settle for anything less than excellence. We also learn how to redefine our leadership style and how to identify and eliminate wasteful activities within the company. This way you can recognize, realize and retain the ideal state. Philip Holt shows us the best ways to arrange a high-performance organization, and gives us simple tools and insights for each leader to aspire to greatness, for themselves and for their teams."Philip has written a clear and practical guide for Lean champions and existing Lean leaders. Leading with Lean provides an end-to-end guide on designing and sustaining a Lean transformation. If you are looking to build a culture of continuous improvement, whether at one or a multi-site level, this provides some real gems of practical'know why' and'know how' for Lean leaders everywhere."

Lees meer

€24,95
His clients voice (eBook) His clients voice, Guido van het Erve

Succesvolle organisaties praten met al hun klanten tegelijk, op ieder uur van de dag. Ze halen nuttige informatie uit elk contact en doen er hun voordeel mee. Dit boekje geeft publieke organisaties handzame tips om de stem van de cliënt te gebruiken om elke dag beter te worden. Doorspekt met grappige en soms pijnlijke voorbeelden uit de praktijk leest u over de achtergronden en de praktische inzichten van onze aanpak'Insights by clients'. Het inspireert om patiënten, studenten, burgers of huurders daadwerkelijk serieus te nemen. De publieke zaak heeft er veel bij te winnen!

Lees meer

€9,99
Poleposition (eBook) Poleposition, Arthur Cremers

In 2012 startte een nieuwe gemeente in de Kop van Noord-Holland. Hollands Kroon. Een gemeente die besloot dat het anders kan, mag en moet. Een ambitieuze gemeente met de wil om de slimste te zijn en voorop te lopen. Poleposition. Een gemeente waar het paspoort gratis thuis of op het werk wordt bezorgd. Waar kernbeheerders nauw samenwerken met inwoners, bedrijven en instellingen. Waar geen managers meer zijn, maar zelfsturende teams met een grote mate van eigen verantwoordelijkheid. Waar medewerkers zelf bepalen hoe hun budget wordt ingezet voor opleiding en ontwikkeling. Waar de klassieke beleidsmedewerker aan het verdwijnen is, maar waar wel dataspecialisten, accountmanagers en consulenten werken. Waar trainees worden geselecteerd via'De Stem van Hollands Kroon'. Waar resultaatsturing verloopt via de app'Waarderen op Prestatie', waar geen leidinggevende meer bij komt kijken. En verlof? Ook dat is een eigen verantwoordelijkheid van de medewerker. Dit boek beschrijft de eerste jaren van een organisatie met de ambitie de meest innovatieve gemeente van Nederland te worden. Een gemeente met de overtuiging dat dienstverlening van een overheidsorganisatie anders, slimmer en effectiever moet om in de huidige samenleving toegevoegde waarde te kunnen bieden. Loslaten en verantwoordelijkheid geven. Dat is waar het in dit boek over gaat. Het biedt een fundamentele herijking van het perspectief van inwoner - overheid, doordat wordt aangetoond dat als je echt inwoners, bedrijven en instellingen vanuit partnerschap wil benaderen, de eigen organisatie gebouwd moet zijn op vertrouwen en het geven van verantwoordelijkheid.'Dit boek beschrijft luchtig en vlot hoe een gemeentelijke organisatie op een fascinerende wijze vernieuwt. Meer als een startup dan als een overheidsorganisatie. Kan het zo? Nee! Hebben ze het gedaan? Ja!' Henk de Jong'Een brok inspiratie; een leerzame no-nonsense casestudy over het slopen van bureaucratie.' Joost Minnaar

Lees meer

€8,49
Team genius (eBook) Team genius, Rich Karlgaard

"Team Genius biedt een praktische aanpak om topteams te vormen en koesteren."-SATYA NADELLA, CEO van Microsoft"Verleidelijk en essentieel, Team Genius is een fraai voorbeeld van teamwork."-STEVE FORBES, oprichter van Forbes We zijn afhankelijk van teams voor succesvolle ondernemingen, maar wat weten we over de wetenschap achter teams? Teams met cruciale taken worden veelal door omstandigheden samengesteld, zelden door planning. Triviale teams - bowlingteams, buurtcomités, jubileumcommissies - hebben al te lijden onder ongefundeerde keuzes. Maar bij startups, bedrijven, non-profitorganisaties en verschillende vormen van bestuur kan teamvorming door toeval fundamentele problemen opleveren. Met levendige voorbeelden en recent wetenschappelijk onderzoek toont Team Genius managers en bestuurders dat het plannen, ontwerpen en managen van sterke teams niet langer speculatie hoeft te zijn. Het boek geeft concrete oplossingen voor essentiële vragen die het verschil maken tussen succes en vergetelheid. Hoe je middelmatige teams in topteams verandert. Hoe je herkent welk team aan het einde van zijn levensloop zit. Hoe je een vervangend team samenstelt zonder tijdsverlies of gekneusde ego's. En hoe je de juiste grootte van een team bepaalt. RICH KARLGAARD en MICHAEL S. MALONE zijn beiden journalist, analist, investeerder en ondernemer, en delen hun inzichten en ervaringen, en hun ontmoetingen met topteams en succesvolle teamleiders."Team Genius onderzoekt een belangrijke vraag voor elke organisatie: wat bepaalt het succes van teams?"-ARIANNA HUFFINGTON, oprichter van de Huffington Post en auteur van Thrive"Team Genius verrijkt onze denkwijzen over hoe we hoogst efficiënte en flexibele teams kunnen samenstellen."-FREDERICK W. SMITH, oprichter en CEO van FedEx

Lees meer

€22,95
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het