Terug

Subcategorieën

Promoties

Vaart maken (eBook) Vaart maken, Hans van der Loo
€16,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Professionele loopbaancoaching (eBook) Professionele loopbaancoaching, Rozemarijn Dols
€22,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Ben jij wel merkwaardig genoeg? (eBook) Ben jij wel merkwaardig genoeg?, Kasper Klaarenbeek
€15,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Hooked (eBook) Hooked, Nir Eyal
€17,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Ondernemend adviseren (eBook) Ondernemend adviseren, Frank Kwakman
€29,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Vandaag doen wat morgen nodig is (eBook) Vandaag doen wat morgen nodig is, Rob Fijlstra
€17,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Pitch (eBook) Pitch, Alette den Exter
€15,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

Human2Human: de nieuwe klantrelatie (eBook) Human2Human: de nieuwe klantrelatie, Danielle de Jonge
€15,99€10,00
Actieprijs t/m 31 augustus

Lees meer

eBooks in Business eBooks

Birmese lente (eBook) Birmese lente, Hans Hulst

Wat niemand had verwacht, gebeurde toch. Het leger in Myanmar (voorheen Birma) zette een transitie in gang die een van s werelds oudste dictaturen in een democratie moest veranderen. Na vijftig jaar repressie kwam er een nieuwe grondwet en werden er democratische verkiezingen...

Lees meer

€14,99
Leidinggeven zonder omwegen (eBook) Leidinggeven zonder omwegen, Joan De Winne

Efficiënt leidinggeven in de praktijk Leidinggeven is geen sinecure. Je moet niet alleen aan je teamleden duidelijk maken wat het takenpakket inhoudt, maar hen ook coördineren, ondersteunen en vooral zin geven om samen doelstellingen te bereiken. Bovendien is er vaak nog...

Lees meer

€15,99
Business analysis based on BABOK guide / Version 2 (eBook) Business analysis based on BABOK guide  / Version 2, Jarett Hailes

A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide) is the collection of knowledge within the profession of business analysis and reflects current generally accepted practices. As with other professions, the body of knowledge is defined and enhanced by the...

Lees meer

€19,30
Customer innovation (eBook) Customer innovation, Marion Debruyne

Luister naar je klanten om je strategie te bepalen Voor succesvolle organisaties van de toekomst zijn klantgerichtheid en innovatie geen tegenpolen. Om hun strategie te bepalen starten ze vanuit de markt en werken ze volgens drie basisprincipes, ofwel drie manieren van naar...

Lees meer

€23,99
De online scorecard 3.0 (eBook) De online scorecard 3.0, Joost Steins Bisschop

Ondernemingen die het online domein benaderen zonder een volgbare opzet schieten tekort. De online scorecard is een belangrijk hulpmiddel om de effectiviteit en winstgevendheid van online activiteiten te meten en te verbeteren. De Online Scorecard 3.0 geeft inzicht in...

Lees meer

€17,99
Het leiderschapsalfabet (eBook) Het leiderschapsalfabet, Richard van der Lee

Het Leiderschapsalfabet"Leadership is a way of thinking, a way of acting and, most importantly, a way of communicating." (Simon Sinek) Wie een goede leider wil zijn moet niet alleen kennis van anderen tot zich nemen, maar ook leren deze kennis toe te passen in de meest...

Lees meer

€3,95

Nieuwe eBooks

Het grote veranderverhalen boek (eBook) Het grote veranderverhalen boek, Mariëlle Brink

“Als je een rups probeert te redden bij zijn worsteling om vlinder te worden, gaat hij dood”, een prachtige metafoor voor de persoonlijke worsteling die mensen doormaken tijdens verandering waarbij anderen soms denken te helpen, maar in feite de verandering of verbetering kapot maken. Dit boek geeft geen antwoorden op die ene vraag hoe je het beste kunt veranderen. Dit boek geeft inzicht in de aanpak van verschillende organisaties en is bedoeld ter herkenning, inspiratie, lering en reflectie. In het boek zijn verhalen opgenomen van de volgende organisaties Achmea Academy, Gemeente Haarlemmermeer, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Nederlandse Rode Kruis, Seats2meet, Spirit Jeugdzorg, Stichting Voorschot en work21.

Lees meer

€9,95
Koppelzones (eBook) Koppelzones, Frank den Butter

Door toenemende concurrentie gaan bedrijven zich steeds meer specialiseren. Dit leidt tot steeds meer afstemmingskosten in steeds langere ketens van productie en distributie. Bedrijven die deze transactiekosten het best weten te beheersen zullen de winnaars in de concurrentiestrijd zijn. Dit vraagt om effectief transactiemanagement. Talloze studies tonen aan dat er veel winst te halen is met betere samenwerking binnen keten. Maar hoe krijg je alle afzonderlijke bedrijven binnen die ketens zo ver? De bedrijven hebben allemaal hun eigen belangen en willen met zo min mogelijk moeite zo veel mogelijk voordeel halen. Liftersgedrag ligt op de loer. Het inrichten van een koppelzone maakt het ketenpartners mogelijk om de transactiekosten te verminderen en daarmee de winst te incasseren. Koppelzones presenteert een aanpak voor het verminderen van koppelfricties in ketens. Kernwaarden daarbij zijn: onafhankelijke regievoering, de opbouw van vertrouwen en het toewerken naar een eerlijk besluit. U krijgt hiermee dehandvatten om organisatorische innovatie te realiseren en u gaat aan de slag met zes tactische richtlijnen voor het opstellen van een koppelzone. Tevens krijgt u drie richtlijnen om de koppelzones vervolgens goed te kunnen managen. Door te investeren en te innoveren in de verbindingen die uw bedrijf legt met uw partners in de keten kunt u transacties gemakkelijker en goedkoper uitvoeren. En pas dan plukt u echt de vruchten van specialisatie. Over de auteurs Frank den Butter is Hoogleraar Algemene Economie bij de Vrije Universiteit te Amsterdam. Nanko Boerma is directeur van de stichting Transactieland.nl en Jelle Joustra is onderzoeker bij Transactieland.nl en business analyst bij Monitor Deloitte.

Lees meer

€9,99
Laat je niet kisten (eBook) Laat je niet kisten, Bernard Vuijk

Veel veranderprojecten mislukken, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven. Zowel in de ICT als in reorganisaties, zowel in kleine als in grote projecten. In dit boekje‘Laat je niet kisten’ staan een aantal ervaringen die jou helpen om door te gaan en in evenwicht te blijven. ‘Laat je niet kisten’ kun je lezen op momenten dat je vast loopt of inspiratie zoekt. Ik ga ervan uit dat je elkaar kunt helpen kwaliteiten te ontwikkelen tijdens het project. Ik ben overtuigd dat iedereen in staat is te groeien door te leren en door ervaringen op te doen tijdens de uitvoering van het project. Door deze benadering (aandacht voor het resultaat en aandacht voor de relatie) toe te passen in projecten kunnen doelen sneller worden bereikt. Het boek is bestemd voorprojectmanagers, managers van projectmanagers en voor iedereen die te maken heeft met verandering in zijn organisatie.

Lees meer

€4,99
Holacracy (eBook) Holacracy, Brian Robertson

Snel kunnen inspelen op veranderingen– dat is wat veel organisaties graag willen. De harde realiteit is dat veel bedrijven daar te bureaucratisch voor zijn. Brian Robertson ontwikkelde een methode die een organisatie wendbaarder en slagvaardiger maakt: holacracy. Holacracy legt de verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid daar waar ze horen: op de werkvloer. Deze aanpak is uitermate actiegericht en problemen worden snel en transparant opgelost. Niet de hiërarchie, maar de rollen zijn leidend. Holacracy verbetert de flow en geeft werknemers een gevoel van empowerment en betrokkenheid. Innovatieve ideeën of oplossingen verzanden daardoor niet langer in kantoorpolitiek of bureaucratisch gesteggel. Brian Robertson vertelt in dit boek over organisaties die al succesvol met holacracy werken, zoals Zappos, en geeft een helder stappenplan om met deze revolutionaire manier van werken te beginnen.

Lees meer

€14,99
De kracht van Open-Book management (eBook) De kracht van Open-Book management, Max Vermeer

Open-Book Management is een methode waarbij je medewerkers inzicht geeft in de cijfers. Wat zijn de te behalen doelen? Aan welke knoppen kan er gedraaid worden om bijvoorbeeld de omzet te verhogen? De kracht van Open-Book Management is dat medewerkers snappen waar het met het bedrijf heen moetén dat het een sport wordt om de afgesproken streefcijfers in doelgerichte games te halen. Effectief gedrag en verhoogde motivatie gaan hand in hand! In het boek beschrijven de auteurs de vier principes van Open-Book Management. Uitgangspunt hierbij is dat een organisatie alleen optimaal kan presteren als zij zich snel kan aanpassen aan veranderende omstandigheden. Het tweede deel bespreekt de acht stappen die resulteren in een moderne manier van werken waarbij continue verbetering de norm is. Je leert hoe je mensen inzicht geeft in hun bijdrage aan het grote geheel, zodat ze zich verantwoordelijk voelen voor de resultaten van het team. In het derde deel wordt een fictieve voorbeeldorganisatie beschreven die deze acht stappen doorloopt en daarbij de nodige uitdagingen overwint. Het boek besluit met enkele praktijkcases van bedrijven die Open-Book Management reeds succesvol hebben toegepast. Na jaren als manager en consultant betrokken te zijn geweest bij talloze verbetertrajecten in grote en kleine organisaties besloten de auteurs dat het anders moest. Op basis van Open-Book Management ontwikkelden ze een effectieve methodiek waarmee ze organisaties konden helpen zich te verbeteren. Hun positieve ervaringen met Lean, Appreciative Inquiry, Action Learning en Scrum komen samen in een actiegerichte aanpak. Sindsdien hebben al vele organisaties indrukwekkende resultaten bereikt door het spelen van door de medewerkers zelf ontworpen games.

Lees meer

€16,99
Groepsdruk (eBook) Groepsdruk, Figee Figee

In Groepsdruk staan van Van Rijn en Figee stil bij zaken als groepsdynamiek, ongeschreven regels en groepsdruk. Zaken waarmee zowel‘traditionele’ teams als zelfsturende teams te maken hebben. Zij leren u deze zaken te herkennen, benoemen en te kantelen naar positieve veranderingen. Boek bevat veel praktische tips en opdrachten zodat u direct zelf aan de slag kan met verkregen inzichten.

Lees meer

€9,99
Publiek leiderschap (eBook) Publiek leiderschap,  

Als samenleving lopen wij aan tegen de grenzen van de huidige besturingsstructuren, -systemen en -instrumenten. Professionals, managers en bestuurders werkzaam in het publieke domein ervaren dit in hun dagelijkse praktijk met enerzijds grote maatschappelijke uitdagingen en hoge verwachtingen en anderzijds een onderliggende dynamiek die niet te vangen is in de beschikbare managementmodellen. In 2013 creëerde Het Zijlstra Center voor publieke leiders een vrije ruimte voor gezamenlijke reflectie. Vanuit nieuwsgierigheid en vanuitde behoefte aan inspiratie zijn wij – professionals, managers en bestuurders in het publieke domein – een Leadership Quest gestart. Wij dagen onszelf en elkaar uit om deeigen praktijk te onderzoekenmet oog voor de diversiteit aan ontwikkelingen en betekenissen. Dit boek is een eerste mijlpaal in onze verkenning van nieuwe perspectieven op publiek leiderschap. Wij hebben ons laten leiden door vragen als: hoe in een sterk geëconomiseerde samenleving oog te houdenvoor de menselijke waarden? Hoe krijgt leiderschap vorm in ziekenhuizen, woningcorporaties, de Landmacht, gemeenten? Welke rol spelen politiek, ondernemend en moreel leiderschap? Waar laat een publiek leider zich door leiden? Met dit boek hopen wij de lezer te inspireren tot een eigen Quest. Een Quest die bijdraagt aan een menselijke samenleving. Daarin ligt onze meerwaarde als publieke leiders: zorg voor een goede samenleving, zorg voor het goed samen leven.

Lees meer

€9,99
Toekomstonderzoek (eBook) Toekomstonderzoek, Boudewijn Raessens

Trendwatching is een hot issue, er is zelfs sprake van een‘toekomstindustrie’. Maar in de huidige literatuur worden trends zelden vertaald naar strategie en innovatie. Dit boek voorziet in deze leemte. Er bestaat weliswaar geen blauwdruk voor het analyseren van de toekomst, maar het boek is het resultaat van een verkenning waarbij enerzijds valkuilen vantoekomstvisies worden herkend en waarbij anderzijds de basis wordt gevormd voor het zelf uitvoeren van toekomstonderzoek. Het boek fungeert daarbij als hulpmiddel om beargumenteerde besluiten te nemen op basis van zogenoemde scenario-planning: op welke trends moet een manager letten om in het hieren nu de juiste stappen te kunnen zetten? Elk hoofdstuk sluit af met praktische vragen en opdrachten. Toekomstonderzoek is geschreven voor hbodocenten en -studenten binnen opleidingen als bedrijfskunde, commerciële economie, (internet) marketing, communicatie en e-business. Maar ook professionals en managers binnen deze vakgebieden, zoals toekomstverkenners, trendwatchers en strategen, kunnen met dit boek hun voordeel doen.

Lees meer

€18,99
Onze website werkt niet zonder cookies. We vragen je om je toestemming om cookies te kunnen blijven gebuiken. Klik hier voor meer informatie over onze cookies. Of kies: Het is OK. Ik snap het